Uploaded by User932

PEG-katheter verzorgen

advertisement
Opgesteld door
Creatiedatum
Geldig tot
Publicatiedatum
Versie
Aantal pagina’s
: R. Boon
: 01 augustus2018
: 01 augustus 2020
: 01 augustus 2018
:5
:5
Protocol:
Het verzorgen van een PEG - of
gastrostomiesonde
PROTOCOL: HET VERZORGEN VAN EEN PEG - OF GASTROSTOMIESONDE
DOEL
Het hygiënisch verzorgen van de insteekopening van een PEG -sonde (met intern
fixatieplaatje) of gastrostomiesonde (met ballon).
UITVOERING
Bevoegd Uitvoerend Medewerker.
INDICATIES
Indicatiestelling door arts.
Voorbeelden:
 infectiepreventie;
 voorkomen dat het interne fixatieplaatje vastgroeit;
 decubitus preventie.
CONTRA-INDICATIES
De meest voorkomende:
Geen.
MOGELIJKE COMPLICATIES
De meest voorkomende:
 infectie rondom intredeplaats PEG-katheter (pus);
 dislocatie gastrostomiesonde;
 ingroei PEG-katheter in maagwand.
1
Opgesteld door
Creatiedatum
Geldig tot
Publicatiedatum
Versie
Aantal pagina’s
: R. Boon
: 01 augustus2018
: 01 augustus 2020
: 01 augustus 2018
:5
:5
Protocol:
Het verzorgen van een PEG - of
gastrostomiesonde
BENODIGDHEDEN
 handdoek
 washandje
 water
 zeep
 onsteriel gaas 10 x 20
 steriele splitgazen
 onsteriele handschoenen
 4 steriele gazen
 zn Hibicetverdunning


1
2
2
4
5
6
8
9
10
handenalcohol
desinfectans
WERKWIJZE
De verzorging van een PEG-katheter
de eerste 2 weken na plaatsing
Voorbereiding
Huisdieren en overige mensen van de
kamer af.
Zet de benodigdheden klaar op tafel.
Bijzettafeltje of (vlakke)zitting van de
stoel.
OPMERKINGEN
zn 2 paar
Bij aanwezigheid van bloedresten en/of
wondvocht.
Chloorhexidine in alcohol 70% (Sterilon).
Creëer een schone plaats waar je alle materialen
binnen handbereik hebt liggen. Gebruik hiervoor
een schone handdoek, theedoek of dienblad als
onderlaag.
Bij voorkeur in rugligging, platliggend.
Leg de patiënt in een prettige houding.
Desinfecteer je handen met handalcohol.
Trek onsteriele handschoenen aan.
Open de verpakkingen van de steriele
Laat de gazen in de verpakking liggen.
gazen.
Bevochtig de gazen met chloorhexidine
en zo nodig een paar met
hibicetverdunning.
Handeling
Verwijder het aanwezige
verbandmateriaal.
Trek de handschoenen uit over het vuile
verband.
2
Opgesteld door
Creatiedatum
Geldig tot
Publicatiedatum
Versie
Aantal pagina’s
: R. Boon
: 01 augustus2018
: 01 augustus 2020
: 01 augustus 2018
:5
:5
Protocol:
Het verzorgen van een PEG - of
gastrostomiesonde
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Trek nieuwe handschoenen aan.
Reinig zo nodig de huid rondom de fistel Controleer evt. dislocatie van de PEG-katheter.
met Hibicetverdunning.
Desinfecteer de huid rondom de fistel
met chloorhexidine in alcohol 70%.
Breng nieuwe splitgazen aan rondom de
sonde.
Fixeer zo nodig de splitgazen.
Het externe fixatieplaatje mag nooit gefixeerd
worden.
Nazorg
Leg de patiënt in de gewenste houding.
Ruim alle materialen op.
Verzorg de fistel minimaal 1 x daags.
Indien de fistel productief is 2 á 3 maal daags
In verband met de vorming van het
fistelkanaal:
1. de eerste 2 weken mag patiënt niet
douchen of baden
2. het externe fixatieplaatje moet kort op
de huid blijven zitten
3. de sonde mag niet verschoven worden
Indien de sonde niet in gebruik is voor
Indien er sondevoeding op aangesloten wordt;
toediening van voeding; minimaal één
doorspoelen conform protocol G4.
keer daags doorspoelen met 30 tot 50 ml Bij kinderen is 10 tot 15 ml voldoende.
lauwwarm water.
Desinfecteer je handen met handalcohol.
WERKWIJZE
De verzorging van een PEG of
gastrostomiesonde 2 weken na
plaatsing
Voorbereiding
Zet de benodigdheden klaar op tafel.
Bijzettafeltje of (vlakke)zitting van de
stoel.
Leg de patiënt in een prettige houding.
Desinfecteer je handen met handalcohol.
Trek onsteriele handschoenen aan.
OPMERKINGEN
Creëer een schone plaats waar je alle materialen
binnen handbereik hebt liggen. Gebruik hiervoor
een schone handdoek, theedoek of dienblad als
onderlaag.
Bij voorkeur in rugligging, platliggend.
3
Opgesteld door
Creatiedatum
Geldig tot
Publicatiedatum
Versie
Aantal pagina’s
: R. Boon
: 01 augustus2018
: 01 augustus 2020
: 01 augustus 2018
:5
:5
Protocol:
Het verzorgen van een PEG - of
gastrostomiesonde
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
Handeling
Haal de sonde los uit het externe
fixatieplaatje.
Schuif het externe fixatieplaatje omhoog.
Inspecteer de huid rondom de fistel op
Controleer evt. dislocatie van de PEG-katheter.
huidirritatie, infectie of decubitus.
Indien de huid geïnfecteerd is verzorgen met
steriele gazen en chloorhexidine in alcohol 70%.
Reinig de huid rondom de fistel met
water en zeep. Evt. tijdens het douchen.
Spoel de huid goed na wanneer zeep
gebruikt wordt.
Zorg dat de huid goed droog is.
Maak onder en bovenzijde van het
externe fixatieplaatje schoon.
Duw de sonde 3 cm in de maag, draai de Dit voorkomt ingroei van het interne
sonde 360º rond in het fistelkanaal, trek fixatieplaatje of ballonnetje aan de binnenzijde
daarna weer voorzichtig aan.
van de maag.
Deze handeling dagelijks uitvoeren.
Bij pijnklachten, arts waarschuwen.
Schuif het externe fixatieplaatje terug en Plak de sonde nooit af met pleisters.
plaats de sonde weer in het externe
Zorg voor een muntdikte ruimte tussen de huid
fixatieplaatje.
en het fixatieplaatje.
Trek de handschoenen uit.
Desinfecteer je handen met handalcohol.
Nazorg
Zorg voor een goede mondhygiëne
Minimaal 1 x daags verzorging van de
fistel.
2 weken na plaatsing kan de patiënt douchen en
baden, mits de fistel goed genezen is. De sonde
dient goed afgesloten en de voedingsklem dicht
te zijn.
Leer de patiënt, zo mogelijk, dagelijks de
sonde in het fistelkanaal heen en weer te
bewegen en 360º rond te draaien.
Controleer 1x per week de inhoud van de Door met behulp van een spuit, aangesloten op
ballon van de gastrostomiesonde.
het ballonventiel, de balloninhoud op te trekken.
Vul de ballon weer met de voorgeschreven
hoeveelheid NaCl 0,9%. Zorg ervoor dat de
sonde niet verplaatst.
Vervang de gastrostomiesonde zo snel
Binnen 30 minuten kan het fistelkanaal zich
4
Opgesteld door
Creatiedatum
Geldig tot
Publicatiedatum
Versie
Aantal pagina’s
: R. Boon
: 01 augustus2018
: 01 augustus 2020
: 01 augustus 2018
:5
:5
Protocol:
Het verzorgen van een PEG - of
gastrostomiesonde
mogelijk, wanneer deze uit het
fistelkanaal is gevallen.
gaan vernauwen/verkleven.
De PEG-sonde kan gemiddeld tot 3 jaar
meegaan.
Een gastrostomiesonde (met ballon) dient elke 2
a 3 maanden verwisseld te worden door de
verpleegkundige of arts.
VERSLAGLEGGING
39
Noteer datum en tijdstip verzorging, en
eventueel bijzonderheden.
In het zorgdossier.
5
Download