PowerPoint Presentation - Kairos Vermogensbeheer

advertisement
Kairos Managed Futures
Een beproefde strategie
1
Waarom deze presentatie over futures?
2
De performance van de Kairos Managed Futures over de
laatste 5 jaar bedraagt meer dan 200%. Dit is gemiddeld 40%
per jaar.
Dit resultaat is behaald ondanks een daling van de AEX van
348 in 2005 naar 335 in 2009.
3
Een korte uitleg over het termijncontract
Goederentermijncontract
Financieel termijncontract (future)
4
Het goederentermijncontract
Het goederentermijncontract is een contract tussen twee
partijen om op een vóóraf bepaald tijdstip tegen een vóóraf
vastgestelde prijs, een vóóraf bepaalde hoeveelheid van een
product te leveren of te ontvangen
5
Voorbeeld
Op 1 januari verkoopt Boer Bart zijn toekomstige
aardappeloogst van 5000 kilo aan chipsfabrikant Krokant voor
€ 2,- per kilo te leveren op 1 oktober.
Er worden 3 verplichtingen vastgelegd:
1. de hoeveelheid
2. de prijs
3. de leveringsdatum
6
De reden van deze transactie voor Boer Bart is dat hij er zeker
van wil zijn dat hij op 1 oktober voor zijn 5000 kilo
aardappelen € 10.000,- krijgt.
De reden van deze transactie voor chipsfabrikant Krokant is
dat zij er zeker van wil zijn dat hij op 1 oktober 5000 kilo
aardappelen ontvangt voor € 10.000,-
Beiden willen niet speculeren op de prijs.
7
Boer Bart is de verkoper van een goederentermijncontract.
Chipsfabrikant Krokant is de koper van een
goederentermijncontract.
Dit goederentermijncontract is tot 1 oktober dagelijks
verhandelbaar.
8
Het financieel termijncontract
Een financieel termijncontract wordt future genoemd.
De onderliggende waarde is geen mandje met aardappelen
maar een mandje met aandelen zoals bijvoorbeeld de AEX.
De AEX bestaat uit een mandje met 25 aandelen.
De koers van de AEX wordt bepaald door het gewogen
gemiddelde van deze 25 aandelen.
9
FTI
Een FTI is een termijncontract op de AEX.
Ook hier worden de volgende 3 verplichtingen vastgelegd:
1. de hoeveelheid (200 x de prijs)
2. de prijs (de koers van de AEX)
3. de leveringsdatum
10
Kenmerken van de FTI
Goede liquiditeit
Dagelijks verhandelbaar
1 FTI punt is € 200,-
11
Een FTI Kopen
De belegger verwacht een hogere koers.
De koers van de FTI oktober staat op 320 (de prijs).
Wij kopen de FTI oktober op 320.
De koers van de FTI oktober stijgt naar 340.
1 punt winst in de FTI bedraagt € 200,- (hoeveelheid).
20 punten in de FTI is € 4000,- winst.
De FTI oktober is op elk moment verhandelbaar tot oktober
12
Een FTI verkopen
De belegger verwacht een lagere koers.
De koers van de FTI oktober staat op 320 (de prijs).
Wij verkopen de FTI oktober op 320.
De koers van de FTI oktober daalt naar 300.
Wij kopen de FTI oktober terug op 300.
1 punt winst in de FTI bedraagt € 200,- (hoeveelheid).
20 punten in de FTI is € 4000,- winst.
De FTI oktober is op elk moment verhandelbaar tot oktober.
13
De handel in termijncontracten is zeer omvangrijk en
blijkt een uitstekende belegging te zijn.
De volgende grafiek laat de resultaten zien van de
handel in termijncontracten, de CTA-index, ten
opzichte van de Dow Jones en de AEX.
14
15
Signalering
Kairos pretendeert niet de richting van de
beurs te kunnen voorspellen.
Kairos hanteert een systeem dat aan- en
verkoopmomenten signaleerd.
16
Koop- en verkoopmomenten
Een koopsignaal wordt afgegeven wanneer de
AEX koers uitbreekt boven het voortschrijdend
gemiddelde (actie).
Een verkoopsignaal wordt afgegeven wanneer
de AEX koers uitbreekt beneden het
voortschrijdend gemiddelde (actie).
17
Het voortschrijdend gemiddelde
Het voortschrijdend gemiddelde is het
gemiddelde van de slotkoersen van een
bepaald aantal dagen.
18
Aan- en verkoopmomenten
19
Wanneer wordt er winst gemaakt?
Bij een langere periode van stijgende of dalende koersen
wordt er winst gemaakt.
20
Winst
21
Wat zijn de risico’s ?
Wanneer de koersen plots stijgen of dalen terwijl een
tegengestelde positie is ingenomen.
Voorbeeld:
De beurs opent fors lager dan de slotkoers van de vorige dag
terwijl wij een FTI gekocht hebben.
22
Resultaat vanaf 2005
Managed Account Futures rendement per € 25.000 vanaf 2005
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2005
2006
2007
2008
2009
23
Organisatie
•
•
•
•
Beheerder : Kairos Asset Management B.V.
Broker
: Interactive Brokers
Rapportage : via internet (dagelijks) schriftelijk (per kwartaal)
Kairos staat onder toezicht van de AFM en DNB
24
Inleg
De minimum inleg bedraagt € 25.000,Wij adviseren om maximaal 20% van uw vrij te beleggen
vermogen in futures te investeren.
25
Kostenstructuur
• Transactiekosten
• Beheerfee
• Performancefee
: € 5,- per future/optie
: 2 % per jaar excl. BTW
: 20 % per jaar excl. BTW high water mark
26
Adresgegevens
Kairos Asset Management B.V.
Rokerijweg 12
1271 AH HUIZEN
Telefoon: 035-5247007
E-mail: [email protected]
27
Download