12-inhoudstypen-2

advertisement
CVO Crescendo
Hoofdstuk 12: Inhoudstypes en velden
12..1. Inleiding
Inhoudstypes en velden zijn misschien wel de krachtigste functie van Drupal 7. Inhoudstypes
kan je zien als een soort sjabloon waarmee specifieke inhoud ingevoerd en weergegeven kan
worden.
Hoewel we al veel kunnen doen met de standaard inhoudstypes artikel en basispagina, is het
vaak aangewezen om eigen inhoudstypes aan te maken voor meer flexibiliteit.
12.2. De standaard inhoudstypes basispagina en artikel
Met deze inhoudstypes hebben we al regelmatig gewerkt. In essentie zijn deze inhoudstypes
gelijk, het verschil zit hem in de beschikbare velden.
Een basispagina heeft twee velden, een titel en een body (de inhoud van de pagina).
Cursus Drupal
Pagina 76
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Een artikel heeft behalve deze velden nog 2 extra velden: een veld om een afbeelding up te
loaden en een veld om tags toe te voegen.
12.3. De strcutuur bepalen van onze eigen inhoudstype
Op voorhand de inhoud bepalen van onze eigen inhoudstypen is in het begin een moeilijke
zaak. Naarmate men meer vertrouwd geraakt met databanken, zal het opstellen van deze
tabellen wel beter gaan. We blikken heel even naar een boekenwebsite: leeswijzer.be. Wat zijn
de vermoedelijke ingrediënten van de voorstelling van deze boeken?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Titel
Auteur
Illustrator
Thema’s
Tags
Leeftijd
pagina’s
Uitgeverij
Jaar
waarover_onderwerp
wat_betekenis
weetjes
meer_leren
nieuws
Afbeelding
Cursus Drupal
korte tekst, max
korte tekst, max
korte tekst, max
langere tekst
korte tekst, max
getal
getal
korte tekst, max
getal
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
bitmap
Pagina 77
255
255
255
255
255
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
12.4. Aanmaak nieuw inhoudstype
Klik op structuur > inhoudstypen > inhoudstype toevoegen
Geef een titel en een beschrijving aan de inhoudstype
 Instellingen inzendingsformulier: hiermee kan je de naam van het titelveld bewerken
 Publicatie-opties:
hiermee bepaal je de standaard publicatie-opties voor de leeswijzer.
Dit kan je nog per boekrecensie instellen bij het aanmaken van de
boekrecensie.
 Weergave-instellingen: moeten de naam van de auteur en de datum getoond worden?
 Reactie-instellingen: hiermee bepaal je de standaard reactie-opties op een boekrecensie.
 Menu-instellingen: hiermee bepaal je in welke menu's een link naar een recept kan
toegevoegd worden. Het toevoegen van menu-items zelf kan je
tijdens het aanmaken van een boekrecensie.
Cursus Drupal
Pagina 78
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Resultaat in het admin panel
Resultaat aan administratieve zijde > Inhoud toevoegen
Cursus Drupal
Pagina 79
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Resultaat van een standaard invoerformulier van de inhoudstype Leeswijzer
Cursus Drupal
Pagina 80
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
12.5. Aanmaak van extra velden
Extra velden toevoegen is simpel als je op voorhand weet welk gegevens je toonbaar wilt
maken voor het grote publiek. Ook het veldtype is van belang. Ook dit vergt enige ervaring.
1. Titel
2. Auteur
3. Illustrator
4. Thema’s
5. Tags
6. Leeftijd
7. pagina’s
8. Uitgeverij
9. Jaar
10. waarover_onderwerp
11. wat_betekenis
12. weetjes
13. meer_leren
14. nieuws
15. Afbeelding
korte tekst, max
korte tekst, max
langere tekst
korte tekst, max
getal
getal
korte tekst, max
getal
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
bitmap
255
255
255
255
Veld 1:
Veld 2:
Title
Body
OPGELET:
Wijzig of verwijder GEEN van deze velden, zoniet kun je later in de problemen
komen en dit met de volgorde van de invoervelden.
Cursus Drupal
Is een standaardveld dat niet aanpasbaar is.
Aanpasbaar naar een ander tekstveld meerdere regels
Pagina 81
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Veld 3:
Auteur
Invoegen van tekstveld met beperkt aantal karakters
Druk op opslaan om het veld toe te voegen.
Cursus Drupal
Pagina 82
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Resultaat NA invoer van het veld auteur
Cursus Drupal
Pagina 83
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
12.6. Herhaal nu voor onderstaande velden
Nu zijn er nog elementen die dienen te worden toegevoegd aan de boekrecensie. Deze velden
zullen we nu allemaal één na één aanmaken, elk met zijn eigen eigenschappen.
4. Illustrator
5. Thema’s
6. Tags
7. Leeftijd
8. pagina’s
9. Uitgeverij
10. Jaar
11. waarover_onderwerp
12. wat_betekenis
13. weetjes
14. meer_leren
15. nieuws
16. Afbeelding
Cursus Drupal
korte tekst, max 255
langere tekst
korte tekst, max 255
getal
getal
korte tekst, max 255
getal
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
langere tekst
bitmap
Pagina 84
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
12.7. Een veld verwijderen
12.8. Eindresultaat aan de administratorzijde
Cursus Drupal
Pagina 85
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
Cursus Drupal
Pagina 86
© Leerkracht: Henk Nuyttens
CVO Crescendo
12.8. Eindresultaat van een boekrecensie aan bezoekerszijde
Cursus Drupal
Pagina 87
© Leerkracht: Henk Nuyttens
Download