Profiel lid van de raad van bestuur en/of lid van de algemene

advertisement
Profiel lid van de raad van bestuur en/of lid van de algemene vergadering






Zijn verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de vzw
Zijn verantwoordelijk voor het financieel beleid
Zijn verantwoordelijk voor het administratief beleid
Zijn verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid mbt het franchise systeem
Beleidsbeslissingen worden hier genomen
Dit is het hoogste orgaan van de organisatie
Vereisten:






Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
Is bereid en in staat om in het kader van netwerking de organisatie te vertegenwoordigen
Beschikt over organisatorische vaardigheden
Heeft een open mind en een positief kritische ingesteldheid om actief mee te denken omtrent
de organisatie
Kan in opdracht volledig zelfstandig opdrachten uitvoeren
Engageert zich om op sporadische basis vergaderingen en netwerkmomenten bij te wonen.
Er wordt geen vergoeding voorzien
Profiel lid van de stuurgroep

Is in opdracht van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het
asiel, het pension, de dagopvang, de uitlaatservice en het leeraanbod

Denkt mee over de uitvoering van de PR en de fondsenwerving

Geeft advies omtrent het medewerkersbeleid

Legt verantwoording af aan de raad van bestuur
Vereisten:






Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
Is bereid en in staat om in het kader van netwerking de organisatie te vertegenwoordigen
Beschikt over organisatorische vaardigheden
Heeft een open mind en een positief kritische ingesteldheid om actief mee te denken omtrent
de organisatie
Kan in opdracht volledig zelfstandig opdrachten uitvoeren
Engageert zich om op sporadische basis vergaderingen en netwerkmomenten bij te wonen.
Er wordt geen vergoeding voorzien
Profiel van de coördinator
Bereidt vergaderingen van de RVB/stuurgroep/ lerend netwerk voor
Volgt de beslissingen op inzake algemeen beleid, financieel beleid en administratief beleid
Is verantwoordelijk voor de algemene website
Volgt de beslissingen op omtrent de dagelijkse werking van het franchise systeem

Coacht nieuwe kandidaat franchisers
Stuurt het PR plan aan en zorgt samen met de medewerkers voor de uitvoering

Draagt visie, missie en strategie uit.
Stuurt het fondsenwervingsplan aan

Doet aan fondsenwerving door netwerking

Schrijft projecten
Is van A tot Z verantwoordelijk voor de opvolging van het medewerkersbeleid:

Werving vrijwilligers/ stagiairs

Toewijzing taken - vrijwilligers overeenkomsten opstellen

Opleiding medewerkers coördineren

Aanspreekpunt zijn voor de medewerkers

Begeleiding medewerkers

Evaluatiegesprekken medewerkers
Is verantwoordelijk voor het leeraanbod in Kortenaken en Genk

Visie verder uitbouwen

Jaar en dag planning opstellen en opvolgen

Agenda opstellen teamvergaderingen

Netwerking partners

Selectie en coaching stagiairs
Is verantwoordelijk voor de werking van het asiel en het pension

Contacten (voor, tijdens en na adoptie en pensionopname )

Administratie honden
o Pensioncontracten
o Registratie asielhonden
o screening + verslag
o Medische opvolging
Is verantwoordelijk voor de algemene administratie
 Facturen betalen + daginkomsten bijhouden
 Fiche ‘op te volgen financieel en boekhoudkundig’ opvolgen
 Opvolgen verzekeringen
Is logistiek verantwoordelijke
 Onderhoud pand Kortenaken/Genk
 Fiches ‘op te volgen voor het pand in Genk/Kortenaken’ opvolgen
 Onderhoud tuin/ tuingereedschap
 Onderhoud elektrische apparatuur
 Containerpark Kortenaken/Genk
Vereisten:






Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
Is bereid en in staat om in het kader van netwerking de organisatie te vertegenwoordigen
Beschikt over een pedagogisch diploma en over organisatorische vaardigheden
Heeft een open mind en een positief kritische ingesteldheid om de ontwikkeling van de
organisatie verder te ontplooien
Kan volledig zelfstandig opdrachten uitvoeren
Kan mensen aansturen, motiveren, begeleiden







Een sterke affiniteit en/of ervaring hebben met jongeren.
Ervaring of interesse hebben in het werken met honden.
Gelooft in de meerwaarde van ‘levensecht’ leren
Durft hoge eisen stellen aan het eigen functioneren en heeft een grote
verantwoordelijkheidszin.
Is stress bestendig.
Is sociaalvaardig in omgang met mensen.
Heeft een positieve ingesteldheid
Er wordt geen vergoeding voorzien
Profiel trajectbegeleider
Taak

Jongeren begeleiden die in het kader van een leerovereenkomst komen meewerken binnen
onze werking, in traject ‘Even op de buiten’
Jongeren die een affiniteit hebben met honden worden betrokken bij de dagelijkse werking
van ons asiel, ons pension, onze dagopvang of onze uitlaatservice.
De jongeren staan mee in voor de dagelijks zorg van onze dieren en onze accommodatie.
Er wordt samen gekookt, gepoetst, gewandeld. Er worden samen activiteiten gedaan met de
honden.
Dit traject richt zich op jongeren die tijdelijk iets anders nodig hebben om te leren, dan het
reguliere onderwijs hen te bieden heeft. Dit traject kan preventief ingezet worden.
Vereisten

Een sterke affiniteit en/of ervaring hebben met jongeren.

Ervaring of interesse hebben in het werken met honden.

Beschikken over een pedagogisch diploma

Een jaarengagement aangaan van minimum 1 dag/week
De begeleider:

Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie

Gelooft in de meerwaarde van ‘levensecht’ leren

Heeft interesse om met jongeren oplossingsgericht te werken.

Heeft voldoende teamspirit en flexibiliteit om te functioneren binnen een team

Staat open om op vrijwillige basis een zevendaagse interne opleiding te volgen.

Staat open voor zelfreflectie en supervisie

Durft hoge eisen stellen aan het eigen functioneren en heeft een grote
verantwoordelijkheidszin.

Is stress bestendig.

Kan in opdracht zelfstandig taken uitvoeren.

Is sociaalvaardig in omgang met mensen.

Heeft een positieve ingesteldheid
Er wordt een vergoeding voorzien
Profielen asiel en pension medewerker
Taak
Meehelpen in de dagelijkse verzorging en opvoeding van onze honden

Verzorging
o Voeding
o Vachtverzorging
o Medische zorg

Opvoeding
o Observeren wat de honden nog nodig heeft aan extra socialisatie
o Bekijken wat de hond nog extra kan leren om zijn plaatsingskansen te verhogen
o Opvoeding aanbieden in dagelijkse situaties
o Observatie van individueel gedrag van de honden
o Observatie van gedrag in de groep
o Meehelpen bij spelmomenten en activiteitenaanbod
Meehelpen met het dagelijks onderhoud van de accommodatie
o Meehelpen met het dagelijks onderhoud van de verschillende leefruimtes
Bij voldoende ervaring meewerken aan het adoptieproces
o Ontvangt bezoekers geeft uitleg over de werking en de adoptieprocedure
o Voert een kennismakingsgesprek
o Beoordeelt of een hond kan gekoppeld worden aan de gezinssituatie
o Introduceert honden bij kandidaat adoptanten
o Bekijkt de interactie tussen de kandidaten en de hond
o Checkt of de adoptanten begrepen hebben wat de hond nodig heeft.
o Beoordeelt of de adoptanten kunnen bieden wat de hond nodig heeft.
o Beoordeelt welke verdere ondersteuning de adoptanten nog nodig hebben en stelt
daarop de verdere adoptieprocedure af.
o Noteert in het dossier van de hond wat er precies is afgesproken met de kandidaatadoptanten
Vereisten:









Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
Moet veel kennis over hondengedrag hebben of moet een grote bereidheid tonen om het te
leren
Moet graag werken met honden en mensen en echt geloven in de filosofie ‘dat een hond
moet passen bij een adoptant’
Moet sociaal vaardig zijn, communicatief, goed kunnen luisteren, gericht vragen kunnen
stellen en goed kunnen observeren.
Staat open voor zelfstudie en een individueel opleidingstraject omtrent honden
Is bereid om 4 opleidingsdagen te volgen
Kan volledig zelfstandig werken
Een jaar engagement aangaan van minimum 1 dag of nacht / week
Heeft een positieve ingesteldheid naar jongeren toe zonder een begeleidingsrol op te nemen.
Staat open voor coaching en feedback mbt de omgang met de jongeren.
Er wordt een vergoeding voorzien
Profiel administratief medewerker
Taak







Doet de administratie omtrent de honden.
o In – en uitschrijving honden controleren
o Datasysteem DOG-id bijhouden
o Inloggen met identiteitskaart lezer + identiteitskaart Riet
o Code 3045
o Infodossier honden in orde brengen
Doet de administratie omtrent de aankoop van verse voeding en kauwmaterialen
o 2 x / jaar een nieuwe prijslijst opvragen
o Controle hoeveelheid voeding
o Na overleg bestellen voeding www.vissersdierenvoeding.nl
o Na overleg bestellen kauwmaterialen bij akyra. (akyra.eu/nl-dealer-login)
o [email protected] - beestigwijs
Ondersteunt boekhoudkundig
o Klasseren facturen
o Controle rekeninguittreksels
o Rubriceren van facturen
Bestelt na overleg kantoorbenodigdheden
o Kantoormateriaal mag via bruneau besteld worden
o Koude lamineerfolie wordt besteld via Office Totaal Hoekschewaard
o Artikelnummer 535611 Lamineercassette xyron A4 2x80MIC 10MTR
Controleert hoeveelheid pellets en bestelt deze na overleg 011/58 31 15
Wekelijkse bestelling bij hartenboer op woensdag (bra53abrahams -HK40mui)
Aankopen bij wereldwinkel op woensdag
Vereisten

Interesse hebben om mee te werken binnen onze werking
De administratief medewerker:










Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
is sociaal vaardig
is communicatief
kan onder toezicht zelfstandig werken
kan goed plannen en organiseren
neemt graag zelf initiatieven
kan met een computer / printer overweg (emails, bestellingen, inventariseren…)
Is bereid om 2 opleidingsdagen te volgen
Heeft gemiddeld een minimum engagement van 16 uur /maand
Heeft een positieve ingesteldheid naar jongeren toe zonder een begeleidingsrol op te nemen.
Staat open voor coaching en feedback mbt de omgang met de jongeren.
Er wordt geen vergoeding voorzien
Profiel logistiek medewerker
Taak





Bezoekers ontvangen en informeren over de verschillende aspecten van de werking.
Mensen telefonisch te woord staan
Logistieke ondersteuning bieden binnen de organisatie
Logistieke ondersteuning bieden bij de organisatie van activiteiten
Mee instaan voor de fiche ‘op te volgen voor het pand in Kortenaken of Genk’
Vereisten

Interesse hebben om mee te werken binnen onze werking
De logistiek medewerker:









Staat achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie
is sociaal vaardig
is communicatief
Is rustig van aard en stressbestendig
heeft veel kennis over onze werking en kan deze vlot overbrengen
Is planmatig, nauwgezet en plichtsbewust
Is bereid om 2 opleidingsdagen te volgen
Heeft gemiddeld een minimum engagement van 16 uur /maand
Heeft een positieve ingesteldheid naar jongeren toe zonder een begeleidingsrol op te nemen.
Staat open voor coaching en feedback mbt de omgang met de jongeren.
Er wordt geen vergoeding voorzien
Download