PowerPoint-presentatie

advertisement
Vereniging van Stichtingen Leergeld
Leergeld
LEERGELD
Participatie van kinderen samengevat in:
 Alle kinderen mogen meedoen
 Een kind heeft nooit schuld aan de situatie
waarin het gezin zich bevindt
 Nu meedoen is straks meetellen
Stichting Leergeld

Geen hulpverleners
 bieden wel ondersteuning

Geen professionals
 Werken wel heel professioneel

Functioneren als aanvulling op wat er al is

Maak gebruik van sterktes
Participatie van kinderen
KUNNEN meedoen is essentieel voor ontwikkeling
Ontwikkeling:
 Kennis
 Sociaal
 Emotioneel
 Fysiek
Participatie van kinderen
Meedoen niet automatisch voor
400.000 – 600.000 schoolgaande kinderen rond de armoedegrens
Participatie van kinderen
Meedoen – schoolgerelateerd:
 Schoolkamp/reis
 Excursies
 Ouderbijdrage
 Locker
 Schoolmaterialen
 Schoolboeken
 PC/Computer
 Timmerkist
 Fiets
………
Participatie van kinderen
Vrije tijd – Sociale vaardigheden stimulerend:
 Sport
 Zwemlessen
 Hobby / Scouting
 Kunstzinnige vorming – ballet, muziek etc.
Stichting Leergeld
Vrijwilligersorganisatie - één (franchise) formule:
 Zelfde doelstelling
 Zelfde werkmethodiek
 Zelfde doelgroepdefiniëring
 Zelfde georganiseerd
 Snel
 Geen duplicatie
 Wel samenwerking
 Zakelijk, ruimhartig
 Onafhankelijk
 Rechtvaardiging
Stichting Leergeld
 Landelijke (koepel)organisatie Leergeld Nederland (LgN)
 Nu 63 lokale stichtingen waarvan 48 operationeel
Lokale Leergeld-stichtingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Albl.waard
Alkmaar
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Best
Bergen op Z
Bommelerwrd
Boxtel
Breda
Capelle ad IJ.
Delft
Delfzijl
Den Bosch
Den Haag
Deventer
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Drachten
Drechtsteden
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Epe e.o.
Etten-Leur
Geldrop-Mierlo
Gemert
Goes
Goirle en Riel
Gouda
Groningen
Haarlemmermeer
Heerenveen
Lokale Leergeld-stichtingen
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Helmond
Hoogeveen
Hoogezand
Hoorn
Land van Cuijk
Leeuwarden
Leiden
Leidschendam
Maastricht
Nieuwegein
Noordoostpolder
Nijmegen
Nuenen
NWN
Oldenzaal
Oosterhout
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Oss
Parkstad
Roosendaal
Rotterdam
Sneek
Soest/Baarn
Spijkenisse
Stadskanaal
Terneuzen
Tilburg
Utrecht
Valkenswaard
Veldhoven
Westbetuwe
Walcheren
W. Mijnstreek
65
66
67
68
IJsselstein
De Bilt
Zoetermeer
Zutphen
Stichting Leergeld
Missie
 bieden van kansen aan kinderen die
ten gevolge van € redenen anders niet kunnen
meedoen
Doelstelling
 fungeren laatste vangnet
 onvoldoende middelen voor ontwikkeling
 ontwikkeling  kennis
 sociale vaardigheden
 vanuit lokale omstandigheden kinderen zonder
beperking laten meedoen
Strategie
Insteek
 preventie: beter nu beetje geld dan later duur leergeld
betalen
Stichting Leergeld
Vangnet voor participatie
Voor schoolgaande kinderen/jongeren van in principe 4-18 jaar,
uit gezinnen waar financiën:




uitgeput zijn
niet toereikend
niet beschikbaar
niet in staat zelf te betalen
Stichting Leergeld
Meedoen
Ontwikkeling kennis
Ontwikkeling sociale vaardigheden
 school
 vrije tijd
= prioriteit
= breed
Breed: meedoen, erbij horen. Middel om …… naar eigen keuze:
sport
–
hobby
–
 activiteit die bij het kind past
 waarbij kind zich lekker voelt
 één activiteit per kind!
kunstzinnige vorming
Leergeld formule




vangnet
local-for-local
huisbezoek
één-loket-functie




structurele inzet voorliggende voorzieningen
zelfopgelegde signalering/terugkoppelingsverplichting
bijdrage bewustzijn voor structurele oplossing
zakelijk georganiseerd, warmhartige hulpverlening
- toetsing criterium
- analyse probleem
- voorlichting
- verwijzing
- bemiddeling
- aanvullende hulp
Leergeld-stichtingen
Voorkomen sociaal isolement door kinderen te laten meedoen
Door hanteren Leergeld-formule:
 Laatste vangnet
 Kind centraal
 Wegnemen belemmeringen op onderwijsgebied
Stimuleren sociale vaardigheden
 Eén-loket-principe
 Eerst gebruik voorliggende voorzieningen
] meedoen
]
Leergeld-stichtingen
Organisatie
 Juridisch autonoom
 Leden van de landelijke Vereniging
 Verbonden aan collega-stichtingen door Lg-formule
Leergeld-stichtingen
Lokale structuur
Werkend bestuur
- met brede maatschappelijke steun
Coördinator
- dagelijkse leiding
Intermediairs
- huisbezoek
Leergeld-stichtingen
Verdeling van de (financiële) middelen
Directe (aanvullende) ondersteuning in de vorm van verwijzing,
Middelen (hulp in natura) of een financiële bijdrage
Minimale overhead, want het werk wordt professioneel gedaan
door vrijwilligers
i. Coördinator
ii. Intermediairs
iii. Huisvesting- en kantoorkosten
Stichting Leergeld
Resultaten
In 2008 zijn 25.000 kinderen geholpen volgens de Leergeld-methode.
Het gaat om een bedrag van ruim € 3 milj.
gemiddeld € 120,- per geholpen kind
40% schoolgerelateerd
60% sociale vaardigheden gerelateerde activiteiten
Stichting Leergeld
Doelgroep – hoe vinden ze ons vs. Hoe vinden wij hen?
• Onderwijs
• GGD
• Maatschappelijk werk
• Sociale dienst
• Rechtstreeks
Stichting Leergeld
Alle acties gericht op het realiseren van:
Alle kinderen mogen meedoen
want
Nu meedoen is straks meetellen
Download