Diversiteit en interculturaliteit

advertisement
Diversiteit en interculturaliteit
Inspiratiebundel
LESMATERIAAL
Basisonderwijs
Alle kleuren van de regenboog
Martha Fàbrega
Doelgroep: 3-8 jaar
Een regenboog heeft veel kleuren en elke kleur is anders. Wij, mensen, zijn een
beetje zoals de regenboog omdat we allemaal uniek zijn. De vorm van onze ogen,
de kleur van onze huid en zelfs onze favoriete gerechten kunnen verschillen. Maar
de belangrijkste kenmerken zijn bij iedereen hetzelfde; we hebben allemaal gevoelens, gedachten, verwachtingen en dromen. We lachen als we gelukkig zijn,
we huilen als we droevig zijn. Als je alle mensen van heel de wereld verzamelt,
dan zouden we een prachtige regenboog vormen. Dit prentenboek voor kleuters
stimuleert communicatie over diversiteit en illustreert deze op kleurrijke wijze.
Berelekker / Een goal voor Imane
Lies Vervloet, Khadija Timouzar
Doelgroep: vanaf 6 jaar
In dit keerboekje staan twee verhalen: ‘Berelekker’ en ‘Een goal voor Imane’. In
‘Een goal voor Imane’ houden Imane en Helena van rokjes en juweeltjes. Maar
voetballen vinden de meisjes het allerleukst. De jongens van de buurt denken hier
anders over. Kunnen meisjes eigenlijk wel voetballen? En wat vindt papa daarvan?
Een verhaaltje over rolpatronen tussen meisjes en jongens. Met verwerkingstips
na elk verhaal.
Het boek over een doek
David en Goliat
Doelgroep: vanaf 6 jaar
De kleine Zara wil net als haar moeder een hoofddoek. Ze krijgt een groene met
daarop een tijger. Maar buiten waait het hard en Zara verliest hem. De doek
beleeft allerlei avonturen als er door verschillende kinderen uit de buurt mee
wordt gespeeld. Het boek over een doek geeft een reëel beeld van het multiculturele stadsleven en de belevingswereld van jonge kinderen. Het is gemaakt
in samenwerking met de Voorleesexpress Amsterdam die het gaan gebruiken in
hun programma voor leesbevordering onder kinderen uit verschillende culturen
die een taalachterstand hebben. Bij het boek is een lespakket ontwikkeld en is er
een kleurplaat en een voorleesfilmpje beschikbaar voor gebruik in het onderwijs,
de kinderopvang, in bibliotheken en voor thuis. Het lespakket behandelt de reden
waarom sommige kinderen vanwege hun geloof hun hoofd bedekken en gaat in
op het hoofddoekje, het keppeltje en de tulband. Geschikt voor de tweede kleuterklas t/m het tweede leerjaar.
1
Basisonderwijs
Dit ben ik in Brussel : met de diversiteit in je klas aan de slag
Marlies Algoet
Doelgroep: vanaf 4 jaar
Dit ben ik in Brussel wil de diversiteit van jonge kinderen in de klas zichtbaar en
bespreekbaar maken. Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele
bagage van de kinderen in de grootstad, kan men hun meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar een positief zelfbeeld meer kansen geven. Dit educatief pakket is bedoeld voor de tweede en derde kleuterklas, de eerste graad van
het lager onderwijs én voor studenten lerarenopleiding. De kern van het pakket
zijn verhalen over het dagdagelijkse leven van vijf kinderen in Brussel. De verhalen
zijn het vertrekpunt van waaruit de diversiteit van de kinderen in de klas verder
verkend wordt. Per verhaal zijn er tien vertelplaten die in een kamishibai kunnen
worden gebruikt en een knieboekje. De handleiding, de cd en de bijbehorende
website bieden de leerkracht achtergrondinformatie en een stappenplan voor de
verwerking van de verhalen in de klas. Op de website staan alle foto’s, audio-opnames, filmpjes en dergelijke materialen waarnaar verwezen wordt in de handleiding.
Het grote boek van Elmer
David McKee
Doelgroep: 3-6 jaar
Elmer is een bijzondere olifant, hij is niet grijs maar ziet eruit als een lappendeken.
Anders zijn wordt in dit klassieke prentenboek positief uitgewerkt. Elmer heeft
soms moeite met de grapjes die de gewone grijze olifanten over hem maken.
Maar als hij zichzelf net zoals de rest grijs heeft gemaakt, blijken de andere olifanten de vrolijke Elmer te missen en hem juist te waarderen. Elmer, de geliefde
kleurtjesolifant beleeft nog een aantal vrolijke avonturen in een jungle waarin alle
dieren vreedzaam en behulpzaam naast elkaar leven.
Er was eens... een regenboog : diversiteit in de klas
Kaj Poelman
Doelgroep: vanaf 6 jaar
Deze educatieve map is ontwikkeld voor het lager onderwijs en bevat heel wat
informatie, tips en kant en klare methodieken om kinderen in het lager onderwijs
kennis te laten maken met genderdiversiteit en seksuele identiteit. De map bevat
2 onderdelen. Deel 1 geeft de leerkracht basisinformatie over hoe je kan werken
aan een open schoolklimaat. Hierin staan praktische tips en voorbeelden. Deel
2 bevat 9 uitgewerkte methodieken voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar. Een
derde deel bevat alle bijlagen die je nodig hebt bij de methodieken. De bijlagen
kunnen ook gedownload worden. Achteraan vind je een overzicht van relevant
educatief materiaal en nuttige organisaties.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
2
Basisonderwijs
Heeft vriendschap een kleur?
Ursel Scheffler, Jan Lieffering
Doelgroep: 3-8 jaar
Verhaal over een dag in de kleuterklas van Mark. De kinderen ontdekken onder leiding van de juf dat ze niet alleen uiterlijk verschillen, maar ook op andere gebieden.
Ze leren dat elk kind uniek is. Als Marks moeder hem na school niet op kan halen,
mag hij mee naar huis met Kari, een meisje van Turkse afkomst, waar hij ontdekt
dat mensen ook qua geloof kunnen verschillen en hij leert er iets over de islam. Als
Marks vader hem uiteindelijk komt halen, praat hij honderduit over wat hij die dag
allemaal geleerd heeft. Realistisch prentenboek dat op een duidelijke manier laat
zien hoe kleuters in de klas met het thema ‘verschillend zijn’ bezig kunnen zijn. De
tekst is vrij uitgebreid en is bestemd om informatie over het thema over te brengen.
Geschikt voor gebruik in de al dan niet multiculturele kleuterklas, maar zeker ook
als kennismaking voor kleuters en hun ouders buiten school met het begrip ‘anders’ in relatie tot een niet-christelijke achtergrond.
Gesprekken in de multiculturele klas. Omgaan met diversiteit in
het primair onderwijs
Hanson, Mylène; Boogaard, Marianne ; Vermeulen, Jeroen
Doelgroep: 7-12 jaar
In elke basisschoolklas bestaan cultuurverschillen: in de etnische Leerlingen geven dus ook op verschillende manieren betekenis aan de wereld om hen heen.
Goed lesgeven in zo’n multiculturele klas betekent in de eerste plaats goed kunnen
omgaan met deze diversiteit in betekenisgeving. In dit boek maken de auteurs duidelijk hoe je open gesprekken kunt voeren in de multiculturele klas, met ruimte voor
de diverse inbreng van de leerlingen en zonder de kinderen alleen aan te spreken
op de bepaalde etnische of sociale groep die zij representeren
Een klas vol kleur : omgaan met culturele diversiteit
Robert Teune
Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs
Leraren in basisscholen krijgen te maken met kinderen die in allerlei opzichten
veel van elkaar kunnen verschillen. Deze diversiteit kan te maken hebben met verschillen in leerstijl, competenties, aanleg en persoonlijkheid, geslacht, huidkleur,
lichamelijke eigenschappen,... Daarnaast zijn er verschillen die vallen onder gezinssamenstelling, sociale klasse, opleidingsniveau van ouders en dergelijke kenmerken. Door de veranderde samenstelling van de bevolking, spelen de verschillen in
culturele achtergrond vaak een belangrijke rol. Binnen de culturele diversiteit vind je
ook verschillende opvattingen en gebruiken op het gebied van levensbeschouwing
en religie. Dit boek richt zich op de ontwikkeling van kennis en inzicht, maar ook op
de vaardigheden en attitude in relatie tot intercultureel en interreligieus onderwijs.
De methodiek van het boek is gebaseerd op de concepten uit de Transactionele
Analyse met betrekking tot communicatie. Een klas vol kleur is bedoeld voor leraren (in opleiding), onderwijsteams, onderwijsleiders, kind- jeugd- en jongerenwerkers en verder iedereen die zich op een praktische manier wil verdiepen in interculturele communicatie. De uitgave wordt ondersteund door een website: www.
eenklasvolkleur.nl
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
3
Basisonderwijs
Ik heb een tante in...
Jeugd, Onderwijs en samenleving. - Gemeente Rotterdam
Doelgroep: 7-12 jaar
Dit lesmateriaal laat kinderen kennis maken met andere culturen en landen door
hun directe en indirecte omgeving spelenderwijs te registreren. Een project in
Rotterdam zorgde ervoor dat 10 kinderen van verschillende culturen op bezoek
gingen naar hun familie in het thuisland. Ze maakten een reportage. De dvd met
deze filmpjes vormt de basis van het project. Bij de dvd hoort een vragenlijst met
voor elk van de tien landen, drie vragen. De groene paspoorten worden ingevuld
door de leerlingen uit de klas. Voor de rode paspoorten gaan de kinderen op zoek
naar andere kinderen, leerkrachten van de school die directe familieleden hebben
wonen in andere landen die nog niet vertegenwoordigd zijn op de kaart. Deze
paspoorten, eenmaal ingevuld, moeten de wereldkaart kleuren.
Jouw kleur mijn kleur
Mylo Freeman
Doelgroep: 3-6 jaar
Vandaag is het Tasja’s eerste dag in haar nieuwe klasje. Tasja is nog wel wat
verlegen, maar de juf ziet er gelukkig heel lief uit. Wanneer de les begint gaan alle
kindjes in een halve kring zitten. Tasja kijkt aandachtig naar al die verschillende gezichtjes om haar heen. Geen enkel kind lijkt op haar. Zoveel verschillende kleuren.
De juf vraagt aan alle kinderen om iets over zichzelf te vertellen.
Multicultureel : bij jou thuis is het anders
Staring, Jennine; Boter, Iris
Doelgroep: 3-6 jaar
De boeken in de serie ‘Kijk en beleef’ zijn gemaakt voor de onderbouwgroepen
in de basisschool en voor thuis. De verhalen gaan over alledaagse belevenissen
van kinderen. Het zijn verhalen met een emotionele lading. De verhaalteksten zijn
eenvoudig, voorspelbaar en dus herkenbaar. Onder de teksten staan vragen voor
een (klassen)gesprek. Het verhaal wordt afgewisseld met duidelijke, kleurrijke illustraties en foto’s van de hoofdpersonen. Roos gaat spelen bij haar vriendin Selma,
voor de eerste keer. Ze heeft haar nieuwe mooie schoentjes aan. Maar bij Selma
moet ze haar schoenen uitdoen. Roos ontdekt dat het er bij Selma thuis ander uitziet dan bij haar, het eten ruikt anders,... Enkele dagen later gaat Selma op bezoek
bij Roos. Selma ontdekt op haar beurt dat het anders is bij Roos thuis dan bij haar,
maar daarom niet minder gezellig.
Nieuwe vrienden
Jonker, Frank; Hammidi, Nor; van Ledden, Piet; Heuvel, Eric
Doelgroep: 9-16 jaar
Een stripboek over discriminatie. Alex is samen met zijn alcoholverslaafde vader
verhuisd van een klein boerendorp naar Amsterdam. Op de middelbare school
wordt hij gepest. Een Chinese jongen wordt nog harder aangepakt, altijd weer
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
4
Basisonderwijs
Gaandeweg leer je de pikorde in de klas kennen, maar ook wat de mogelijke
oorzaken zijn voor het pestgedrag van de ergerlijkste plaagvogels. Hoe Alex de
situatie verwerkt en hoe hij alsnog nieuwe vrienden maakt, lees je in dit verhaal. Bij
het stripboek ontwikkelde de Anne Frankstichting voor het basisonderwijs en voor
het voortgezet (secundair) onderwijs een digitale les met uitdagende interactieve
opdrachten.
Bekijk de website
Op zoek naar normen en waarden : kringgesprekken voor
kinderen en tieners
Panta Rhei
Doelgroep: 5-16 jaar
Dit boek biedt een praktische handreiking om op een speelse en integere wijze
met kinderen en jongeren het gebied van normen en waarden te verkennen. De
multiculturele samenstelling van groepen vraagt om een verkenning van normen
en waarden vanuit diverse culturen. In dit boek staan bezinningen op verliefdheid,
pesten, jaloezie, schuld, de tien geboden, de zeven werken van barmhartigheid,
de vijf zuilen van de islam, de yogaleefregels in het hindoeïsme en de rechten van
het kind.
Pest’Oog : informatief spel over diversiteit, pesten, beperkingen
en talenten
Zinloos Geweld vzw
Doelgroep: 7-10 jaar
Pest’Oog is een spel voor kinderen van 7 tot 10 jaar met als doel de kinderen
inzicht bijbrengen dat iedereen anders is en tegelijk ook talenten bezit. Wanneer
kinderen leren omgaan met verschillen, verschillen aanvaarden en meer bewust
worden van positieve kwaliteiten kan het hen weerbaar(der) maken voor pesten.
Pest’Oog biedt de spelers in de vorm van een kwartetspel, in combinatie met memory en doe-opdrachten, een speelse invalshoek om te praten over o.m. zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, etnische
afkomst, nieuwsamengestelde gezinnen enz. Geschikt voor 4 tot 20 spelers. Het
spel en de bespreking duren samen 1 of 2 lesuren, afhankelijk van het aantal
kwartetsituaties dat wordt besproken.
Samen lachen = Samen leven [Junior]
Temmermans, Matthias; Larssen, An
Doelgroep: 7-12 jaar
Dit is de junioreditie van de eerder uitgebrachte dvd+brochure voor het middelbaar
onderwijs ‘Samen Lachen = Samen Leven’. Ook deze editie vertrekt vanuit de
filosofie: als je met elkaar kunt lachen, kun je ook samen leven. De dvd bestaat uit
drie grote delen: een verslag van de workshops op verschillende Vlaamse scholen
waarbij werd nagedacht over humor en diversiteit; een animatiefilm, gemaakt door
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
5
Basisonderwijs
kinderen van acht tot twaalf jaar, met als thema ‘samen werken aan een vrolijke, kleurrijke wereld’; een verzameling humoristische sketches. De sketches
kunnen dienen als vertrekpunt voor een gesprek over gelijkenissen en verschillen, humor en clichés.
Bekijk de website
Seksuele diversiteit : lessen uit Wereldidee voor de lagere school
Djapo vzw
Vanaf 6 jaar
Deze map bevat kant-en-klare lessen om in de lagere school te werken rond seksuele diversiteit. In de les voor de eerste graad focussen de leerlingen aan de hand
van 2 verhalen op de gevoelens van kikker en Mirjam en staan ze stil bij het hebben
van ouders van hetzelfde geslacht. In de les voor de tweede graad wordt aan de
hand van verhalen van twee kinderen uitgezocht wat het betekent om homo of
lesbi te zijn en denken leerlingen na over de reactie van de omgeving hierop. In de
les voor de derde graad werken de leerlingen rond het thema taboe, leren ze de
oorzaken van het taboe rond homoseksualiteit kennen, onderzoeken ze de situatie
wereldwijd en komen ze tot eigen inzichten.
Because I am a Girl : op de bres voor het lot van meisjes wereldwijd
Plan Nederland
Vanaf 9 jaar
Dit lespakket behandelt de levensomstandigheden van meisjes wereldwijd en met
name in ontwikkelingslanden. Meisjes in ontwikkelingslanden hebben vaak een
moeilijk leven. Meisjes hebben nochtans dezelfde rechten als jongens. Toch worden ze vaak niet op dezelfde manier behandeld als jongens. Miskend, mishandeld
en misbruikt. Alleen omdat ze een meisje zijn. Met dit lespakket wil Plan Nederland
leerlingen. bewust maken van de levensomstandigheden van meisjes in ontwikkelingslanden en zich daardoor meer betrokken voelen bij die meisjes en hun rechten.
RAINBOW: rights against intolerance - building an open-minded
world
Europese Unie
Vanaf 6 jaar
Het RAINBOW-project verbindt Europese holebi en trans (LHBT) verenigingen, scholen en media professionals om de rechten van kinderen en jongeren
op hun seksuele en genderidentiteit te promoten. Dit leermiddel is bedoeld voor
leerkrachten die les geven aan leerlingen van 6 tot 16 jaar. Het bestaat uit een DVD
met 9 korte films (van 3 tot 17 min.) met een handleiding en online lesmateriaal. De
films geven voorbeelden, en een manier van kijken naar de wereld, om oplossingen
te bieden voor elk individu. De begeleidende brochure bevat een synopsis van
elke film en geeft aan voor welke leeftijden de film geschikt is. De brochure en de
website bieden een uitgebreid aantal klassikale oefeningen die optioneel kunnen
ingezet worden, naargelang de beschikbare tijd en/of de leerlingengroep. Je vindt
het online lesmateriaal via de sectie ‘study guide’ op de cd-rom.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
6
Basisonderwijs
Gelijk is niet hetzelfde
Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening
Doelgroep: 9-12 jaar
Het spel is een leuke instap om kinderen van 9 tot 12 op een ludieke manier genderbewust te maken in de klas, in de jeugdbeweging,... Het is opgesteld volgens
het ganzenbordprincipe. Er zijn 2 moeilijkheidsgraden in de vragen. De thematiek
past in de lessen niet-confessionele zedenleer, godsdienst, vakoverschrijdende
projecten. De thema’s zijn: thuis, school en werk, vrije tijd, bijzondere momenten
en ik ben een meisje, ik ben een jongen. Het spel isbedoeld voor 2 tot 6 personen
maar voor gebruik in een grotere groep is het wel leuk om meerdere spelen te
gebruiken. Bij het spel hoort een uitgebreid pedagogisch dossier. Hierin vind je tal
van werkvormen en achtergrondinformatie.
Mijn familie - Mijn straat een wereld van verschil [kamishibaiverhaal]
De Bode, Ann
Doelgroep: vanaf 4 jaar
2 sets prenten voor kamishibai verteltheater. De eerste set draait rond het thema
‘familie: een reis door de tijd’. We ontdekken hoe mensen vroeger woonden en
gekleed gingen. De tweede set is een kamishibai versie van het boek ‘Mijn straat
een wereld van verschil’ over kleurrijk samenleven.
ICO Pronto
Foyer
Doelgroep: vanaf 5 jaar
ICO Pronto zijn een aantal kant-en-klare interculturele lessen voor het basisonderwijs. Ze werden onderverdeeld naar thema. Elk thema wordt uitgewerkt voor
alle graden van het basisonderwijs: kleuter, 1ste, 2de en 3de graad. Thema’s die
reeds aan bod kwamen, zijn onder meer: dieren, verjaardag vieren, volwassen
worden, monumenten, kleur.
Kroepoek en saté
Schippers, Liselotte [auteur], Van den Hout, Monique [ill.]
Doelgroep: vanaf 6 jaar
Chan is helemaal vanuit China naar deze straat verhuisd. Hij gaat de buurt verkennen om nieuwe vriendjes te ontmoeten. Maar zoveel leuke vriendjes had
hij nooit verwacht! Leuke buren, uit verschillende culturen. Nieuwe verhalen, in
vreemde talen. Heerlijk delen, en samen spelen. Lekker eten, om nooit te vergeten ... Een boek vol rijmpjes, weetjes en woordenlijstjes. Over vriendjes maken en
andere culturen ontdekken.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
7
Basisonderwijs
The Colors of Us
Katz, Karen
Vanaf 6 jaar
Een vrolijk (Engelstalig) prentenboek over de schoonheid van culturele diversiteit. Als Lena een zelfportret wil schilderen, legt haar moeder uit hoe ze
verf kan mengen om het «juiste bruin» te verkrijgen. «Bruin is bruin» beweert
Lena, waarop haar moeder met haar gaat wandelen om te tonen hoeveel
verschillende tinten bruin er zijn. Terwijl ze de buren groeten, beschrijft ze hun
huidskleur aan de hand van etenswaren. Lena beseft dat elke kleur mooi is.
Ze schildert de portretten van al haar vrienden en gebruikt verschillende kleuren om hun huidskleur weer te geven. Met bijgevoegde vertaling.
Samenleven, hoe doe je dat?
Brenifier, Oscar
Vanaf 6 jaar
Filosofie voor kids is een eerste kennismaking met filosofie. Voor kinderen
die een heleboel belangrijke vragen in hun hoofd hebben. Over zichzelf, het
leven en de wereld. Voor volwassenen die samen met kinderen op zoek willen
gaan, nadenken en discussiëren. Want kant-en-klare antwoorden vind je niet
altijd! In Samenleven, hoe doe je dat? vind je 6 grote vragen. Om te jongleren
met ideeën en om verder te kijken dan je neus lang is. Zou jij graag helemaal
alleen zijn? Ben je altijd verplicht om andere mensen te respecteren? Moet je
het altijd eens zijn met de anderen? Zijn wij allemaal gelijk? Zijn we allemaal
verplicht om te werken? Hebben we altijd een baas en regels nodig om te
kunnen samenleven? Met dit boek is filosoferen kinderspel!
Blauwland Geelland
Centrum Informatieve Spelen
Vanaf 8 jaar
Blauwland Geelland is een versie van Rafa Rafa, aangepast aan 8 tot 12-jarigen. De gedragscodes van de culturen zijn concreter en speelser gemaakt.
De inwoners van de beide landen ontdekken elkaars verschillen.
Lego lingua : een doos vol spel en taal
Jeugd en Vrede
Vanaf 8 jaar
Lego Lingua is een meertalige spellendoos die ontwikkeld werd door het integratiecentrum Foyer naar aanleiding van de internationale dag van de thuistalen. De spellendoos bevat 5 meertalige spelen.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
8
Basisonderwijs
Een kijk op de ander : didactische fotomap om vooroordelen te
doorbreken
School zonder Racisme
Vanaf 10 jaar
Deze fotomap is bedoeld voor leerlingen uit de laatste jaren van het lager onderwijs en uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs (10-14 jaar), maar
zeker ook bruikbaar in andere groepen, bijv. bij volwassenen. In de doos vind je
zestig foto’s van twintig personen van verschillende nationaliteit of afkomst. Van
deze personen werden er telkens drie foto’s genomen: een portret, een beeld
van de leef- of werkomgeving en een derde foto die iets meer vertelt over het
interesseveld van de gefotografeerde persoon. Verder vind je in deze doos twintig biografische fiches. Aan de hand van deze fiches kom je meer te weten over
de gefotografeerde personen. Een begeleidende handleiding omschrijft duidelijk
een aantal methodieken om in de klas te werken met deze foto’s. Verder vindt de
leerkracht (of student uit de lerarenopleiding) in de begeleidende handleiding achtergrondinformatie rond stereotypes, racistische vooroordelen en beeldvorming.
Achteraan in de handleiding kan de leerkracht ook beknopte informatie vinden
over thema’s zoals migratie, vluchtelingen, islam, discriminatie in het onderwijs.
Klein, klein climmertje
Paelman, Filip
Vanaf 4 jaar
CLIMrek werd ontwikkeld voor de kleuterschool en de eerste graad van het lager
onderwijs. Toch krijgen de allerkleinsten niet voldoende waar ze recht op hebben. Daarom werd Klein, klein Climmertje ontwikkeld. Hierin vind je uitgewerkte
Clim-activiteiten waarin kleuters zo vrij mogelijk de wereld kunnen verkennen. Een
verzameling van kleinere en grotere activiteiten leren de peuters en de kleinste
kleuters omgaan met de diversiteit in de wereld rondom hen.
Voor de jongste kleuters: is er nu dit ‘Klein, klein Climmertje’ waarin allerlei activiteiten beschreven zijn, activiteiten die groeivelden zijn voor het leren omgaan
met diversiteit en voor het veroveren van vaardigheden die niet enkel in CLIM
maar ook in het dagelijkse leven hun toepassing vinden.
Deze map is uiteraard op peuterniveau, spelend en impliciet. Bij de meeste activiteiten worden de ‘climmige’ inhoud, de interculturele competentie die aangesproken wordt en de valkuilen die je best vermijd, vermeld.
CLIM staat voor “coöperatief leren in multiculturele groepen” en is een methodiek om te werken met de diversiteit die aanwezig is in de
groep of klas. In het documentatiecentrum vind je verschillende CLIM-wijzers, bundels waarin de ideeën achter CLIM toegepast worden
op alledaagse thema’s die in de klas aan bod komen. Doelgroep: 2de en 3de graad.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
9
Basisonderwijs
Peper en zout : bronnenboek voor intercultureel leren in de
basisschool
Ernalsteen, Veerle
Vanaf 6 jaar
«Peper en zout» is een bronnenboek voor intercultureel leren in het basisonderwijs en buitengewoon lager onderwijs. Het biedt een brede waaier aan
tips om het actief en effectief leren omgaan met diversiteit in de klas te bevorderen. Stimuleren van interactie en benutten van diversiteit staan hierbij
centraal. De ideeën worden uitgewerkt binnen negen thema’s. Elk thema bevat activiteiten, voorbeelden en aanbevelingen waar je naar eigen smaak uit
kunt plukken. Elk thema begint met een «inleiding» over de betekenis van het
thema voor intercultureel leren, een observatievraag en een overzicht. Daarna volgen activiteiten, tips en voorbeelden. Op het einde van elk thema is er
plaats voor een korte reflectie en aanvullingen.
Wonen op het dak
Studio Globo
Doelgroep: 9-12 jaar
Het project bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een cdrom en een
leerlingenboekje. De map is - ook los van het simulatiespel in Studio Globo
Antwerpen of Brussel - bruikbaar voor wie in de klas wil werken rond diversiteit. De handleiding bevat een beschrijving van verschillende activiteiten. Per
activiteit staan een aantal doelstellingen centraal. Deel 1 handelt over een kijk
op diversiteit, deel 2 een nieuwsgierige kijk, deel 3 een kijk op het Dak en deel
4 een kijk op samenwerking.
WORKSHOPS
Koffer Malawi: Een dag uit het leven van Chikondi
vzw Kwasa Kwasa
Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs
De koffer bevat allerlei hedendaagse en traditionele gebruiksvoorwerpen
uit Malawi. De koffer is samengesteld uit de volgende onderdelen namelijk
religie, voeding, kledij, muziekinstrumenten,... De voorwerpen uit de koffer
zijn een voorstelling van het dagelijks leven in Malawi.Zo krijgen de leerlingen
een beeld van de leefwereld van mensen in Malawi. Na een korte introductie
wordt er aan de leerlingen gevraagd om een voorwerp uit de koffer te kiezen
en na te denken wat het zou zijn. Vervolgens wordt elk gekozen voorwerp
klassikaal besproken. Om afwisseling te brengen tijdens de uitleg gaan bepaalde etenswaren geproefd worden en Mlambe thee gedronken worden.
De koffer kan door een klas gehuurd worden per week maar dit is uiteraard
zonder een medewerker van Kwasa Kwasa vzw.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
10
Basisonderwijs
Fabels en Legendes uit de Filippijnen
Wereldkleur - Integratiedienst Leuven
Doelgroep: lager onderwijs
Na een inleiding over de Filippijnen via dia’s wordt er een legende verteld. Filippijnse waarden worden daarbij onderstreept. Daarna volgt er een spelletje
waarbij de creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd. Als doe-activiteit
wordt er een masker en een speelgoed uit eenvoudige materialen gemaakt.
Gewoon Vreemd Paleis
Foyer vzw
Doelgroep: kinderen van 10 tot 14 jaar
Het Gewoon Vreemd Paleis is een interactieve expo over vooroordelen, diversiteit en democratie. Via uitdagende werkvormen gaan kinderen van 10 tot 14
jaar nadenken over allerlei vormen van vooroordelen, over hoe je de wereld
soms door een gekleurde bril ziet, over hoe moeilijk het is om een eigen mening te hebben. Ze leren het zondebokmechanisme kennen. Kinderen maken
kennis met de basisprincipes van de democratie.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
11
Secundair onderwijs
LESMATERIAAL
10 dagen België : mondiale vorming anders bekeken
vzw Atomium
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen
In de film 10 dagen België nemen vier jongeren uit China, Botswana, Ecuador,
Nicaragua de Belgische cultuur onder de loep. Hun gids is de Vlaamse Rutger
met wie ze tien dagen het leven leven «zoals het bij ons is». We zien wat zij vreemd
vinden, maar vooral hoe vreemd we eigenlijk zelf zijn. De film hoort bij het project
Spiegels voor jongeren vanaf 15 jaar.
Actuales : hoe kijk ik naar de ander die anders ik dan ik?
Studio Globo
Doelgroep: 13-18 jaar
De beroering in de media rond het thema racisme is een opvallend fenomeen en
vormt een interessante insteek om in de klas mee aan de slag te gaan. In deze les
voor de 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs staan we stil bij hoe onze mening
en houding (tegen)over anderen worden beïnvloed door factoren waar we ons
niet bewust van zijn. Kunnen we deze vormen van vooringenomenheid en stereotypering herkennen? Wat is discriminatie of racisme? Worden mensen met een
donkere huidskleur volgens de leerlingen anders behandeld dan blanke Vlamingen? Met behulp van getuigenissen, filmfragmenten en interactieve werkvormen
worden de leerlingen uitgedaagd om over deze vragen na te denken. Je kunt het
didactisch materiaal downloaden van de website van Studio Globo.
Download het didactisch materiaal
Allemaal anders, allemaal gelijk : educatief pakket
VORMEN vzw
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen
Een 50-tal workshops over respect voor verscheidenheid, over vooroordelen en
discriminatie. De auteurs, een multicultureel team van ervaren jeugdwerktrainers,
hebben getracht met dit pakket praktische en theoretische materialen ter beschikking te stellen van onderwijzers, trainers, jeugdwerkers en informele leerkrachten.
Deel A geeft een algemeen overzicht van de huidige situatie in Europa en pleit voor
de introductie van intercultureel onderwijs. Deel B bevat een beschrijving van de
algemene methodologie en een reeks activiteiten die sterk de nadruk leggen op
groepswerk en participatie. Men werkt hier vanuit de ervaring, onderzoekt nieuwe
methoden en spoort jongeren aan tot actie.
Download het didactisch materiaal
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
12
Secundair onderwijs
Caleidoscopia : diversiteitsspel
Hogeschool van Amsterdam
Vanaf 16 jaar
‘Caleidoscopia’ is een kaartspel over diversiteit. Het spel bestaat uit 8 setjes van
9 gekleurde kaartjes waarop 8 dimensies van diversiteit benoemd zijn: etniciteit,
klasse, levensfase, talent/handicap, religie, sekse, seksuele oriëntatie en (beroeps)
socialisatie. Het spel kan in kleine en in grotere groepen gespeeld worden; het kan
kort of uitgebreider gespeeld worden. De spelinstructie is innegen talen: Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Arabisch, Turks, Frans, Spaans en Chinees. Het
doel van dit spel is mensen met elkaar aan de praat te brengen over zichzelf, hun
geschiedenis, het heden en de toekomst en meer begrip en respect voor elkaar te
helpen ontwikkelen. Het gaat daarbij om de overeenkomsten en verschillen tussen
mensen en hun individuele en maatschappelijke kansen en beperkingen te herkennen en te erkennen.
De democratiefabriek : over identiteit, diversiteit en democratisch
burgerschap
BELvue
Doelgroep: 13-18 jaar
Deze handleiding hoort bij de interactieve tentoonstelling «de democratiefabriek»
waarin jongeren rond identiteit, diversiteit en vooroordelen werken en nadenken
over actief burgerschap en democratie. De methodieken in de handleiding zijn bedoeld als voorbereiding voor en naverwerking na een bezoek aan de tentoonstelling
maar kunnen ook apart in de klas gebruikt worden. Met verschillende activiteiten
leren jongeren zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en discriminatie,
beeldvorming, wat identiteit betekent, en hoe in het verlengde hiervan een democratie eruit ziet. De methodieken nodigen de jongeren uit na te denken, hun eigen
mening te verkondigen en te discussiëren.
Bekijk de handleiding
DiversIdentiteit
Provincie Vlaams-Brabant
Doelgroep: vanaf 14 Jaar
Informatief spel over diversiteit en kruispuntdenken. ‘DiversIdentiteit’ stimuleert de
spelers om kruispunten van diversiteitskenmerken te ontdekken in specifieke situaties en om stil te staan bij de gevolgen hiervan op het individu en op zijn of haar
sociale positie. Het spel inspireert beleidsmakers en mensen uit het werkveld om
creatief om te gaan met een divers cliënteel. Het levertgesprekstof op om in groep
genuanceerd te praten over geaardheid, gender, vermogen, etnisch-culturele achtergrond, beperking en leeftijd. Spelenderwijs worden vooroordelen en stereotiepen doorbroken
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
13
Secundair onderwijs
Free2choose
Anne Frank Stichting
Vanaf 14 jaar
«Wat vind jij? Mag een politieagent een tulband dragen? En vind je het terecht dat
neonazi’s mogen demonstreren?» Deze en andere vragen komen aan bod in het
lespakket Free2choose. Aan de hand van filmclips maken de leerlingen kennis met
grondrechten en wat die voor hen betekenen. Door met elkaar te discussiëren
over dilemma’s, verkennen leerlingen zelf de grenzen van de vrijheid. De 4 thema’s
zijn: vrijheid van demonstratie, het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en
vrijheid van godsdienst.
Free2choose: educatief project voor de derde graad secundair
onderwijs aangeboden door de Even Stichting
Evens Stichting
Vanaf 15 jaar
In iedere democratische samenleving hebben burgers een aantal fundamentele
vrijheidsrechten: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en recht op privacy.
Maar zijn deze vrijheidsrechten onbeperkt? Wat gebeurt er als grondrechten met
elkaar botsen? Of als de bescherming van de democratie in het geding is? De
Anne Frank Stichting ontwikkelde Free2Choose, een project dat jongeren aanzet
een standpunt in te nemen en te debatteren rond vrijheidsrechten op basis van een
aantal filmclips. De Evens Stichting lanceerde het Free2choose project in Vlaanderen. Voor de Vlaamse versie van dit project werden zes filmclips aan het
basispakket toegevoegd. De begeleidende handleiding voor leerkrachten met
achtergrondinfo en mogelijke debatvormen werd tevens grondig aangepast aan de
Vlaamse context
Gender in de blender: educatief pakket over genderdiversiteit en
transgender
Provincie Vlaams Brabant
Vanaf 12 jaar
Genderdiversiteit is een gevoelig thema. Diverse jongeren die afwijken van de
gendernormen hebben ervaring met negatieve feedback, uitsluiting, pesterijen.
Dit educatief pakket biedt materiaal om genderdiversiteit en transgender bespreekbaar te maken in het secundair onderwijs.
Het wil jongeren confronteren met hun eigen gendernormen en met de wijze waarop ze daarmee omgaan. De bundel bevat 23 oefeningen waaruit de leerkracht kan
kiezen naargelang de doelstelling, de doelgroep (ASO, TSO, BSO, multiculturele
klas...) en de context. Zoekende jongeren kunnen terecht op de informatieve
website www.genderindeblender.be. Daar is ook deze map te downloaden (Engelstalige versie).
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
14
Secundair onderwijs
Een kijk op de ander: didactische fotomap om vooroordelen te
doorbreken
School zonder Racisme
Vanaf 10 jaar
Deze fotomap is bedoeld voor leerlingen uit de laatste jaren van het lager onderwijs
en uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs (10-14 jaar), maar zeker ook
bruikbaar in andere groepen, bijv. bij volwassenen.
In de doos vind je zestig foto’s van twintig personen van verschillende nationaliteit
of afkomst. Van deze personen werden er telkens drie foto’s genomen: een portret,
een beeld van de leef- of werkomgeving en een derde foto die iets meer vertelt
over het interesseveld van de gefotografeerde persoon. Verder vind je in deze doos
twintig biografische fiches. Aan de hand van deze fiches kom je meer te weten over
de gefotografeerde personen. Een begeleidende handleiding omschrijft duidelijk
een aantal methodieken om in de klas te werken met deze foto’s. Verder vindt de
leerkracht (of student uit de lerarenopleiding) in de begeleidende handleiding achtergrondinformatie rond stereotypes, racistische vooroordelen en beeldvorming.
Achteraan in de handleiding kan de leerkracht ook beknopte informatie vinden over
thema’s zoals migratie, vluchtelingen, islam, discriminatie in het onderwijs.
Kwinkslag : een verrassend kaartspel
Evens Stichting
Vanaf 15 jaar
In iedere democratische samenleving hebben burgers een aantal fundamentele
vrijheidsrechten: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en recht op privacy.
Maar zijn deze vrijheidsrechten onbeperkt? Wat gebeurt er als grondrechten met
elkaar botsen? Of als de bescherming van de democratie in het geding is? De
Anne Frank Stichting ontwikkelde Free2Choose, een project dat jongeren aanzet
een standpunt in te nemen en te debatteren rond vrijheidsrechten op basis van een
aantal filmclips. De Evens Stichting lanceerde het Free2choose project in Vlaanderen. Voor de Vlaamse versie van dit project werden zes filmclips aan het
basispakket toegevoegd. De begeleidende handleiding voor leerkrachten met
achtergrondinfo en mogelijke debatvormen werd tevens grondig aangepast aan de
Vlaamse context
Mijn tantes uit Gent
Een Andere Wereld Films
Vanaf 14 jaar
‘Mijn tantes uit Gent’ vertelt het verhaal van Jemâa, Saâdia en Fatima, drie vrijgevochten Marokkaanse zussen. Zij migreerden in de jaren ‘70 naar België om
bij Vlaamse families als kindermeisje aan de slag te gaan. Wanneer de zussen
terugkeren naar hun geboortedorp wordt duidelijk dat ze zich daar niet meer helemaal thuis voelen. In België blijven ze migranten en voor Marokko zijn ze intussen
te Westers. In de bijhorende handleiding worden een aantal oefeningen en opdrachten gegeven om met jongeren of volwassenen te werken rond de thema’s
die in de film aan bod komen: vrouwelijke migratie, impact van migratie op een
mensenleven, identiteit, band met het land van herkomst, ‘integratie’ , verwachtingen en dromen...
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
15
Secundair onderwijs
Maniok en patatten : omgaan met diversiteit door Afrikaanse ogen
De8
Vanaf 14 jaar
De dvd en het bijhorende lespakket zijn een middel om sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen. De competentie ‘omgaan met diversiteit’ wordt in de
praktijk gebracht via acht vaardigheden. Hoe deze vaardigheden in dagelijkse
contacten van pas komen wordt getoond aan de hand van origineel beeldmateriaal,
gebaseerd op een uniek theaterproject waarin Afrikaanse vrouwen hun ervaringen
met veel inzicht en humor naar het podium vertalen. Het educatief pakket biedt een
theoretisch kader en concrete werkvormen om de vaardigheden in te oefenen met
een groep. Daarnaast geeft men wat achtergrondinformatie mee over Congo en
onze koloniale geschiedenis. Voor iedereen die een praktijkgerichte aanpak zoekt
rond omgaan met diversiteit: leerkrachten derde graad secundair onderwijs, diversiteitsconsulenten, vormingsmedewerkers, integratiediensten, hogescholen, zorgsectoren, sociaal-culturele verenigingen.
Rafa Rafa
Centrum Informatieve Spelen
Vanaf 12 jaar
Een spannend en leerrijk spel voor 12 tot 40 spelers vanaf 12 jaar en volwassenen.
Over ‘vreemde’ culturen in onze maatschappij en het ‘vreemde’ in onze cultuur.
Spelers uit twee verschillende culturen leren elkaars regels doorgronden.
RAINBOW : rights against intolerance - building an open-minded
world
Europese Unie
Doelgroep: 6-16 jaar
Het RAINBOW-project verbindt Europese holebi en trans (LHBT) verenigingen, scholen en media professionals om de rechten van kinderen en jongeren
op hun seksuele en genderidentiteit te promoten. Dit leermiddel is bedoeld voor
leerkrachten die les geven aan leerlingen van 6 tot 16 jaar.
Het bestaat uit een DVD met 9 korte films (van 3 tot 17 min.) met een handleiding
en online lesmateriaal. De films geven voorbeelden, en een manier van kijken naar
de wereld, om oplossingen te bieden voor elk individu. De begeleidende brochure
bevat een synopsis van elke film en geeft aan voor welke leeftijden de film geschikt
is. De brochure en de website bieden een uitgebreid aantal klassikale oefeningen die optioneel kunnen ingezet worden, naargelang de beschikbare tijd en/of de
leerlingengroep. Je vindt het online lesmateriaal via de sectie ‘study guide’ op de
cd-rom.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
16
Secundair onderwijs
Samen 11 miljoen: toolbox om te werken met jongeren aan diversiteit en samenleven
GoodPlanet Belgium vzw
Doelgroep: 12- 18 jaar
Met het project ‘Samen 11 miljoen’ en de bijbehorende toolbox wil GoodPlanet
het begrip voor elkaar, het gevoel van verbondenheid vergroten en het gevoel van
solidariteit met nieuwkomers in België versterken. Dit educatief pakket voor het secundair onderwijs bevat tal van methodieken om met jongeren op klas- en schoolniveau te werken rond identiteit, onverschilligheid, vooroordelen, stereotypen en
discriminatie. De methodieken zijn - mits enkele aanpassingen - te gebruiken in
alle studierichtingen, ook in bepaalde groepen van het buitengewoon onderwijs
en onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het pakket bestaat uit
een handleiding en activiteiten op drie «levels» of niveaus. Level 1 bevat activiteiten
op klasniveau. De leerlingen werpen een kritische blik op zichzelf, binnen de geborgenheid van de vertrouwde klasgroep en zetten van daaruit de stap naar ‘de
ander’. Level 2 is bedoeld om klasoverschrijdend te werken. De leerlingen verruimen hun blik naar buiten tijdens uitwisseling(en) met een andere klas. Level 3 is bedoeld voor de verdere uitrol van het project op schoolniveau. Doorheen het pakket
wordt verwezen naar beeldmateriaal dat je kan bekijken op de projectwebsite. Bij
sommige activiteiten horen ook bijlagen en werkblaadjes, die je kan vinden in de
verschillende werkmappen. Het hele pakket kan gedownload worden.
Shalimar : een multicultureel spel over relaties
Thomas Demyttenaere
Vanaf 14 jaar
Doos met handleiding, 4 spelregelkaarten, 4 ja-kaarten, 4 nee-kaarten, 10 x 8
oranje en 10 x 8 paarse personagekaarten, 36 opdrachtkaarten, 20 informatiekaarten, 4 spelborden
‘Shalimar’ is een educatief spel voor de tweede graad van het secundair onderwijs
dat men in klasverband kan spelen. Het helpt een interculturele dialoog rond relaties en seksualiteit op gang te brengen. Al spelend ontdekken leerlingen welke
cultuurelementen gemeenschappelijk zijn en welke verschillen individueel bepaald
zijn. De nadruk ligt op dialoog en de bereidheid om te leren van andere culturen.
De leerlingen nemen de rol van relatieadviseur voor twee fictieve leeftijdgenoten op
zich. Het kan gaan om een hetero- of homokoppel, een Vlaams, allochtoon of gemengd duo. Van die leeftijdsgenoten krijgen ze telkens infokaartjes met uitspraken
van de personages per thema. De leerlingen overleggen en beslissen per fase.
Zullen de twee elkaar ontmoeten? Worden ze een koppel? Vervolgens worden de
personages geconfronteerd met vijf «hindernissen». De leerlingen beslissen of die
invloed hebben op de relatie. Na elke gespreksronde argumenteren de leerlingen
of hun koppel samenblijft of niet.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
17
Secundair onderwijs
Van hier naar daar: een informatief spel dat mensen met een verschillende (taal)achtergrond samenbrengt en wederzijds respect
stimuleert
Centrum Informatieve Spelen
Vanaf 16 jaar
Met het project ‘Samen 11 miljoen’ en de bijbehorende toolbox wil GoodPlanet
het begrip voor elkaar, het gevoel van verbondenheid vergroten en het gevoel van
solidariteit met nieuwkomers in België versterken. Dit educatief pakket voor het secundair onderwijs bevat tal van methodieken om met jongeren op klas- en schoolniveau te werken rond identiteit, onverschilligheid, vooroordelen, stereotypen en
discriminatie. De methodieken zijn - mits enkele aanpassingen - te gebruiken in
alle studierichtingen, ook in bepaalde groepen van het buitengewoon onderwijs
en onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het pakket bestaat uit
een handleiding en activiteiten op drie «levels» of niveaus. Level 1 bevat activiteiten
op klasniveau. De leerlingen werpen een kritische blik op zichzelf, binnen de geborgenheid van de vertrouwde klasgroep en zetten van daaruit de stap naar ‘de
ander’. Level 2 is bedoeld om klasoverschrijdend te werken. De leerlingen verruimen hun blik naar buiten tijdens uitwisseling(en) met een andere klas. Level 3 is
bedoeld voor de verdere uitrol van het project op schoolniveau. Doorheen het pakket wordt verwezen naar beeldmateriaal dat je kan bekijken op de projectwebsite.
Vooroordelenkoffer
Stichting Vredeseducatie
Vanaf 10 jaar
De ‘Vooroordelenkoffer’ is een interactieve tafeltentoonstelling om vooroordelen te
onderzoeken en te ontmaskeren. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor
kinderen en jongeren van 10-14 jaar in het jeugd- en jongerenwerk en in het onderwijs, maar is ook geschikt voor trainingen en cursussen aan (jong)volwassenen.
De Vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke kartonnen displays waarop 12 thema’
s zijn verwerkt. De deelnemers krijgen per 2 een ticket om een bepaalde route te
volgen. Onderweg wordt naar hun mening gevraagd, en moeten ze opdrachten
uitvoeren en keuzes maken. Zo krijgen ze gaandeweg een inzicht in vooroordelen,
het zondebok-mechanisme en de achtergronden van discriminatie. Deze editie is
een remake van de editie 1997. Opmaak, illustraties en foto’s werden vernieuwd en
er zijn nieuwe werkvormen over (school)regels, plagen en pesten en democratie.
Weetewa ... ge zijt mijn stereotype niet : het educatief pakket
Sensoa
Vanaf 14 jaar
Dit is een educatief pakket over genderstereotypen en homofobie. Het is bedoeld
om met jongeren (vanaf 14 jaar) in verschillende settings (onderwijs, jeugdwerk en
andere) over genderrollen en diversiteit te spreken. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van sociale media. Op die manier leren jongeren omgaan met sociale media als
bron van nieuws en socialisatie en als activisme-instrument. Je vindt in dit pakket
achtergrondinformatie, tips en methodieken om een gesprek in te leiden, te stofferen en te evalueren.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
18
Secundair onderwijs
FILM & DOCUMENTAIRE
40 maal anders
Stad Oostende
Doelgroep: 15+
Veertig Oostendenaars die hun roots niet in België hebben, vertellen over heimwee,
over winnen en verliezen, over leven in een ‘ander’ land.
Human - the movie : what makes us human?
Good Planet Foundation
Vanaf 14 jaar
Wat maakt ons mens? Dat is de hoofdvraag van filmmaker en kunstenaar Yann
Arthus-Bertrand in de film Human. Drie jaar lang verzamelde Arthus-Bertrand authentieke verhalen van meer dan 2000 mensen in 60 landen. Je kan de hele film
online bekijken. Op de website vind je ook informatie over het maken van de film.
Met Engelse, Franse, Spaanse en Portugese ondertiteling.
Bekijk de website
Verschillende maten: diversiteit (z)onder spanning
Antwerpen: HVV
Doelgroep: 15+
De dvd in dit pakket bevat getuigenissen van jongeren en volwassenen, die aangeven hoe ze omgaan met de diversiteit in hun sociale omgeving: de confrontatie met
verschillen in afkomst, cultuur, overtuigingen en manier van denken en reageren,
seksuele voorkeur, handicaps, en zo meer, op school, in het verenigingsleven, op
de werkvloer. In het pakket zit ook een verzameling teksten, die ook - maar weer
andere - aspecten van diversiteit in onze samenleving bespreken: een bonte mengeling van soms ongewone standpunten of voorbeelden van aanpak van specifieke situaties. De dvd en teksten worden aangeboden als uitdagende insteek om
het nadenken en debatteren in gang te zetten in het kader van het verenigingsleven, volwassenenvorming of in de laatste jaren van het secundair onderwijs.
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
19
ZOEK JE DIGITAAL MATERIAAL?
Neem dan eens een kijkje op de
projectsite Wereldburgerschapseducatie op de
website van KlasCement:
> www.klascement.be/wereldburgerschapseducatie/
KLEUR BEKENNEN DOCUMENTATIECENTRA
In elke provincie en in Brussel vind je een Kleur Bekennen documentatiecentrum.
Wil je aan de slag met de diverse thema’s van wereldburgerschap? Kom langs voor
advies op maat. Of ontleen gratis educatief materiaal. Onze educatieve medewerkers
maken jou wegwijs in een zeer divers aanbod!
@ Antwerpen
Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
Carnotstraat 110
T: 03 338 71 66
@ Brussel
Onderwijsbibliotheek Vlaamse Gemeenschapscommissie
Marcqstraat 16-18
T: 02 210 63 93
@ Gent
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Gaspar de Craeyerstraat 2 (Leopoldskazerne)
T: 09 265 99 78
@ Hasselt
Educatief Centrum provincie Limburg.
Universiteitslaan 1
T: 011 23 82 45
@ Leuven
Bibliotheek van UC Leuven-Limburg
Hertogstraat 178 (Heverlee)
T: 016 26 74 01
@ Roeselare
Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22
T: 051 26 50 58
Bezoek ook onze online databanken!
Waar? www.kleurbekennen.be > Wie zijn wij? > Onze documentatiecentra
Deze Inspiratiebundel is een uitgave van Kleur Bekennen
Contact: [email protected], T: 02/5051820
Verantwoordelijke uitgever: Carl Michiels
2017
Inspiratiebundel > Diversiteit en interculturaliteit
20
Download