thema 3 Les 2 De macht bij het voll< Les 3 Vrouwen ool

advertisement
thema
3
Het ontstaan van een demo cratie
Dit weet
Les
'
'
'
'
'l Een nieuwe l&lt;oning
Engeland en Rusland riepen in 1815 het Koninkrijk d&quot;er Nederlanden uit.
De nieuwe koning werd \X/illem I. Hij zorgde ervoor dat het weer beter ging met het land.
\X/illem I besliste het liefst alleen. Zljn mtn&iacute;sters moesten doen wathij ze&iacute;.
In het zuiden kwamen mensen in opstand. Het zu&iacute;den werd een apart land: Belgi&euml;.
\X/illem I trad af. Zrjn zoon \X/illem II werd in 1840 koning.
Les 2 De macht bij het voll&lt;
' \X/illem II werd in 1840 de nieuwe koning. Het volk wilde dat hij beter luisterde
'
'
'
il&lt; nu
naar de
mensen.
Thorbecke schreef een nieuwe grondwet. Het volk kreeg meer macht. Het was het begin
van de democratie in Nederland.
Het volk mochtkiezen wie er in de regeringkwam. Eerst mochten alleen rijke mannen
k&iacute;ezen,later ook vrouwen en minder rijke mannen.
De belangrijkste rechten in de grondwet ztjn de vrijheid van meningsuiting, onderwijs,
godsdienst en vereniging.
Les 3 Vrouwen ool&lt;!
' In de negentiende eeuw mochten alleen jongens naar de universiteit. Rijke meisjes gingen
'
'
'
'
'
naar een meisjesschool.
AlettaJacobs mocht van minister Thorbecke als eerste vrouw naar de universitett. Ze werd
de eerste vrouwelijke dokter.
Aletta vocht voor het vrouwenkiesrecht.
Aletta zag als arts veel vrouwen die het zwaar hadden.
Zebleef proberen hun leven makkelijker te maken.
Vanaf 1,917 hadden vrouwen ook kiesrecht.
Brandaan
8'
samenvarring, @ Malmberg's,Herrogenbosch
3
'
ittFst &iquest;tLttil.
il
2
,segrummen
a&quot;&quot;:,**&quot;'
Koninkrijk der
AP,qel t/&icirc;l{D.
nnfin
srAP
&iexcl;
Nederlanden
Koninkrijk dat Engeland
en Rusland uitriepen in
1815. Het bescond uit de
Noordelijke Nederlanden,
de Zuidelijke Nederlanden
en de kolonies.
il Dt flf&ucirc;tfitfr&ucirc; lft/Atq.
I.IEN,
4&iexcl;/il[tJ
/,f7/,1/
'/1
(0ul{tl{l(rtJRIOtl.
Ktt.&icirc;RtcflI.
tt4tta^
4
Eerste en Tweede ka&iexcl;rrer
De volksvertegeil /oordiging. Zij controleren de
regering. De Tweede kamer
doet zelf ook voorstellen
voor \ /etten. De leden van
de Tweede kamer worden
nu direct gekozen door
de burgers. De leden
van de Eerste Kamer
worden gekozen door
volksvertegenwoordigers
van de provincies.
Villem II
Thorbecke
Zoon van Willem I. Hij
was de &iexcl;weede koning
van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Een geleerde die
in
1848
een nieuwe grondwet
schreef. Die grondwet
becekende het begin
van de democratie in
Nederland.
in &iexcl;e werkboek.
De belangrijkste regels
voor een land: waar
iedereen zich aan moet
houden, waar iedereen
recht op heeft, en hoe
hec land bescuurd moet
worden.
vrouwenkiesrecht
Het recht voor vrouwen
om te stemmen bij
verkiezingen. Net als
democratie
Democratie wil zeggen:
het volk regeert. In een
democratie beslisc de
meerderheid wat er in een
land moer gebeuren.
*
mannen.
emancipatie
Het idee dat een groep
mensen clezelfcle rechten
en kansen moet kr&uuml;gen
als andere groepen
mensen.
koninkrijk: Belgi&euml;.
i000
En voorzicter van
de vereniging voor
vrouwenkiesrecht.
grondwet
Belgische Opstand
Opstand van de Zuidelijke
Nederlanden, die in 1830
begon. Pas in 1839 werd
het zuiden een eigen
'I
AlettaJacobs
De eersce vrouwelijke
dokter van Nederland.
Ga naar
1500
1600
qb
STAP
2
in je werkboek.
1950
1700
*
\
nu
65
Download