European Commission

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 7 december 2012
Commissie pakt discrepanties tussen vraag en aanbod
van vaardigheden aan met EU Skills Panorama
De Europese Commissie heeft vandaag officieel het EU Skills Panorama voorgesteld, een
website met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vaardigheidsbehoeften op korte
en middellange termijn, over het aanbod van vaardigheden en over discrepanties tussen
vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden. Het Panorama geeft op basis van
gegevens en prognoses op EU- of lidstaatniveau de snelst groeiende beroepen en de
belangrijkste knelpuntberoepen met hoge aantallen onvervulde vacatures weer.
Momenteel zijn er in heel de EU ondanks hoge werkloosheidscijfers ongeveer 2 miljoen
vacatures. De website bevat gedetailleerde informatie per sector, per beroep en per land.
Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en
Jeugdzaken, zei: "Verbeterde vaardigheden en kwalificaties zijn cruciaal om de
productiviteit en het concurrentievermogen van Europa te stimuleren. Het EU Skills
Panorama wordt een centraal toegangspunt tot de meest recente Europese en nationale
informatiebronnen. Het zal ons ook in staat stellen om onderwijs- en opleidingssystemen
beter te laten inspelen op veranderende vaardigheidstendensen en om ervoor te zorgen
dat mensen toegerust zijn voor die gebieden waar de vraag naar arbeidskrachten op het
punt staat toe te nemen."
László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie,
zei: "Het EU Skills Panorama is het eerste Europese instrument dat met een klik toegang
geeft tot relevante informatie over tendensen in vaardigheidsbehoeften in alle landen van
de EU. Dit online instrument biedt uitvoerige informatie over discrepanties tussen vraag en
aanbod op het gebied van vaardigheden en zal uiteindelijk helpen om werkzoekenden de
weg te wijzen naar de meest gevraagde beroepen in Europa".
Uit het Skills Panorama blijkt dat de beroepen met de meeste onvervulde vacatures in de
EU momenteel die zijn van specialisten in de financiële en de verkoopssector. Andere vaak
gemelde tekorten zijn biologen, farmacologen, artsen en aanverwante specialisten,
verplegend personeel, ICT-specialisten en ingenieurs. Op de website wordt aangegeven
dat de discrepantie tussen vaardigheden en de arbeidsmarktsbehoeften het grootste is in
Litouwen, Bulgarije, België, Hongarije en Ierland terwijl de situatie in Portugal,
Denemarken en Nederland veel beter is.
Het EU Skills Panorama zal regelmatig bijgewerkt worden met de recentste gegevens.
IP/12/1329
Achtergrond
De vraag naar arbeid afstemmen op het aanbod ervan is een van de belangrijkste
strategieën in het werkgelegenheidspakket van de Commissie van april 2012 (IP/12/380,
MEMO/12/252). Dit is onder meer mogelijk door betere prognoses van
vaardigheidsbehoeften, waardoor de betrokken instanties en belanghebbenden onderwijsen opleidingsleerplannen kunnen aanpassen en jongeren beter geïnformeerde onderwijsen carrièrekeuzen kunnen maken.
Het Panorama kadert in de recent gepubliceerde strategie van de Commissie "Een andere
kijk op onderwijs". Daarin worden de lidstaten aangemoedigd onmiddellijk in te grijpen om
ervoor te zorgen dat jongeren de vaardigheden en competenties ontwikkelen die de
arbeidsmarkt nodig heeft en, zodat de lidstaten hun doelstellingen inzake groei en banen
halen (IP/12/1233).
Bestaande gegevens over vaardigheden zijn meestal verspreid over landen en zijn moeilijk
te vinden en te vergelijken. In haar Europe 2020-kerninitiatief Een agenda voor nieuwe
vaardigheden en banen (MEMO/10/602) besloot de Commissie daarom het EU Skills
Panorama als instrument te ontwikkelen om de monitoring van vaardigheidsbehoeften te
verbeteren en discrepanties tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden te
verminderen.
Het European Vacancy and Recruitment Report (EVRR), dat vandaag ook gepubliceerd
wordt, is een van de belangrijkste informatiebronnen van het EU Skills Panorama. In dit
tweejaarlijkse verslag, dat voor de eerste keer wordt uitgegeven, staan recente
ontwikkelingen betreffende contractuele regelingen, de vraag per sector en beroep en de
vaardigheidsvereisten.
Het Panorama bevat ook:

Analysehoofdpunten die aandacht besteden aan zowel beroepstendensen als
specifieke sectoren of transversale vaardigheden. Deze maken een analyse van
tendensen in de snelst groeiende beroepen en in de beroepen waar het meeste
vraag naar is. Zij bieden ook prognoses op sectorniveau aan, specifieke
vaardigheidsbehoeften en discrepanties tussen vraag en aanbod.
 Een inventaris van bestaande informatiebronnen op nationaal, Europees of
internationaal niveau. Hierdoor krijgen gebruikers gemakkelijk toegang tot
gegevens die voorheen versnipperd waren.
De eerste versie van het Panorama is vooral bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers,
intermediaire diensten en beroepsbeoefenaren. Zij maakt een grondige analyse mogelijk
en de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid op het gebied van opleidings- en
onderwijsplanning, alsook de ontwikkeling van gerichte maatregelen om discrepanties op
de arbeidsmarkt aan te pakken. Het Panorama zal verder worden ontwikkeld om aan de
behoeften van werkzoekenden, arbeiders en studenten te voldoen zodat zij meer
geïnformeerde carrièrekeuzen kunnen maken.
Het EU Skills Panorama wordt gesteund door het netwerk van nationale
waarnemingscentra voor vaardigheidsbehoeften en discrepanties tussen vraag en aanbod,
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).
2
Het Panorama sluit aan bij andere EU-instrumenten zoals de Europese vacaturemonitor,
werkgeversenquêtes en de Europese raden voor sectorvaardigheden. Het vervolledigt
praktische informatie zoals het Europass-CV dat door meer dan 10 miljoen Europeanen
gebruikt wordt. Het Skills Panorama zal verder ontwikkeld en bijgewerkt worden met de
steun van lidstaten en verscheidene partnerorganisaties.
Het doel van Erasmus voor iedereen - het door de Commissie voorgestelde programma
van 19 miljard euro voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport – is het aantal
personen dat beurzen krijgt voor onderwijs, opleiding of mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk in het buitenland waarmee zij hun vaardigheden aan kunnen scherpen, in
2014-2020 tot 5 miljoen te verdubbelen. Meer dan twee derde van de begroting van het
programma is bedoeld voor deze individuele leermobiliteit, terwijl de rest naar projecten
gaat die gericht zijn op samenwerking met het oog op innovatie, beleidshervorming en het
delen van goede werkwijzen.
Meer informatie
EU Skills Panorama
European Vacancy and Recruitment Report
Europese Commissie:Onderwijs en opleiding (Engels)
Website van Androulla Vassiliou (Engels)
Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU
Website van László Andor (Engels)
Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU
Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over
werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
(Engels)
Contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)
3
Download