Analoge elektronica - Norbert van Ettinger

advertisement
Curriculum vitae van Norbert van Ettinger
Elektronica Ontwerper
software programmeur
Document:
Datum:
CvNvE20122011.doc
20-December-2011
1 Van 11
Inleiding:
Geschoold in de techniek ontwerp ik nu ruim 20 jaar met veel plezier elektronica-apparatuur en (embedded)
software! Sedert 1999 doe ik dit als freelancer / zzp’er! Naast een technische opleiding heb ik ook een
universitaire studie filosofie gevolgd. Sinds 2007 ben ik in het bezit van een universitaire bul in de wijsbegeerte.
Met deze studie heb ik mijn technische kennis aan mogen vullen met een goed ontwikkelde communicatieve
vaardigheid en een brede kijk op de relatie mens, techniek en maatschappij. Binnen dit kader heeft het
vormgeven van projecten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ontwerpen ook mijn
belangstelling gekregen.
Personalia:
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoon
Mobiel
Fax
Email
: Ettinger van
: Norbert
: 23-05-1960
: Harderwijk
: Nederlandse
: De Ness 27
: 3461GD Linschoten
: 0348-453130
: 06-23513405
: 0348-453124
: mailto:[email protected]
Website
: http://www.ve2d.nl/
Expertise Elektronica en Software ontwerper :
Het schrijven wat nu voor u ligt is bedoelt om u een indruk te geven van hetgeen ik voor u betekenen
kan. Ik werk nu ruim twintig jaar als elektronica-ontwerper waarvan de laatste 12 jaar als zzp'er. Mijn
loopbaan als ontwerper ben ik begonnen in de audio branche bij Ampco Sound Lab. Daar heb ik in
een team gewerkt aan het ontwerpen en produceren van intercom apparatuur voor de entertainment
wereld (theater, schouwburg, radio- en televisiestudio's). Aanvankelijk ontwikkelde ik daar embedded
software in PLM voor een 8051 microprocessor. In tweede instantie ben ik me gaan bezig houden met
het ontwerpen van de hardware. Dat was schema tekenen en layouten. Philips werd mijn daarop
volgende werkgever. Bij Philips heb ik als hoofdontwerper een analoog congressysteem ontwikkeld.
Dat was een zeer leerzame periode. Daar ben ik in aanraking gekomen met zeer veel technieken en
faciliteiten. In huis beschikte deze vestiging bijvoorbeeld over een audio dode kamer en een EMC
ruimte waar ik, om mijn ontwerpen te beproeven, de nodige tijd in heb door mogen brengen. Na drie
en een half jaar bij Philips te hebben gewerkt heb ik de sprong gewaagd en ben voor mijzelf begonnen.
Vanaf die tijd heb ik voor diverse opdrachtgevers talrijke projecten in een reeks van domeinen
gerealiseerd. Ik heb hard en software ontwikkeld voor projecten in de ICT, Tracking and Tracing,
wegkant-automatisering, automotive, audiowereld, en powersupplying. Ik heb mee-gedacht met de
opdrachtgever over de functie-eisen, en heb deze omgezet in werkende prototypes en in sommige
gevallen kleine series opgeleverd die ik in huis heb geproduceerd of in samenwerking met een
assemblagebedrijf gerealiseerd. Schematuur heb ik met name getekend in Ultiboard. Maar ik heb ook
ervaring met Cadence, Orcad en Layo. Embedded software heb ik geschreven in C en C++ voor 8051
processoren, Atmel, PIC, TI msp430. Aldus zo'n beetje in vogelvlucht mijn historie. Hierna vind u een
uiteenzetting van mijn ervaringen en expertises. Aan het eind treft U een samenvattend overzicht van
de door mij gerealiseerde projecten.
2 Van 11
Technische kennis:





Digitale elektronica
Gedegen kennis van Microcontroller systemen: 8051 family controller, PIC processor, SGS
Thomson controller, Rabbit Controller, Z80 derivaten, TI MSP430 low power processoren, AT
Mega, etc.
Ervaring op Hard- en software gebied met GSM en GPS applicaties!
Beheersing van Programmeertalen : C++, C+, en C , Java, Pascal, Basic, Cobol, HTML, PLM
Ervaring met toepassingen in ICT, Telematica, Informatica, Tracking en Tracing, Automotive en
allerhande besturing in embedded applicaties.
Analoge elektronica
Ruime ervaring met het ontwerpen van analoge elektronica o.a. voor toepassingen in het audio
domein, voedingsschakelingen etc.

Beheersing van ondersteunende CAD technieken
Jarenlange ervaring met schematekenen en PCB-Routing in o.a. Ultiboard, Layo, Orcad

EMC certificatie
Zorg kunnen dragen voor het gehele traject van EMC certificatie.

Mechanica en handvaardigheid
Ervaring met het bouwen van prototypen, inclusief het uitvoeren van mechanische bewerking!
Als zzp’er opgedane ervaring
Zelfstandigheid
 Ervaring met het zelfstandig werken aan projecten. Ik aanvaard een opdracht en voer deze
zelfstandig uit!
Speur en ontwikkelingswerk
 Veel ervaring in ontwerpwerk met een sterk innovatief en creatief karakter!
Financieel en logistiek beheer
 Ervaring met beheren en administreren van financiële en logistieke transacties tbv bedrijfsvoering!
Algemene persoonlijke eigenschappen:
 Zelfstandig
 Creatief
 Analytisch denkvermogen
 Goede praktische handvaardigheid (twee rechterhanden a.h.w.)
 Doorzettingsvermogen
 Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden, mede verder ontwikkeld door wijsbegeerte
studie!
3 Van 11
Vakopleidingen :
Periode
2002-2007
Opleiding
Wijsbegeerte
1988-1994
H.T.S
1981-1986
Hoger
Laboratorium
Onderwijs
Studierichting
Algemeen maatschappelijk
Majortraject
Elektronica
(Informatica- technologie)
Chemisch analytisch
Instelling
Universiteit Utrecht
P.B.N.A. / schriftelijk
Ghijsen Instituut
Diploma
BA (Bachelor of Arts)
2007
Certificaten
1988-1994
1986
Basisopleidingen :
Periode
1978-1979
1979-1981
1976-1978
1972-1976
Opleiding
Pedagogische
Academie
VWO
HAVO
MAVO
Vakkenpakket
-
Instelling
St Jozef P.A / Zeist
Diploma
geen
En, Sk, Bi
En, Sk, Bi, Nk, Wi,, En, Ne
En, Sk, Bi, Nk, Wi,, En, Ne
Bonifatius / Utrecht
De Breul / Zeist
De Breul / Zeist
Certificaten 1981
1978
1976
Studierichting
Gestructureerd
programmeren (COBOL)
Instelling
Ordina
Cursussen :
Periode
1987
mei-aug
Opleiding
Computer
programmeur
Diploma
Certificaat
augustus 1987
Lopende studies / cursussen :
Periode
2008heden
Opleiding
Wijsbegeerte
Master
Studierichting
Instelling
Universiteit Utrecht
Diploma
certificaten
Werkervaring:
Periode
1999-heden
Werkgever
Van Ettinger Electronic
Design (VE2D).
Functie
zelfstandig
ondernemer
&
Elektronica ontwerper
&
programmeur
Elektronica ontwerper
1998-1999
Philips CSS Breda
1996-1998
1990-1996
Philips CSS Breda via
Multec
Ampco Sound Lab
Elektronicahoofdontwerper
Elektronica ontwerper
programmeur
1988-1990
TKM
Software / hardware
support engineer
1986-1987
Divers
Analist in Chemisch
laboratorium
1979-1981
Uitzendbureau
Productiemedew.
4 Van 11
Werkomschrijving
 Hardware ontwerp van analoge en digitale
apparatuur.
 Schema en Print lay-out ontwerp.
 Verzorging en begeleiding assemblage
uitbesteding.
 (Deep) Embedded Software ontwerp
Betrokken bij HW ontwikkeling van P.A.
systeem.
elektronica Hoofdontwerper van analoog
congressysteem.
Ontwikkelen elektronica, software en
behuizing van Professionele Intercom
apparatuur.
Installatie / onderhoud van computer hardware
en software op klantlocatie.
Onderzoek naar Chemische samenstelling van
monsters
Eenvoudig productiewerk
CV Bijlage Norbert van Ettinger


Toelichting op gevolgde opleidingen
Synopsis van werkervaring in ICT, automotive- en audio technologie
 In vast dienstverband
 Historie van gerealiseerde projecten in zelfstandig beheer
5 Van 11
Toelichting op gevolgde opleidingen:
1981 tot 1986 :
Instituut : Opleiding Hoger Laboratoriumschool
Gedurende deze studie (die opleidt tot chemisch laboratorium medewerker) maak ik voor het eerst
kennis met de computer en krijg ik les in het programmeren in Basic en Pascal. Dit wekt mijn
interesse voor de ICT.
1987 mei-augustus:
Opleiding : “gestructureerd programmeren” bij ORDINA .
Door het ongunstige economisch klimaat kost het me na de afronding van mijn studie hoger
laboratorium onderwijs moeite om in de chemie aan de slag te geraken. Via het arbeidsbureau kan ik
een omscholingscursus gestructureerd programmeren, en programmeren in COBOL gaan volgen. De
cursus omvat de AMBI modulen I1, I2, B1 en T2. Ik grijp deze kans om in de ICT sector te kunnen
gaan werken.
1988-1994:
Opleiding : Hogere Technische School Elektronica, PBNA
Omdat ik me verder wil gaan toeleggen op werken in de elektronica en computertechniek (ICT), volg
ik bij de PBNA de opleiding HTS technische computerkunde. Naast de basisvakken als Gelijkstroomen wisselstroom elektriciteitsleer, Wiskunde, fourier analyse, Digitale signaalbewerking, complexegetallen,
waarschijnlijkheidsrekenen,
Schakelverschijnselen,
theorie
van
schakelingen,
halfgeleidertechniek, ontwerpen van logische schakelingen, Regeltechniek, e.d. behaal ik ook de
deelcertificaten voor microcomputers, besturingssystemen, vertalerbouw, programmeren in C, 68000
microprocessorsystemen, en assembler programmeren.
2002-2007
Opleiding : Studie Wijsbegeerte aan de universiteit Utrecht
Met een technische opleiding en na jarenlang een technisch beroep te hebben uitgeoefend wil ik mijn
blikveld verder verbreden. Mijn belangstelling gaat niet alleen uit naar de techniek an-sich maar ook
naar de maatschappelijke context. Met de kennis die ik in de filosofiestudie heb opgedaan hoop ik een
invulling te kunnen geven aan mijn wens om in mijn beroepsuitoefening of in mijn vrije tijd het bezig
zijn met de techniek aan te kunnen vullen met aspecten waarin ook mens en maatschappij aan de orde
komen!
6 Van 11
Synopsis van werkervaring in ICT, automotive- en audio technologie :
Kernactiviteit: Het ontwerpen van analoge en digitale elektronica hardware inclusief (embedded) software
In (vast) dienstverband (1988-1999)
periode
werkgever
werkzaamheden
periode
werkgever
werkzaamheden
1988-1990
TKM is een Bedrijf dat zich toelegt op de verkoop en onderhoud van Computers,
randapparatuur en software.
Ik werk hier als support engineer, en ben als zodanig belast met het onderhoud van
computers, randapparatuur en software in de binnen-, en buitendienst.
1990-1996
Ampco Sound lab is een bedrijf dat
professionele intercomapparatuur voor de
entertainmentindustrie, de theater- en radio- en televisiewereld ontwerpt en produceert.
Ik ben daar als elektronica- en software ontwikkelaar betrokken bij het tot stand komen van
nieuwe producten. Naast het ontwerpen van analoge en digitale schakelingen, schrijf ik als
software programmeur embedded programmatuur in Intel PLM, C en assembler voor 8051 en
Thomson ST6 microcontrollersystemen!
periode
werkgever
werkzaamheden
1996
VDC; Voorhout data connection
In tijdelijke dienst van VDC (via uitzendorganisatie Multec) , ontwerp ik de hardware en
embedded software (in PLM ) voor een kleine mobilofooncentrale.
periode
werkgever
werkzaamheden
1997
VDC; Voorhout data connection
Als software programmeur ontwerp en schrijf ik programmatuur in C++, (m.b.v. Kyle
compiler) voor Kabeltelevisie-HF-converter-apparatuur.
periode
werkgever
werkzaamheden
1996-1998
Philips CSS Breda (thans Bosch). Ontwikkelaar en producent van congres- en P.A. systemen
Ik ben hoofdontwerper van een analoog congressysteem. Hierin wordt naast analoge
weliswaar digitale elektronica, doch geen programmeerbare logica, toegepast.
periode
werkgever
werkzaamheden
1998-1999
Philips CSS Breda
Ik ben als ontwerper in een team van hard- en software specialisten betrokken bij de
ontwikkeling van hard- en software voor een “Public Address system”.
7 Van 11
Als zelfstandige uitgevoerde projecten in de periode 1999-2011
In 1999 besluit ik als zelfstandige verder te gaan. In die hoedanigheid lever ik in de loop der jaren de volgende
projecten af:
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
PC bestuurde audio-matrix : Ontwikkeling van hardware (schema en
printlayout) van een audiomatrix. Hiermee kunnen zes audiobronnen
onderling worden doorgeschakeld. In dit project zijn zowel analoge als
digitale technieken toegepast. Met een PC kunnen de
schakelverbindingen worden in/uit geschakeld, en de onderlinge
mengvolumes worden ingesteld. Tevens is een interface voor
koppeling aan een analoge telefoonlijn ontworpen.
2000-2001
Voorhout Data Connection / Harmelen
Besturing-software voor HF kabel-tv en radio decoders :
Ontwikkeling van hard- en embedded software van een 80C552
microcontroller gebaseerde besturing van hoogfrequentcomponenten
in kabeltelevisie-conversie-apparatuur!
Programmeerwerkzaamheden:
Embedded programmatuur is
ontwikkeld op een Kyle platform (met C++ compiler).
2000-2001
STN BV, Hulst. Ontwikkelaar en producent van HF kabel-TV
converters.
8 Van 11
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
Project
Periode
opdrachtgever
Programmeerbare audio-versterker :
Betreft de ontwikkeling van de hardware en besturingssoftware van
een modulaire meerkanaals programmeerbare audioversterker,
bedoeld voor doorgiftestations van radio- en televisiekabelmaatschappijen. Deze versterker sampelt de audiobron en regelt
zichzelf naar een gemiddeld gewenst (tevens instelbaar)
uitgangsvolume. De embedded programmatuur is ontwikkeld op een
Kyle platform. Het besturingshart van de versterker wordt gevormd
door een 80C552 microprocessor.
2002-2003
STN BV hulst / Casema
On Board Tracking & tracing:
Voor de Nederlandse Spoorwegen is een hardware ontwerp (schema
en Layout) van een “Tracking & Tracing device” vervaardigd. Het
basisconcept is opgebouwd uit een GPS- ontvanger voor de
positiebepaling, een GSM unit voor dataverkeer met de walkant, een
microprocessorboard voor de besturing en een voeding en een
watchdogschakeling ten behoeve van supervisie op juist functioneren.
Geheel is ontworpen om te voldoen aan de strenge van toepassing
zijnde generieke “automotive” richtlijn.
2001-2002
ARS T&TT Leidschendam / Den Haag
Timestamp-Kaart voor Traject controle :
Ontwikkeling van de hard en software van een 'CPI based'
tijdstempelende kaart voor een systeem wat voertuigsnelheden over
een afgelegd traject moet bepalen. De kaart produceert aan de hand
van een nauwkeurige GPS-tijdbasis tijdstempels die worden toegekend
aan electronische foto’s van passerende voertuigen! De triggering van
de fotocamera wordt gerealiseerd door de passage van een voertuig te
detecteren aan de hand van een op dat moment optredende
kringverstemming in een in het wegdek aangebrachte lus. Het
besturingshart van de kaart wordt gevormd door een Rabbit
microcontroller. Programmatuur is ontwikkeld op een Dynamic C
Compiler platform
2003-2004
ARS T&TT Leidschendam / Den Haag. (Rijkswaterstaat)
Bushalte display:
Ontwikkeling van hard- en software van een bushaltedisplay voor
Veolia waarop de aankomsttijd van de bus wordt aangegeven! Het
systeem bestaat uit LED-display, processor, GPRS unit (om gegevens
van de walkant te kunnen ontvangen) en wordt gevoed door
zonnecellen in combinatie met een backup-accu! De besturing is
geregeld vanuit een Atmega 1280 microprocessor.
2006-2007
ARS T&TT Leidschendam / Den Haag. (vervoersmaatschappij
VEOLIA)
9 Van 11
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
Ontwikkeling van elektronica en software voor nieuwe batterijtechnologie :
In opdracht van ingenieursbureau NEDAP is gewerkt aan een
oplaadbare 1.5 volt AA batterij met inwendig een 3,7 volt Li-ion cel.
De ontworpen inwendige elektronica van de batterij draagt zorg voor
een verliesarme conversie tussen de 1,5 en de 3,7 volt! Het hart van
het ontwerp is gevormd door een MSP430 van Texas Instruments, een
Ultra low power Micorprocessor..
2007-2008
Ingenieursbureau NEDAP / Groenlo
Aanpassing elektronica en software van Trajectcontrole ter
ondersteuning van dynamische maximum snelheidshandhaving.
Sedert 2010 geldt op sommige trajecten van het Nederlandse
wegenstelsel een variabele
maximumsnelheid waarbij door
rijkswaterstaat
de
maximumsnelheid
dynamisch
aan
de
omstandigheden wordt aangepast. Voor de directe opdrachtgever is
gewerkt aan een aanpassing van het trajectcontrole systeem waarmee
de dynamisch aangepaste maximumsnelheid kan worden
verdisconteert. De elektronika van de eerder ontwikkelde timestamp
kaart is daartoe uitgebreid met hardware en software voor een
ethernetverbinding met het systeem van rijkswaterstaat dat zorg draagt
voor de aansturing van de wegsignalering op de matrixborden boven
de weg.
2009
ARS traffic and Tracing / Leidschendam
Reistijdbepaling door middel van Bluetooth-device detectie.
Vandaag de dag heeft circa 40 procent van de deelnemers aan het
autoverkeer een bluetooth device bij zich. Naar de aard van dit
communicatieprotocol maakt elk bluetooth-device op aanvraag van
een masterdevice zijn unieke adres kenbaar. Door op twee
achtereenvolgende posities langs de weg zo'n masterdevice te plaatsen
die voortdurend de unieke adressen van bluetoothdevices in zijn buurt
opvraagt kan aan de hand van de tijdstippen waarop een uniek
bluetoothdevice de posities passeert een beeld worden verkregen van
de doorstroomsnelheid van het verkeer. Op aanvraag van ARS Traffic
and Tracing is de hard en software van deze apparatuur ontwikkeld.
2010
ARS Traffic and Tracing / Leidschendam
10 Van 11
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
project
periode
opdrachtgever
Ontwikkeling van een SIM kaart multiplexer:
Naar aanleiding van een vraag van Test2Date naar de mogelijkheid om
de performance tussen diverse providers van mobiele telefoondiensten
onderling te kunnen vergelijken is een multiplexer ontwikkeld
waarmee op één mobiele telefoon uit 16 verschillende SIM kaarten kan
worden gekozen. De kaart selecteert aan hand van een vier bits code
(gegenereerd door een Arduino microprocessorsysteem) één van de 16
SIM kaarten, en koppelt deze aan een mobiele telefoon waarna de
prestaties van deze providerdienst kunnen worden getest.
2010-2011
Test2Date / Enschede
Upgrade van een audio communicatiesysteem voor militaire
toepassing.
In teamverband is in de hoedanigheid van analoog en digitaal ontwerper
gewerkt aan een upgrade van een militair communicatiesysteem.
2011
Via Enter Technology / Son bij Thales / Huizen
Layoutwerkzaamheden voor Mixtuur / virtual pipe Organ:
Voor Mixtuur, een ontwikkelaar en producent van Electronische orgels,
is een reeks van layoutwerkzaamheden verricht.
2011
Mixtuur / Nieuwegein
Linschoten, 20 December 2011
ing. Norbert van Ettinger BA
De Ness 27
3461GD Linschoten
Website : http://www.ve2d.nl/
tel
mob
fax
mail
0348-453130
06-23513405
0348-453124
[email protected]
11 Van 11
Download