Bijlage - cdn77.org

advertisement
Bijlage scenario’s voor het aflossen van de lening
Tijdens het berekenen van de voordelen/nadelen van vervroegd aflossen de lening bleek met name
het rentepercentage van doorslaggevend belang te zijn. Omdat de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt
geen vast gegevens zijn, zijn er naast de huidige rentestand (extreem laag) een aantal scenarios
geschetst die een beeld geven van de voor- of nadelen bij een veranderende rentestand.
Vaste gegevens:
Huidige looptijd lening tot
Voorstel aflossing van de lening per
Omvang van de lening
Rentepercentage van de lening
21 januari 2017
01 juni 2012
€ 2.000.000,-4,29%
Bespaarde rente vervroegd aflossen
Kosten vervroegd aflossen
Bruto besparing vervroegd aflossen
€ 398.206
€ 272.627,-€ 125.579,--
Overige gevolgen van het vervroegd aflossen
• Indien de lening vervroegd wordt afgelost ontvangt GBLT ook geen rente meer over het
bedrag van € 2.000.000,• Indien de lening vervroegd wordt afgelost zal het aantal dagen waarop GBLT een negatief
saldo heeft op haar rekening toenemen.
Berekening over de resterende looptijd op basis van de huidige rentestand.
Debetrente 0,35% Creditrente 0,65% Het bedrag negatief is bepaald door het saldo op de rekening
over 2011 met € 2.000.000,-- te verminderen
Bij aflossing
Kosten aflossing
€ 272.627
Rentekosten negatief saldo
€ 13.488 +
Totale kosten bij aflossing
€ 286.115
Bij niet aflossen
Betaalde rente
€ 398.206
Ontvangen debetrente
€ 36.987 Totale kosten bij niet aflossen
€ 361.219
Voordeel bij aflossen
€ 75.104 tot einde looptijd.
Berekening over de resterende looptijd op basis van de gemiddelde rentestand 2011.
Debetrente 0,88% Creditrente 1,18% Het bedrag negatief is bepaald door het saldo op de rekening
over 2011 met € 2.000.000,-- te verminderen
Bij aflossing
Kosten aflossing
€ 272.627
Rentekosten negatief saldo
€ 24.360 +
Totale kosten bij aflossing
€ 296.987
Bij niet aflossen
Betaalde rente
€ 398.206
Ontvangen debetrente
€ 92.362 Totale kosten bij niet aflossen
€ 305.844
Voordeel bij aflossen
€ 8.857 tot einde looptijd.
Berekening over de resterende looptijd op basis van een hogere rente.
Debetrente 2,00% Creditrente 2,30% Het bedrag negatief is bepaald door het saldo op de rekening
over 2011 met € 2.000.000,-- te verminderen
Bij aflossing
Kosten aflossing
€ 272.627
Rentekosten negatief saldo
€ 47.725 +
Totale kosten bij aflossing
€ 329.352
Bij niet aflossen
Betaalde rente
€ 398.206
Ontvangen debetrente
€ 211.354 Totale kosten bij niet aflossen
€ 186.852
NADEEL bij aflossen
€ 133.500 tot einde looptijd.
Conclusie
Op basis van deze berekeningen wordt duidelijk dat met name ontwikkelingen op de kapitaalmarkt
bepalen of het verstandig is de lening vervroegd af te lossen. Indien de rente historisch laag blijft zoals
op dit moment levert dit een netto voordeel op van € 75.104 tot einde looptijd. Op het moment dat het
(debet)rentepercentage de 0,94% bereikt wordt een omslagpunt bereikt en is er sprake van een
nadeel bij vervroegd aflossen.
Download