Alternatieve studiegids MBT De cursus gaat over de

advertisement
Alternatieve studiegids MBT
De cursus gaat over de werking van medische beeldvormende technieken zoals rontgen, CT,
ultrasound, nucleaire geneeskunde en MRI. Ze starten bij de basis van elke techniek en bouwen het
langzaam op.
De professoren in deze cursus zijn allemaal erg vriendelijk, hierdoor zijn de colleges goed te volgen.
Ze leggen de stof goed uit in de hoorcolleges en de promovendi die tijdens de werkcolleges aanwezig
zijn nemen de tijd om de stof uit te leggen.
Elke week heb je een hoorcollege en een werkcollege. In het hoorcollege wordt er een onderwerp
behandeld, waar je in het werkcollege opdrachten over krijgt. De werkcolleges zijn heel nuttig om bij
te wonen, aangezien de opdrachten die je daar maakt goed aansluiten bij de toetsing. Het tempo ligt
niet extreem hoog, het was voor iedereen goed te volgen. De hoorcolleges worden gegeven in het
UMC bij Radiologie waar de stoelen extreem goed zitten, maar wat wel een pokkenend lopen is. De
werkcolleges in de Maliebaanzaal (dat is tegenover de MB).
Voor het eerste gedeelte van de cursus, waarin je röntgenfoto’s, CT, ultrasound en nucleaire
geneeskunde behandelt, is er geen boek maar krijg je hand-outs. In het tweede gedeelte van de cursus,
over MRI (NMR) en de veiligheidsfactoren, wordt er van je verwacht dat je naast de handouts ook een
Engelstalig boek de “basic principles of MR imaging” koopt. Dit boek is goed te begrijpen, zeker in
combinatie met de hoorcolleges. Ook zonder aankoop van het boek is de MRI prima te begrijpen,
maar het is wel heel nuttig.
De hoeveelheid stof was goed te doen, zeker als de vakken natuur- en scheikunde je goed lagen op de
middelbare school. Wiskunde B is geen vereiste, maar komt soms wel goed van pas. Al met al was het
niet een hele zware cursus. Ik heb veel geleerd over de verschillende technieken, zeker over MRI.
De toetsing bestaat uit een toets halverwege de cursus die 20% meetelt en een eindtoets van 80%. De
toets halverwege de cursus gaat over alles behalve MRI en veiligheidsfactoren. Bij de eindtoets wordt
alles getoetst.
Ik vond Medische Beeldvormende Technieken een leuke cursus. Het is in combinatie met de cursus
Moleculen een leuke afwisseling van de celbiologische onderwerpen naar de verschillende soorten
beeldvormende technieken. Ook is het in combinatie met Moleculen zeer goed te volgen.
Voorwaarden zijn wel dat je interesse moet hebben in iets meer technische vakken, want dingen als
protonspins en halfwaardetijd en -dikte komen zeker aan bod.
Download