Visie Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee

advertisement
Visie Natuur en Landschap
Goeree-Overflakkee
Een vitale vereniging voor een
natuurlijk, aantrekkelijk en duurzaam
eiland in de Delta
Doel NLGO
• IJveren voor behoud en verbetering van natuur, landschap en
leefmilieu op Goeree-Overflakkee.
Missie NLGO
• streven naar natuur en landschap van hoge kwaliteit op en
rond Goeree-Overflakkee, gerespecteerd door iedereen;
– Eiland in een vitale delta;
– Met een bescherm(en)de kust;
– En een rijk polderlandschap.
In een vitale delta
Met een bescherm(en)de kust
En een rijk polderlandschap
Missie NLGO
• Iedereen mee laten genieten;
• activiteiten organiseren, waarbij communicatie,
informatie en educatie toonaangevend zijn;
Missie NLGO
• aanspreekpunt zijn voor iedereen op het eiland als
het gaat om natuur en landschap;
Missie NLGO
• Onze kijk op natuur en landschap uitdragen
• Promotie kwaliteitsverbetering en verduurzaming;
Missie NLGO
• verweer bieden tegen aanslagen op natuur en landschap van
Goeree-Overflakkee;
• alle, binnen de wet beschikbare, middelen benutten;
Missie NLGO
• meedenken met de overheid, bewoners, organisaties
en bedrijfsleven om het wonen, werken en recreëren
op Goeree-Overflakkee te verduurzamen.
Wenkende perspectieven
•
•
•
•
•
•
•
Samenwerken
Stimuleren natuurfotografie
Vermarkting biodiversiteit
Grote stern als symbool
Participatie en zelfbeheer
Duurzaam eiland
Biodiversiteit geeft ecosysteemdiensten
Ecosysteemdiensten natuur
Visie
•
•
•
•
Genieten van natuur
Onderzoek naar natuurwaarden
Ruimte voor natuurlijke processen
Goed voor veiligheid, toerisme, recreatie en
economie
• Natuur als verzekering voor een duurzame
toekomst.
Download