Document

advertisement
1
Wie zijn wij?
2
Waarom
beleggen
in megatrends?
WIJ
VOLGEN
3
Thema’sDE
naderTREND
bekeken
4
Volgt u de trend al?
1805
opgericht
in Genève
€ 403
MLD
vermogen
WIJ ZIJN
PICTET
onder beheer
Prime
1/ Aa2
Moody’s
per eind 06.2015
3800
medewerkers
900+
beleggings
specialisten
F1 + / AAFitch
26
kantoren wereldwijd
ONZE FILOSOFIE
Onze filosofie
De principes van eigendom en
opvolging zijn ongewijzigd sinds
meer dan 200 jaar
Autonome groei voorop stellen
(geen overnames noch fusies)
7 Partners die verantwoordelijk zijn
voor alle activiteiten van de Groep
Onafhankelijke Groep, geen druk
van externe aandeelhouders
WAAROM BELEGGEN IN
“MEGATRENDS”?
WAT ZIJN “MEGATRENDS”?
•
Megatrends
Trends
Microtrends
Waan vd dag
BREDE
OMVANG
EFFECT
•
Megatrends zijn grote sociale, economische,
politieke, klimaat gerelateerde of technologische
ontwikkelingen.
Ze hebben invloed op de zakenwereld, economie,
cultuur en het privé leven.
Ze staan voor grote verschuivingen, en voorzien
daarmee in investeringsmogelijkheden voor de lange
termijn.
GROOT
•
3
10 – 15
jaar looptijd
kenmerken
De wereld om ons
heen verandert en is
nauwelijks bij te
houden...
Individuen krijgen een
steeds grotere invloed op
hun eigen omgeving…
Iedereen krijgt meer
en meer inspraak…
En duurzaamheid was
nog nooit zo populair…
ONZE UITDAGING – “MEGATRENDS OMZETTEN NAAR BELEGGINGEN”
Informatie
vinden
•
•
Gegevens zijn schaars
Input: Discussieforums
en Advisory Boards
Kruispunten vinden
waar megatrends
samenkomen
•
Hier liggen de diverse
kansen (thema's)
Implementeren van
een succesvolle
strategie
•
Wat is nodig?
– fundamenteel
onderzoek en
aandelenselectie
– flexibiliteit
naarmate de
thema's zich
ontwikkelen
VAN MEGATRENDS
NETWERK ECONOMIE
DEMOGRAFISCHE
ONTWIKKELINGEN
DUURZAAMHEID
KENNIS & PRODUCTIE
MAATSCHAPPIJ
FOCUS OP GEZONDHEISZORG
IMMATERIALISME
POLARISATIE
DEMOCRATISERING
GLOBALISERING
ACCELERATIE
& COMPLEXITEIT
COMMERCIALISERING
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN
INDIVIDUALISERING
ECONOMISCHE GROEI
NAAR THEMAFONDSEN
NETWERK ECONOMIE
DEMOGRAFISCHE
ONTWIKKELINGEN
DUURZAAMHEID
KENNIS & PRODUCTIE
MAATSCHAPPIJ
FOCUS OP GEZONDHEISZORG
IMMATERIALISME
POLARISATIE
DEMOCRATISERING
GLOBALISERING
ACCELERATIE
& COMPLEXITEIT
COMMERCIALISERING
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN
INDIVIDUALISERING
ECONOMISCHE GROEI
PICTET THEMAFONDSEN
8 KRACHTIGE BELEGGINGSIDEEEN
HEALTH
WATER
DIGITAL
COMMUNICATION
PREMIUM
BRANDS
SECURITY
CLEAN ENERGY
AGRICULTURE
TIMBER
TOTSTANDKOMING THEMAFONDSEN
1
2
3
4
WIE?
COPENHAGEN
INSTITUTE
FOR FUTURES STUDIES
PRODUCTONTWIKKELINGS
- & BELEGGINGSTEAM
BELEGGINGSTEAM &
ADVIESRAAD
BELEGGINGSTEAM
WAT?
IDENTIFICATIE VAN
MEGATRENDS
VINDEN VAN
BELEGGINGSTHEMA'S
DEFINIËREN VAN
BELEGGINGSUNIVERSUM
PORTEFEUILLEONDERHOUD
DEMOGRAFISCHE
ONTWIKKELINGEN
GLOBALISERING
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN
individualisering
THEMA’S
NADER BEKEKEN
Water
HET BLAUWE
GOUD
WATER IS BEPERKT BESCHIKBAAR, ONVERVANGBAAR EN ESSENTIEEL VOOR HET LEVEN
WIST U DAT ….?
• Om 1 kilo sinaasappelen te produceren, 1000 liter water nodig is
• Een computerchipfabriek rond de 400.000 liter ultra schoon water per uur verbruikt
• In China 80% van de waterwegen zodanig vervuild zijn dat er geen vissen in kunnen
leven
Water
HET BLAUWE
GOUD
Water is beperkt beschikbaar en er is geen
vervanging voor.
Bevolkingsgroei (verwacht: 9 miljard in
2050), zorgt voor een wereldwijde
toenemende vraag naar zoet water.
Verouderde, of zelfs geheel afwezige,
infrastructuur.
Outsourcing van water-gerelateerde
diensten vanuit de publieke naar de privé
sector. Dit om kosten te besparen en te
voldoen aan strengere normen voor
waterkwaliteit.
Security
NOODZAAK VAN
VEILIGHEID
WE ZIJN ALLEMAAL “DAGELIJKSE CONSUMENTEN” VAN BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
Gas voor verwarming en
warm water, geleverd door
beveiligde nutsbedrijven
Babyzuig-flessen
zonder bisphenol
E-mail verkeer en web
browsing via beveiligde
netwerken
OCHTEND
Shopping via
elektronische betalingen
MIDDAG
Passieve en actieve
veiligheidsoplossingen
in auto’s en openbaar
vervoer
Downloaden van foto’s
en video’s op PC en
overal beschikbare info
in the cloud
AVOND
Airport safety,
gegarandeerd door
agenten en systemen
Alarmsystemen
Een gezonde maaltijd
dankzij voedselveiligheid-tests
Security
NOODZAAK VAN
VEILIGHEID
Toenemende wens naar veiligheid en
bescherming in ons dagelijks leven.
Stedelijke bevolking verdubbelt tot 2050,
megasteden vereisen enorme investeringen
om infrastructuur te waarborgen.
Verkeers- en communicatienetwerk is
essentieel voor sociale en economische
welvaart. Er zijn toenemende inspanningen
voor bescherming nodig.
Technologische ontwikkeling en
toenemende complexiteit in regelgeving
vereisen nieuwe beveiligingsoplossingen.
ALLE BELEGGINGSTHEMA’S GECOMBINEERD
HEALTH
SECURITY
PICTETGLOBAL
WATER
DIGITAL
COMMUNICATION
MEGATRENDS
SELECTION
CLEAN ENERGY
AGRICULTURE
PREMIUM
BRANDS
TIMBER
WAAROM THEMATISCH
BELEGGEN?
Wij kijken graag
vooruit
Zo’n jaar of 50
EN ALS WE DAN TOCH EVEN TERUGKIJKEN…
is dat om u te laten zien waar vooruit kijken ons heeft gebracht
Biotech
Water
Security
Index MSCI Wrld
… MAAR THEMA-ROTATISCH ZIJN MOEILIJK TE TIMEN
VOLGT U
DE TREND AL?
VOLGT U
PICTET AL?
www.pictetfunds.nl
@PictetAM_NL
Wat zijn de risico’s?
•
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
•
De waarde en inkomsten van een belegging kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk
dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen
•
Het fonds kan beleggen in opkomende markten; beleggingen in opkomende markten kunnen
potentieel risicovoller en volatieler zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten
•
Er wordt belegd in aandelen die luiden in buitenlandse valuta’s en de beleggingen zijn niet
teruggehedged naar de referentievaluta van het fonds; valutaschommelingen kunnen
hierdoor zowel een positieve als negatieve invloed hebben op het beleggingsresultaat
OVERIG
KENMERKEN THEMATISCH BELEGGEN
1
2
3
4
Blootstelling aan
thema’s
Geen
beperkingen qua
regio’s
Nadruk op middel
grote en kleinere
ondernemingen,
ipv middelgrote
en grote
ondernemingen
Geen benchmark,
dus meer vrijheid
PICTET - MEGATRENDS SELECTION
Geen “fonds van
fondsen”, dus geen
dubbele kosten
Het beleggingsidee
is duidelijk,
eenvoudig en
overtuigend met
een aantrekkelijke
risicorendementsverhouding
PICTET- GLOBAL
MEGATRENDS
SELECTION
De 8 thema’s
krijgen doorgaans
een gelijke weging
en elke maand
wordt het fonds
opnieuw in
evenwicht
gebracht
START ONAFHANKELIJK VAN ECONOMISCHE SITUATIE
CLEAN ENERGY
HEALTH
SECURITY
WATER
DIGITAL
COMMUNICATION
PREMIUM
BRANDS
TIMBER
AGRICULTURE
Bron: Pictet Asset Management. Rode lijn betreft de MSCI World: Total Return index in EUR van 31/12/1998 tot 30/06/2015
Download