JAVA professional - DPA Professionals

advertisement
De uitdagingen van de
JAVA professional
Proļ¬el JAVA professional:
67%
80%
IN VAST
DIENSTVERBAND
67%
22%
8%
3%
80%
>2 JR WERKZAAM
BIJ ÉÉN WERKGEVER
12%
8%
Proj.basis
Vast dienstverband
< 2 jr
Freelance
2-4 jr
Jaarcontract
4-6 jr
Tijdelijk dienstverband
6-10 jr
5%
15%
40%
40%
< 2 jr
15%
8%
>10 jr
> 5JR
WERKERVARING JAVA
30%
26%
2-5 jr
5-10 jr
>10 jr
Binden en boeien:
66%
...SALARIS IS DE
ARBEIDSVOORWAARDE
WAAR IK HET MEEST AAN HECHT...
4%
5%
11%
14%
66%
65%
65%
...LIEFST EEN
VAST INKOMEN...
Pensioen-Verzekeringen
23%
12%
Mobiliteitsvergoeding
Werkmiddelen
Uurtarief Loondienst Basis salaris
(ZZP-model)
+ uurtarief/bonus
Opleidingsbudget
Salaris/beloning
53%
...VERSCHILLENDE
PROJECTEN OP EEN VASTE
LOCATIE...
53%
Verschillende projecten
op een vaste locatie
70%
...ZELF VERANTWOORDELIJK
VOOR BIJBLIJVEN KENNIS & KUNDE...
5%
Werken aan één
oplossing op een
vaste locatie
5%
70%
24%
0,8%
30%
5%
Verschillende projecten
bij wisselende klanten
Werken aan één oplossing
bij wisselende klanten
48%
...EEN BREDE ROL
IN KLEINER BEDRIJF...
61%
2%
...CULTUUR & COLLEGA'S...
Regelmatig team- of
bedrijfsuitjes
61%
Gezamelijke sessies
kennisdeling & brainstormen,
regelmatig team- of
bedrijfsuitjes
5%
Alleen mijn werk doen,
verder niets
48%
Kleiner bedrijf en wisselende
werkzaamheden
7%
30%
Kleiner bedrijf, specialistisch werk
15%
Groter bedrijf en wisselende
werkzaamheden
Groter bedrijf, specialistisch werk
30%
Gezamelijke sessies
voor kennisdeling & brainstormen
Top 3 belangrijkste factoren om over te stappen:
65%
Cultuur en collega’s
64%
52%
Hoogte van het inkomen Diversiteit van werkzaamheden
52%
Work-Life Balance
1.
2.
3.
31%
Soort Dienstverband
32%
Loopbaanperspectief
5%
Anders
CULTUUR EN COLLEGA’S
SALARIS
WORK-LIFE BALANCE
DIVERSITEIT
WERKZAAMHEDEN
JAVA Professional Marktonderzoek 2014
Wilt u de volledige whitepaper ontvangen? Neem dan contact met Annemiek Mounoury via [email protected]
GEOS IT professionals is een succesvolle dienstverlener met hooggekwalificeerde
consultants. GEOS is onderdeel van het beursgenoteerde DPA Group N.V. en
toegespitst op het inzetten van zeer ervaren Oracle-, SAP-, Siebel- en JAVA-consultants bij (semi) overheidsinstanties en in het bedrijfsleven.
Download