Uploaded by Pieter Beernaert

kastelen & ridders

advertisement
Bundel:
Kastelen en ridders
NAAM LEERLING:……………………………………………………………………….
1
1. Inleiding
Als we het Gravensteen van Gent willen bezoeken, is het wel nodig dat we min of meer
een beetje op de hoogte zijn van het leven binnen en buiten de kastelen. Hoe en
waarom ontstonden kastelen? In welke periode speelde zich dit
allemaal af? Deze en nog vele andere vragen komen onder meer
aan bod. Aan de hand van filmfragmenten kom je beetje bij
beetje leuke informatie te weten!
2. Het ontstaan van kastelen
Ga naar: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen01
1) In welke periode werden kastelen gebouwd? ……………………………………………….
2) Waarom werden kastelen gebouwd?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) De eerste kastelen waren gemaakt van ……………………………
4) Noem 2 voordelen van kastelen in steen.
a. …………………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………………………………….
5) Wanneer werd de ophaalbrug omhoog gehaald?
………………………………………………………………………………………………………………....
6) Het voedsel voor de kasteelbewoners kwam van de boeren uit de omgeving.
Wat kregen de boeren hiervoor in ruil van de kasteelheer?
…………………………………........................................................................................
7) Na welke uitvinding waren de kastelen niet meer zo veilig?
………………………………………………………………………………………….
8)
Waarvoor werden de kastelen nadien gebruikt?
………………………………………………………………………………………….
2
3. Ten aanval!
We zagen reeds dat men in de Middeleeuwen kastelen ging bouwen om zich goed te
kunnen verdedigen tegen vijanden. Ondanks de stevigheid van de kastelen werd er
toch vaak geprobeerd om hier binnen te dringen.
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen02
1) Hoe begon een aanval meestal?
…………………………………………………………………….…………………………………………………
2)
Waarvoor dient een “stormram”?
.……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………….
3) Soms probeerde de vijand met ladders over de kasteelmuren te klimmen.
Hoe verdedigden de kasteelbewoners zich dan?
a. Ze gooiden emmers met kokendhete ……………………. en …………….
b. …………………………………….…………. schoten met pijlen naar de vijand
4) Welk voorwerp gebruikten de aanvallers om gaten in de muur te slaan?
……………………………………………………………………………………………………..
5) Soms ging de vijand over tot een uithongeringsbeleg. Wat is dit?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3
4. het gewone leven in een kasteel
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen03
1) Waarom waren de vensters in de kastelen zo smal, denk je?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2) Wat is een “voetblok”?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Wanneer werd dit bijvoorbeeld gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ridders
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_middeleeuwen07
1) Wat waren ridders eigenlijk?
…………………………………………………………………….…………………………………………………
2) Wat was het bijzondere aan ridders?
……………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………
3) Wat deden ze om hun dure wapenuitrusting te betalen?
.………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………..…
4) Wat kregen de boeren van de ridders in ruil voor de goederen?
………………………………………………………………………………………………………………………..…
4
6. Een middeleeuwse stad
Kijk eens op de tijdbalk aan het bord. Kan jij mij
vertellen wanneer de Middeleeuwen ongeveer
begonnen en eindigden.
De Middeleeuwen begonnen rond ongeveer
…………………………………………………………….. en eindigden
rond ongeveer ………………………………………………………………..
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070618_carcassonne01
1) In welk land ligt het stadje Carcassone? ………………………………………………
2) In welk werelddeel ligt dit land? ………………………………………………….
3) Waarvoor dienden de houten overkappingen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4) Waarvan waren de meeste huizen in De Middeleeuwen gebouwd?
………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Waarvoor was dit zo gevaarlijk?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Wat was het belangrijkste gebouw van de Middeleeuwse stad? …………………….
7. Op straat in de Middeleeuwen
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_middeleeuwen05
1)
Wat
deden
de
mensen
met
hun
afval?
……………………………………………………………………………………………………
2) Waarom waren de mensen zo bang ’s nachts in de Middeleeuwen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Waar gingen de mensen naar het toilet destijds? ………………………………………..
5
8. Heksen
Ga naar: http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/index.jsp?site=site_vroegerenzo&nr=2201943&item=2233333
1)
Heksen
waren
helpers
……………………………………………………………………..
2)
Hoe werden heksen vermoord?
van
de
…………………………………………………………………………………………………………………….
3) Hoe ging men na of een persoon al dan niet een heks was?
Heksen werden ……………………………………………….. omdat men
er van uit ging dat ze zeer ……………………………………………..
moesten zijn. Anders zouden ze nooit met een
………………………………………. kunnen vliegen. Hiervoor gebruikte
men een heksenwaag
9. Vreemde weetjes
Ga naar http://onderwijs.kb.nl/dieven_in_de_tijd/website/choose_time.htm

Klik op “Nederland in de middeleeuwen”

Klik op “Wat schaft de pot?”
1) Wat drinken kinderen in de Middeleeuwen?............................
2) Waarom dronken kinderen geen water?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Waarom hadden de mensen ALTIJD een lepel bij?
………………………………………………………………………………………………………………………

Klik op “Ziek of gezond?”
1) In de middeleeuwen stierven veel mensen aan de ziekte melaatsheid. Hoe kon
men besmetting voorkomen?
6
o Door kleren en handdoeken te wassen in …………………………………..
water want ……………………………………… gaan dood in kokend water.
2) Hoe werd de ziekte “de pest” nog genoemd? De ..............................................
7

Klik op “Eten op reis”
1) Kruistochten = …………………………………………………………………………
2) Welke producten kwamen via de Arabieren mee naar Europa? ……………………

Je mag “Waar voor je geld” en “Gezellig in de herberg” ook bekijken. Hierover
worden geen vragen gesteld.
EXTRA: spelletje

Ganzenbordspel:
http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/2199244/spelletjes/item/2206670/ridders-en-kastelen/
8
Bronnen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Gravensteen-Gent-%28xndr%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Burg_Hohenzollern_ak.jpg/250px-Burg_Hohenzollern_ak.jpg
http://www.shogun.nl/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/6/766-5548.jpg
http://ifrancepics.com/wp-content/uploads/454620_orig.jpg
http://www.internetvoorsbo.nl/user_graphics/heks_bezem.jpg
http://www.spreekbeurten.info/heksenwaag.gif
9
Download