Informatiebrief werknemers

advertisement
Contacteczeem
- Informatiebrief werknemers Waarom deze brief?
U krijgt deze brief omdat u last heeft van contacteczeem dat veroorzaakt of onderhouden
wordt door uw werk.
Wat is contacteczeem?
Eczeem is een ontsteking van de huid. Bij eczeem kunnen roodheid, bultjes, blaasjes,
schilfering en kloven zichtbaar zijn. Bovendien jeukt de huid vaak. Er kan infectie van het
eczeem optreden. Het eczeem ziet er dan anders uit. Contacteczeem ontstaat door contact
van de huid met bepaalde stoffen van buitenaf of andere beschadigende factoren. Het zit
meestal op de handen. Er zijn twee vormen: irritatief en allergisch contacteczeem.
Irritatief contacteczeem Dit ontstaat als de huid vaak, een klein beetje wordt beschadigd.
Deze beschadigingen zijn met het blote oog niet te zien. Ze treden op door bijvoorbeeld veel
contact met water, shampoo, schuur- of oplosmiddelen, droge wind, dragen van
handschoenen. De huid heeft na iedere (onzichtbare) beschadiging tijd nodig om te
herstellen. Als de beschadigingen elkaar te snel opvolgen dan herstelt de huid onvoldoende
en ontstaat er eczeem.
Allergisch contacteczeem Dit ontstaat als iemand overgevoelig (allergisch) is geworden voor
een bepaalde stof. Een stof waarvoor men allergisch is, wordt een allergeen genoemd.
Eczeem ontstaat als de huid in aanraking komt met het allergeen. Het eczeem ontstaat niet
direct na contact met het allergeen, maar meestal een paar dagen daarna. Allergisch
contacteczeem treedt pas op na langdurige of herhaalde blootstelling. Niet iedere werknemer
krijgt er last van.
Op het oog zien de twee vormen van contacteczeem er hetzelfde uit. De irritatieve vorm komt
het meeste voor. Voor beide vormen geldt, dat ze kunnen gaan optreden nadat men al
maanden tot jaren (soms wel 10 jaar!) hetzelfde werk doet.
Waaruit bestaat de behandeling?
De behandeling van contacteczeem bestaat uit:
- Het vermijden van de stof of omstandigheid die het eczeem heeft veroorzaakt. Dat
betekent meestal dat u tijdelijk uw eigen werk niet mag doen;
- De handen goed verzorgen door vaak een (vette) crème te gebruiken;
- Eventueel medicijnen gebruiken (zalf of crème, door huisarts of dermatoloog voor te
schrijven).
Hoe kunt u contacteczeem voorkómen?
Wat u zelf kunt doen om contacteczeem te voorkómen:
Huid beschermen:
- Gebruik bij nat en vuil werk handschoenen. Bij nat werk moeten de handschoenen
waterdicht zijn.
- Als u met chemicaliën werkt moet u een handschoen dragen die uw huid beschermt
tegen deze chemicaliën.
- Draag nooit een handschoen die stuk is.
- De handschoen moet schoon zijn aan de binnenkant.
- Draag niet samen met uw collega’s dezelfde handschoenen; iedereen moet een eigen
paar hebben.
Reinigen:
- Was uw handen alleen als het nodig.
- Gebruik alleen een beetje zeep als het nodig is.
Contacteczeem - Informatiebrief werknemers - december 2007
-
Spoel de zeep er goed af.
Droog uw handen goed af. Ook tussen de vingers en rond de polsen.
Als het kan, gebruik dan een handenalcohol als uw handen niet zichtbaar vies zijn. De
alcohol vervangt het wassen van de handen met water en zeep.
Huid verzorgen:
- Gebruik zes- tot achtmaal daags een vettende crème (voor het werk, voor pauzes, na het
werk, voor naar bed gaan).
Wat heeft dit met het werk te maken?
In een aantal beroepen komt hogere kans op contacteczeem voor. Het is belangrijk voor
snelle behandeling (en daarmee sneller herstel) en voor het voorkómen van contacteczeem
dat de relatie tussen eczeem en werk snel duidelijk wordt. Daarom is de bedrijfsarts de
aangewezen deskundige om dit uit te zoeken.
Wat kunt u van de bedrijfsarts verwachten?
Uw bedrijfsarts is specialist in de relatie tussen uw werk en uw gezondheid. De bedrijfsarts
adviseert zowel u als uw werkgever op dit gebied. Bij contacteczeem is het belangrijk snel
een afspraak bij de bedrijfsarts te maken. U hoeft u niet ziek te melden.
De bedrijfsarts vraagt u wat uw klachten zijn, wat er al aan gedaan is, en bekijkt uw
huidaandoening. Eventueel vraagt de bedrijfsarts, met uw schriftelijke toestemming,
gegevens op bij uw huisarts of specialist. De bedrijfsarts verzamelt ook informatie over uw
taken en werkomstandigheden. Daarbij is van belang of de huid in contact komt met
irriterende stoffen of allergenen. Indien een werkplekonderzoek nodig is, dan wordt dat
uitgevoerd door een deskundige. Eventueel allergologisch onderzoek wordt door een
dermatoloog (huidarts) uitgevoerd. Als er geen relatie is tussen het eczeem en het werk,
verwijst de bedrijfsarts u in elk geval naar de huisarts.
De bedrijfsarts beoordeelt de relatie tussen het eczeem en uw werk en adviseert u en uw
werkgever daarover. Dat advies bestaat uit:
- Hoe u kunt omgaan met het eczeem.
- Hoeveel u op dat moment op uw werk aan kunt (taken en tijd).
- Eventuele bemiddeling bij aanpassingen op uw werkplek of in uw taken.
De bedrijfsarts kan ook adviseren om een periodiek onderzoek te doen bij alle medewerkers
die verhoogd risico hebben op contacteczeem.
Blijven werken of weer gaan werken?
Als u contacteczeem hebt, dan adviseert de bedrijfsarts over uw geschiktheid voor werk.
Vaak wordt tijdelijk, soms blijvend, aangepast werk geadviseerd. U heeft regelmatig een
afspraak met de bedrijfsarts tot en met twee maanden na herstel.
Vragen?
Als u vragen hebt, kunt u uw bedrijfsarts bellen. U hoeft daarvoor niet te wachten tot u zich
ziek heeft gemeld of weer een afspraak heeft.
Meer informatie en verder lezen?
Informatie over de taken van de bedrijfsarts: www.jebedrijfsarts.nl.
De richtlijn voor bedrijfsartsen: www.nvab-online.nl onder ‘Richtlijnen en leidraden’.
Informatie en helpdesk voor vragen over werk, verzekeringen of sociale zekerheid in relatie
tot gezondheid: Breed Platform Verzekerden en Werk: www.bpv.nl.
Kwaliteitsbureau NVAB
Disclaimer
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor bedrijfsartsen. De NVAB vindt het belangrijk dat werknemers én werkgevers goede en betrouwbare
voorlichting krijgen over aandoeningen en over het handelen van de bedrijfsarts. Daarom maakt de NVAB,
corresponderend met haar wetenschappelijke richtlijnen voor bedrijfsartsen, verschillende voorlichtingsproducten
zoals Informatiebrieven voor de werknemer en Informatiebrieven voor de werkgever.
Deze brief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en berust op de thans beschikbare
wetenschappelijke kennis. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig
en/of onjuist is. Het Kwaliteitsbureau NVAB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade,
overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie uit deze brief. Deze
informatie vervangt niet een advies van de bedrijfsarts maar is bedoeld als aanvul lend en ondersteunend.
Contacteczeem - Informatiebrief werknemers - december 2007
Download