Klas - Welkom op Geschiedenisdocent.nl

advertisement
Tijdvak 6 Pruiken en Revoluties.
Klas
Opdracht
2-Vmbo
computeropdracht
Deze opdracht moet je maken in een word bestand. Open een nieuw bestand en noem het
<naam>geschiedenis.ict
Aan het einde van de opdracht kun je het volgende doen;
 E-mailen naar jezelf.
 Op een schijfje zetten.
 Thuis opnieuw maken.
Het Resultaat van deze opdracht komt te staan in antwoordentabel die je moet invullen.
Deze print je uit en komt in je portfolio.
Opdracht 1 Kleding van de Rijken voor de Revolutie.
We gaan nu kijken naar de kleding van mensen in de 17e eeuw. In opdracht 1 van deze
computeropdracht gaan we aan de slag met de smaak van de Rijke mensen. Hierover gaan
stap 1 en 2. Maak deze opdracht zorgvuldig en volg de stappen.
Stap 1
- ga naar; http://kgt2.indigo.wolters.nl/
- klik op; “hier”
- Voor je heb je nu de inhoudsopgave. Deze zijn ingedeeld in tijdvakken. Klik op het juiste
tijdvak, namelijk het tijdvak waar we nu in werken.
- Heb je het juiste tijdvak gevonden dan kun je aan de slag met de opdrachten.
Stap 2
- Het thema van deze opdracht is kleding, en wel de kleding van de Koningen en Adel van
Frankrijk.
- Ga aan de slag met opdracht 1, 2 en 3.
Opdracht 2 Kleding van de burgers kort na de Revolutie
Nu gaan we kijken hoe die kledingsmaak veranderde na de Franse Revolutie.
- ga naar
http://www.cultuurwijs.nl/nwc.rijksmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000700.html
- Lees de tekst over de kleding na de Franse revolutie.
- klik daarna op; “bovenkleding tijdens de Franse revolutie 1789-1800” of de afbeelding
- bekijk goed wat de belangrijkste kenmerken waren van de kleding.
Opdracht 3 Kleding na de Franse Revolutie tijdens Napoleon.
- ga naar;
http://www.cultuurwijs.nl/nwc.rijksmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000701.html
- Lees de tekst over de kleding tijdens de empire.
-klik daarna op; “bovenkleding tijdens de empire 1800-1815” of de afbeelding
- bekijk goed wat de belangrijkste kenmerken waren van die kleding in die tijd.
Tijdvak 6 Pruiken en Revoluties.
1)Vul de Onderstaande Tabel in.
Tijdvak
Kleding van oude
koningen (denk aan
Lodewijk XIV)
Vorm
Materiaal
Assesiores
Kleding tijdens de
Franse revolutie 17891800.
Kleding tijdens de
empire 1800-1815.
2)Ga naar:
http://www.cultuurwijs.nl/nwc.rijksmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000687.html
Zoek bij elke van de drie tijdvakken (hierboven genoemd) de juiste afbeelding. Knip en Plak
deze in je document!
3) Kleding is natuurlijk hèt middel om je te onderscheiden van de medemens. Leg uit dat
deze Stelling niet voor de kleding van de burgers in de Franse Revolutie gold.
4) Is er Sprake van Verandering of van continuiteit?
Download