De rol van goud en zilver in het hedendaagse

advertisement
De rol van goud/zilver en geld in het
hedendaagse financiële stelsel
• Even terug naar de basis: alles draait om geld, maar waar komt
het precies vandaan?
• Staatsschuld vs toekomst
• Goud als belegging (verzekering?)
• Conclusie
Geld
• Alles in het leven draait erom, maar waar komt het nu werkelijk
vandaan?
• Federale banken “maken” het uit …. Niets eigenlijk. Zij creëren
geld uit niks (gedekt door geld in ratio`s). Zij kunnen geld op een
rekening zetten als digitale cijfers of de printers aanzetten en ze
hebben geld gecreëerd.
• 5 seconden stilte om daarover na te denken.
• Een bank leent geld uit, geld wat zij uit het niets gecreëerd
hebben, vervolgens willen zij dit geld terug + rente. Waar moet de
rente dan vandaan komen? Van de bank zelf, schuld op schuld op
schuld.
• http://www.youtube.com/watch?v=3HdmA3vPbSU (04:06)
Staatsschuld en toekomst?
• Shutdown van Amerika, sta er eens bij stil. En de problemen zijn
niet opgelost, maar vooruit geschoven, hoe vaak kan dat nog en
wat is de uiteindelijke oplossing?
• Staatsschuld: Hoe kunnen alle landen staatsschuld hebben en hoe
kan dit ooit afbetaald worden?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_staatsschuld
• http://www.brillig.com/debt_clock/
• Waar gaat het naartoe en wat betekent dat voor de lange termijn?
Als de centrale bank geld maakt uit het niets en vervolgens
uitleent ook nog tegen rente, waar moet het geld voor de rente
dan vandaan komen? Is het een spiraal waar je nooit meer
uitkomt.
Hyperinflatie
• Door het almaar bijdrukken van geld uit het niets waardoor de
hoeveelheid geld enorm toeneemt is hyperinflatie een
mogelijkheid in Amerika en de Eurozone:
Welnu de rol van goud en zilver in dit geheel
• Al heel lang en al heel vroeger (Romeinen, Indianen, Egyptenaren,
etc.) werd goud gebruikt als geld.
• Dit is heel lang zo doorgegaan tot ver in de 19e eeuw en zelfs nog
tot deels in de 20e eeuw.
• Echter de hoeveelheid goud is beperkt en remt daarmee
economische groei en welvaart.
• Goud was het eigenlijke geld. Papieren garanties van
hoeveelheden goud waren makkelijker mee te nemen en te ruilen
(geld). Deze papieren garanties werden later de standaard, het
werkelijke geld (goud) werd uit het oog verloren.
• In 1973 is de goudstandaard losgelaten en werd het geld niet meer
gedekt door iets van tegenwaarde.
Goud meer waard geworden? Of het geld
juist minder?
Goud vs olie vs valuta
• Blauw: vaten olie per dollar
• Rood: vaten olie per euro
• Paars: vaten olie per ounce goud
• Hier is te zien dat goud een goede hedge tegen inflatie kan zijn
• De waarde van goud gerelateerd aan olie is ongeveer gelijk
gebleven. De waarde van valuta t.o.v. olie is significant minder
geworden,
Hoeveelheid goud vs hoeveelheid geld over
tijd
• Als er vroeger evenveel geld in omloop was als dat er goud was.
Was 1 dollar dus bv 1 gram goud. Toen dit werd losgelaten kwamen
er steeds meer dollars, maar de goudhoeveelheid bleef gelijk. Als
we nu alles terug zouden moeten corrigeren van de hoeveelheid
goud naar de hoeveelheid geld in omloop zal het goud nog flink in
waarde moeten stijgen.
Waarom breiden Rusland, China en India hun
goudvoorraad momenteel uit?
• Kan een teken van onderwaardering zijn, teken van verlies van
vertrouwen in de dollar. Kijk goed naar het punt waar het is gaan
toenemen, het begin van de crisis.
Cijfers
• 1 kilo goud in 2004 € 10.000,- 1 kilo goud in 2011 € 44.000,- 1
kilo goud 2016 € 38.000,• 1 kilo zilver in 2004 € 180,- 1 kilo zilver in 2011 € 1.000,- 1 kilo
zilver 2016 € 560,• Gouden tientje is van 1818 tot 1933 een gouden tientje geweest,
meer dan 100 jaar dezelfde waarde! Hoezo inflatie!? Een gouden
tientje was toen gewoon geld met een waarde van 10 gulden
(€ 4,54) in 2016 € 231,-
Manieren om te beleggen in goud
• FYSIEK goud/zilver kopen
• Op papier (futures)
• Aandelen van mijnbedrijven
Alle gekheid op een stokje
• Het is een leuk en interessant verhaal, maar afhankelijk van jouw
definitie van een belegging, genereert goud uiteraard geen
constante geldstroom zoals verhuur van onroerend goed of
dividend uit aandelen.
• Goud is vrij speculatief en puur gebaseerd op een niet te
voorspellen marktwerking van vraag en aanbod.
• Koop het daarom als stukje zekerheid, zie het als een verzekering
van een stukje vermogen. Zie het als een klein stukje fysiek geld
wat altijd en overal ter wereld waarde heeft. Als een hedge tegen
inflatie of een onverwachte gebeurtenis (oorlog, instorting
financiële systeem).
Goud en zilver niet als belegging, maar als
zekerheid
• Een mensenleven is lang en er kan veel in gebeuren o.a. oorlog,
hyperinflatie, wereldramp, terrorisme, natuurramp, internet uit
de lucht, instorten van financiële systeem. In die scenario`s vallen
mensen terug op fysieke dingen. Goud en zilver zijn dan ideaal om
in ieder geval even vooruit te kunnen.
• Het hoeft maar een paar euro te zijn wat je nu omzet in
goud/zilver, kijk verder niet naar de waarde, maar leg het gewoon
weg mocht zich ooit een dergelijk scenario voordoen. Voor € 235,koop je een gouden tientje, voor € 2,55 een zilveren gulden.
Conclusie
• Investeren in goud en zilver blijft een risico, alles wat omhoog
kan, kan ook omlaag. Echter op lange termijn (20/30/40 jaar) is
het waarschijnlijk dat de waarde omhoog gaat (ofwel de waarde
van valuta omlaag).
• Zie het als hedge van je vermogen. In geval van een onvoorziene
gebeurtenis (rampen, oorlog, etc). Met goud/zilver kun je altijd
overal ter wereld betalen.
• Ook op lange termijn een hedge instrument tegen inflatie.
Download