Slide 1

advertisement
Welkom in groep 5!
Pedagogisch klimaat
“Ik heb het naar mijn zin op school!”
Open klimaat
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak
maken?
Zelfstandig werken
• Instructietafel
• Mapje met werk op eigen niveau
• Materialen
• Het stoplicht
• Eigen verantwoordelijkheid ( ook thuis )
Opbrengstgericht
werken
‘Voor ieder kind uitdaging en
verdieping!’
Taal
•Taalbeschouwing
• Woordenschat
• Spreken en luisteren
• Schrijven
Spelling
• Uitlegkaarten
• Signaaldictee
• Controledictee
Rekenen
• tafels 1 t/m 10
• deelsommen
• plussommen tot
1000
• minsommen tot
1000
•
•
•
•
•
geld
klokkijken analoog
klokkijken digitaal
contextsommen
meten
Lezen
• Begrijpend lezen
• Technisch lezen
• Stil lezen
• Advies: 15 minuten hardop lezen per dag
Schrijven
• Pengreep
• Schrijfhouding
• Met vulpen
Aardrijkskunde
• Waarnemen
• Beschrijven
• Herkennen
• Verklaren
Geschiedenis
• Leven met de natuur
• Grieken en Romeinen
• In en rond het kasteel
• Wonen en werken in de stad
• Specerijen en schilderijen
• Rijke en arme mensen
• De school
Verkeer
• School en verkeer
• Weer en verkeer
• Beroepen en verkeer
• De buurt en verkeer
• Reizen en verkeer
• Verkeersplein
Biologie
• Voedselketens
• Het lichaam
• Licht en spiegels
• Het internet
• Het weer
• Vlinders
Engels
• Take it easy!
• Mondeling taalgebruik
• Digibord
• teacher Lenny
Techniek
‘Wie bouwt de hoogste toren?’
Tekenen en
handvaardigheid
• Iedere week tekenen
• Handvaardigheid
• Inzet van kinderen telt ook!
Muziek
• Iedere week op maandag
• Vakleerkrachten SKVR
• Ieder Kind Een Instrument ( IKEI)
Gym en zwemmen
• Zwemmen op vrijdag
• Gym op maandag en woensdag
Uitstapjes
• Blijdorp
• Kinderboerderij
• SKVR
Cito
Twee keer per jaar in januari en
juni.
Huiswerk
• 1x per week op vrijdag
• Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis
• Rekenen
• Spelling
• Lezen
Mededelingen
• Graag de kinderen op tijd in de klas.
• Afwezigheid of ziekte telefonisch melden.
• Vanaf groep 5 kwartiertje nablijven.
• Gezond eten en drinken. ( Lekker fit)
• Traktatie
• Adreswijzigingen.
• Website www.albertschweitzer.net
Hulpouders
• lezen
• zwemmen
• uitstapjes
Heeft u nog vragen?
Bedankt voor uw komst!
Download