Uploaded by fantasy-bart

02 atls apls roel bakx 0 KIND

advertisement
ATLS vs APLS: maar één letter verschil?
Traumaopvang bij kinderen;
niet eng, (soms) wel anders
Roel Bakx
Kinderchirurg, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam
Leerdoelen
Leerdoelen
• Specifieke aandachtspunten bij kind
– AlgemeenAPLS = ATLS !
– Specifiek
(met
een paar kleine aanpassingen)
• Hersenen Echter
• Kind
Thorax
≠ kleine volwassene!!!
• Abdomen
Trauma is doodsoorzaak nr. 1 bij
kinderen tussen 15 – 19 jaar
A. Waar
B. Niet waar
77%
23%
A.
B.
Door de kleine afmetingen van
kinderen ontstaan er bij kinderen
minder ernstige letsel
A. Waar
B. Niet waar
93%
7%
A.
B.
Gewicht is te schatten met de
formule: 2,5 x leeftijd + 8
A. Waar
B. Niet waar
88%
12%
A.
B.
Zolang er een normale bloeddruk
is, valt het met het bloedverlies
bij een kind wel mee
95%
A. Waar
B. Niet waar
5%
A.
B.
Een circulatiestilstand bij
kinderen heeft meestal geen
cardiale oorzaak
A. Waar
B. Niet waar
89%
11%
A.
B.
Meest voorkomende
doodsoorzaken (NL 2005)
4-52 weken
1-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
Perinataal
Trauma
Neoplasma
Neoplasma
Trauma
Congenitaal
Infecties
Trauma
Trauma
Neoplasma
SIDS
Congenitaal
Congenitaal
Infecties
Infecties
Algemeen verschil
• Kleinere lichaamsmassa
→ grotere kracht per lichaamseenheid
• Minder vet, organen dichter bij elkaar
→ multipele orgaanletsels
• Ratio lichaamsoppervlak
→ warmteverlies!!!!!!!
• Herstel icm normale proces van groei en
ontwikkeling
Maten….
• Gewicht = 2.5 x leeftijd + 8
• Bloedvolume = 80 ml/kg
• Vocht is 10-20 ml/kg
• Tube = leeftijd/4 +4
Vitale parameters
Leeftijd
Hartfrequentie
Bloeddruk
Ademhaling
<1
110-160
70 – 90
30 – 40
1-2
100 – 150
80 -95
25 – 35
2-5
95-140
80 – 100
25 - 30
5-12
80 – 120
90 – 110
20 – 25
>12
60 – 100
100 – 120
15 - 20
Bloeddruk bij kinderen
Bloeddrukdaling is
laat teken
van shock!
Circulatiestilstand is gevolg van
hypoxie en niet van cardiaal probleem
Vochtverlies Redistributie
Toegenomen
ademarbeid
Circulatoir falen
Ademdepressie
Respiratoir falen
Hypoxie
Circulatiestilstand
4H & 4T
•
•
•
•
Hypoxie
Hypovolemie
Hyperkaliemie
Hypothermie
• Tension
pneumothorax
• Tamponade
• Toxisch
• Trombo-embolisch
Waarom gevoeliger voor
respiratoir falen?
•
•
•
•
Onrijp immuunsysteem
Smalle luchtwegen
Minder efficient ademhalingsspieren
Onrijp ademhalingscentrum
Traumamechanisme
Hersenen
• Proportioneel groter hoofd
→ grotere kans op neurotrauma
• Uitkomst beter
• Open fontanel/schedelnaden
→ lang voor symptomen optreden
• Verschil high & low velocity letsel
→ epiduraal = traumatisch
→ subduraal = ITBI (toegebracht)
Casus N.L.
• Gevallen op perron, onder metro terecht
gekomen….
Wat doet u als eerste?
A. De radioloog
raadplegen
B. Thoraxdrain plaatsen
C. Snel een botnaald
plaatsen
D. De neuroloog een tik
op zijn neus geven
52%
33%
10%
5%
A.
B.
C.
D.
Mag dat?
A. Ja
B. Nee, natuurlijk niet!
C. A gaat voor B, eerst
een tube plaatsen
dus
44%
39%
17%
A.
B.
C.
Thorax
• Meer elastisch door meer kraakbeen
→ minder ribfracturen
• Kleinere voor-/achterwaartse diameter
→ ernstig longletsel zonder thoraxwand verschijnselen
• Mediastinum meer vrij gelegen (flexibeler)
→eerder verplaatsing, minder letsel grote vaten
• Smalle trachea
→ obstructie/ dyspnoe
Casus L.E.
•
•
•
•
16 jarig meisje
Gevallen van paard
Elders opgevangen en overgeplaatst
Pijn in de buik
Behandeling
• Conservatief beleid
• Na enkele dagen persisterend pijn in de
buik
• Echo: vrij vocht waarvoor drain
plaatsing
– Gallekkage
• Drain valt droog en wordt verwijderd
• Nieuwe ERCP 3 maanden later met
verwijderen drain
• Helaas; gezakt voor HAVO eindexamen
Abdomen
• Bescherming door actief spierverzet
→ afwezig bij kind, slechte bescherming
• Buikorganen relatief groot en kleine afstand tot
wervelkolom
→ makkelijke compressie op organen
• Diafragma is meer horizontaal
→ lever/ milt lager en naar voren
• Inwendig werkende kracht vaak groot
→ meer organen aangedaan (cave blaas)
Buiktrauma
• Ontbreken van hematomen sluit
verwondingen niet uit.
• Hematomen maken ernstige verwonding
waarschijnlijk
Niet operatieve behandeling
• Bloedingen stelpen vaak vanzelf
• Terughoudendheid bij splenectomie
verlaagt de mobiditeit en mortaliteit
Operatieve behandeling
• Penetrerend buikletsel
• Tekenen van darmperforatie
• Instabiele circulatie ondanks vulling met
40 ml/kg
?
Vragen
• Trauma is doodsoorzaak no 1 bij
kinderen tussen 15 & 19 jaar
– A: waar
– B: niet waar
Vragen
• Door de kleine afmetingen van kinderen
ontstaan er bij kinderen minder ernstige
letsels?
– A: waar
– B: niet waar
Vragen
• Gewicht is te schatten met de formule
2.5 x leeftijd + 8
– A: waar
– B: niet waar
Vragen
• Zolang er een normale bloeddruk is, valt
het met het bloedverlies bij een kind wel
mee
– A: waar
– B: niet waar
Vragen
• Een circulatiestilstand bij kinderen heeft
meestal geen cardiale oorzaak
– A: waar
– B: niet waar
Download