1 - Fanfare Moed en Volharding

advertisement
Statuten
Inhoud
Inhoud
2
1. Historie van de Fanfare
1.1 Korte
Muzikale
1.2 Lijst
1.3 Lijst
4
Historie
Concepsie en Genialiteit
van de voorzitters
van de penningmeesters
4
4
4
4
2. Presentaase van de Leden
5
2.1 Leden
Evarist (Tom Maquoi)
Fons (Tom Francken)
Karolus (Tim Ruytjens)
Jaak (Maarten Jacobs)
Gentille -Geine- (Tom De Schepper)
Modest (Raf Mampaey)
Raymond -Mon- Verbeeck (Steven Fremault)
Pierre (Piet Ruytjens)
Hervee (Herwig Nagels)
Jos (Joris Vermeulen)
2.2 Bestuursleden
Alois.. (Tijl Maquoi)
Firmin (Lieven Jacobs)
2.3 Ereleden
Marc van ’t Nief Perdje
2.4 Oudleden
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
3. Afspraken en Responsabilleteiten
7
Inzet
Maandelijks Ramasseren in ’t Nief Perdje
Frekwense van optredens
Absenses
Kostuums
Nief leden
Jaarlijkse Teerfeesten
Archief
7
7
7
7
7
7
8
8
4. Volledige lijst van muziek en jummenastiek
Vooraf
4.1 Om te Marcheren
Rosamunde
Oh, wat zijn de Kezen...
O, When the Saints
Charel, ik hem aa gat...
Nje Kati
Medley
Land van Hawaii
Tetteboem (mexicaantje - americaantje)
4.2 Sur place
Mahna-mahna
Brabanconne
Poepeke Zwam
5. Bestellingen
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
5.1 Contact
5.2 Praas
Non-Profit
Moed & Volharding
9
11
11
11
2
Sinds 1945
Profit
5.3 Kosten
Vervoer
5.4 Inbegrepen in de praas
5.5 Ni inbegrepen in de praas
11
11
11
11
11
6. Curriculum
12
2001
2002
2003
2004
Moed & Volharding
12
12
12
12
3
Sinds 1945
1.
Historie van de Fanfare
1.1 Korte Historie
(...)
Muzikale Concepsie en Genialiteit
Onzen originele naam is van bij d oprichting in 1945 “Moed en
Volharding”. Na ons jubelee in 1995 waar as we de felesitaases hemme
gehad van den schepen voor festeviteiten van Hemiksem “voor onze schoon
kostuums” (van de muziek heeft hem niks gezeit, maar da komt misschien
omdattem ni goe hoort van ene kant) hemme we deraan toegevoegd “sinds
1945”, een beke veur t verschil te make met amateurs van een
troemelkorps-van-hier en met manjoretten-van-ginder. Ons prachtig
Clubvlag werd toen op nog geen hallevuur (astemblieft) geretoucheerd door
Flavie van Stanzie van Fred (de moeder van 4de trompet Gerald Van Den
Driessche); dees had toenst een boetiekske met knoppen en stikgaren. 't
Mens is ondertussen ver in de 90 maar ze kan der nog altijd van klappen
gelijk of ’t is gisteren gebeurd.
Ons muzikaal konsept hemme we laten deponneren in 1947.
(...)
1.2 Lijst van de voorzitters
(nog aanvullen)
1.3 Lijst van de penningmeesters
(nog aanvullen)
Moed & Volharding
4
Sinds 1945
2.
Presentaase van de Leden
2.1 Bestuursleden
Alois.. (Tijl Maquoi)
Funcse:
Voorzitter
Instrument:
Trommel
Firmin (Lieven Jacobs)
Funcse:
Penningmeester
Instrument:
Vaandel/ Triangel
2.2 Gewoon Leden
Alle huidige leden worden hierna gepresenteird met ulle naam en
wapenfeiten, in volgorde van importanse.
Evarist (Tom Maquoi)
Funcse:
Instrument:
Hoorn
In de winter van 2002 zat den Evarist met zijne velo in een zwaar
accident na een plizant konkoers in cafe Den Ijzer.
Hij had zijn motcyclette thuisgelaten want zijn vrouw zegt dat hem niet
weet wat hem doet na drie pinten. Hij ging met toeter en al tegen de
korst van zattigheid en dat kunt ge nog altijd zien aan zijn instrument.
Toen heeft hij zijnen hoorn binnengedaan bij de smidse in Hoboken en
laten uitblutsen en hier en daar hangt er wat nieve lak op. Ge hoort geen
verschil met vroeger, zegt hem zelf, maar den Alois zegt dat de mensen
soms raar staan te kijken.
Nu rijdt hij terug met zijn motcyclette. Hij zet altijd zijnen helm op
want “Ik wil met die van ons genen ambras” zegt hem. Maar ze vertrouwen
hem niet als hij heeft gedronken: wanneer hij naar huis gaat na t blazen
dan rijdt hem altijd alleen.
Fons (Tom Francken)
Funcse:
Reparases Instrumentorium
(specialiteit solderingen van
koper)
Instrument:
1ste Sax
Den Fons was al jaar en dag smid nog voor dat hem een deftige noot had
laten klinken. Hij heeft de smidse overgenomen van zijn vader zaliger die
ook al den technieker was van de fanfare tot op zijn sterfbed in 1965.
Moed & Volharding
5
Sinds 1945
Karolus (Tim Ruytjens)
Funcse:
Fashion (Inspecse Kostuums)
Instrument
Basdrum
Jaak (Maarten Jacobs)
Instrument
(iet tussen nen tuba en nen
bombardon)
Gentille -Geine- (Tom De Schepper)
Funcse:
Instrument
Modest (Raf Mampaey)
Funcse:
Instrument
Raymond -Mon- Verbeeck (Steven Fremault)
Funcse:
Publieke Relaases, Statuten
Instrument:
Hoorn
Pierre (Piet Ruytjens)
Funcse:
Instrument:
Ventieltrombone
Hervee (Herwig Nagels)
Funcse:
Instrument:
Trombone
Jos (Joris Vermeulen)
Funcse:
Instrument:
Trombone
2.3 Leden in oepleiding
Sjarel (Hans Cops)
2.4 Ereleden
Marc van ’t Nief Perdje
Zeun van Sooike Wagemans
2.5 Oudleden
Moed & Volharding
6
Sinds 1945
3.
Afspraken en Responsabilleteiten
Inzet
Alleman da zich fanfarist van M&V noemt heeft beloofd om goe zijn best te
doen, ni vals te zingen, in de maat te lopen en te proberen dikkels te
komen naar d’oeptredes en naar de maandelijkse reppeties.
Alleman heeft beloofd dattem nooit een fanfare zal beginne oep zijn
eigen.
Maandelijks Ramasseren in ’t Nief Perdje
Wanneer en waar?
Elken eerste maandag van de maand ramasseert de voltallige fanfare (met
uitzondering van die dat niet kunnen om as ze ziek zijn of omdat ze
ambras hebben met ‘die van ons’) in het repetieselokaal achteraan Cafe ’t
Nief Perdje, Lindelei in Hemiksem.
Den decor van ons repetieselokaal wordt ons ter beschikking gesteld door
Marc Wagemans (ook: ‘de Marc van ’t Nief Perdje’) voor de tegenprestaase
van (minstens) 1 consommatie per drei kwartier (gebruikelijk bier; palm
en zwette koffe worden door de vingers gezien). De Gentille zegt soems
dattem da nog te lank vind want dattem altijd al zeker 7 minuten voor
tijd me een leeg palmglas zit. Aja zegt de Firmin want da drinkt gelijk
water. Dan wordt de Gentille dikkels koleirig.
Frekwense van optredens
We spelen allemaal geire. De meeste zijn ni te houwe as ze hun trompet in
hun hande hemme en der zen der bij die as alle dage zouwe wille spelen as
t moet.
Maar toch hemme we beslist om t aantal oeptredes in te perken tot sirsa 1
per maand. Want anders dan is er toch ni genoeg vollek. Aswanneerasdatter
te veul aanvragen zijn (en da’s te verwachten) dan mag de veurzitter
daarom beslissen om een oeptrede te laten vallen. Hem moet dan wel de
organiserende commiteit verwittigen.
Absenses
As ge ni kunt kome dan komde ni.
Kostuums
Nief leden
Moed & Volharding
7
Sinds 1945
Jaarlijkse Teerfeesten
Archief
Moed & Volharding
8
Sinds 1945
4.
Volledige lijst van muziek en jummenastiek
Vooraf
Moed en Volharding (sinds 1945) is een fanfare en geen harmonie,
blaaskapel of troemelkorps.
Als wij ‘uitgaan’ is dat door den band oem te marcheren en oem gezien te
worden. Wijle zijn niet te genieten op een podium. Kweste van niet te
laten opvallen dat er swijlens goed neffe wordt geblazen. De Geine heeft
swijlens ook al eens ‘den trac’ in zijn rechterknie en dat is geen zicht.
Moest het er toch van komen dan spelen wij wel met plezier een erreke op
afroep ‘sur place’, al was ’t mor om nen Tournee Generale af te pingelen
in een of ander etablissement...
4.1 Om te Marcheren
Rosamunde
Muziek
(nog aan te vullen)
Jummenastiek
(nog aan te vullen)
Oh, wat zijn de Kezen...
O, When the Saints
Charel, ik hem aa gat...
Nje Kati
Medley
Muziek
Mieke Appeltrut/ Vader Abraham/ Ole, we are the Champions/ Fritte me
Salaa/ Hedde Gij Meubelen/ Potteke Vet
Land van Hawaii
Tetteboem (mexicaantje - americaantje)
Melodie
Radetzkymars (Strauss) - Theme from Bonanza
Moed & Volharding
9
Sinds 1945
Jummenastiek
4.2 Sur place
Mahna-mahna
Brabanconne
Poepeke Zwam
Moed & Volharding
10
Sinds 1945
5.
Bestellingen
5.1 Contact
5.2 Praas
Non-Profit
Profit
5.3 Kosten
Vervoer
5.4 Inbegrepen in de praas
5.5 Ni inbegrepen in de praas
Moed & Volharding
11
Sinds 1945
6.
Curriculum
(aan te vullen)
2001
-?
Sensoa - Wereldaidsdag
Mechelen Centrum
Mechelen
Sensoa - Wereldaidsdag
Antwerpen Centrum
Antwerpen
Teerfeesten Moed &
Zaal ’t Nief Perdje
Hemiksem
Hangar 26
Antwerpen
2002
- 30/11
2003
- 04/04
Volharding
- 26/04
50 jaar Jeugd en
Gezondheid CM
- 28/06
Braderij
Reet Centrum
Reet
- 16/08
Lichtfeesten
Wijk Kleine
Reet
Landeigendommen
- 30/08
100 jaar CM Antwerpen
Linkeroever
Antwerpen
- 31/08
VVKSM -
Hoge Rielen
Lichtaart
Borgerstein
St. Katelijne-
HerfstOntmoeting
- 13/09
Borgersteinfeesten
Waver
- 20/09
Kasteel van Horst
Horst
- 04/10
Dorpsfeesten
Rumst Centrum
Rumst
- 29/11
Sensoa - Wereldaidsdag
Antwerpen Centrum
Antwerpen
- 28/02
De Kunstbende
Arenbergschouwburg
Antwerpen
- 27/03
Schoolfeest
Van Schoonbekestraat
Antwerpen
2004
Emmaüsschool
- 30/04
Muziekeiland
‘t Eilandje
Antwerpen
- 15/05
Opendeurdag
De Kleine Vos
Borgerhout
- 31/05
Planten- en
Prov. Domein De
Boom
Ambachtendag
Schorre
- 26/06
Schoolfeest
Cade
Aartselaar
- 14/08
Lichtfeesten
Kleinelandeigendommen
Reet
- 19/09
Oogstfeest
Kinderboerderij Mikerf Brasschaat
- 26/09
CM Personeelsfeest
Kon.
Antwerpen
Elisabethwedstrijd
- 19/11
Opendeurdag
Moed & Volharding
Steinerschool
12
Wilrijk
Sinds 1945
- 12/12
Wereldbeker Veldrijden
Bosduin
Kalmthout
Toernooi Red Vic
Sporthal Vallaar
Wilrijk
2005
- 13/02
-
Moed & Volharding
13
Sinds 1945
Download