Weersituatie Zaterdag 10 en Zondag 11 September 2011

advertisement
Weersituatie
Zaterdag 10 en Zondag 11 September 2011
Weerbericht opgesteld Donderdag 08 September, 10.30 u.
Door: Eric Chavanu, Meteorologisch Adviseur ZIMOA.
www.zimoa.nl/berichten.php voor actuele data.
Algemene weersituatie donderdag 08 September 2011:
Een brede frontale zone ligt, west-oost georiënteerd, over het Europese vasteland. Hierdoor hebben we
vandaag met veel bewolking en van tijd tot tijd (buiige) regen te maken. Een hoge drukgebied over da
Atlantische Oceaan heeft een uitloper over het centrale~ en zuidelijk deel van Europa. Dit hoge drukgebied
breidt zijn invloed komende periode steeds mee over de vlieggebieden uit.
Zaterdag 03 September 2011
Zondag 04 September 2011
Verwachte weersituatie zaterdagochtend.
Het hoge drukgebied ligt dan inmiddels over het
oosten van Europa. Hierdoor wordt er met een
zuidelijke stroming vochtige en geleidelijk onstabiele
lucht aangevoerd. Een lage drukgebied ten westen
van Ierland trekt naar het noordoosten weg en het
bijbehorende koufront (blauwe lijn) zal in de loop
van zaterdagmiddag de westkust bereiken.
Verwachte weersituatie zondagochtend.
Zondagochtend ligt het koufront inmiddels over het
uiterste oosten van België en Frankrijk en is de
stroming naar zuidwest geruimd. Hierdoor zullen
andere frontale systemen weer over de vlieglijnen
kunnen trekken op zondag. We merken dit
allereerst aan een toename van de hogere en
middelbare bewolking en vervolgens gaat er enige
regen vallen.
Wind:
Wind:
Windveld / luchtdruk rond 11 uur
Windveld / luchtdruk rond 11 uur
De gehele vlieglijn heeft met een zuidelijke wind te
maken. In de vroege ochtend is hij nog zwak, 60150mpm, maar in de loop van de ochtend neemt hij
toe tot 300mpm. Tijdens buien in de middag kunnen
windvlagen voorkomen tot circa 750mpm.
Door het passeren van het koufront is de wind
enigszins geruimd naar zuidzuidwestelijk en is
kracht iets toegenomen naar 180-240mpm in de
vroege ochtend. Hierdoor neemt de kans op mist en
/ of lage stratusbewolking af tot zeer lokaal.
Inversie
Inversie:
Inversie omgeving Parijs rond 08 uur.
----------------------------------------------
Inversie omgeving Brussel rond 08 uur.
---------------------------------------------In het temperatuursopbouwprofiel geeft de rode
lijn de temperatuur en de blauwe lijn de
dauwpuntstemperatuur weer. Liggen deze dicht of
op elkaar dan is de vochtigheid groot
(=bewolking/mist)
---------------------------------------------Zondagochtend is de inversie, agv het passeren van
het koufront, minder uitgesproken aanwezig. Al zal
zeker in opklaringsgebieden, waarin lokaal
mistbanken ontstaan zijn een inversie aanwezig
zijn. Deze is overigens rond 09.30 uur overal
verdwenen.
Hierboven zien we (net als de afgelopen weken) de
temperatuursopbouw van de bovenlucht dmv. de
rode lijn. Wanneer deze naar “rechts” helt is er
sprake van een inversie.
---------------------------------------------In de vroege ochtenduren komt op uitgebreide schaal
een grondinversie voor, welke aanvankelijk maar
langzaam zal verdwijnen. Rond 09 zal deze nog
tussen 150-300m aanwezig zijn, waardoor vochtige
lucht zich hieronder zal kunnen ophopen.
Bewolking:
Bewolking:
Bewolkingsbeeld in Frankrijk zaterdag.
Bewolking in omgeving midden België op zondag.
Hoe donkerder hoe meer bewolking.
In de vroege ochtend, onder inversie, op uitgebreide
schaal lage stratusbewolking tussen 30-120m. Van
het westen uit neemt de hogere bewolking toe en in
de middag zullen stapelwolken zijn uitgegroeid tot
buienwolken. Tijdens deze buien is ook onweer
nodig. De eerste buien ontstaan rond het middaguur
over het midden van Frankrijk en trekken noord.
In de middag en avond passeert ook het koufront met
veel Cumulonimbus en Cumulusbewolking.
In de nacht op enkele plaatsen stratusbewolking
rond 150m. Verder van het westen uit toenemende
hogere~ en middelbare bewolking en geleidelijk
ontstaan ook weer enkele stapelwolken. De eerste
neerslag wordt in de loop van de middag in het
westen verwacht.
Weer/Zicht/UV:
Aanvankelijk op veel plaatsen mist(banken) met
zichten <1500m en nevelig 3-5km. In de loop van de
ochtend oplopend naar >10km. Tijdens buien loopt
het zicht terug naar 6-9km, tijdens onweer mogelijk
naar 4-7km.
Weer/Zicht/UV:
Van het westen uit toenemende bewolking gevolgd
door regen. In de vroege ochtend slechts lokaal een
enkele mistbank.
Betrouwbaarheid:
De timing en locatie van de eerste buien lijkt nog
onzekere factor, maar ligt waarschijnlijk rond het
middaguur.
Betrouwbaarheid:
De snelheid van het wegtrekken van het koufront,
en vervolgens dichterbij komen vanuit het westen
van de volgende frontale zone is nog enigszins
onzeker. Grote kans dat er zondagochtend onder
normale omstandigheden gelost kan worden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards