Elektrische veldsterkte

advertisement
Elektrische veldsterkte
Rond een geladen voorwerp (Q) heerst een elektrisch veld.
Hiermee wordt bedoeld een dat een ander geladen voorwerp (q) een kracht zal ondervinden.
Met de sterkte van het veld wordt bedoeld: de kracht per ladingseenheid.
De eenheid van de elektrische veldsterkte is dus N/C (newton per coulomb)
Op deze link kan je zien wat elektrische veldlijnen zijn.
http://www.its.caltech.edu/~phys1/java/phys1/EField/EField.html
Een puntlading
Bij een puntlading Q geeft dit samen met

Dit betekent dat het veld 4 maal zo zwak is als je 2 maal zo ver van lading Q af bent.
Een vlakke condensator
Een vlakke condensator bestaat uit twee evenwijdige platen.
Als deze platen worden aangesloten op een spanningsbron
(met bronspanning VAB) krijgen ze lading.
Hierdoor ontstaat er tussen de platen een elektrisch veld.
Het veld is homogeen: overal even sterk en gelijk gericht.
De sterkte van het elektrisch veld wordt nu berekend met:
Hierbij is d de afstand tussen de platen.
- - +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Oefenopgaven
1.
De platen van een vlakke condensator zijn aangesloten op een spanningsbron van 1,50 V.
a.
De afstand tussen de platen is 1,20 cm. Bereken de elektrische veldsterkte (E).
b.
Een proton bevindt zich tussen de platen. Bereken de kracht op het proton.
2.
Een puntlading van 1,50 mC bevindt zich in vacuüm. Op welke afstand van de lading is de
elektrische veldsterkte (E) gelijk aan 1,0 N/C?
Download