september - euphonynet.be

advertisement
Aqua
Noord
Limburg
1972 - 2009
België - Belgique
P.B. - P.P.
3950 BOCHOLT
BC 30190
Maandelijks tijdschrift voor
aquarium-, terrarium- en
vijverliefhebbers
Jaargang 36 nr. 9 - 2009
Verschijnt niet in juli & augustus
www.desiervisoverpelt.be
september
Redactie, verantw. uitgever en verzendingsdienst :
A.N.L. p /a Luc Schetz, Dorpsstraat 17/1, 3950 Bocholt
http://www.aquanoordlimburg.be
Afgiftekantoor
Bocholt
P 702030
Aqua Noord-Limburg
de vereniging voor alle
aquarium-, terrariumen vijverliefhebbers
Café
’t Misverstandt
Wat bieden wij U :
✔ Een eigen tijdschrift (jaarlijks 10 edities)
✔ Het B.B.A.T.-tijdschrift Aquariumwereld
Maandelijks interessante, leerrijke en educatieve
bijeenkomsten zoals :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Debatavonden
Lezingen
Beginnersvergaderingen
Knutselvergaderingen voor doe-het-zelvers
Dialezingen en videovoordrachten
Verrassingsvergaderingen
Uitgebreide video- en diatheek
Maandelijks een gratis tombola
Een aquateam voor praktische bijstand
En vooral een gezellige vriendensfeer met veel plezier
Daarbij ook nog :
✔ Diverse uitstappen en trips
✔ Excursies en bezoeken ”achter de schermen”
Alle artikels mogen overgenomen worden mits vermelding van herkomst
en auteur. Niets mag echter gewijzigd worden aan de inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Alle artikels en advertenties vallen onder de verantwoordelijkheid van de
respectievelijke auteurs of adverteerders.
Dirk Janssen
Kraanstraat 10
3900 Overpelt
Tel. 011 66 44 59
Ledenvergadering donderdag 24 september ’09
Levendbarende en voer
Tijdens deze vergadering zullen we het gaan hebben over levendbarende
en over alles i.v.m. voer.
WOORDJE
VAN HET
BESTUUR
Beste ANL-vrienden,
na een welverdiende vakantie (alhoewel sommigen onder ons hebben altijd
vakantie) is het weer tijd om de draad terug op te nemen. Op donderdag 10
september hebben we weer onze open ledenvergadering gehad, iedereen
is op deze vergaderingen natuurlijk van harte welkom. Onze eerste ledenvergadering zal handelen over levendbarende en over voer in het algemeen
en gaat door op donderdag 24 september.
De Limbeurs ligt al weer een tijdje achter ons maar diegenen die er geweest
zijn zullen beamen dat het weer een prachtige organisatie was van al de
clubs van BBAT-Limburg. Een aantal leden en bestuursleden hebben ook
hier weer hun steentje bijgedragen.
De eerste vergadering (op 11 september) van BBAT-Limburg is ook al weer
geweest, de Limbeurs kwam hier natuurlijk ook uitvoerig aan bod.
OPROEP!!!
Je bent zoals steeds welkom in ons lokaal
zaal Holheide,
Bremstraat 25 - Overpelt.
De vergadering start om 20.00 uur.
Tot dan,
het bestuur
Mocht je ergens interessante artikels tegenkomen op het internet mag je mij altijd het adres doormailen. Er kruipt ontzettend
veel tijd in het zoeken naar geschikte teksten. Mocht je zelf
inspiratie hebben om een tekst te schrijven mag dat natuurlijk
ook. Alles is welkom op mijn adres of op:
[email protected]
Aquarium
internet
Thorichthys ellioti - door Erik Smits
Thorichthys ellioti (Meek, 1904)
Familie: Cichlidae (cichliden)
Subfamilie: Cichlasomatinae (baarsachtige)
Class: Actinopterygii (straalvinnige)
Nederlandse naam: niet bekend
Synoniem: T. maculipinnis; Cichlasoma ellioti;
Heros maculipinnis
Afmeting: man 15 cm, vrouw blijft iets kleiner
Herkomst: zuidoost Mexico, Rio Nacional en
Papaloapán basin lager dan 300 meter. Klimaat: tropisch zoetwater, 22-28°C. Waterwaarden: pH 7,0-8,5; GH 8-12; hoewel aan
de waterwaarden niet heel veel eisen gesteld
worden is een goede waterkwaliteit wel belangrijk.
Bakmaat: 150 cm voor een klein groepje, voor een koppel met enkele kleinere, rustige scholenvissen kan een bak van 100-120 cm ook al voldoen. Er
geldt wel dat hoe groter de bak, hoe meer plezier je aan deze vissen zult
beleven.
Natuurlijke habitat
Deze vis leeft van nature in helder, minder helder of zelfs troebel water met
zeer beperkte zichtbaarheid. Het water stroomt langzaam en heeft meestal
een zanderige bodem welke vaak bedekt is door een laag bladeren van
bomen. Door het troebele water en overhangende takken is de hoeveelheid
licht minimaal en waterplanten zijn hierdoor meestal afwezig. De rivieren zijn
meestal omgeven door bomen waarvan de wortels in het water staan. Deze
geven extra schuilplaatsen voor Thorychtis. Het water heeft een pH tussen
de 7.5 en 8.0 en een hardheid van ongeveer 8 DH. De temperatuur varieert
tussen 25 en 28°C.
In het natuurlijke leefgebied komen cichliden voor als Petenia splendida,“C”
urophthalmus, Archocentrus octofasciatus, “C” salvini, Paratheraps
fenestratus, en Paraneetroplus nebuliferus. Ook veel andere vissen zijn aanwezig, waaronder vissen uit de families Atherinidae, Belonidae, Characidae,
Clupeidae, Glasbaarzen, Cyprinodontidae, Eleotridae, Gerreidae,
Lepisosteidae, Mugilidae, Pimelodidae, Poeciliidae en Symbranchidae.
Uiterlijke beschrijving
Thorichthys ellioti lijkt heel erg veel op de andere Thorichthys soorten, zoals
de meer bekende vuurkeelcichlide (T. meeki). Opvallend bij T. ellioti zijn de
rode buik, de fl uoriserende blauwe vlekken bij de bek die doorgaan op de
buik en de grote zwarte stip op de zijkant van het lichaam. Net als alle
Thorichthys soorten (behalve de T. callolepsis) heeft ook T. ellioti een zwarte,
op een oog gelijkende vlek op de
kieuwdeksels. In de paartijd en tijdens het
verdedigen van het territorium zijn de verticale banden over het gehele lijf duidelijk te
zien. Buiten de paartijd is dit minder duidelijk.
Vaak loopt er dan, in plaats van de verticale
banden, een horizontale donkere streep over
het hele lichaam dat zijdelings sterk is samengedrukt. De rugvin, met draadvormig verlengde stralen (welke zich ook aan de rug-,
aars- en staartvin bevinden), heeft aan de bovenkant een rode streep. De
aarsvin heeft eenzelfde rode streep, alleen zit deze aan de onderkant.
Verder heeft deze vis een redelijk spitse kop met een niet al te groot bekje.
Het is vaak lastig deze vis te onderscheiden van andere Thorichthys soorten. Een verschil zou zijn dat T. ellioti dikkere lippen heeft dan de andere
Thorichthys soorten. Tussen de mannetjes en de vrouwtjes van deze soort
bestaat nog minder verschil. De mannetjes worden over het algemeen wat
groter en de vinnen lopen iets puntiger uit, maar dit verschil is niet heel groot.
Bakinrichting
De bodem moet bestaan uit een fijn en niet te scherp substraat. Zand als
bodem is voor deze vis ideaal. Het is belangrijk dat het zand niet te grof en
niet te scherp is omdat deze vis regelmatig een hap zand neemt waarbij een
deel van het zand er via de kieuwen weer uitkomt. Scherp materiaal zal de
kieuwen dan ook beschadigen en moet dus worden vermeden.
De inrichting kan verder bestaan uit keien en kienhout. Zorg uiteraard dat
deze stevg liggen zodat de vissen er niet
onder vast kunnen komen te zitten.
Planten zijn mogelijk, maar deze moeten
stevig zijn en een goed wortelgestel hebben.
Hoewel deze vis geen grote graver is zullen
kleine plantjes of planten die niet stevig in
de bodem staan uitgegraven worden. Vooral
wanneer ze eieren hebben wil er nog wel
eens aardig gegraven worden. Planten als Echinodorus zijn zeer geschikt.
Voedsel
T. ellioti eet vrijwel alle soorten voer. Hoewel rode muggenlarven tot het natuurlijke dieet behoort wordt dit afgeraden. Deze worden vaak gekweekt in
redelijk vervuild water en hier is de vis toch wat kwetsbaar voor. Het is beter
om te kiezen voor voedsel als krill, mysis of artemia. Ook droogvoer als
spirulinavlokken of cichlidensticks worden goed gegeten.
Het voer wordt uit alle waterlagen gegeten, maar het beste is als het voer
niet te lang aan het oppervlak blijft drijven, maar langzaam naar beneden
zakt. Het voer dat niet meteen gepakt wordt en op de bodem komt te liggen
wordt meestal later nog wel opgegeten. Ze nemen dan een flinke hap zand
en halen hier het voer tussen uit. Het zand wordt daarna weer uitgespuugd.
Gedrag
T. ellioti houd zich nabij de bodem of de middenlaag van de waterkolom op,
boven zanderige en rotsachtige bodem. Van nature komt hij voor in stilstaande
of langzaam stromende wateren. Hier leeft hij buiten het broedseizoen in
losse groepen. Tijdens het broedseizoen vallen deze groepen uit elkaar en
vormen er zich koppels. Het is een rustige vis die in het aquarium redelijk
gemakkelijk te houden is. In tegenstelling tot sommige Midden-Amerikaanse
cichliden is T. ellioti geen agressieve soort. Zelfs wanneer hij een nest heeft
is hij nog relatief vreedzaam. Hier dient men bij de keuze van de medebewoners dan ook rekening mee te
houden. Agressieve medebewoners zullen al snel zorgen voor de dood van
deze vis.
Hoewel het mogelijk is deze vis in koppels te houden, schijnt het beter te zijn
hem in groepen te houden. Houd deze vis niet metite kleine medebewoners.
Wanneerhet in zijn bek past is de kans aanwezig dat dit ook zal gebeuren.
Hoewel het mogelijk is meerdere Thorichthys soorten bij elkaar in één bak te
houden is dit niet aan te raden. Het is mogelijk dat de soorten met elkaar
kruisen en dat is natuurlijk niet gewenst.
Kweken
Het vormen van een koppel gaat meestal zeer eenvoudig. Met een man en
een vrouw bij elkaar ontstaat er meestal vanzelf al een koppel. Bij een goede
waterkwaliteit en afwisselend voeren zullen ze regelmatig eieren afzetten.
De hoeveelheid eieren kan tussen de 100 en 500 stuks liggen. Hoewel deze
vissen in de vrije natuur hun eieren in een hol afzetten hoeft er in het aquarium geen grot gebouwd te worden. De vissen nemen ook al snel genoegen
met andere mogelijkheden om hun eieren af te zetten, bijvoorbeeld een gladde
steen of een groot blad. Na het poetsen van de ondergrond zet het vrouwtje
de eieren af en worden deze bevrucht door het mannetje. Na het afzetten
bewaaieren de ouders de eieren en verdedigen ze deze tegen eierrovers.
Hoewel zonder veel agressie weten ze hun
mannetje wel te staan. Naar het schijnt wordt
zelfs een Vieja pearsei of synspillum van 30
cm zonder aarzelen verjaagd. Bij het verdedigen van het territorium zet het mannetje
zijn
kieuwen op en zwemt dreigend op de indringer af. Meestal is dit genoeg om de indringer te verjagen. De vis zal een indringer dan
ook niet beschadigen of de dood injagen om
zijn jongen te beschermen. Het territorium is meestal maar zo’n 30 cm groot.
Dit maakt het dan ook een goede cichlide voor de “wat kleinere bakken”. Met
“de wat kleinere bakken” worden hier niet bakjes van 60 en 80 cm bedoeld,
maar bakjes vanaf 1 meter, wat voor een Midden-Amerikabak relatief klein
is.
Ook wanneer de eitjes zijn uitgekomen blijven de ouders de jonge visjes beschermen.
In eerste instantie worden de nog niet zwemmende jongen overgebracht naar een kuiltje
in de buurt. Vaak worden ze hierna nog een
aantal keer verplaatst naar een ander kuiltje,
tot dat ze vrij rond gaan zwemmen. Dit is het
moment waarop het snel fout kan gaan. De
jongen blijven meestal wel redelijk in de buurt
van de ouders, maar regelmatig zullen er enkele toch afdwalen. De ouders
zullen ze dan in de bek nemen en terug uitspuwen in de groep. Dit is ook het
moment dat de ouders even minder goed opletten en daar wordt door andere vissen graag gebruik van gemaakt. Als dit regelmatig gebeurt, zal de
groep ook snel slinken. Het is mijzelf tot nu toe nog niet gelukt om de jongen
in de bak groot te brengen. Vaak vielen ze uiteindelijk ten prooi aan de andere vissen. Bij de laatste kweek heb ik er voor gekozen een (groot deel)
van het nest af te zuigen en over te zetten in een opfokbak. Dit is veiliger
voor de jongen, maar het is ook makkelijker met het voeren. Dit kan gedaan
worden met Liquifry, stofvoer of met artemia naupliën.
Alles bij elkaar is dit naar mijn mening een erg leuke vis om te houden. Hij is
niet heel erg moeilijk te houden en er is ook geen enorm grote bak voor
nodig, dit in tegenstelling tot veel andere midden-amerikaanse cichliden.
Zeker een aanrader voor de beginnende midden-amerika liefhebber, maar
ook de gevorderde aquariaan zal aan deze vis veel plezier beleven.
Bronnen
• Database A.V. AquaVisie; http://aquavisie. retry.org/Database/Vissen/
Thorichthys_ellioti.html (laatst bezocht op 30-11-2007)
• Fishbase; http://www.fishbase.org/summary/
speciessummary.php?id=26501 (laatst bezocht op 30-11-2007)
• Malawicichlidhomepage; http://www.malawicichlidhomepage.
com/other/thorichthys_ ellioti.html (laatst bezocht op 30-11-2007)
• The cichlidroom; http://www.cichlidae. com/article.php?id=143 (laatst bezocht op 30-11-2007)
• Kahl, W.; Atlas aquariumvissen; Uitgeversmaatschappij Tirion.
Vallisneria asiatica
De vlooienschepvergunning
Door Willem van Wezel
Wie mij kent weet dat ik de hobby iets fanatieker beleef dan menig andere
aquarioot.
Zo is het geval dat ik naast het kweken van planten ook wel eens een poging
doe om wat visjes te kweken. Dat is een intensief tijdverdrijf wat geen drol
opbrengt maar ontzettend leuk is om te doen. En in het kader van “hoe hou
ik die ouwe gek uit de kroeg nu hij in de vut zit” heeft mijn (nog inwonende)
zoon van 31 een kweekstelling met enkele bakken voor me aangeschaft. Ja,
ja, het is een lekker joch, maar goed, we gaan verder. Vissen die je kweekt
Anubias
moeten eten en dat eten kost geld, zeker het
speciale voer barteri
voor de speciale
vissen - je loopt er op leeg als je het kopen moet. Maar één voersoort lusten
ze allemaal en dat zijn watervlooien, lekker goedkoop als je een plek weet
waar je ze kan scheppen. Ik trek ik er dan meestal om de andere dag op uit
naar mijn vaste vlooienstek om deze te vangen. Mijn vlooienstek ligt ongeveer een kwartiertje fietsen van mijn woonstek, dus dat is best te doen voor
deze aquarioot zonder auto.
Een gebeurtenis tijdens dat vlooien scheppen wil ik jullie niet onthouden.
Het zou warm worden die dag, dus stond ik al vroeg aan de waterkant om de
ergste hitte te vermijden. De smalle tocht waar ik al jaren vlooien schep lag
langs een fietspad tussen twee rijen woningen. Langs de hele lengte van de
tocht liep een vier tegels breed wandelpad die de gemeente Zoetermeer
speciaal voor mij had aangelegd. Dat is de waarheid want ik zag daar verder
nooit iemand wandelen. Ik was net twee minuten aan het scheppen toen ik
rechts achter mij vanuit mijn ooghoek een politieauto langzaam een parkeerplaats op zag draaien. Geconcentreerd op mijn bezigheden besteedde
ik hier verder weinig aandacht aan tot ik na een minuut plotseling een enorme
pet naast me ontwaarde, gevolgd door een stem die vroeg ‘wat bent u aan
het doen?’ Enigszins verschrikt stopte ik met mijn achtjes draaien en keek
opzij. Onder de pet die bij mij net op schouderhoogte kwam stond een kind,
tenminste zo kwam het bij mij over. Zijn leeftijd was voor mij moeilijk te schatten, zeventien, hooguit achttien, ik had echt geen idee. Deze jonge brigadier
van politie maakte echter een vastberaden indruk en stond met gefronste
wenkbrauwen mijn antwoord af te wachten. Ik keek hem aan en had moeite
mijn lachen in te houden, of zijn pet was te groot of het koppie was te klein,
ik had het echt niet meer. ‘Ik ben watervlooien aan het scheppen, beste
kerel’, antwoordde ik vriendelijk glimlachend en draaide driftig weer in het
water. ‘Wilt u daar even mee stoppen’, klonk het opeens streng en ik voelde
een kleine hand op die van mij om mij het draaien te beletten. Nu wat geïrriteerd draaide ik mij om en vroeg naar de reden van zijn verzoek.
der het draaien loerde ik naar de politieauto en zag de jongen en de oudere
politiebeamte met elkaar in gesprek.
‘U mag hier niet vissen tenzij u een vergunning heeft en lid bent van de
hengelsportvereniging’. Ik was sprakeloos en keek de knul verbijsterd aan,
‘vergunning? hengelsportvereniging?,’ stamelde ik, ‘ik zit hier toch niet te
vissen!’ (ik dacht ik word gek).
Het ging over mij, dat wist ik zeker. Ook zag ik de jongste met een telefoon
druk in de weer.
De pet wees op een roestig bordje wat net boven het water uitstak met daarop
de tekst “Visrecht Het Pontje”. Hij vroeg ‘bent udaar lid van?’ Ik keek naar het
bord en toen weer onder die pet en vertelde dat ik geen lid was van de
plaatselijk hengelsportvereniging en ook niet de intentie had om daar lid van
te worden. Ik herhaalde dat ik watervlooien aan het scheppen was voor mijn
tropische vissen en niet stond te vissen.
Maar de kleine jongen gaf het niet op en zei ‘u gebruikt een net, dus dat is
vissen! Vissen doe je ook met een net en als u geen visvergunning heeft
bent u in overtreding”.
Ik werd opeens heel rustig en als ik rustig word in een discussie word ik ook
opstandig.
Toen zei ik iets tegen hem wat ik eigenlijk niet had mogen zeggen (ik heb er
nog spijt van).
Ik zei ‘en jij vist achter het net, weet je moeder eigenlijk wel dat je hier oudere
mensen staat te sarren?’. De miniatuur agent liep rood aan, zijn onderlip
begon te trillen en een lichte zenuwtrek begon zijn linkeroog te ontsieren.
Zijn vastberadenheid was opeens weg, hulpeloos draaide hij zich om, kijkend naar een oudere collega die in de politieauto was achtergebleven.
Ik kreeg een beetje medelijden met deze onwetende jonge man en haastte
me de zaak voor hem en mij niet erger te maken en zei ‘Ja sorry hoor, ik heb
net het idee dat je me in de
maling staat te nemen, ik kom hier al ruim 25 jaar en nooit is er door de
politie een controle geweest’ De jonge man kwam een beetje tot zichzelf en
zei ‘moment ik kom zo bij u terug’.
Hij zette zijn pet recht en liep terug naar de politieauto. Ik vond het wel best
en ging verder met het voedsel verzamelen voor mijn hongerige visjes. On-
Opeens ging de deur van de passagierskant open, een breedgeschouderde
beambte stapte de wagen uit en kwam met grote stappen mijn richting uit.
‘Dat is foute boel’, dacht ik, dat wordt voortaan een vlooienschepvergunning
aanvragen bij de gemeente. ‘Goedemorgen heer’, bulderde het opeens naast
mij. Bedeesd keek ik op naar de veroorzaker van dat geluid.
Zijn gezicht zag er niet onvriendelijk uit, een knoert van een snor sierde zijn
bovenlip, hij was een beetje van mijn leeftijd, vijftig en een beetje meer goede
bouwjaren dus. ‘Zitten er nog een beetje vlooien hier?,’ galmde het over het
water en hij tuurde naar het draaiende net.
Verrast maar toch alert over deze belangstelling antwoordde ik ‘het kan beter maar ik ben tevreden’ en draaide nu met al mijn zintuigen op stand 100
verder.‘Mag ik het eens proberen?’, vroeg hij en reikte naar het net. Met
enige aarzeling duwde ik het net in zijn handen en wachtte gespannen af op de
represaillemaatregel die ik als wraakneming
van zijn collega kon verwachten. In gedachten zag ik me al die middag met een touw en
haak dreggen naar mijn net. Maar het viel mee.
Zeer deskundig draaide deze wetsdienaar zijn
achtjes en gespannen tuurde hij in het net of
de kleine rooie rakkers hem goedgezind waren. ‘Dat heb je meer gedaan, kerel’ zei ik slijmerig tegen hem. Hij keek me aan en vertelde zijn verhaal ‘Mijn vader kweekte
vroeger ook tropische vissen, hij werkte in de Limburgse mijnen. Omdat hij
weinig tijd had moest ik altijd als kleine jongen na schooltijd watervlooien
scheppen. Ik heb dat jaren lang gedaan, vorig jaar is hij overleden’. Hij duwde
mij het net weer in de handen, hij grijnsde, legde een hand op mijn schouder
en zei ‘Sorry hoor, het was de eerste praktijkdag van mijn collega in opleiding, die heeft geen verstand vissen en watervlooien scheppen en nog te
weinig van vergunningen, succes verder’ en hij liep weg. Ik lachte (nu opgelucht) ‘geeft niks, kerel’, riep ik hem na, ‘maar hij liet me wel een beetje
schrikken’ De mijnwerkerszoon draaide zich om en met een brede grijns op
zijn gezicht zei hij ‘Trouwens, zijn moeder weet er van hoor, dat hij oude
kerels loopt te sarren en aan het schrikken maakt’ en met een bulderende
lach stapte hij in de politiewagen.
Een mens klungelt wat af in zijn leven Paul Mulder.
Jaren geleden ben ik gestopt met m'n hobby, om hem een jaar geleden weer
op te pakken, eigenlijk bij toeval.Een kennis wilde wat vissen kwijt, dus mijn
vrouw had een 80 cm. bak bij de kringloop gehaald.
Langzaam maar zeker is toen de gekte weer toegeslagen, en zat ik ook
regelmatig rond te kijken op internet ( Markplaats) voor grotere bakken.
Wegens verhuizing gratis op te halen in Zoetermeer: 200*50*50 incl. vissen,
planten, Eheim 2217 en origineel zwart stalen onderstel.
Dat wordt weer slepen geblazen, maar goed het is gratis en gratis bakken
liggen niet voor het opscheppen.
De vissen tijdelijk in de 80 cm. bak gekiept, en de grotere bak een plek
gegeven in de huiskamer, zonder direct daglicht.
Laat ik de boel eens professioneel aanpakken, en dus via de kruipruimte
onder het huis aan en afvoer van water aangelegd, welke direct onder de
bak uitkomt.
Zo heb ik de boel enige tijd laten staan, met alleen een laag water erin.
Of ik de bak nog eens ging inrichten vroeg mijn vrouw........
Toch...,ergens onderhuids knaagde er iets. Het grote nadeel van een gevulde bak is de vertekening, vooral de achterwand.
Want 50 diep is plotseling 30 geworden, visueel dan.......En dan toch maar
blijven rondneuzen voor een nog grotere bak.( Inmiddels twijfelt de rest van
het gezin aan mijn verstandelijke vermogens)
Heerlen ligt niet echt op de route, maar toevallig stuur ik graag een eind weg.
De bak is van een man op leeftijd, een ex- districts kampioen en is 220 ,70
diep en 55 hoog.Ombouw van mahonie multiplex, planten, vissen, verlichting en een 6 mm staalplaat, versterkt met opgelaste kokerprofielen fungerend als bodemplaat En 6 zakken filterwatten en 2 extra pompen erbij gekregen.
De hulptroepen waren die dag niet beschikbaar voor het sjouw-werk dus ik
er alleen heen. ( met wat rollend materiaal).
De vrouw des huizes was zeer verbaasd " bent u alleen"? "Ja", zeg ik. En zij
even bellen....
Als uit het niets kwamen er 6 mannen tevoorschijn, en voor dat ik het wist
stond de enorme bak in m'n busje!
Over de zuiderlingen hoor je mij nooit meer klagen.
De stalen plaat had op muurtjes gelegen, dus ik een degelijk onderstel gemaakt van zware balken, die had ik nog liggen ( 17 x 6 cm)
4 Van de 6 poten verankerd op de vloer met 8mm draadstangen door de
betonvloer heen, kan hij niet meer omwaaien ook.
De gehele bovenzijde bestaat uit een grote klep met piano-scharnier. Om
alle nieuwe bedrading in weg te werken heb ik de klep aan de binnenzijde 3
cm opgedikt. 5 maal 120 cm buis, en 3 maal 60 cm buis, (alle buizen van
Dennerle _Tropical plant) aangevuld met 8 peertjes voor de avond en nachtverlichting.Om de warmte van de voorschakelapparaten wat beter af te voeren heb ik deze rechtstreeks op een grote 6 mm alluminiumplaat geschroefd.
Zo vergroot je de oppervlakte.
HET FILTERGEBEUREN.
Over filteren van ons aquariumwater bestaan de meest uiteenlopende meningen, zoals eigenlijk alles van het aquarium.
Snel of juist weer langzaam, wel of niet biologisch, dit of dat substraat enz.
enz. Hoe meer je leest ( en hoort) hoe meer je gaat twijfelen aan de juiste
methode. Meestal komt het in de praktijk neer op proberen en veranderen
en nog eens veranderen, totdat je denkt; " voor mijn bak is dit de beste
manier om de bak helder en schoon te krijgen"
Volgens bijgaande schets werkt mijn filtersysteem.Rechts een ingelijmde
glasplaat van 8 mm.voorzien van een groot rond gat op regenpijpmaat ( 75
mm ) De glasplaat die daar dwars ingelijmd zit stopt ca. 8 cm. boven de
bodem van het aquarium.
Achter deze plaat, in de kleinste ruimte hangt een stromingspomp, die dus
niks anders doet dan het water onder de staande glasplaat "doortrekken".
Onderin de eerste kamer ligt een glasrooster waarop je naar eigen wens je
substraat op kunt stapelen, zoals nylonkous gevuld met turf en/of actieve
kool, mandjes van de Blokker gevuld met keramische pijpjes en blauwe"
schuimblokken "van 8 cm dik. En fijne filterwatten.
Het voordeel van een dergelijk filter is de zeer goede bereikbaarheid van het
substraat, waarvan ik het blauwe filterschuimblok zo op maat gesneden heb,
zodat je zelf de hoogte ten opzichte van het instromingsgat kunt bepalen,
omdat hij strak in de ruimte kan schuiven.
Een leuke bijkomstigheid is dat vissen die "even alleen willen zijn" vrij de
filterruimte in en uit kunnen zwemmen.Eventueel kun je ook in de aanzuigopening in de glazen scheidingswand een haaks verloop plaatsen, van pvc
afvoerbuis, en overgaan op een verticale pijp van 40 mm. Die eindigd op
enige centimeters boven de zand of grindbodem.zo kun je wat experimenteren met de juiste circulatie.
De retour sproeibuis bestaat uit normale electrapijp (grijs) en in de lengte
heb ik op ca.30 plaatsen gaatjes geboord van ca. 3mm doorsnede.Als de
stroming bij bepaalde plantengroepen te sterk is, en de boel aan de kant
“duwt”, kun je wat open ringetjes zagen van dezelfde electrapijp, en deze
over de gewenste gaatjes klemmen. Zo heb je de stroming geheel in de
hand.Het open einde v.d buis kun je dichtmaken, maar de capaciteit van de
pomp moet niet belemmerd worden.
Louis en Anne-Mie Dirkx-Fuchs
Pseudoxiphophorus
bimaculatus
ANL’S VERGADERLOKAAL
WOENSDAG GESLOTEN
Bremstraat 25 - 3900 Overpelt
Tel. 011 64 38 24
BISTRO
Betaalbare
Kwaliteitsmeubelen
Verzekeringen
Tonny Van Otterdijk n.v.
Ven 10
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 19 95
[email protected]
• Salons
• Eetkamers
• Slaapkamers
• Seniorkamers
• Slaapkomfort
• Relaxen
DORPSSTRAAT 188
3900 OVERPELT
Tel. 011 64 17 80
Fax 011 66 62 54
Corridor
Lekkere koffie, ’n frisse pint,
allerlei gerechten uit eigen keuken en heerlijk Mövenpick-ijs
’t zou straf zijn, als ge bij Corry en Jaak uw goesting niet vindt.
Rodenrijt 123, 3930 Achel-Statie
Tel. 011 806 222
Fietsroutenetwerk knooppunt 218
Donderdag gesloten.
INTERNE AGENDA 2009
Terrarium
Internet
http://doelgroepkameleons.be/NIEUWE%
20SITE/Pagina's%20website/hobby.php
Do 15 januari
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Do 29 januari
Clubuitstap Oud Dommelhof
Do 12 februari
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
De verzorging van je kameleon
Do 26 februari
Rondetafelgesprek
Do 12 maart
Do 26 maart
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Bespreking Limburgse Huiskeuring 2008
Do 9 april
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Do 30 april
Vijvers
Do 14 mei
Do 28 mei
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Planten
Do 11 juni
Do 25 juni
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Filmavond
juli/augustus
vakantie
Do 10 september
Do 24 september
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Levendbarende / voer
Do 8 oktober
Do 29 oktober
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Rondetafelgesprek
Do 12 november
Do 27 november
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Filmavond + programma 2010
Do 17 december
Discussieavond + bespreking bestuurszaken
Foto’s uit de oude doos (Jos Houben)
1. Keuze van je kameleon:
Als je start met het houden van een kameleon, begint het steeds met het
kiezen van een bepaalde soort kameleon. Maar welke kameleon is nu het
meest geschikt om mee te beginnen? Want er zijn er zoveel, maar
ze zijn niet allemaal even gemakkelijk om te houden.
Er zijn enkele soorten die men
aanziet als ideale “beginnersoort”,
zoals Furcifer pardalis en
Chamaeleo calyptratus. Deze
twee soorten worden de beginner
kameleon genoemd omdat ze
meer kunnen verdragen dan de
andere soorten. Ze kunnen bij wijze van spreken tegen een stootje. Wat
natuurlijk niet weg neemt dat ze nog steeds hun dagelijkse verzorging moeten krijgen en dat het op hun beurt het nodige werk met zich meebrengt. Om
meer te weten te komen over Furcifer pardalis en Chamaeleo calyptratus
verwijzen we U door naar onze caresheets.
Maar wat als je deze soorten niet mooi vindt of je wilt gewoon starten met
een andere soort die je meer aanspreekt dan die twee soorten. Wel, wij als
Doelgroep Kameleons zijn van mening als je echt wilt starten met een andere soort dan de zogezegde “beginnersoorten” en je gaat goed doordacht
te werk, je bereidt je aankoop goed voor, zoekt genoeg informatie over de
bepaalde soort, gaat langs bij mensen die ervaring hebben met deze soort,
je verdiept je in de literatuur, … Kort weg samen gevat, je neemt voldoende
tijd om alles te weten te komen over die bepaalde soort, dan kan je met een
andere soort kameleon starten. Je moet er wel goed van bewust zijn dat
beginnen met een iets moeilijkere soort, meer werk en inspanning gaat vragen. Over de inrichting en opstelling van je terrarium zal ook meer moeten
nagedacht worden. Om zo te voldoen aan de eisen van een bepaalde soort
kameleon.
Wil je meer te weten komen over alle soorten kameleons, raadpleeg onze
caresheets. Hierin wordt de opdeling van de verschillende “genussen” van
de familie Chamaeleonidae uitgelegd. En is elke soort in het kort beschreven, de één al uitgebreider dan de andere. Dit komt doordat niet elke soort
veel gehouden wordt in Europa of in de rest van de wereld. Sommige soorten komen enkel voor in het wild en dit heeft zijn redenen, deze zijn meestal
niet te houden in gevangenschap of mogen niet gehouden worden. Houd
hier zeker rekening mee, als je een bepaalde soort kiest.
2. Keuze van terrarium:
Als je éénmaal de keuze hebt gemaakt om een bepaalde soort te gaan houden, komt de volgende belangrijke vraag: “Welke terrarium neem ik hiervoor?”
Er zijn verschillende terrariums van verschillende grote merken die je kunt kopen.
Maar welke is nu het ideale kameleon terrarium? Wel, hiervoor moet je ook weer
eerst verdiepen in de soort die je wilt gaan
houden. Want voor de ene kameleon kan
je best een glazen terrarium nemen en de
andere vereist dan weer een gazen terrarium, er zijn zelfs ook soorten die je in
beide type kunt huisvesten. Bij aankoop
van een glazen terrarium is het van groot
belang dat je een terrarium neemt met
voldoende verluchting. Een kameleon terrarium heeft best bovenaan en onderaan
een verluchtingsstrook, dit kan bv zijn dat heel de bovenkant uit gaas is en
langs de voor-, achter- of zijkant een smalle strook gaas voorzien is. Zo zorg
je voor voldoende luchtdoorstroming en dit is iets dat je kameleon zeker
nodig heeft. Bij gazen terrarium is de verluchting natuurlijk ideaal, maar voor
soorten die heel warm moeten gehouden worden
is hier weer
een min punt
Brachypelma
Albopilosa
aan. In een gazen terrarium is het moeilijker om de warmte erin te houden
tov van een glazen terrarium. Wil je een soort houden die redelijk warm moet
zitten, kan je ook nog steeds opteren voor een houten terrarium met een
glazen of gazen (schuif)deur in. Hout heeft als voordeel dat het super isolerend is en zo de warmte in je terrarium houdt, zorg natuurlijk nog wel steeds
voor voldoende verluchting in het terrarium. De omgevingstemperatuur speelt
ook een grote rol in de keuze van wat voor soort terrarium je kiest, want de
kamer waarin je terrarium komt te staan zal niet heel het jaar door dezelfde
temperatuur zijn. Daarom speelt deze omgevingstemperatuur een grote rol
in je keuze. In een gazen terrarium wordt het net zo koud of warm als in de
omgeving waarin het terrarium staat. Neem je een glazen terrarium, dan
wordt dit al iets minder maar wordt nog steeds beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Bij een houten terrarium is dit bijna te verwaarlozen want zoals
eerder aangehaald zijn deze super isolerend. Kort samengevat is een aankoop van het juiste terrarium ook iets dat je goed doordacht moet doen.
3. De inrichting van je terrarium:
Als je weet welke soort je wilt gaan houden en je hebt je terrarium gekocht,
dan is het tijd om dit terrarium in te richten en te laten test draaien vóór je het
kameleon aanschaft en in zijn terrarium zet. Het test draaien van je terrarium
is heel belangrijk, zo weet je op voorhand dat je de bepaalde temperatuur
die je toekomstig diertje nodig heeft, bereikt en niet overschrijdt. Want bepaalde soorten zijn heel gevoelig aan een te koude of te warme omgeving.
De luchtvochtigheid speelt dikwijls ook een belangrijke rol in je terrarium,
want als deze niet goed is, gaat je kameleon slecht vervellen of zelfs heel
ziek worden. De inrichting van je terrarium is ook weer afhankelijk van de
soort die je kiest, maar hierin heb je wel enkele belangrijke regels die je bij
elke soort terug aantreft. Namelijk:
zorg steeds dat er verschillende schuilplaatsen zijn voor je kameleon
zorg voor voldoende klimmogelijkheid
Phyllium
zorg voor een warmte plek, waar hij zich kan opwarmen siccifolium
zorg voor UV verlichting
(vrouw)
boots zo goed mogelijk zijn natuurlijke habitat na
Verder moet je voor elke soort individueel bekijken wat ze nodig hebben en
hoe je best het terrarium inricht. Je kunt opteren voor wel of geen bodembedekking. Als je kiest voor een bodembedekking, heb je hierin verschillende keuze. Je kunt een mengeling van verschillende zandsoorten gebruiken of je neemt kunst gras. Houtsnippers of bark zijn uit ten boze en mogen
NOOIT gebruikt worden bij kameleons. Want hiervan kan je kameleon een
verstopping krijgen als hij deze mee opeet en hieraan kan hij sterven. Het
terrarium kan je verder inrichten met nepplanten of echte planten. Echte
planten heeft als voordeel dat ze mooier ogen maar ook de luchtvochtigheid
hoger houden in je terrarium. LET WEL OP bij de aanschaf van je echte
planten dat deze niet giftig zijn. Want sommige soorten eten soms al wel
eens een blaadje mee van je planten of de voedseldieren eten van deze
planten en je kameleon eet het voedseldier op en krijgt zo de gifstoffen in
hun lichaam. Met alle gevolgen van dien… Kameleons hebben ook de nodige UV nodig om hun vitamine D3 aanmaak te stimuleren. Hiervoor zijn
verschillende goede lampen in de handel verkrijgbaar en van verschillende
merken. Let wel op bij je aankoop, dat de lampen niet teveel UVB afgeven
want de hoeveelheid van UVB is ook weer afhankelijk van welke soort je
gaat houden. Maar de hoofdregel bij kameleons is dat je geen UVB lampen
neemt die meer dan 5.0 UVB afgeeft. Voor de warmere kameleonsoorten
moet je ook steeds een goede warmtelamp voorzien. Deze kan je ook weer
in de handel kopen, er zijn verschillende wattages in en deze geven natuurlijke verschillende warmte af. De keuze hiervan is afhankelijk van de gewenste temperatuur in het terrarium. Een thermo/hygro meter is ook aan te
raden om dit in je terrarium te hangen, zodat je weet hoeveel graden en hoe
vochtig het is in je terrarium.
ijks afwassen. Heb je echter voor een zandmengeling gekozen dan is het
aangeraden om deze om het half jaar of om het jaar te vervangen. Echte
planten in het terrarium zijn heel mooi, maar vragen ook de nodige verzorging. Deze moeten regelmatig terug bemest worden, maar dit kan je niet zo
doen als met de planten in je tuin. In de tuin neem je meestal bemestingkorrels, maar deze kan je in je terrarium niet gebruiken. Want je kameleon
mag deze niet opeten, dat is giftig voor hen. De beste optie die je hebt in je
terrarium zijn voedingsticks die je in de grond steekt aan de wortels van je
planten. Zo krijgen je planten voldoende bemesting en wordt het risico dat je
kameleon of voedseldieren hiervan eten, uitgesloten.
4. De verzorging:
Eenmaal je terrarium in orde is en je hebt je kameleon aangeschaft, komt
het belangrijkste van allemaal: de verzorging van je kameleon! Afhankelijk
van welke soort je gekozen hebt, ga je één of meerder malen per dag moeten sproeien. Dit kan je manueel doen met
een plantenspuit of je opteert voor een
automatisch sproeisysteem, die ook weer
in de handel verkrijgbaar zijn. Verder ga
je ze ook eten moeten geven. Jonge kameleons eten elke dag en volwassen kameleons eten meestal om de dag of om
de twee dagen. Het eten moet steeds
bepoederd worden met de nodige vitamine, mineralen en calcium preparaten.
Sommige soorten(bergsoorten) zijn gevoelig aan een overdosering van vitamine, hiermee moet je dus zeker rekening houden bij de keuze van je
vitamine preparaat. Andere soorten(snel groeiende soorten) moeten dan weer
heel veel vitamine en calcium hebben, om
hun botten goed mee te laten groeien.
Zorg ook steeds voor een goede hygiëne
in je terrarium, want slechte hygiëne kan
zorgen voor parasieten, schimmels of
andere aandoeningen. Om dit te voorkomen is het aangeraden om dagelijks te
uitwerpselen en voedingsresten te verwijderen uit het terrarium. De kalkaanslag
van het sproei water kan je ook best wekelijks verwijderen, want kalkaanslag is
dikwijls moeilijk te verwijderen als je dit maar om het half jaar doet. Als je als
bodembedekking kunstgras hebt gekozen dan kan je dit dagelijks of wekel-
Krekellkweek Benodigdheden: 2 Curverboxen die minstens 30cm hoog
is, hoger is beter, 2 deksels met genoeg verluchting, oude potgrond of
vermiculiet, bamibakje Ribkarton(eierkartons), vliegengaas(+eventueel
silicone of lijm), keukenrol broedstoof (isomobox met warmtemat/thermostaat), een 80-tal krekels, salade, komkommer, witloof, wortel, …
Kweekset-up:
Vul het bamibakje met oude potgrond, tot juist onder de rand.(+-0,5cm van
de rand).Neem de vliegengaas en knip deze uit in de vorm van het bamibakje.
Zodat deze gaas bovenop het zand kan gelegd worden.Boven op de gaas
doe je een klein laagje zand, zodat de krekels niet onder de gaas kunnen
kruipen.Maak de grond vochtig met een plantenspuit.Neem de Curverbox
en zet het bamibakje in de Curverbox, vervolgens leg je de Curverbak vol
met ribkarton.Zet er een 80 tal krekels in. Leg er wat voedsel bij, zorg voor
genoeg variatie, dit zorgt dan weer voor opname van verschillende vitamine.
Leg er een deksel op met genoeg ventilatie.(stroken uit deksel knippen en
vliegengaas erin plakken) Dagelijks maak je het bamibakje vochtig, zorg dat
de grond nooit uitdroogt. En zorg voor dagelijks vers voedsel. Na dag 5 of 7
neem je het bamibakje eruit en plaats je het in een broedstoof bij +-30°C.
Zorg dat de grond nooit uitdroogt. Voor verdere kweek, plaats je een nieuw
klaar gemaakt bamibakje in je curverbox met krekels. Als je het bamibakje in
de broedstoof vochtig houdt gedurende een maand of iets langer. Dan heb
je, je eerste nakweek krekels! Zodra de eerste stofkrekels zijn uitgekomen
is de moment aan gebroken om de 2de curverbox in gebruik te nemen. Verzet het bamibakje naar de curverbox, hier kunnen de rest van de krekels
uitkomen. Vul de curverbox verder op met ribkarton en keukenrol papier.
Leg de keukenrol zo dat de kleine krekels er gebruik van kunnen maken om
uit de bamibakjes te kruipen. Zorg voor genoeg voedselaanbod, weer variërend. Zorg dat het bamibakje vochtig blijft, maar niet kletsnat! Na de 4de
vervelling kun je het bamibakje wegnemen en later er terug één bij zetten als
ze volwassen zijn.
Vijverpraatje
internet door: Guido Lurquin
De zwemvijver
Er gaat tegenwoordig meer en meer aandacht naar “welzijn” en “welvoelen”.
Er is een blijvende vraag naar “natuurlijkheid” en
“echtheid”. De vraag naar zwemvijvers en vijverzwembaden neemt toe. Blijkbaar zijn ze erg aanstekelijk. De meeste eigenaars van deze speciaal
geconcipieerde vijvers zijn er zo enthousiast over
dat veel van hun kennissen ook snel willen overgaan tot de aanleg van zo'n waterparadijs.
Is er al voldoende ervaring?
Nieuw zijn de speciaal voor zwemmers ingerichte
vijvers zeker niet. Hun oorsprong is te zoeken in
landen als Australië en de Verenigde Staten. In
Europa zijn het vooral Oostenrijk en Duitsland die
de trend hebben ingezet en nog altijd een soort
‘voorbeeldfunctie’ hebben (of hadden want de
Vlaamse aanleggers zijn ondertussen erg gegeerd
en leggen zwemparadijzen aan ver buiten de landsgrenzen). In de Duitstalige landen werden niet lang geleden enquêtes gehouden. We leren er
twee belangrijke dingen uit. Ten eerste dat de vraag naar zwemvijvers ook in
deze landen nog altijd stijgt. Ten tweede dat zwemvijvers geen echte concurrentie vormen voor klassieke zwembaden. Ze spreken een ander publiek
aan.
In Nederland en België zijn er zijn er verschillende firma’s die al heel wat
ervaring hebben opgedaan met zwemvijvers. Alles wijst erop dat deze trend
zich nog meer zal verbreiden. Ecologische zwembassins zijn vriendelijk, zowel
voor de mens als voor de natuur. Er worden geen chloorderivaten toegevoegd en erin zwemmen is aangenaam, heel anders en erg relaxerend.
Zwemvijver of biologisch zwembad, is er verschil?
Men kan een onderscheid te maken tussen een biologisch zwembad en een
'echte' zwemvijver. Het onderscheid is niet altijd duidelijk en er bestaan ook
allerlei tussenvormen. Dat heeft ook vaak wat te maken met de verwachtingen en met het te spenderen budget.
Een biologisch zwembad lijkt het meest op een klassiek zwembad, zowel op
het gebied van vormgeving, als wat betreft de aanleg. De filtertechniek is
echter biologisch. Dit is het type dat het best past bij gezinnen die alle comfort wensen dat mogelijk is bij klassieke zwembaden. De opbouw is analoog
aan die van een klassiek zwembad. De aanleg ervan kost daarom evenveel
– in sommige gevallen zelfs meer – als de aanleg van een klassiek zwembad. Een belangrijk deel van de zwemparadijzen die momenteel worden
aangelegd horen tot deze groep. Blijkbaar zijn veel van onze gezinnen op
‘zwembadluxe’ gesteld. Spijtig genoeg moeten we ook vaststellen dat veel
mensen onrealistisch zijn en gaan overdrijven in hun verwachtingen wat
betreft helderheid van het water, afwezigheid van bezinksel, geen algengroei op de folie en dergelijke. Men verwacht dat er geen enkel verschil is
met een gewoon zwembad maar dat is er wel.
Bij een echte zwemvijver gaat het om een andere benadering. Het gaat hier
in grove lijnen om een decoratieve waterpartij waarvan een gedeelte aangelegd wordt om in te zwemmen. In de
praktijk gaat men een zone afbakenen, waarbinnen de baders zich 'mogen' begeven. De andere gedeeltes
van de vijver blijven gereserveerd
voor de andere bewoners (insecten,
kikkers, watersalamanders,…). In landen waar men veel aandacht schenkt
aan ecologie zoals Oostenrijk en
Duitsland vormen zwemvijvers de
overgrote meerderheid. Maar ook in
onze landen stijgt de vraag naar dergelijke vijvers elk jaar. Een echte zwemvijver is iets voor mensen die veel voeling hebben met de natuur.
Biologische zwembaden en zwemvijvers hebben erg veel pluspunten: het
hele jaar door kan men genieten van het waterdecor, esthetische integratie
in het tuingeheel geeft geen problemen en sfeervol is het zeker. Wanneer
het weer het toelaat springen groot en klein erin. De investering die men
deed wordt zo ten volle benut.
Wordt het een vijver of een zwemvijver?
De grondpercelen waarop tegenwoordig wordt gebouwd zijn veelal kleiner
dan voorheen. Vaak moet er een beslissing genomen worden: of een zwembad, of een vijver. Pa zou graag een koivijver laten aanleggen maar ma en
de kinderen zouden liever zwemmen in eigen tuin. Zwemvijver en vijverzwembad zijn een tussenoplossing waarover de leden van het gezin gemakkelijk tot een consensus komen. Als sommige gezinsleden bang zijn van het
kleinste waterdiertje of vies van een springende kikker, dan is een zwemvijver niet de juiste keuze, een biologisch zwembad ook niet. Ook in een
biologisch zwembad komen allerlei levende wezens terecht die er zich kunnen in ontwikkelen en voortplanten. Het zwemgedeelte blijft een stukje van
de levende natuur en een
bordje ophangen met ‘verboden
voor amfibieën’ heeft geen enkele zin. In een klassiek zwembad vallen ook diertjes maar ze
kunnen er door het gehalte aan
chloorderivaten niet in overleven en worden verwijderd door
schepnet en skimmers. Bij
zwemvijvers heeft men als de
bader te maken met de aanwezigheid van allerlei levende wezens, van libellenlarven en slakken over kikkervisjes tot watersalamanders. Er zitten ook micro-organismen
in maar die zijn onschuldig voor de baders (het is wel badwater, geen drinkwater). De situatie is te vergelijken met zwemmen in de zee of in een meer,
die zitten ook vol levende wezens. Al de gezinsleden moeten voor zichzelf
uitmaken of een zwemvijver iets voor hen is.
Neemt een zwemvijver veel ruimte in beslag?
Een zwemvijver kan al vanaf 20 m2, maar eigenlijk gaat het dan eerder om
een ploeterbad (zonder hierover denigrerend te doen want lekker luieren in
zo’n buitenbad kan erg aangenaam zijn). Wanneer men wat meer ruimte ter
beschikking heeft, ongeveer 40 m2, dan zijn er beduidend meer mogelijkheden. Het is logisch dat de meeste vijverzwembaden langgerekt van vorm
zijn: rechthoek, boon, maansikkel,… Toch moet men er voor oppassen niet
te smal te gaan. Minder dan 3,5 meter breed is eerder af te raden. Een
zwemmer heeft wat ruimte nodig. Een lengte van 10 m op een breedte van 4
m laat al toe wat “baantjes te trekken”. Vanaf een oppervlak van 100 m2 kan
men er echt royaal in zwemmen. Er moet ook nog een vegetatiegordel en/of
moeraszone bij. In de praktijk nemen de meeste van deze vijvers 70 tot 150
m2 ruimte in beslag. Hoe groter de zwemvijver, hoe stabieler het biologische
evenwicht.
Zwemvijvers en biologische zwembaden kunnen mooi geïntegreerd worden
in het totaalconcept van de tuin. Er moet wel rekening gehouden worden
met bouwaanvragen en bouwvoorschriften. Daarom wint u best vooraf inlichtingen in bij de bevoegde dienst. Zo vermijdt u ellende achteraf. De bepalingen kunnen in de verschillende gemeenten verschillen.
Wat betreft vorm en afwerking zijn er veel mogelijkheden. Men kan kiezen
voor architecturale vormen of voor informele, onregelmatige vormen, die zich
integreren in de rest van de tuin. Ingewikkelde vormen kunnen maar maken
het geheel duurder en technisch ingewikkelder. Klein en te onregelmatig is
meestal minder aangeraden. Hoe kleiner de vijver, des te regelmatiger zouden de oeverlijnen moeten zijn (maar ook dan blijft speelsheid mogelijk).
Grotere zwemparadijzen kunnen mooi in de omgeving vervloeien. De grootte
en de afwerking hebben een heel grote invloed op de kostprijs.
Het kiezen van de meest geschikte plaats voor de zwemvijver gebeurt uiteraard in samenspraak met de aannemer. Er moet goed nagedacht worden en
het zal zeker wat puzzelen worden. Gelukkig is een zwemvijver in de meeste
privé tuinen gemakkelijk te integreren. Het is in ieder geval verstandig de
zwemvijver daar ergens situeren waar men hem gemakkelijk kan bewonderen. Een zwemvijver is er niet alleen om in te zwemmen maar meer nog om
naar te kijken. Veranderingen in weer en licht, weerspiegelingen van bomen,
wolken en waterplanten... steeds anders en nieuw is elke waterpartij, elke
dag, elk uur, elke minuut.
In
de vijver -
algen - waternavel
algen
Teveel algen in het vijverwater geven een
groene of bruine kleur aan het water. Dit verschijnsel kan optreden als er teveel voedingsstoffen in het water voorkomen, als het water
een verkeerde hardheidsgraad heeft, als het
water te basisch is of als er te weinig zuurstofplanten in de vijver groeien.
Preventieve maatregelen
Preventie bestaat erin in te grijpen op het milieu van de vijver. Een vijver die niet beheerd wordt, zal steeds voedselrijker
en meer basisch worden tot hij dichtgroeit. Beheer bestaat erin het vijvermilieu zuur en voedselarm te houden. In zo een vijver vinden de planten
nutriënten in de bodem, niet in het water. De voordelen van een voedselarme vijver zijn helder water, geen algengroei, geen woekering van kroos,
smalbladige waterpest of grote waternavel.
Enkele tips
De vijver niet bekalken of bemesten.
Water verversen met regenwater en niet met leidingwater. Nog beter is om
niet te verversen.
Planten oogsten.
Aanzuren met humuszuren.
Zet geen bodemwoelers zoals brasem, karpers, graskarpers en goudvissen
in de vijver uit.
Alternatieve bestrijdingmogelijkheden
De alternatieve aanpak komt overeen met de preventieve maatregelen.
waternavel
De grote waternavel is een waterplant die van oorsprong niet bij ons voorkomt. De soort wordt de laatste jaren echter op steeds meer plaatsen aangetroffen. Het probleem is vooral de explosieve groei van de grote waternavel die de natuurlijke plantengroei verdringt.
Preventieve maatregelen
Waternavel groeit vooral in voedselrijk (nutriëntenrijk) water. Dit water heeft
een hoog nitraat- en fosfaatgehalte, waardoor de planten goed groeien. Op
die manier is er een hoge productie van organisch materiaal. Wanneer het water troebel is, is er een hoog gehalte aan zwevende
organische deeltjes.
Verbeter de waterkwaliteit van de vijver door
in te grijpen op het milieu van de vijver. Een
vijver die niet beheerd wordt, zal steeds
voedselrijker worden tot hij dichtgroeit. Beheer bestaat erin het vijvermilieu zuur en
voedselarm te houden. In zo een vijver vinden de planten nutriënten in de bodem, niet
in het water. De voordelen van een voedselarme vijver zijn helder water, geen algengroei,
geen woekering van kroos, smalbladige waterpest of grote waternavel.
Enkele tips
Koop geen waternavel als vijverplant.
De vijver niet bekalken of bemesten.
Water verversen met regenwater en niet met leidingwater. Nog beter is om
niet te verversen.
Zet geen bodemwoelers zoals brasem, karpers, graskarpers en goudvissen
in de vijver uit.
Alternatieve bestrijdingmogelijkheden
Verwijder tijdig de waternavel. Enkel dan kunt u de plant onder controle houden. Een echt strenge winter kan daarbij mogelijk helpen want de plant is
vorstgevoelig.
Haal de planten al in juni uit de vijver. Op dat moment zijn ze nog niet te veel
uitgegroeid. Grondig verwijderen is niet te moeilijk en de hoeveelheid maaisel
dat afgevoerd moet worden is beperkt.
Verwijder de kleine groeikernen met een hark. De planten wortelen niet in de
waterbodem en rond de waterkant kunnen de planten eenvoudig worden
uitgetrokken.
Ga voorzichtig te werk, zodat er geen fragmenten wegdrijven want die zorgen mee voor de verspreiding.
Chemische bestrijdingsmiddelen
Het bestuur
LIM B EURS 2010
Een organisatie
van
BBAT-LIMBURG
EERSTE ZONDAG JULI 2010
RUILEN - KOPEN - VERKOPEN VAN
VISSEN, PLANTEN, TERRARIUMDIEREN EN
MATERIALEN
VOOR AQUARIUM, TERRARIUM EN TUINVIJVER
INSTITUUT DON BOSCO
Don Boscostraat
Houthalen-Helchteren (België)
van 10.00 tot 16.00 uur
INFO
e-mail: [email protected]
www.limbeurs.be
Tel. +32 (0)11 27 10 80
Organisatie B.B.A.T. Limburg
Secretaris - Penningmeester
Marc Mentens, Korte Vrenenstraat 3, 3900 Overpelt
Tel. 011 66 71 87 GSM 0485 46 02 87 [email protected]
Redacteur
Luc Schetz, Dorpsstraat 17/1, 3950 Bocholt
Tel. 089 46 28 78 GSM 0477 45 48 26 [email protected]
Raadslid
Jaak Van Bree, Thomas Watsonlaan 99, 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 17 90 [email protected]
Raadslid
Rob Buntinx, Bosstraat 14, 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 62 19 61 GSM 0476 52 79 06
Raadslid
Rob Slenders, Achel-Statie 22, 3930 Hamont-Achel
GSM 0479 64 89 77 [email protected]
Erevoorzitter
Willy Dilissen
Rekeningnummer A.N.L. 001-3284041-85
http://www.aquanoordlimburg.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards