Uploaded by Kiki De Groot

koningsspelen tips en aandachtspunten

advertisement
Inschrijven voor Koningsspelen via website t/m 2 april
Alle basisscholen in Nederland kunnen zich sinds maandag 18 maart aanmelden voor de
Koningsspelen op vrijdag 26 april. De teller loopt op! Momenteel hebben meer dan 3500
scholen zich al aangemeld. Inschrijven is mogelijk t/m 2 april.
Scholen die zich hebben aangemeld, ontvangen in de week van de Koningsspelen een
feestpakket om de school extra feestelijk aan te kleden. Daarnaast worden de ingrediënten
voor het Koningsontbijt aan alle deelnemende scholen beschikbaar gesteld door Jumbo en
andere leveranciers. De werkgroep koningsspelen onder verantwoordelijkheid van Richard
Krajicek zet alles in het werk om de dag tot een onvergetelijke voor de kinderen te maken.
Scholen kunnen zich aanmelden via de website www.koningsspelen.nl.
Gratis Koningsontbijt wordt voor scholen georganiseerd
Bij een Koningssportdag hoort een gezond Koningsontbijt. Jumbo Supermarkten zal in
samenwerking met enkele andere leveranciers zorgen voor een gezonde start van de dag.
Scholen die zich hebben ingeschreven op www.koningsspelen.nl kunnen gebruikmaken van
het aanbod van Jumbo en haar partners: Voorafgaand aan de dag van de Koningsspelen
staat er dan voor hen een ontbijtpakket klaar bij de dichtstbijzijnde winkel.
Het ontbijt zal onder meer bestaan uit brood, beleg, zuivel en fruit. Om het geheel feestelijk
aan te kleden, biedt Jumbo de deelnemende scholen bovendien servetten en placemats aan.
Elke school wordt voor de levering van het ontbijt gekoppeld aan de dichtstbijzijnde Jumbo.
Waar nog geen Jumbo in de buurt is, zal de supermarktketen haar best doen om tot een
passende oplossing te komen. Details over de gehele inhoud van het ontbijtpakket en de
logistiek zullen in de loop van de komende weken bekend worden gemaakt.
Tips voor de Koningssportdag
Iedere deelnemende basisschool mag de Koningsspelen naar eigen inzicht vormgeven, als
de dag maar begint met het Koningsontbijt en de Koningssportdag daarop volgt. Zo kan de
school bijvoorbeeld een sportdag organiseren met verschillende spelonderdelen op het
schoolplein van de school of op een sportveld in de buurt. Of de gemeente organiseert voor
meerdere scholen tegelijkertijd een centrale sportdag.
Of de school organiseert samen met alle scholen in de eigen gemeente een voetbaltoernooi
bij de plaatselijke voetbalvereniging. Maar het is ook mogelijk om voor andere vormen van
bewegen te kiezen, zoals streetdance. Een (redelijk eenvoudig) te organiseren sponsorloop
voor een goed doel is wellicht ook een optie.
Sportkoepel NOC*NSF geeft allerhande tips op hun website:
http://www.nocnsf.nl/troonswisseling Vergeet daarnaast niet de website
www.koningsspelen.nl in de gaten te houden. Daar is onder andere de twitter #koningsspelen
te lezen met allerlei leuke suggesties van scholen en gemeenten. Ook staat er op de site een
toolkit met tips voor de invulling van de dag zelf.
Programma Koningssportdag: landelijke, gezamenlijke aftrap
Zoals reeds aangegeven start de dag met een gezamenlijk Koningsontbijt. Voor het tweede
deel, de Koningssportdag, geeft het Koninklijk paar zélf het startschot!
Het programma ziet er dan als volgt uit:
8.30 – 9.30 uur:
Koningsontbijt
9.30 uur:
Alle scholen trappen gezamenlijk af en het Koninklijk paar geeft
hiervoor live het startschot.
9.45 uur en verder:
vrij bewegen!
Wees gewaarschuwd: de Koningsspelen zijn géén commerciële activiteit
De organisatie benadrukt dat deelname en medewerking aan deze prachtige dag op basis
van vrijwilligheid gaat. Allerlei commerciële initiatieven duiken op dit moment op en scholen
worden daarom met klem gewaarschuwd om hierop alert te zijn. Bij twijfel of een partij
officiële partner is van de Koningsspelen, kan de website geraadpleegd worden:
www.koningsspelen.nl. Daarop staan de erkende organisatoren en partners vermeld.
Download