Brochure: 8 stappen tot succes met multifocale lenzen

advertisement
8.
ONDERHOUDSYSTEEM
• Leg aan de consument uit welke producten je meegeeft en waarom
• Let op: presbyopen zijn een doelgroep met verminderde traanfilmkwaliteit, een hoog
8 STAPPEN TOT SUCCES
MET MULTIFOCALE LENZEN
percentage PC gebruik en een lange draagtijd per dag
• Alles-in-één vloeistof (altijd manueel reinigen) of een peroxidesysteem
• Extra comfort- / bevochtigingsdruppels
• HET ONDERHOUD MAAKT OF BREEKT HET SUCCES!!!!
COMMUNICATIE EN SUCCESTIPS:
1.
• Zet realistische verwachtingen neer (erg belangrijk bij MED/HI ADD!)
• Positief taalgebruik!
• Maak zelf geen veronderstellingen over de behoeften van de dragers, budget of
verwachtingen
• Wees een expert: kies wat het beste past bij de klant
• Begin vroeg genoeg aan het aanpasproces: sommige “vermoeidheidsklachten” zijn te
ANAMNESE – LIFESTYLE ANALYSE*
• Reden voor keuze – motivering – behoefte bepaling
• Werkomstandigheden – hobby’s
• Medicatie
• Huidige correctie / visus met huidige correctie / tevredenheid (cijfer op 10)?
• Eerder gedragen / geprobeerde contactlenzen
wijten aan te grote accommodatie inspanningen
• Vermijd visuskaarten en foropters
2.
VERWACHTINGEN MANAGEN*
• Verwachtingspatroon gewoon vragen! Vraag naar 2 of 3 belangrijke momenten (Targets)
TOP TIPS
1. Visus steeds binoculair beoordelen
2. G
ebruik subjectieve visusscores en dagelijkse situaties => laat de klant scores
geven voor de visus op een schaal van 1 tot 10
• Neem een “gemiddelde” dag van de consument door (75%)
• Koppel advies, beperk je niet tot 1 product – tegemoet komen aan verschillende behoeften
• Maak een opsomming van alle “mogelijkheden“ en “uitdagingen”, eindig altijd met
minimaal 2 voordelen
*VERGEET NIET DE VERKREGEN INFORMATIE TE NOTEREN!
3. N
OOIT foropter bij overrefractie maar pasglaasjes of “flippers” – stappen
van 0.25D
4. Vermijd visuskaarten en optotypen
5. Beoordeel pas na 15 – 20 minuten
6. Bij astigmatisme: starten met de sferische waarde en vragen naar kijkcomfort
7. Geef de klant de tijd om te wennen aan de nieuwe correctie
8. NOOIT meteen de additie veranderen indien visus dichtbij onbevredigend is
9. Zorg voor een goed onderhoudsysteem!
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
©2016 Novartis MR2016-370 03/2016
3.
• Vertel de drager:
REFRACTIE / CORNEAKROMMING
-
-
-
-
• Refractie (zonder contactlenzen!) volgens het oogmeetprotocol
• Dominantie bepalen door gebruik van een + glaasje (+0,75 tot +1,50D)
• Bij astigmatisme: starten met de sferische waarde, vragen naar het kijkcomfort. Indien
onvoldoende, starten met -0.25D voor het dominante oog. Geeft dit een enorme
verbetering in kijkkwaliteit dan vertesterkte lens met -0.25D aanpassen
- voer een overrefractie uit per oog (steeds binoculair laten kijken)
- gebruik “flippers” of pasglaasjes voor de overrefractie - NOOIT DE FOROPTER
- werk in stappen van 0.25 D en geef zo veel mogelijk de voorkeur aan + sterkte
- controleer steeds de impact op zowel visus voor ver als dichtbij
- laat hiertoe uw klant een score op 10 geven (GEEN VISUSMETING!)
- indien de visus verbetert, geef een nieuwe paslens mee met de nieuwe sterkte voor ver - verander de additie niet
-alleen indien het toevoegen van + sterkte het zicht voor dichtbij niet
verbetert en het zicht voor ver teveel benadeelt: neem een nieuwe
paslens met een hogere additie en met de oorspronkelijke vertesterkte
• Meet de corneakromming / topografie
KEN JE “BASICS”
3 addities systeem
• Simultaan systeem met 3 concentrische zones:
-center near design (additie centraal),
sterkten voor tussenafstand en voor ver
naar de periferie
-3 addities / zachte overgangen
• Plan een controlebezoek in na één week
• Indien het zicht voor ver of voor nabij niet voldoende is:
• Bepaal de werkelijke additie d.m.v de pasbril
4.
dat een goede verlichting nodig is bij het lezen!
dat de lenzen best ervaren worden in zijn dagelijkse omgeving
het correcte draag- en vervangschema
hoe de lenzen te onderhouden
LO ADD
MED ADD
HI ADD
≤ +1.25D
+1.50D tot +2.00D
+2.25D tot +2.50D
7.
PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN
• Laat de klant vertellen wat hij vindt van de bekomen visus – onder verschillende
5.
KEUZE 1E PROEFLENS: ZIE AANPASKAART
• Indien nieuwe multifocaal drager met additie
+1.50D OF emmetroop (+0.50/-0.50) met
additie +1.50D, TOCH eerst starten met LO
additie
6.
GEMETEN ADDITIE BEIDE OGEN
tot +1.25
LO
+1.50 tot +2.00
MED
+2.25 tot +2.50
HI
CONTROLE PROEFLENZEN
• Laat de lenzen minimaal 20 minuten op het oog zitten
• Controleer de visus altijd binoculair!
• Gebruik zoveel mogelijk “life” voorbeelden:
-
-
omstandigheden
ADD keuze
straatbeeld voor de afstand
mobiele telefoon, horloge, magazine, speciale testkaart voor nabij
• Ga na of de lenzen goed centreren en voldoende bewegen
- corneabedekking (diameter)
- centrering (belangrijk!)
-beweging
• Indien het zicht voor ver en voor nabij goed is geef de lenzen mee
• Laat de klant opnieuw scores geven voor de visus voor ver en dichtbij en voor het comfort
• Optimaliseer waar gewenst: gebruik opnieuw alleen pasglaasjes of “flippers” – in stappen
van 0.25D (zie hierboven)
• Zie ook de aanpasrichtlijnen
Download