Eindtermen meer dan woorden

advertisement
1
Eindtermen (doelen) van de basistraining ‘Communicatie, meer dan woorden’
1. Beschrijving van de basistraining ‘Communicatie, meer dan woorden’.
De basistraining ‘Communicatie, meer dan woorden’ is een training bestemd voor niet-betaalde
hulpverleners in de informele zorg.
Omdat niet-betaalde hulpverleners in de informele zorg regelmatig van persoon tot persoon
contact hebben met cliënten, is hun manier van communiceren van groot belang.
Niet-betaalde hulpverleners in de informele zorg zijn vaak zeer gemotiveerd om betekenis te
hebben voor hun cliënten. Zij werken vanuit hun hart en intuïtie. Als zij zich door een
praktijkgerichte training (nog) meer bewust worden van de wijze waarop ze communiceren,
kunnen zij ook ontdekken wat er aan hun communicatie nog verbeterd zou kunnen worden.
Communiceren met cliënten is namelijk oneindig veel meer dan het uitwisselen van woordelijke
informatie. De manier waarop gecommuniceerd wordt, bepaalt of de cliënt zich gehoord,
begrepen en gewaardeerd voelt. Die manier is ook belangrijk voor het ontstaan van een
positieve relatie tussen de niet-betaalde hulpverleners in de informele zorg en hun cliënten.
De training ‘Communicatie, meer dan woorden’ is zeer praktijkgericht en vertrekt bij de
praktijkervaring van de cursist. De training is gericht op bewustwording van hetgeen er in de
communicatie tussen de hulpverlener en de cliënt gebeurt en hoe deze interactie ten positieve
beïnvloed kan worden.
Het accent van de training ligt op twee zaken:
1. Het kennen, herkennen en bewuster leren toepassen van het non-verbale gedeelte van
de communicatie. (lichaamstaalkennis en het gebruik daarvan)
2. Bewustwording van de rol, positie en gerichtheid tijdens de communicatie van de nietbetaalde hulpverlener in de informele zorg en die van de cliënt. (vólgend en niet-sturend
communiceren)
De basisinformatie uit de reader wordt vertaald naar de manier van communiceren van de
cursist met de cliënt(en) voor wie hij actief is als niet-betaalde hulpverlener.
2.De eindtermen van de basistraining ‘Communicatie, meer dan woorden’.
2.1.
Kennis.
De cursist kent - op praktijkniveau- de achterliggende theorie van het kennen en toepassen van
lichaamstaal en de niet-sturende en vólgende communicatie. Hij kent het belang van een goede
verbale en non-verbale communicatie en een vólgende houding in de communicatie. Hij kent
ook het verband hiervan met echt luisteren.
2
2.2.
Vaardigheden.
De cursist kan een niet-sturend en vólgend gesprek voeren met cliënten: hij kan ruimte bieden
voor de inbreng van de cliënt. Hij kan op beginniveau lichaamstaal interpreteren en zijn eigen
lichaamstaal aanpassen aan de situatie met de cliënt.
Hij is op weg zich te ontwikkelen tot een goed luisteraar.
2.3.
Attitude.
De cursist ontwikkelt een cliëntgerichte attitude (grondhouding) uitgaande van
gelijkwaardigheid, acceptatie en respect. Hij is van binnenuit bereid goed te luisteren naar de
cliënt en daarbij veel ruimte te bieden voor ‘het verhaal’ van de cliënt.
3. Duur van de training.
Tweemaal een dagdeel van drie en een half uur met tussentijd van minimaal drie weken voor
het uitvoeren van praktijkopdrachten.
4. Studiebelasting.
Voor het verrichten van oefeningen in de praktijk: maximaal twee uur.
Voor het lezen van de reader ‘Communicatie, meer dan woorden’: 6 tot 10 uur.
5. Vereist minimum beginniveau.
Lbo werk- en denkniveau.
6. Doelgroep cursisten.
Niet betaalde hulpverleners in de informele zorg.
Download