Stakeholders - Organische ontwikkeling Westplein

advertisement
Horeca
Park Plaza Hotel, NH
Hotel, Guardian
Verkeersbelangen
NS, Connexxion, GVU,
Fietsersbond, Kamer van
Koophandel, Utrecht
Bereikbaar
Overheid
Gemeente Utrecht: Project
Organisatie Stationsgebied,
REO, MO, Cultuur, Wijkbureau
West; Bestuur Regio Utrecht
Kleine/grote
ondernemers/winkeliers
Moskee, Winkeliersverereniging
Kanaalstraat, winkeliers binnenstad,
Albert Heijn, Jaarbeurs,
Beatrixtheater, Bouwfonds
Bewoners
Lombok, Oog in Al,
Van Sijpesteijnkade,
Hagelbuurt
Gebruikers
Forenzen, Passanten, Studenten,
Ambtenaren stadskantoor, Overig
kantoorpersoneel Jaarbeursplein
Organische
ontwikkeling van het
Westplein
Instellingen in de buurt
GIDS, De Stek, Kade Ateliers,
Wishing Well West, ULU Moskee,
Antoniusparochie, Portes,
Geldmuseum, Wijkraad West
First persons
Ontwikkelgroep Lombok Centraal, Jong BNSP,
Makelaars van de Tussentijd, Vereniging Nieuw
Utrecht, As We Speak, Stichting Maanzaad, Lombox,
Slinger voor Lombok
Creatieve ondernemers verder in de stad
NUtrecht, Het Wilde Westen, Stortplaats van
Dromen, Vechtclub, Cartesiuslab, dB’s, Dutch Game
Garden, Stichting Tijdelijk Wonen,
SWK030,Rotslab, Uranus Cultuurlab
Elke stakeholder draagt een steentje bij in het verhogen van de waarde binnen het Westpleingebied. Dat kan waarde zijn die in monetaire termen is uit te drukken. Maar het kan ook gaan
om verbetering van het woongenot, van de leefbaarheid of andere niet direct in geld uit te drukken waarden. Waar het om gaat is dat ieder van de betrokken partijen in staat is de ‘eigen
businesscase’ uit organische gebiedsontwikkeling bij Westplein kan halen, hun eigen voordeel dus.
Download