VARKENsHART - Erasmus MC

advertisement
Vraag: wat doen levende varkens 's
avonds op een tafel in een bus pal voor
de
hoofdingang
van
AZR-Dijkzigt?
Antwoord: deelnemen aan een test
van een nieuwe beeldtechniek die het
kloppend hart uiterst gedetailleerd in
beeld brengt.
Tekst: Joop van de Leemput Fotografie: Levien Willemse
Wat? De nieuwe beeldtechniek, die wordt aangeduid als magneto-cardiografie, is getest door de
afdeling Cardiologie van AZR-Dijkzigt. De techniek brengt met behulp van zwakke magnetische
velden het hart stap voor stap in kaart. Dat het
hart een magnetische veld genereert is al langer
bekend, maar tot nu toe kon dat niet in beeld worden gebracht omdat de veel zwaardere magnetische werking van de aarde dit veld overstemde.
Waarom? De zeer gedetailleerde opnamen moeten artsen in staat stellen om zelfs een heel gering
zuurstoftekort van het hart te traceren. Ook hopen
artsen de exacte locatie van hartritmestoornissen
en andere aandoeningen in beeld te krijgen.
Allerlei afwijkingen aan het hart zouden met de
nieuwe beeldtechniek beter kunnen worden ontdekt, en mogelijk ook in een eerder stadium.
Hoe? Voor de proef zijn levende varkens gebruikt,
die op een tafel in een bus werden gelegd. Van het
kloppende varkensharten zijn magneto-cardiogrammen gemaakt. Dit met behulp van een wit 'ei'
dat gevuld is met het sterk gekoelde gas helium.
De gele cylinders dienen voor het instellen van de
juiste hoogte.
Waar? De proeven vonden plaats in een bus,
geparkeerd voor AZR-Dijkzigt. De techniek is ontwikkeld door Russische ingenieur en wordt commercieel toegepast door een Duitse onderneming.
Nederlandse artsen dragen bij aan het evalueren
van de techniek..
Pluspunten? Bij het maken van een magnetocardiogram hoeft de hartpatiënt niet 'open', zoals
bij katheterisatie. Evenmin wordt de patiënt blootgesteld aan straling of geluidsgolven. Rustig blijven liggen op een beweegbare tafel, dat volstaat.
De kleding kan gewoon aan blijven. Er hoeven
zelfs geen plakkers op de huid. De opnametechniek is volgens fabrikanten dusdanig veilig dat
zelfs het hart van een ongeboren kind er veilig
mee in kaart kan worden gebracht. Dit is mogelijk
BeelDtechniek getest op
VARKENSHART
omdat het apparaat niets anders doet dan registreren.
Aanloopproblemen? Een fiks probleem bij het
maken van een magneto-cardiogram blijkt de
gevoeligheid voor trillingen en veranderende magneetvelden. En welke stad beweegt meer dan
Rotterdam, met z'n bouwputten, heipalen en verkeersstromen? De gevolgen bleven niet uit: sommige opnames moesten worden overgedaan,
zelfs toen alleen maar personenauto's stapvoets
passeerden. Om zo weinig mogelijk last te ondervinden van de verstoringen, vond het testen
vooral 's avonds plaats.
Perspectieven? Gehoopt wordt dat de magnetische beeldtechniek hartafwijkingen blootlegt die
verborgen blijven bij de huidige beeldopnamen,
zoals ECG ('hartfilmpje'). Op den duur zou deze
techniek sommige nogal risicovolle hart-onderzoeken kunnen aanvullen of zelfs vervangen.
Maar de techniek staat nu nog in de kinderschoenen, vergelijkbaar met de echografie in de jaren
zeventig.
Beoordeling? Hoofd Experimentele Cardiologie
dr. Dirk Duncker (links op de foto): "Deze techniek
is veilig, zowel voor dieren als voor mensen. Het
apparaat registreert immers alleen maar. Patiënten
met bepaalde hartafwijkingen waren dan ook
bereid om zich te laten onderzoeken in de bus. Ze
hoefden alleen op tafel te gaan liggen, met hun
kleding aan. In totaal hebben we zo'n vijftien
patiënten onderzocht. Alle meetgegevens zijn verzameld en worden nu geanalyseerd. Het is in dit
stadium nog te vroeg om de bruikbaarheid van
deze techniek te beoordelen. Mogelijk wordt deze
wijze van onderzoeken van belang voor mensen
die last hebben van een geringe pijn op de borst
bij inspanning. Juist mensen met afwijkingen die
nu nog moeilijk opspoorbaar zijn hopen we in de
toekomst eerder en beter te kunnen helpen." ■
5
Monitor apr/mei 2002
Download