Isotron Magazine - Isotron Systems

advertisement
zeventiende jaargang
tweede kwartaal 2015
Unitronics waarborgt
Nederlandse tulpkwaliteit
Massaproductie
in serie van één
De ID-krachtpatser
van Cognex
ISIC: DNV en Lloyds
gecertificeerd
Gratis
webinars
Kijk op pagina 2 of
www.isotron.eu
Gratis webinars
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Isotron Systems organiseert regelmatig gratis webinars.
Tijdens deze online webinars maken we u in 30 minuten
wegwijs in de software en hardware van onze producten.
U kunt de webinars live volgen vanaf uw eigen werkplek en
tegelijkertijd online chatten met onze trainers.
Ook organiseert Isotron Systems workshops die op ons
kantoor in ‘s-Hertogenbosch of Willebroek in België
gevolgd kunnen worden. Hiernaast ziet u de agenda voor
de komende webinars.
Nieuwe data worden bekend gemaakt via onze website:
www.isotron.eu/agenda.
Onderwerp Thema
Webinars
Datum
Tijd
Cognex
Cognex Vision en Robotics
13-05-2015
9.00-9.30 uur
Cognex
Cognex Inspection
09-09-2015
9.00-9.30 uur
Unitronics
Unitronics
Cognex
Unitronics
Unitronics Datalogging
Unitronics Webinterface
Cognex Meten
Unitronics Interfacing
10-06-2015
07-10-2015
04-11-2015
09-12-2015
9.00-9.30 uur
9.00-9.30 uur
9.00-9.30 uur
9.00-9.30 uur
EEN WEBINAR GEMIST?
Beurs Agenda
Onze webinars worden na afloop op YouTube geplaatst, zodat u altijd deze
webinars op een later, door u gewenst tijdstip kunt bekijken.
EMPACK 2015
Indumation.be
Vision, Robotics & Mechatronics
Elektrotechniek 2015
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, A205
15-4 t/m 16-4 2015
Nederland
NH Conferencecenter Koningshof, Veldhoven
3-6 t/m 4-6 2015
Nederland
Kortrijk Xpo, H2C09
Jaarbeurs Utrecht, 08.D051
6-5 t/m 8-5 2015
29-9 t/m 2-10 2015
België
Nederland
Wilt u een gratis toegangskaart voor één van de bovenstaande beurzen ontvangen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: +31(0)73 639 16 39 (NL) of: +32(0)3 450 70 45 (BE).
Kaarten bestellen via de website www.isotron.eu kan ook. Ga naar de contactpagina en stuur ons een
Vacatures
verzoek voor toegangskaarten (o.v.v. de door u gewenste beurs). Wij sturen u de kaarten direct toe.
Isotron Systems zoekt nieuwe collega’s
Isotron Systems B.V. is succesvol actief in de Benelux op het gebied van
de verkoop en advisering van technische apparatuur en systemen voor
de proces- en de industriële automatisering. Vanuit onze vestigingen in
’s-Hertogenbosch en Willebroek (België) werken wij met een enthousiast
team in een informele no-nonsense organisatie met professionals die verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzaamheden. Op dit moment heeft
Isotron Systems twee vacatures voor onze vestiging in Nederland en één
voor onze vestiging in België:
• Product manager (Benelux) Industriële Automatisering M/V (NL)
• Office Sales Engineer M/V (NL)
• Senior Account Manager M/V (BE)
Ga voor meer inhoudelijke informatie naar www.isotron.eu (vacatures) of mail naar [email protected]
ISOTRON INFO is het officiële orgaan van
Isotron Systems en wordt in een oplage
van 12.000 exemplaren verspreid.
Isotron Systems B.V.
Afrikalaan 21-23
5232 BD 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel. +31 (0)73 639 16 39
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
E: [email protected]
W: www.isotron.eu
Isotron Systems BVBA
Antwerpse Steenweg 45
B-2830 Willebroek
België
Tel. +32 (0)3 450 70 45
Uitgeverij: FLITZ M&C, [email protected]
De gegevens in dit magazine zijn onder voorbehoud. Daar het
ontwerp en de omstandigheden bij toepassing buiten onze
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van
deze informatie aanvaard of gesteld worden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
2
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
DNV & Lloyds gecertificeerde
systemen van ISIC
Alewijnse is een ervaren en innovatieve leverancier van elektrotechnische diensten voor de
gehele maritieme sector. Hieronder verstaat men het ontwerpen, leveren en integreren van elektrische installaties, elektronica en automatisering. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de complete (geïntegreerde) brugsystemen.
Alewijnse voert wereldwijd projecten uit, waaronder in Galati, Roemenië. Deze locatie is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van
scheepsbouw. Alewijnse heeft inmiddels ook
vestigingen opgezet in Vietnam en Qatar en biedt
daar een combinatie van Nederlandse kwaliteit,
ervaring en innovatie aan. Men verzorgt zowel
‘refits’ als nieuwe boten.
Cable-laying vessel
Alewijnse is als subcontractor van Van Oord
betrokken bij de bouw van een multi-inzetbaar
vaartuig (vessel). Het vaartuig wordt ingezet bij het
Gemini offshore windproject op zestig kilometer
ten noorden van Schiermonnikoog. Van Oord is,
als EPC-contractor (Engineering, Procurement &
Construction), gestart met de bouw van dit schip
van 120 meter lang en 28 meter breed. Deze
wordt voorzien van een dynamisch positioneringssysteem en een kabelcarrousel van maar liefst
5.000 ton. Alewijnse dient het schip te voorzien
van een compleet geïntegreerd brugsysteem.
DNV & Lloyds gecertificeerde
systemen van ISIC
Om op dit vaartuig een brugsysteem te realiseren,
is Alewijnse op zoek gegaan naar DNV & Lloyds
gecertificeerde schermen. Men kwam uit bij
Isotron Systems die ten behoeve van dergelijke
specifieke toepassingen het zeer robuuste merk
ISIC in haar portfolio heeft. ISIC fabriceert onder
meer widescreens met de serienaam DuraMON
voor de maritieme markt.
Het schip wordt voorzien van diverse 27 inch
DuraMON widescreens. Dit is een bijzondere Full
HD-variant uit de DuraMON-serie die voldoet
aan de IACS E10- en IEC60945-normeringen.
De schermen zijn zelfs voorzien van CCS-, LR-,
ABS-, BV-, DNV- en GL-certificaten.
Tevens zijn alle widescreenvarianten uit de
DuraMON-serie voorzien van LED-backlight met
een 0 tot 100% dimfunctie en een anti-reflectief
gecoat glas. Daarnaast kunnen de scherminstellingen zowel via het menu als via de seriële
communicatie worden doorgevoerd.
Een vertrouwd gezicht is terug
Sinds eind 2014 is Ruud Wichers weer terug bij
Isotron. Na een lange periode waarin Ruud als
Sales Engineer werkzaam is geweest bij Isotron
Systems (v.h. Geveke Industrial), is Ruud met
zijn familie in 2006 verhuisd naar ZuidDuitsland om daar midden in een wintersportgebied een eigen 4-sterren hotel te beginnen.
Ruud Wichers hierover: “Na een tijdje begon ik het
werk in de meet- en regeltechniek te missen en via
een relatie kwam ik in contact met een Duits bedrijf
die een Sales Engineer Large Accounts zochten
voor hun gebouwbeheerssystemen voor de zuidelijke regio. Dat was goed te combineren; mijn
3
benut om de mogelijkheden te verkennen voor een
mogelijke terugkeer bij de firma.
vrouw het hotel en ik een
leuke, technisch inhoudelijke baan. Ik kon na verloop van tijd onder andere
Audi, Mercedes en het
vliegveld bij München tot
mijn grootste accounts
rekenen”.
Uiteindelijk begon de heimwee bij de andere leden
van de familie een rol te spelen en zo werd in 2014
besloten om de mogelijkheden te bekijken voor
een terugkeer naar Nederland. Zo werden de goed
onderhouden contacten met Isotron Systems
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
Isotron zocht toevallig net een ervaren Sales
Engineer die als Product Promoter c.q. pre Sales
Engineer voor de productlijn Unitronics in de
Benelux aan de slag kon gaan. Toen was het
snel geregeld. Ruud kwam weer terug bij Isotron.
Zijn huidige kerntaken bestaan uit het informeren
van klanten op locatie, het ontwikkelen van nieuwe business en de verkoop(sales) ondersteuning van de reguliere Field Sales Engineers.
Veel succes Ruud!
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Geen lozing meer in
oppervlaktewater
Unitronics waarborgt
Nederlandse tulpkwaliteit
Agrozone, uit het Gelderse Loenen, is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen op het gebied
van desinfectie, behandeling en bewaring van producten. Recent heeft Agrozone bij De Wit
Bloembollen, een grote tulpenkwekerij in Bovenkarspel, een unieke waterzuiveringsinstallatie
geïnstalleerd. Hierdoor wordt proces- en afvalwater, dat achterblijft na het voeden van tulpenbollen, opnieuw gebruikt, waardoor het dus niet meer terecht komt in het oppervlaktewater.
Wederom heeft Agrozone als hart van de besturing gekozen voor de Unitronics OPLC’s type
V570 van Isotron Systems.
De Agrozone installatie zorgt niet alleen voor
een enorme waterbesparing. Voordat dit water
wordt hergebruikt, worden ook alle verontreinigingen eruit gefilterd en daarna wordt het water
voorzien van extra voedingstoffen voor de
tulpenbollen. Uniek is dat voor dit proces ozon
wordt gebruikt.
Wat is Ozon?
In feite is ozon (O3) niets anders dan zuurstof (O2)
met een extra zuurstofatoom. Dit extra zuurstofatoom hecht zich door elektrische hoogspanning
aan het zuurstof. In de natuur wordt ozon geproduceerd bij bepaalde chemische omstandigheden en reacties. Het bekendste voorbeeld is
de ozonlaag. Hier wordt ozon geproduceerd door
de ultraviolet stralen (UV-stralen) van de zon.
Ozon ontstaat van nature ook in de atmosfeer
onder invloed van elektrische ontladingen. Zo
ontstaat ozon bij onweersbuien, herkenbaar aan
die kenmerkende frisse geur na het ontladen van
bliksem tijdens een onweersbui.
De Agrozone installatie werkt op een vergelijkbare manier. In speciale hoogspanningsgeneratoren wordt een spanning van 12.000 tot 16.000
Volt opgewekt. Hierdoor ontstaat een proces dat
vergelijkbaar is aan een blikseminslag. De opgewekte ozon wordt middels een speciale venturi
aan het water toegevoegd.
In de hoogspanningsreactoren wordt m.b.v. ‘bliksem’
ozon opgewekt
Hoe werkt ozon?
Ozon werkt volgens het principe van oxidatie.
Het grote voordeel van ozon is het schone
karakter omdat het stoffen alleen oxideert,
waardoor nauwelijks bijproducten ontstaan.
Wanneer het statisch geladen ozonmolecuul in
aanraking komt met iets 'oxideerbaars', zal de
spanning uit het ozonmolecuul onmiddellijk hier
naar overvloeien. Dit komt omdat ozon instabiel
is en graag naar zijn oorspronkelijk vorm (O2) wil
terugkeren.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Ozon is één van de sterkste oxidatiemiddelen
die technisch inzetbaar is om in water opgeloste stoffen te verbranden (oxideren). Het
extra toegevoegde zuurstofatoom bindt zich in
slechts een fractie van een seconde aan elk
bestandsdeel dat met het ozonmolecuul (O3) in
aanraking komt.
Bij de Agrozone-toepassing vindt het oxideren
plaats met onder andere schimmels en bacteriën
die zich in het proces- en afvalwater van de kwekerij bevinden. Hierdoor komt het extra zuurstofatoom door ontlading los van het ozonmolecuul
(O3) en bindt zich aan andere materie. Hierdoor
blijft van het ozon uiteindelijk alleen nog puur en
stabiel zuurstof (O2) over.
Toekomstige investering en
gelijktijdig een hoog rendement
Doordat het proces- en afvalwater van de
tulpenkwekerij direct wordt hergebruikt, hoeft
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
4
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
De mooie witte worteleinden zijn het resultaat van
waterzuivering met behulp van ozon
scherpt. Dankzij de
Agrozone installatie
wordt er geen afvalwater meer geloosd en is
men dus nu al op de
toekomst voorbereid.
Kwaliteitstijging
Het proces met ozon zorgt ervoor dat de worteluiteinden van de tulpen gezond zijn en blijven.
Hierdoor kunnen deze beter voeding opnemen
waardoor weer een veel mooiere bladspreiding
van de tulp ontstaat. Het hele proces zorgt dus ook
voor een veel hoger kwaliteitsniveau van de tulp.
Agrozone is er met de Unitronics PLC in
geslaagd om een succesvolle besturing te realiseren. Door het gebruik van het intuïtieve
bedienscherm op de Vision V570 PLC en de
modulaire opbouw van de procesbeelden, kan
elke operator in één oogopslag de status van de
installatie waarnemen en, waar nodig, bedienen.
De Wit Bloembollen geen extra investeringen te
doen in grote waterbassins. De Agrozone installatie is voorzien van een tweetal 60m3 grote
watertanks. De eerste tank buffert het reeds van
verontreinigingen ontdane proceswater. Dit
water wordt vervolgens gemengd met de aangemaakte ozon, waarna het in de tweede
opslagtank wordt gebufferd voor hergebruik in
de kwekerij.
Remote acces via de Unitronics PLC staat garant
voor een degelijke werking van de installatie
5
Daarnaast verwacht De Wit Bloembollen dat
binnen afzienbare tijd ook de regelgeving op het
gebied van het lozen in het afvalwater wordt ver-
Remote-uitlezing en bediening
met Unitronics
Doordat de Unitronics PLC op het internet is aangesloten, kan Agrozone via ‘remote’ bediening
het proces bij hun klanten monitoren en beheersen. Op deze wijze bedient Agrozone inmiddels
wereldwijd vele klanten.
De Unitronics V570 OPLC is het hart van de installatie
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Bimetec automatiseert
flexibel en prijsgunstig met Unitronics
Bimetec is een bedrijf dat zich van oudsher
toelegt op de mechanisatie- en besturingsautomatisering voor de agrarische industrie.
Naast machinerenovaties, reparaties en
onderhoud, richt Bimetec zich ook op de
nieuwbouw en innovatieprojecten zoals plantmachines voor de land- en tuinbouwindustrie.
Inmiddels heeft Bimetec ook de stap gemaakt
naar andere specifieke marktsegmenten, zoals
de verpakkingsindustrie en dan met name de
mosseloogstpontons en bakkerijen. Recent werden twee bestaande mechanische blikverpakkingsmachines (inbliklijnen) bij Bakker Brothers
Seed volledig gerenoveerd. De inbliklijn bestaat
uit vier activiteiten: zaden afwegen, inblikken,
controleweging en etiketteren.
Eisen
Om de renovatie te realiseren, moest de programmeerbare besturing (PLC) aan een aantal eisen
voldoen. Tevens moest een nieuwe besturingskast
gebouwd worden waarvoor door Bimetec een
compleet nieuwe controleweging ontworpen is. Dit
systeem onderwerpt de blikken aan een check
voordat ze van een etiket worden voorzien.
Voor de bediening was een ruim formaat touchscreen als eis gesteld, zodat de benodigde
menu’s en bediening- en dialoogattributen door
de machineoperator gemakkelijk en efficiënt te
gebruiken zijn. Voor het motiongedeelte en de
aansturing van frequentieregelaars moest de
PLC van voldoende communicatiepoorten, zoals
ethernet, serieel en CAN-bus, zijn voorzien.
Verder was het nodig dat op de PLC zowel lokale alsmede remote in- en uitgangen konden worden aangesloten.
De logische keuze: Unitronics
Mede door de ervaringen met andere producten
van Unitronics, werd voor de Unitronics V1210
gekozen. Deze voldoet niet alleen aan de gestelde
eisen, maar is ook gunstig geprijsd.
Daarnaast was voor de etiketteermachine een
tweede, maar kleiner uitgevoerd touchscreen PLC
nodig. De keuze viel op een 4,3 inch besturing,
eveneens een full colour van het type SAMBA uit
het besturingsprogramma van Unitronics. Beide
typen PLC’s worden bovendien door één HMIsoftwarepakket aangestuurd. Dat is een belangrijk
én kostenbesparend voordeel.
De blikkenvullijn
Via een transportsysteem worden blikken naar een
vulunit gevoerd. Deze unit bestaat uit een
carrouselplateau waarboven het weeg- en vulstation is aangebracht. Het station wordt door een
daarboven gemonteerde buffer gevuld met zaad
van een tuinbouwgewas.
Om aan de hoge productiesnelheid te voldoen,
werd besloten om het vulstation dubbel uit te voeren. Terwijl de ene unit wordt afgevuld, wordt de
tweede op het juiste gewicht gedoseerd. Elke vulunit is daartoe van een loadcell voorzien. De meetsignalen van die twee loadcellen worden direct op
de ‘loadcell strain gauge converter’ van de
Unitronics-besturing aangesloten. Kenmerkend
hierbij is de hoge ‘sample rate’ van deze converter.
In de volgende stap van de vulcarrousel wordt
het deksel op het gevulde blik aangebracht. Een
stap daarna schuift het blik op een transportbaan
naar het etiketstation. Het etiketstation is van
een stand-alone besturing met touchscreen
voorzien (de eerder genoemde Unitronics
SAMBA PLC). Een tweede touchscreen is voor
de operator een praktische voorziening zodat
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
6
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
niet steeds, voor bediening van de etiketteermachine, naar het hoofdpaneel hoeft te worden
gelopen. Het etiket wordt op het blik aangebracht
en wordt daarna op het juiste gewicht gecontroleerd. Mocht het gewicht niet juist zijn, dan wordt
het betreffende blik van de baan geschoven.
De laatste stap is het verpakken van de blikken
in een verpakkingsdoos. De inbliklijn voor het
verpakken van zaad in blik is door Bimetec dusdanig aangepast dat het mogelijk is eenvoudig
en flexibel te schakelen tussen de verschillende
soorten zaden, blikformaten en het type etiket.
Vanuit het touchscreen kunnen ook de snelheden van de transportbanden en het vulgewicht
worden ingesteld. Door deze revisie kan de vernieuwde inbliklijn nu een snelheid halen van 750
blikken per uur!
Tijd voor een breder perspectief; 4,3 inch
Isotron Systems lanceert een nieuwe Operator
panel PLC (OPLC) type Vision 430™van
Unitronics. Deze heeft een geïntegreerd 4,3
inch breedbeeld touchscreen (480 x 272) met
vijf programmeerbare toetsen en diverse geïntegreerde ‘on board’ I/O-mogelijkheden. De
OPLC is kwalitatief hoogstaand en uitermate
prijsgunstig. De ‘widescreen’-functionaliteit
van deze nieuwe OPLC en de toegenomen
geheugencapaciteit voor het opslaan van realistische afbeeldingen, maken van de V430™
een optimale OPLC voor machinebouwers.
Naast een groter, bruikbaar beeldoppervlak,
waardoor er meer ruimte is voor pictogrammen,
kan er ook gedetailleerder een trend worden
getoond. De V430™ heeft een Micro SD-kaartslot
voor data logging en een back-up van het programma. Daarbij is een mini-USB-poort aanwezig
voor het programmeren en is de OPLC eenvoudig
uitbreidbaar met extra I/O-modules. De krachtige
V430™ kan met een optionele insteekmodule
communiceren met andere apparaten via bijvoorbeeld Ethernet, serieel, CANbus of Profibus.
Op afstand
Indien men op afstand wil programmeren of op
afstand datagegevens wil verzamelen, dan is een
IP-netwerkverbinding of een GPRS/GSM-verbin-
7
ding (eenvoudig) te realiseren met de OPLC. Ook
ondersteunt de OPLC real-time management.
Denk bijvoorbeeld aan het versturen van e-mail
en/of SMS-meldingen.
De V430™ is leverbaar in diverse I/O-configuraties
en te programmeren met behulp van de Unitronics
Visilogic software vanaf versie 9.7.44. Deze software is gratis te downloaden via de website van
Isotron Systems (www.isotron.eu).
Besparing
Met het ‘All in one PLC’-concept wordt circa
30% aan kosten bespaard in vergelijking met de
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
traditionele inzet van afzonderlijke componenten. Bovendien wordt ruimte bespaard in de
schakelkast. De grootste winst wordt behaald
door de besparing op de gereduceerde tijd en
kosten bij het engineeren, het monteren, het
installeren en het inbedrijfstellen. Dit gaat aanmerkelijk sneller.
Met al deze eigenschappen, alsmede de gratis
software en de vele toepassingsmogelijkheden,
blijft Isotron Systems met de Unitronics OPLC
een hele goede prijs/kwaliteitsverhouding hanteren. Zowel in technisch als in commercieel
opzicht.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Massaproductie in serie van één
Geautomatiseerde bestellingen van deurprofielen
Group Eribel N.V. is een sterk innoverend productiebedrijf dat actief is in het vervaardigen
van brandwerende, akoestische, standaard- en
veiligheidsdeuren. Eribel heeft een eigen plaatsingsbedrijf genaamd Vernibouw. Mede door
deze logistieke ondersteuning zijn zij al meer
dan 50 jaar een succesvol bedrijf in hun sector.
Alle deuren worden op maat en volgens specificaties gemaakt. Samen met Isotron Systems
werd een project gestart om de brandvrije deurprofielen volgens een geautomatiseerde bestelling te vervaardigen.
In ieder product wordt eerst een uniek nummer
aangebracht met een PrimaPower ponsmachine.
Via een Cognex camera worden deze unieke nummers met de ‘OCR tool’ (tekstherkenning) gelezen
en naar een andere locatie gestuurd.
Deze data voorziet op zijn beurt de Gasparini
plooimachine van gegevens en zorgt zo voor de
aansturing van de juiste coördinaten. Het CNCprogramma op de plooimachine wordt automatisch gestart. Hiermee start de productie van een
deurprofiel met al zijn verschillende maatvoeringen en varianten. Hierdoor is massaproductie
met een seriegrootte van één mogelijk.
Het eindproduct
Het algoritme om deze codes te herkennen zit volledig verwerkt in de In-Sight Explorer software van
Cognex. Alle cijfers en letters met de verschillende
tekens worden herkend en gelezen en naar de
server gestuurd.
Combinatie
De opbouw van het systeem bestaat uit de
Samba OPLC van Unitronics, die voorzien is van
een ethernetkaart. Deze OPLC werkt als interface tussen de data die door de camera wordt
verzonden en de operator en controleert daarnaast of de teruggekoppelde informatie van de
server correspondeert met de waarden die naar
de machine worden gestuurd. De camera is het
type IS7230 van Cognex met C-mount, voorzien
van een Fujinon-lens. Om een goede en constante verlichting te garanderen is een LED-balk
van Falcon gebruikt, die direct wordt aangestuurd
vanuit de camera. De inductieve sensoren van
Micro Detectors worden gebruikt om een plaat in
de machine te detecteren waarop de camera
getriggered wordt om de code te lezen.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Opleiding
Er werd ook een opleiding voor de Unitronics
PLC-integratie gevolgd bij Isotron Systems, die
verder ook nog ondersteuning gaf tijdens het
verloop van het project. Het automatiseringsbedrijf HERO-ART, ook gespecialiseerd in
robotintegratie, hielp mee voor de verdere
implementatie van dit geheel.
De Samba OPLC van Unitronics
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
8
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Reders varen wel bij verbruikregistratie
met thermo-direct printer
Door de nieuwe emissie-eisen voor zeeschepen in kustgebieden, de zogenaamde SECAgebieden (Sulphur Emission Controlled
Areas), dienen zeeschepen bij binnentreden
een schonere brandstof te verstoken in de
motoren. Na het wegverkeer en de energiecentrales, zijn er nu voor de scheepvaart ook
steeds strengere eisen voor de uitstoot van
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo gelden er sinds 1 januari 2015 strengere regels voor uitstoot van zwavelhoudende verbrandingsgassen in Europese wateren.
En er moet geregistreerd worden wanneer
welke brandstof is verbruikt.
Mar-In Controls (Marine Industrial Controls) levert
sinds 1981 instrumenten voor het regelen en
meten van viscositeit, doorstroming, druk en
niveau en totale systeemoplossingen; samengebouwd op een skid. De maritieme oplossingen van
Mar-in Controls zijn onder andere installaties voor
brandstofsystemen van motoren van grote zeeschepen en meetsystemen voor brandstofverbruik. De maritieme divisie van Mar-In Controls
heeft voor de beperking van zwaveluitstoot een
duurzame oplossing ontwikkeld met de
'SoftSwitch'. Hiermee kan een schip volledig automatisch overschakelen op een ander type brandstof en kan het het verbruik en tijdstip registreren.
SoftSwitch
Door strengere regels voor uitstoot van zwavelhoudende verbrandingsgassen in Europese wateren per 1 januari 2015, is de toepassing van de
SoftSwitch zeer actueel geworden. De SoftSwitch
stelt een schip in staat tijdig over te schakelen van
stookolie naar schonere dieselolie als brandstof,
om aan de nieuwe 0,1% zwavelnorm te voldoen.
En weer terug naar zware stookolie omdat dieselolie nog altijd 50% duurder is.
Temperatuursverschillen
Omdat deze typen brandstof zeer verschillende
eigenschappen hebben, is dit overschakelen een
proces dat heel nauwkeurig en gecontroleerd
moet verlopen. Viscositeit en temperatuur wor-
9
De printunit maakt gebruik van een eenvoudig te vervangen thermische papierrol
den continu geregeld. Zware stookolie moet bijvoorbeeld verwarmd worden tot 130 ºC om te
verstuiven, terwijl dieselolie juist weer gekoeld
moet worden tot 30 ºC in verband met smeringeigenschappen en bovenmatige gasvorming.
Om temperatuurspanningen in de motor te voorkomen, is het hele proces bovendien gebonden
aan een tijdstraject hetgeen is bepaald door de
temperatuurgradiënt van de motor. Automatisering van dit proces vermindert de kans op vergissingen en fouten, te grote slijtage en in het
ergste geval: LOP (Loss Of Propulsion = verlies
van drijfkracht).
uitprinten van data in een goede layout vanuit de
Logic Controller. Daarnaast is de compacte en
eenvoudige inbouwwijze van de GeBE
‘Maximulde’ en het eenvoudig kunnen uitwisselen
van de papierrol een gewenste en prettige bijkomstigheid. Door gebruik te maken van de thermo-direct printer wordt het onderhoud beperkt tot
het uitwisselen van de papierrol en is er geen
ander verbruiksmateriaal zoals inkt of printlinten
meer nodig.
Ticketprinter van GeBE
Naleving en controle van de strengere uitstootregels is een nieuwe taak voor de havenautoriteiten. Scheepseigenaren en reders moeten kunnen aantonen welke brandstof, waar en in welke
hoeveelheden is gebruikt. Reden om de
SoftSwitch uit te rusten met een printer die een
ticket produceert met een logbestand van het
complete proces met alle data en tijdstippen van
de switch-over: een fysiek bewijs van het gebruik
van de juiste brandstof.
De Isotron Info verschijnt in een oplage
van meer dan 12.000 exemplaren in de
Benelux. Behalve aan productnieuws,
besteedt de redactie veel aandacht aan
interessante projecten en toepassingen
waarin componenten van Isotron
Systems zijn ingezet.
Uiteindelijk is gekozen voor een ticketprinter van
Isotron Systems. Uitgangspunt was het optimaal
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
Uw applicatie in Isotron Info?
Heeft u ook een mooie applicatie? Meld
deze dan aan bij de redactie van Isotron
via e-mail naar [email protected]
Wij nemen dan contact met u op.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Crowd Control met Web Operating Panel
Multi Technologie wijst de weg met Advantech
In situaties waar zich calamiteiten kunnen voordoen, is het tijdig verschaffen van de juiste
informatie van groot belang. Een taak die doorgaans bij de politie ligt. Om dat snel en flexibel
te kunnen doen, had de politie behoefte aan een
flexibel informatieplatform. Sinds kort maakt de
politie daarvoor gebruik van een Multi
Automatic Vehicle Traffic Display (MAVTD) van
Multi Technologie, dat bovenop het dak van een
politiebus gemonteerd wordt. De compacte
Advantech 7 inch Web Operating Panel (de
‘WOP’) speelt daar een belangrijke rol in.
Van oorsprong heeft Multi Technologie haar roots
in het aanpassen en moderniseren van vierwielige
quads en het ontwikkelen van speciaalvoertuigen.
Eén van de Multi Technologie-producten is de
SecuriQuad. Dit is een quad waarop een groot
LED-informatiedisplay is gemonteerd. Mede door
de compactheid en manoeuvreerbaarheid van dit
voertuig, is dit display uitermate geschikt om voor
crowd control ingezet te worden. Door het
dynamisch en flexibel verstrekken van informatie
op het grote display, wordt de informatievoorziening aan het publiek bij grote evenementen
vereenvoudigd en wordt de veiligheid van de
mensen beter gewaarborgd.
Politie
Ook de politie had behoefte aan een flexibel informatieplatform in situaties waarbij zich calamiteiten
kunnen voordoen. Door de ervaring van Multi
Technologie met de grote LED-informatiedisplays,
zijn zij in zakelijk contact gekomen met de politie
en dat heeft ertoe geleid dat Multi Technologie een
Multi Automatic Vehicle Traffic Display (MAVTD)
heeft ontworpen dat bovenop het dak van een
politiebus gemonteerd wordt. Grote kans dat u
binnen afzienbare tijd met behulp van dit systeem
de weg wordt gewezen.
Hoge resolutie met DIP-LED
Een tweetal actuatoren zorgt ervoor dat op het dak
van de politiebus het compacte opgeklapte LEDdisplay automatisch kan uitklappen uit zijn behuizing, zodat er een groot full colour display ontstaat.
Grote kans dat u binnen afzienbare tijd door de Advantech WOP de weg wordt gewezen
Dit display bestaat uit een groot aantal DIP-LED’s.
Dit zijn segmentjes bestaande uit een rode, groene en blauwe pixel waardoor er in zijn geheel een
full colour hoog resolutiebeeld ontstaat.
Input
Omdat een calamiteit normaal gesproken van te
voren niet valt te voorspellen, is het uitermate
belangrijk dat de boodschap op het Traffic Display
vrij in te geven is. Isotron Systems levert voor de
input van de boodschap op het MAVTD-display het
Advantech WOP-3070T touchpanel aan Multi
WOP-3070
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Technologie. Door de compacte vorm van de WOP
3070T is deze in te bouwen in de armsteun naast
de berijder van de politiebus.
Op het hoge resolutie TFT-touchscherm van de
WOP is de gebruiker zelfstandig in staat om, via
het bedienen van iconen op het scherm, de boodschap samen te stellen dat op het Traffic Display
moet verschijnen. De gebruiker heeft hiervoor de
beschikking over een bibliotheek (‘library’) aan
verkeersborden en de keuze uit een viertal
lay-outs. Ook kan de boodschap knipperend of
De bediening op de WOP geschiedt met behulp
van iconen
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
10
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
afwisselend met een andere boodschap worden
weergegeven.
Meer dan 300 drivers, één applicatie
Dit operator panel is door de industriële kwaliteit,
het brede temperatuurbereik en de scherpe prijsstelling voor systeemintegratoren en machinebouwers, ideaal als universeel HMI-paneel in te
zetten om een koppeling te realiseren met een
PLC of een ander besturingstechnisch component. Advantech heeft voor de koppeling met
apparatuur van derden nu al standaard meer dan
300 drivers ter beschikking. Het voordeel hiervan
is dat, ongeacht met welk apparaat de WOP
wordt gekoppeld, er maar één keer een HMIapplicatie ontwikkeld hoeft te worden.
Programmeerbaar onder Linux
Naast het robuuste design, de schokbestendigheid en het compacte formaat, was het voor
Multi Technologie uitermate belangrijk dat de
WOP ook programmeerbaar is onder Linux. Dit
vereenvoudigt het programmeren van de applicatie aanzienlijk. Ook heeft men een hoge mate
van flexibiliteit ter beschikking zonder extra
licentiekosten.
Voeding
Door het lage energieverbruik van de DIP-LED’s,
kan het MAVTD-systeem gewoon door de accu
van de politiebus worden gevoed. Voor langdurige
meldingen kan er ook een extra tractiebatterij aan
het systeem aangesloten worden.
De Advantech WOP-3000 serie is een prijsgunstige HMI-oplossing. Het betreft een platform waarbij de klant de visualisatie zelf kan
maken onder Windows CE, Linux of zelfs
Android. Ook voor klanten die gebruik willen
maken van standaard visualisatiesoftware
heeft Advantech een oplossing. Deze is
namelijk als Runtime-versie in het Windows
CE-image geïntegreerd.
Momenteel zijn er een drietal widescreen
varianten beschikbaar in de beeldschermformaten 7, 10 en 12 inch. De schermen zijn
breed inzetbaar vanwege de volledig vlakke
voorzijde (IP66) en een werktemperatuur van
-20 tot +60°C. Daarnaast is het scherm voorzien van diverse aansluitingen waaronder
Ethernet, serieel en CANopen.
Tromp Bakery Equipment
wil alleen de beste componenten
Tromp Bakery Equipment uit Gorinchem,
onderdeel van de Tromp Group, produceert en
levert al 30 jaar hoge kwaliteit met haar roestvast stalen voedingsproductiemachines en
-productielijnen voor de internationale bakkerij
industrie. Tromp stelt hoge eisen aan de kwaliteit en gebruikt louter, door jarenlange ervaring en selectie, de meest beproefde technieken en componenten. En zo houdt Tromp die
kwaliteit ook op een zeer hoog niveau.
In samenwerking met Isotron Systems is er een
opmerkelijk ‘machineveiligheidsconcept’ ontwikkeld. Aangezien de hygiëne een belangrijk punt is
in de bakkerijwereld, engineerde Tromp goed reinigbare componenten in de hoogste veiligheidscategorie in haar machines. Deze eisen zijn zelfs
Het Tromp Innovation Center
11
hoger dan de gangbare norm stelt en om die
reden wordt gebruikt gemaakt van de veiligheidsschakelaars uit de AMX-serie van Comitronic-BTi.
Deze intelligente schakelaars maken het mogelijk
om in serie te worden geschakeld. Hierdoor wordt
fors op de montagetijd bespaard zonder dat er
aan veiligheid wordt ingeboet.
Veiligheidsschakelaars uit de AMX-serie van
Comitronic-BTi
Meet- en positioneringsystemen
van SIKO
Voor het aflezen van de verschillende verstellingen
op de machines, levert SIKO een robuuste bijdrage met haar meet- en positioneringssystemen.
Door de grote uitlezingen is zeer duidelijk te zien
hoe de machine is ingesteld. Voor verstellingen in
alle soorten machines heeft Isotron uitgebreide
mogelijkheden met mechanische, semi-automatische en volautomatische instellingen.
Tromp Innovation Center
Tromp laat haar expertise ook trots zien in hun
nieuwe Innovation Center. Dit is begin 2014 in
bedrijf genomen en is speciaal ontworpen om de
klanten van Tromp te ondersteunen. Hier werkt
een zeer betrokken team deegtechnologen van
Tromp samen met de klant om het juiste proces op
maat te ontwikkelen voor nieuwe en bestaande
producten van de betreffende klant. Ook wordt hier
uitgebreid getest op de demolijnen om te conclu-
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
SIKO-uitlezing op de machines
deren of de uiteindelijke gewenste productiecapaciteiten haalbaar zijn. Vanuit de hele wereld wordt
er van dit Innovation Center gebruikt gemaakt en
ontvangt de firma Tromp hierover lovende reacties.
Op deze manier kunnen klanten van Tromp zowel
hun toekomstige proces als de gewenste machines zelf ervaren. Zo wordt er tevens kennis
gemaakt met de techniek in de praktijk.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
ADAM-5560CDS DIN-rail PC Controller: nu met CODESYS
Toonaangevende industriële PC technologie en
meer dan 25 jaar ervaring met I/O afhandeling
vormen de basis van deze DIN-rail PC Controllers van Advantech. De laatste toevoeging in
de serie is de ADAM-5560CDS, die nu beschikbaar is met CODESYS versie 3.5.
Met de IEC 61131-3 omgeving zijn verschillende
programmeertalen beschikbaar, waaronder
ladderdiagram, functieblokken, instructiecode,
Continuous Function Chart. Deze kunnen door
elkaar gebruikt worden. Binnen de programmeeromgeving beschikt CODESYS over krachtige
visualisatie-software (TargetVisu) voor lokale
visualisering en/of bediening. Een monitor wordt
eenvoudig via de VGA-poort op de controller
aangesloten. Het is mogelijk om de controller van
WebVisu te voorzien waarmee de visualisatie via
een web browser toegankelijk wordt. Zowel de
Een rekenvoorbeeld van een ADAM-5560CDS voorzien van 64 digitale ingangen, 32 digitale
uitgangen, 8 analoge ingangen, 4 analoge uitgangen, 4 high speed telleringangen
Omschrijving
ADAM-5560CDS incl. CODESYS 3.5RT 7-slots DIN-rail PC Controller
ADAM-5053S-AE 32 digitale ingangen
ADAM-5057S-AE 32 digitale uitgangen
ADAM-5017-A4E 8 analoge ingangen (16-bit)
ADAM-5024-A2E 4 analoge uitgangen (12-bit)
ADAM-5081-AE 4 high speed telleringangen
Sloten vrij
Totaal
Prijs
€ 850
€ 137
€ 137
€ 173
€ 246
€ 255
Aantal
1
2
1
1
1
1
1
Totaal
€ 850
€ 274
€ 137
€ 173
€ 246
€ 255
€ 1.935
TargetVisu als de WebVisu maken gebruik van dezelfde database als de Runtime waardoor dubbele
adressering en typefouten tot het verleden behoren.
Processor
De 7-slots ADAM-5560 combineert de prestaties
van een industriële PC met de robuustheid van
een PLC. Het Windows CE gebaseerde systeem
is voorzien van een Intel® Atom™ 1.1GHz
processor en biedt features als watchdog timer,
batterij back-up RAM geheugen en deterministische I/O. De aanwezige Ethernet- en
geïsoleerde seriële poorten ondersteunen Modbus/TCP en Modbus/RTU.
Er zijn meer dan 20 verschillende I/O modules die
toegepast kunnen worden in de ADAM-5560CDS.
Dit aanbod bevat digitale en analoge in- en
uitgangsmodules. Voor OEM-klanten die een
betrouwbaar, robuust en prijstechnisch CODESYS
platform zoeken, is de ADAM-5560CDS de ideale
keuze. Voor klanten die gebruik willen blijven maken
van de Microsoft® Visual Studio.Net programmering
is de ADAM-5560CE nog steeds beschikbaar met
een complete set ontwikkeltools.
De ID-krachtpatser van Cognex
De stationaire DataMan 300 kan met recht een
krachtpatser genoemd worden. Waar andere
image readers het laten afweten, worden zeer
moeilijk leesbare 1D-barcodes, 2D-datamatrixcodes en ‘Direct Part Mark (DPM)-codes’ door
de DataMan 300 wel gelezen. Dit is mogelijk
door een aantal gepatenteerde leesalgoritmes
waar de jarenlange expertise van Cognex aan
ten grondslag ligt.
Integratie binnen fabrieksnetwerk
Naast uitmuntende leeskwaliteiten is de DataMan
300 bij uitstek geschikt voor integratie in uw
De DataMan 300 serie is verkrijgbaar in drie
basismodellen:
DataMan 300 met 800 x 600 pixels
DataMan 302 met 1280 x 1024 pixels
DataMan 303 met 1600 x 1200 pixels
fabrieksnetwerk. Zo ondersteunt de DataMan 300
standaard industriële Ethernet protocollen als:
Ethernet/IP (Allen Bradley)
ProfiNet (Siemens)
MC (Mitsubishi)
Modbus/TCP
Belichting
Goede belichting is cruciaal bij image based readers. Cognex heeft veel tijd gestoken om u hierin
van dienst te zijn. De DM 300 is namelijk voorzien
van geïntegreerde verlichting met ‘Auto Tuning’
functie. Hiermee bepaalt de ID-reader het optimum
van zowel de belichting als de scherpstelling van
de lens. U hoeft zelf geen vergaande expertise in
huis te hebben om het apparaat in bedrijf te stellen.
Scripting
Scripting is een geavanceerde functionaliteit die de
DataMan 300 biedt. Hiermee kan een rapportcijfer
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
worden gegeven aan de kwaliteit van de geprinte
code waardoor u een teruglopende printkwaliteit
tijdig kan herkennen. Dit stelt u in staat om gecontroleerd uw proces daarop aan te passen.’
Ondersteuning
Isotron Systems heeft een hands-on instelling en
kijkt graag samen met u naar de haalbaarheid
van uw applicatie, waarbij testen op locatie tot de
mogelijkheden behoort. Op deze manier kunt u
zichzelf laten overtuigen van de kwaliteit en het
gebruiksgemak van de DataMan 300.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
12
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Klein, kleiner, kleinst!
De UNO-2272G-N2AE is een ultra compacte
Embedded Box PC uit de UNO-serie van
Advantech van slechts (LxBxH) 157 x 88 x
50mm. De Box PC’s uit de UNO-serie zijn zo
ontworpen dat ze bestand zijn tegen vibraties, temperatuur- en interne mechanische
belasting.
De UNO-2272G is voorzien van de dual-core
Intel® Atom™ N2800 1.86GHz processor en
2GB intern geheugen. Standaard aansluitingen
zijn Gigabit LAN, USB (3x), RS-232, VGA en
Mini PCIe.
iDoor
Dit systeem beschikt ook over het ‘iDoor'-concept
van Advantech. Dat zijn kant-en-klare Mini-PCIe
modules voor bijvoorbeeld (veldbus)communicatie, opslag, digitale en/of analoge in- en
uitgangen en Power over Ethernet. Door dit eenvoudige uitbreidingsconcept is voor elke applicatie
de geschikte Box PC samen te stellen.
Enkele industriële features:
Fanless ontwerp;
Aarding op het chassis;
RAID 0/1 configuratie;
Werktemperatuur -20...+60°C,
Laag energieverbruik (8W typical).
Van links naar rechts:
iDoor-module CAN-bus, iDoor-module 2x geïsoleerde RS-232 poorten en iDoor-module afsluitbare CFastkaart. Dit zijn een drietal voorbeelden van iDoor-modules die reeds leverbaar zijn. Dit modulaire concept
van Advantech is beschikbaar op alle nieuwe Box PC’s en Panel PC’s.
Vanwege zijn robuuste karakter en de gunstige
prijsstelling is de UNO-2272G-N2AE de ideale
gateway voor iedere applicatie.
Stand-alone datalogger
met ingebouwde
webserver van M-System
Isotron Systems introduceert de DL8 remote
terminal datalogger van M-System met een eenvoudige, ingebouwde webserver. Deze compacte datalogger logt niet enkel informatie van
direct aangesloten R8 I/O-modules, maar ook
van remote I/O-modules of andere clients die via
Modbus TCP aangesloten worden. Via het intranet of internet kan de actuele data met de ingebouwde webserver bekeken worden.
Gebruikersvriendelijke webinterface
Voor het bekijken van de data hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden. Via de standaard
browser kunnen de gegevens, trends en eventlogs
eenvoudig worden bekeken. De laatste 7.200 meetpunten kunnen via het gebruikersvriendelijke webinterface van de DL8 worden bekeken via PC, tablet
of smartphone.
13
Data in de cloud
De meetgegevens kunnen
automatisch worden opgeslagen op uw eigen cloudof FTP-server. Hierbij
wordt de data voor meerdere gebruikers toegankelijk zonder een extra belasting voor de DL8-module. De DL8-C-module is uitgerust met een
SD-slot waarbij de data lokaal op een SD-kaart
worden gelogd, waardoor de DL8 functioneert als
een stand-alone datalogger. Deze data wordt als
CSV-file weggeschreven en kan in Excel worden
bekeken en bewerkt.
Master en slave met E-mail
De DL8 kan gelijktijdig zowel als Modbus TCPmaster als Modbus TCP-slave worden geconfigu-
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
reerd. Als ‘master’ kan hij de data van verschillende
slaves uitlezen en loggen. Als ‘slave’ kan hij worden
benaderd door bijvoorbeeld een PLC- of SCADA
pakket om de gemeten data te visualiseren of te
verwerken. Op elk meetsignaal kan een alarmwaarde worden ingesteld. Deze waarde kan worden
gebruikt om een relaiscontact te schakelen of om
een vooraf ingesteld e-mail bericht te versturen. De
e-mailfunctie kan tevens worden gebruikt voor het
versturen van de opgeslagen data, zodat reguliere
rapportages kunnen worden uitgevoerd.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Isotron Systems breidt haar
maritieme portfolio verder uit
Recent is het portfolio verder uitgebreid met een
10,6 inch panel-PC en een drietal ‘Glass’ monitoren in de maten 19, 24 en 26 inch. Alle types voldoen aan de uitgebreide normeringen die gelden
voor de Maritieme markt en ISIC breidt het portfolio
aan genormeerde producten steeds verder uit.
Sinds 2014 importeert en verkoopt Isotron
System succesvol de producten en systemen
van ISIC A/S, een innovatieve en toonaangevende fabrikant van PC-systemen en monitoren voor de maritieme markt. Kwaliteit,
betrouwbaarheid en robuustheid zijn de in
het oog springende kenmerken voor zowel de
ontwikkeling als de productie van scheepsmonitoren en PC-besturingen aan boord van
schepen waar op de brug van het schip
duidelijk en betrouwbaar de gegevens
kunnen worden ingesteld en uitgelezen.
Panel PC
De DuraPANEL WS 10.6 inch, met een lichtopbrengst van 1000cd/m2, is de eerste in een serie
van drie panel PC’s die in 2015 wordt geïntroduceerd. Op korte termijn wordt de 24 inch uitvoering verwacht en later dit jaar volgt ook een 7 inch.
De DuraPANEL WS 10.6 inch wordt in landscape
en portrait mode geleverd. Met een lichtopbrengst
van 1000cd/m2, een optie voor touch en 100…0%
dimbaarheid, is de panel PC breed inzetbaar voor
visualisatie- en bedientaken. Standaard is de
panel PC voorzien van diverse aansluitingen als
VGA, display port, Ethernet (2x), USB (2x) en
seriële communicatie. Interne headers zijn
beschikbaar daar waar meer interfaces nodig zijn.
Glass monitoren
ISIC heeft een serie
van drie monitoren geïntroduceerd die voorzien
zijn van een volledig vlakke voorzijde, de zogeheten ‘Glass’ uitvoering. De stijlvolle DuraMON
Glass monitoren zijn leverbaar in 19-, 24- en 26inch uitvoering en zijn geschikt voor
RADAR/ECDIS-toepassingen. De beeldschermverhoudingen zijn respectievelijk 5:4, 16:9 en
16:10. De schermen zijn in consoles in te
bouwen, maar indien gewenst is een montagebeugel voor desktop- of wallmount beschikbaar.
Deze voldoet aan de IEC60945-normering en
wordt gemonteerd op het VESA-patroon waarmee de monitoren zijn uitgerust.
Het dimmen van de schermen wordt gedaan via
bediening aan de voorzijde. Standaard is dit
scherm voorzien van DVI-D en RGB. S-Video
en Composite zijn optioneel. Verder heeft het
scherm standaard een RS-232 poort voor
remote control en ondersteunt het de ‘picture in
picture’ functionaliteit.
Gebruikerservaring centraal bij
ontwerp REVO-thyristor
Bij het ontwerpen van de REVO-thyristorserie
van PMA is, naast het functionele ontwerp, ook
het uiterlijke ontwerp van belang. Er zijn creatieve oplossingen gebruikt voor het significant
verbeteren van de esthetiek, ergonomie en
bruikbaarheid van het product.
Het technisch ontwerp is een complex proces. Het
vergt onderzoek en conceptualisering om te
komen tot voorlopige en gedetailleerde ontwerpen. Ten slotte zijn deze ontwerpen via haalbaarheidsstudies en productieplanningen omgezet
naar de uiteindelijke productie van de REVO.
Klein en krachtig
Het is altijd de filosofie geweest om samen met de
klanten de beste oplossing te vinden. Een veel
gestelde eis is het verminderen van de forse ‘voet-
afdruk’ van thyristoren in het besturingspaneel.
Een kleinere voetafdruk bespaart kastruimte en,
nog belangrijker, kosten.
Gewoonlijk worden schakelkasten volledig benut
met apparatuur die aan de achterwand van de
besturingskast wordt geplaatst. Dit laat nauwelijks
reserveruimte over, behalve aan de voorkant van
de besturingskast, tussen de kastdeur en de
geplaatste apparatuur. Om gebruik te maken van
deze ‘dode’ ruimte, hebben de ontwerpers van de
REVO-thyristoren juist deze diepte benut. Zij maakten een zo’n klein mogelijke voetafdruk met iets
diepere producten. Door deze kleinere voetafdruk
kunnen de thyristoren ook eenvoudiger achteraf
worden geplaatst. Zo kunnen andere merken en
modellen eenvoudig worden vervangen zonder de
noodzaak om een bestaande kast te herontwerpen.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
De stem van de klant
Elk technisch ontwerptraject begint met een
behoefte. De ervaring heeft geleerd dat de beste
ontwerpen worden geboren uit een nauwe samenwerking met gebruikers. Zij identificeren en formuleren de eisen van de industrie. De REVOthyristorregelaars zijn producten waarbij de
gebruikers de grondslag van het technisch en
creatief ontwerp hebben aangeleverd.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
14
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Isotron Meten & Positioneren
Nieuwe encoders van Hengstler
Onlangs heeft Hengstler, één van de belangrijkste encoderproducenten in de wereld, vijf
nieuwe encoders in de serie Acuro aan haar
programma toegevoegd.
ACURO® - AC58 EtherCAT Absolute encoder
Krachtige en breed inzetbare encoder met
EtherCAT interface.
Met de AC58 met
EtherCAT kunnen gebruikers nu één van
de beste absolute encoders op de markt
integreren in vrijwel
elk systeem dat werkt
met een EtherCATinterface. Dit vereenvoudigt en versnelt het integratieproces aanzienlijk en zorgt voor een zeer betrouwbare communicatie.
Enkele van de belangrijkste eigenschappen zijn
de Single-turn en Multi-turn resoluties tot 32 bit,
een cyclustijd van 62,5 microseconden, de diagnostische LED en ‘Best In Class’ schok- en trillingswaarden. Naast de positie-uitgang zijn er
extra uitgangen voor snelheid, versnelling, looptijd en temperatuur. Programmeerbare resolutie,
presets, offset, richting, alarm posities, instelbare
snelheids- en versnellingsmeting, snelheidslimieten en temperatuur bewaking zijn aanwezig.
Een operationeel temperatuurbereik tot +105°C,
een maximum snelheid van 12.000 omw/min en
de 28 mm inbouwdiepte maakt van de AD37S de
meest compacte absolute Multiturn encoder in
zijn klasse!
De encoder bevat zowel een interne temperatuursensor als een ingang voor het aansluiten van de
meegewikkelde temperatuursensor van de motor
waardoor die informatie direct in de datagegevens
van de encoder mee worden genomen. Een
interne ‘elektronische datasheet’ in de encoder
slaat de motor- en encodergegevens op die op elk
moment kunnen worden opgevraagd.
ACURO® - AX73 Xproof Optische Profibus
encoder ATEX en IECEx certificaat.
Maakt encoder toepassingen in moeilijke
applicaties mogelijk.
ACURO Drive Safety4Wire® AD37S-encoder
voor SIL2 servosystemen. Het zijn de kleine
dingen die het doen qua veiligheid.
Als uitbreiding op de
bestaande AX71 encoders heeft deze
AX73 een verbeterde
explosieveiligheid en
een hoogwaardige
RVS
behuizing
(1.4404 / AISI 316L). Door de optische aftasting
van de encoder is deze zeer nauwkeurig en is er
een resolutie van 14 bit Single-turn en 12 bit Multiturn mogelijk. Ook is de encoder resistent tegen
extreem hoge magnetische velden van buitenaf.
Het kabelconnectiesysteem maakt het mogelijk
om de montage van de encoder en de bedrading
afzonderlijk van elkaar te kunnen uitvoeren.
De Hengstler Safety4Wire® -interface is speciaal
ontworpen om
een hoog niveau
van functionele
veiligheid te bieden in servomotorbesturingen. Het interfaceprotocol voldoet aan de SIL3-eisen volgens de norm
IEC 61508, Cat.3 PLd en volgens EN ISO 13849,
terwijl de AD37S-encoder zelf en de IP-Core in de
controller beide voldoen aan SIL2.
De AD58DQ is ontworpen voor integratie in servomotoren en uitgevoerd met het
DRIVE-CLiQ interface van de
SINAMICS aandrijfserie van Siemens. De grootste voordelen van dit DRIVE-CLiQ systeem zijn
15
ACURO® - AD58DQ (DRIVE-CLiQ). Snelle
installatie ondanks complexe aandrijvingen.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
de eenvoudige aansluiting, automatische configuratie en inbedrijfstelling van alle componenten
in het totale systeem. Ook voor niet Siemens
motoren die aangesloten moeten worden op dit
aandrijfnetwerk is de AD58DQ een belangrijke
aanvulling. De AD58DQ heeft een separate aansluiting voor de KTY motor temperatuursensor.
Hiermee wordt de temperatuur van motorwikkelingen direct ingelezen in de encoder waarbij de
complete data van de encoder en de temperatuur
worden verzonden aan de besturing via het
DRIVE-CLiQ-telegram. De AD58DQ voldoet
tevens aan de SIL 2 / PL d / Category 3 voorschriften.
ACURO® - AX65 De meest compacte
explosieveilige absolute encoder.
Absolute ATEX encoder met grootse
specificaties en kleine afmetingen.
Er zijn encoderapplicaties die bijzonder veeleisend zijn in de
industrie. Wat te
denken van applicaties waarbij de
encoder explosieveilig moet zijn
door de gevaarlijke atmosfeer waarin deze wordt
gebruikt. Of waar continu contact is met zout
water. Of waar zeer hoge schokbelastingen voorkomen van meer dan 100G. Of asbelastingen
van honderden Newton. Maar de meest veeleisende toepassingen zijn waar een encoder
moet kunnen voldoen aan alle hierboven
genoemde eisen. En dat is nou precies waarvoor
de AX-65 is gemaakt.
Met een diameter van slechts 59mm is het ook de
meest compacte en robuuste encoder op de
markt. Met het SSI- en CANopen interface is hij
eenvoudig te integreren in netwerk configuraties.
De AX56 is toepasbaar in applicaties zoals: lieren,
emaille productie, petrochemie, mijnbouw, silo’s,
industriële mixers, (hijs)kranen en boorinstallaties. De AX65 heeft ATEX certificering voor mijnbouw, gas- en stoftoepassingen.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Nieuwe ontwikkelingen rondom
de Unitronics UniStream©
Unitronics heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen voor de UniStream doorgevoerd. Een
belangrijke daarvan is het kunnen streamen
van een live videobeeld met behulp van een
netwerkcamera (Ethernet). Dit beeld wordt
weergegeven op de nu beschikbare Unistream
schermen van 7, 10,4 of 15,6 inch die een bijzonder scherp en helder beeld hebben.
Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen doorgevoerd:
• SNMP v1/v2/v3 ondersteuning. Simple Network
Management Protocol (SNMP) is een toepassingsprotocol dat zorgt voor een gemakkelijke
overdracht van managementinformatie tussen
netwerkmachines en kunnen communiceren
met een SNMP-server. Ook het verzenden van
‘traps’ behoort tot de mogelijkheden. Trapcommando's worden gebruikt om asynchroon
foutmeldingen door te sturen van een ‘managed
device’ naar een Network Management System
(NMS).
• Met de Webserver is het nu mogelijk om een
elementkeuze van de cirkelvormige en lineaire
meters te selecteren.
• VNC password level. De programmeur kan de
gebruiker, die via een IOS-Device of andere
mobiele VNC koppeling werkt, kijkrechten of de
volledige toegang geven.
Met betrekking tot de hardware is er ook nieuws
te melden:
• De UIA-0800N module. Een nieuwe analoge
I/O-module met een 8-kanaals 13-bits analoge
ingangsmodule. Deze ondersteunt de waarden
0-10V, 0-20mA en 4-20mA.
• Ondersteuning van een nieuwe 3G-modem, de
Cinterion EHS6T.
• I/O-configuratiehulp. Projectmatig kan de
keuze worden gemaakt welke I/O-configuratie
geselecteerd dient te worden. Via de UniApps
kan aangegeven worden welke I/O-module
hardwarematig achteraf aan de CPU moet worden gekoppeld.
Overige vernieuwingen:
• Via het HMI-scherm kan nu met behulp van de
UniApps, I/O worden ‘geforceerd’.
• Het maken van Screenshots. Met behulp van
een pop-up scherm kunnen bepaalde scherminstellingen op een geheugenkaart opslagen
worden. Ook de trendgrafiek heeft nu standaard een button waarmee screenshots
gemaakt kunnen worden.
• HMI message box. Hiermee kan een extra
instructie aan een element worden meegeven.
Zo kan bijvoorbeeld bij een ‘button’ de vraag
worden meegegeven of een logfile wel of niet
opgemaakt dient te worden of een bepaalde
temperatuurwaarde direct verlaagd of eventueel gereset moet worden.
Industriële en hygiënische (desinfecteerbare)
toetsenborden van Active Key
Isotron Systems introduceert de robuuste
en voordelige toetsenborden van Active
Key. Deze leverancier die in toetsenborden
is gespecialiseerd, levert onder meer een
geïntegreerd touchpad of trackball voor professionele data-input.
De industrietoetsenborden van Active Key kennen een lange levensduur en vallen op door
een modern en compact design. Doordat er
gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerd
touchpad of een trackball, in plaats van een
muis, nemen de toetsenborden weinig plaats
in. Er zijn ook toetsenborden speciaal geschikt
voor 19 inch racks conform IEC 60297.
Desinfectie en afwasbaarheid
Diverse toetsenborden zijn te krijgen met een
afneembare of juist een vaste bescherming die
eenvoudig afwasbaar is. Voor gebruik in extreme
omstandigheden, zoals bij medische toepassingen, zijn er ook toetsenborden met een siliconen
membraan. Deze kunnen zelfs gedesinfecteerd
worden.
De ‘Scissor Balancing Technology’ zorgt voor
een aangename bediening en is fluisterstil.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Een korte opsomming van mogelijke
toetsenborden:
geïntegreerde trackball of touchpad;
draadloze toetsenborden;
met smartcardlezer;
met achtergrondverlichting;
infrarood toetsenborden;
programmeerbare toetsenborden;
op maat gemaakte toetsenborden,
IP68- en desinfecteerbare toetsenborden.
Een gesloten contactsysteem maakt de toetsenborden bestand tegen stof en spatwater.
Hierdoor kunnen teksten worden ingetypt op
dezelfde eenvoudige manier zoals op een standaard desktop PC.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
16
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Isotron Systems bezorgt winnaars hun prijzen:
de SAMBA, de nieuwe all in one
HMI + PLC van Unitronics
Als alternatief voor de tekstpanelen en PLC’s
die in de markt aanwezig zijn, is de SAMBA van
Unitronics nu toch wel het allerbeste
HMI+PLC+I/O '3-in-1' alternatief. De SAMBA is
een 'all in one' HMI + PLC, heeft een kleuren
touch-scherm en is zeer gunstig in prijs.
Tijdens de WOTS-beurs 2014 (World Of
Technology & Science) lanceerde Isotron
Systems de SAMBA OPLC van Unitronics.
Bezoekers aan de stand van Isotron Systems
konden deze SAMBA All-in-one HMI+PLC+I/O
winnen door hun visitekaartjes achter te laten in
een bus. De gelukkige winnaars zijn Smit Ovens,
Remon, Tap Machinebouw en Mertisoft.
Smit Ovens
Smit Ovens Son kent een lange traditie van ovenbouw. Het bedrijf ontwikkelt machines ten behoeve
van thermische- en depositieprocessen en fabriceert vervolgens deze klantspecifieke machines
voor zogeheten hoog volume productie.
REMON
REMON is in 1976 opgericht door Andries
Reitsema, oorspronkelijk als installateur van één
van de eerste ‘ontijzeringsinstallaties’. Andries ontdekte al snel dat water meer is dan alleen een bron
en water werd zijn grote passie. Vandaag de dag
is REMON marktleider in Nederland met vestigingen in Duitsland. Het bedrijf is werkzaam in diverse sectoren.
Robert Boots (l), Electrical Design Engineer van Smit
Vanaf 2009 heeft Smit Ovens zich toegelegd op
ovens voor de productie van zonnecelpanelen. Bij
dit productieproces worden glazen panelen (minimaal 600 x 1200 mm) gemaakt waarop metalen
worden gedampt. Het proces kan plaatsvinden
onder normale atmosfeer, onder stikstof en eventueel met vacuüm. De ovens zijn 25 tot 60 meter
lang en hebben een transportband of een rollentransport.
17
Dick Koster (Technisch directeur), Antonie Haas
(Engineering / verkoop) en Floris van Veen
halen uit de hoogwaardige technologische kennis
en jarenlange praktijkervaring. Tap Machinebouw
levert onder meer diafragma’s (soep/gehaktballen
vormen), afkorters (frikadellen/kroketten), vulmachines, garneerstations, dekselsluiters, vormmachines, ontnesters en transportsystemen.
Alex Vaatstra (links), Product Developer bij
REMON en Jos Hagen van Isotron Systems
REMON concludeerde dat bij hun waterbehandelingsinstallaties, die dag in dag uit duizenden liters
water tot uitstekend ‘REMON-water’ verwerken,
uiteindelijk toch elke druppel er toe doet. REMON
liet en laat dus niets aan het toeval over. Noch in
de voortdurende ontwikkeling van hun technologie,
noch bij hun productie van de installaties. Voor
deze processen is REMON dan ook ISO 9001,
VCA en BRL SIKB 2100 gecertificeerd.
Ovens en Erik Steenbergen van Isotron Systems
John Aangeenbrug (l) van Isotron Systems met
Mertisoft
Merisoft heeft ruim 18 jaar ervaring op het gebied
van PLC-besturingen, robotica, paneelbouw,
elektrotechniek en andere takken van de automatiseringssport. Mertisoft programmeert software
voor PLC’s, robots en PC’s. Ook heeft Mertisoft
een eigen paneelbouwafdeling voor eigen projecten en voor kasten van derden.
Het bedrijf uit Etten-Leur combineert haar ervaring
en kennis met kwalitatief hoogstaande producten
en is actief in diverse sectoren, zoals de voedingsen genotsmiddelenindustrie, de automotive sector,
de agrarische sector, bulktransport en offshore.
Tap Machinebouw
Tap Machinebouw uit Zoetermeer is gestart in
1964. Tap richt haar focus hoofdzakelijk op de ontwikkeling en de productie van machines voor de
(internationale) snack- en vleesverwerkende
industrie. Daarnaast is Tap nauw betrokken bij de
ontwikkeling van machines voor kaas- en zuivelproducenten.
De klanten van Tap Machinebouw bestaan uit de
vooraanstaande, innovatieve (A-merk-) en huismerkfabrikanten die hun zakelijke voordeel terecht
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
Jos van Hooijdonk (l), Hardware Engineer, Ron
Mertens (m), Managing Director van Mertisoft en
Geert Lange (r) van Isotron Systems.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Bewaakte verstellingen met nieuwe AP10-serie van SIKO
Formaataanpassing 2.0
Het optimale rendement van machines wordt
mede bepaald door snellere omsteltijden en
een juiste feedback van de machine. De nieuwe
AP10- en AP10S-instellingen van SIKO vervullen daarin een hoofdrol. Doordat de
machineoperator overzichtelijk en helder de
informatie uitleest en interpreteert, worden
instelfouten tot een minimum gereduceerd en
wordt de ombouw of het omstellen naar een
ander product op de machine heel simpel.
Naast de visuele feedback, wordt de positie en
status geautomatiseerd doorgegeven aan de
besturing die een continue bewaking heeft over
de posities van de assen, de lineaire (contactloze) positie en eventueel het aanwezig zijn van
de juiste tools voor het betreffende product.
De nieuwe AP10-serie is de eerste van de nieuwe generatie ‘bewaakte’ instellingen. Het doel
van deze gecontroleerde ‘formaataanpassing
2.0’, is om betere gebruikersinstructies te geven
en daardoor een optimale betrouwbaarheid van
het productieproces te borgen.
Achtergrondverlichting
Een belangrijk nieuw element van de AP10 is het
omgekeerde ‘backlit LCD-display’. Deze achtergrondverlichting zorgt ervoor dat de positiewaarden ook op moeilijk bereikbare plaatsen of bij
slechte verlichting nog steeds goed zijn te lezen.
Het tweeregelige LCD-scherm heeft een nauw-
AP10S met magneetsensor
(contactloze meting met magneetband)
keurige uitlezing waardoor getallen
en codes duidelijk zichtbaar zijn.
Naast de pijlen op het LCD-scherm
die de rotatierichting aangeven,
geeft de AP10 ook duidelijke visuele gebruikersinstructies via twee
tweekleurige status-LED’s. Deze
LED’s geven niet alleen aan of de
assen in de juiste positie staan,
maar geeft de gebruiker ook de
gewenste draairichting aan voor
een snelle instelling.
Positie aanduiding
De AP10 kent net als zijn voorganger de AP04, ‘Loop’-positionering als compensatie voor de altijd
AP10 met holle as (1-op-1 vervanger van mechanische DA09S)
aanwezige mechanische speling
aanpassing zonder het machineframe daarvoor
in de spindel. De AP10 positie-indicator is veraan te passen. De AP10 en de verstelmotoren
krijgbaar met een RS485- of een CANopenvan SIKO kunnen in de bestaande besturing
interface. De AP10 kan ook worden geïnteworden opgenomen. Indien gewenst kan ook
greerd in verschillende veldbus- en Ethernet
een separate besturing worden geleverd waar 32
netwerken via een converter (Profibus DP,
units eenvoudig geconfigureerd kunnen worden
Profinet IO, Ethernet-IP, EtherCAT, etc.).
en menu-instellingen gerealiseerd kunnen
worden. Programmeren in een PLC is dan niet
De AP10 is ontworpen om ’s werelds meest vermeer nodig.
kochte mechanische positie aanduiding, de
DA09S van SIKO, 1-op-1 te kunnen vervangen.
Dankzij de hoge beschermingsgraad (IP65) en
Hierdoor is het mogelijk om een handmatige
een holle as van roestvrij staal, is de AP10 ook
instelling met een mechanische positie aangeschikt voor toepassingen in de voedingsmidduiding, om te zetten naar een bewaakte formaatdelenindustrie, drankenindustrie of farmaceutische industrie.
De AP10S in de praktijk
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Het gebruik van bewaakte verstellingen met de
AP10 van Siko resulteert in een verhoogde
betrouwbaarheid van processen door optimalisatie van de versteltijden en het voorkomen
van onjuiste instellingen. Hierdoor wordt afval
vermeden en ontstaat geen schade aan machine of gereedschap. Kortom, meer efficiëntie,
snellere set-up tijden en dus kostenbesparing.
De AP10 is een zeer prijsgunstige automatiseringsoplossing ten opzichte van bijvoorbeeld
verstelmotoren of servo-aandrijvingen.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
18
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Introductieset – innovatieve
lasersensoren voor precisiemetingen
De compacte lasersensoren uit de HG-Cserie van Panasonic, voorheen bekend als
SUNX, zijn eind vorig jaar erg enthousiast
ontvangen door de markt. Nu is er een introductieset samengesteld waarin alle drie de
modellen als set kunnen worden aangeschaft. Op deze manier bent u altijd voorzien
van het juiste type om uw applicatie mee te
testen. Om dit extra aantrekkelijk te maken
bieden wij tot eind april 2015 een zeer sterk
gereduceerde prijs aan voor deze set.
€ 642
€ 1.2
De HG-C serie bestaat uit een drietal kwalitatief
hoogstaande lasersensoren. Zie onderstaande
tabel voor meer informatie.
Type
Measurement
center distance
Measuring
range
Resolution
HG-C1030
HG-C1050
HG-C1100
30 mm
50 mm
100 mm
± 5 mm
± 15 mm
± 35 mm
10 µm
30 µm
70 µm
Overige features en voordelen:
Digitale uitgang,
Analoge uitgang (0…5V),
Configureerbare externe ingang;
Teaching windows & vergelijkingsmodus.
15,-
,-
HG-C1100
HG-C1050
HG-C1030
Isotron Systems levert al vanaf de jaren ’70 de innovatieve, kwalitatief hoogwaardige SUNX-sensoren
in de Benelux. Isotron heeft op basis daarvan een ongeëvenaarde toepassingsexpertise opgebouwd
op het gebied van sensoren.
Dubbele Plaat Sensoren van Klaschka
Klaschka heeft detectiesensoren met specifieke uitlees- en programmeerunits in
het pakket waarbij verschillende plaatdiktes en metaalsoorten worden gemeten en
worden ingesteld. Hiermee kunnen plaatdiktes van 0,2 tot maar liefs 12mm worden gemeten. De zogenaamde ‘Dubbele
Plaat Sensoren’ zorgen ervoor dat
plaatmateriaal niet ongewenst in een
bewerkingsmachine wordt gebracht.
Deze sensoren worden veelvuldig toegepast in stans- en persmachines en in
andere plaatbewerkingsmachines.
19
Het nieuwe ‘BDK Duo Flex’ systeem vult dit
programma nu aan met een bedieningsvriendelijke en prijsgunstige oplossing.
Deze oplossing bestaat uit een contactloze sensor en een separaat te monteren
zender/ontvanger-module. Zonder bijkomende evaluatiesystemen en/of uitleesunits kunnen ferro en non-ferro metalen
platen van 0,1 tot 10 mm dikte (tijdens
beweging of in stilstand) bewaakt worden
op dubbele lagen, te grote luchtspleten,
op onderlinge afstand en op een te ruw
materiaaloppervlak.
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected]
www.isotron.eu
Tw e e d e k w a r t a a l 2 0 1 5
Workshops: het gaat om uw praktijkkennis!
Vision
Tijdens deze workshop krijgt u een beeld van
de werking van de sensor en
bijbehorende
software. Eén of
meerdere door u
meegebrachte
producten kunnen tijdens de
praktijklessen als
voorbeeld dienen.
Zo kan al tijdens de
workshop bepaald worden
of de Smart Sensor voor uw applicatie
de juiste oplossing is.
HMI-applicaties
Deze workshop geeft u een inkijkje in de
keuken voor het opzetten
van HMI-applicaties
ten behoeve van
operator machinebediening.
Tijdens de
training krijgt u
een tour door het
softwarepakket
en worden diverse toepassingen en mogelijkheden
toegelicht.
Data: zie www.isotron.eu/events/workshops
Kosten: € 150,-- p.p.
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Data: op aanvraag
Kosten: € 150,-- p.p.
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
PLC-besturingen
Regeltechniek
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op
de uitgebreide mogelijkheden van Unitronics
(O)PLC’s. Er
wordt een overzicht gegeven
van de basisfuncties die de
PLC’s bezitten.
Tevens wordt aan
de hand van voorbeeldprogramma’s getoond
hoe proceswaarden eenvoudig op het
display worden gevisualiseerd.
Data: op aanvraag
Kosten: €150,-- p.p.
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden?
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde
van binnenkomst. Daar per cursusdag een
beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is, vragen
wij u snel te reageren. Vol = vol.
U kunt zich aanmelden voor een workshop
middels het bijgevoegde faxblad met vermelding van de workshop en datum. Tevens kunt u
zich aanmelden via e-mail: [email protected]
onder vermelding van de workshop met datum.
Het is hier van belang dat u volledig bent in het
vermelden van uw NAW-gegevens.
Productlijnen:
Advantech
IPC, PPC, HMI, switches
Algodue
energiemeters
BTI
veiligheid
Cognex / DVT
vision, ID-readers
Contrinex
sensoren
Gebe
printers
Hengstler
encoders, tellers, printers, relais
Hiquel
relais
ISIC
Scheepscomputers en -monitoren
Klaschka
Sensoren
In deze cursus krijgt u de grondbeginselen
van de regeltechniek uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk.
We gaan zowel
vanuit theoretisch als praktisch oogpunt in
op de optimalisatie van een regelkring. Verder wordt
ingegaan op complexe regelstrategieën en krijgt u een demonstratie van
moderne regeltechnologie.
Data: op aanvraag
Kosten: € 150,-- p.p.
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
MD - Micro Detectors
sensoren
Microscan
barcode scanners
M-system
omvormers, dataloggers
Optex
IR-temperatuur sensoren
Pizzato
veiligheid (ATEX)
PMA/West Instruments
procesregelaars
Pro-face
HMI
Rafi
toetsenborden, drukknoppen
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de workshops, dan
kunt u dit kenbaar maken op het bijgevoegde
faxblad. U kunt ook via [email protected] onder
vermelding van de workshoptitel een e-mail
sturen. U krijgt dan van ons een verdere toelichting op deze workshop.
Bij voldoende animo zijn de workshops
ook in de Belgische vestiging te
Willebroek te volgen.
(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39
Fax +31 (0)73 639 16 99
(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45
Fax +32 (0)3 450 70 46
E-mail: [email protected] www.isotron.eu
Lenze
frequentieregelaars
Scorpion
vision software
Shinko
temperatuur regelaars
SIKO
positioneren en lengtemeten
SNT
ultrasoon sensoren
Panasonic/Sunx
sensoren
Unitronics
(O)PLC
Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron
20
Download