Beter controleren indirecte kosten bespaart bedrijven miljoenen

advertisement
PERSBERICHT
Beter controleren indirecte kosten bespaart bedrijven miljoenen
Amsterdam, 14 april 2011 – Nederlandse bedrijven kunnen miljoenen euro’s per
jaar besparen op hun indirecte kosten door nauwkeuriger controles uit te voeren,
waarmee zij onnodige kosten voorkomen. Van de totale indirecte kosten is 40%
slecht inzichtelijk op itemniveau. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat AT
Kearney heeft uitgevoerd in opdracht van American Express Corporate Payment
Solutions onder 160 grote en middelgrote ondernemingen in tien Europese
landen. De American Express European Indirect Spend Management Study toont
1
aan dat er besparingen tot 5% mogelijk zijn voor ondernemingen in Europa.
Meer aandacht voor indirecte kosten
Bedrijven zijn kostenbewuster dan ooit. De focus op kostenbeheersing komt enerzijds
voort uit de economische recessie, anderzijds volgt het uit de complexer geworden en
grotere reikwijdte van de financierings- en de inkoopfunctie. Dit heeft 84% van de
onderzochte bedrijven ertoe aangezet meer oog te hebben voor kostenposten die buiten
de traditionele reis- en representatiecategorieën vallen, waarmee zij het totale spectrum
aan indirecte kosten omvatten. Deze kosten behelzen ook tijdelijke lonen,
kantoorartikelen, telecom, koeriers en technologie. Een markt waar naar schatting alleen
al in Nederland € 53 miljard in omgaat en € 1300 miljard in Europa.
Uitsluitend werken met ‘preferred suppliers’ is de sleutel
Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemingen de noodzaak om een lijst van
voorkeursleveranciers op te stellen, serieus nemen: 66% van de ondernemingen
gebruikt een lijst van dergelijke ‘preferred suppliers‘ ten opzichte van het Europese
gemiddelde van 73%. Nederlandse bedrijven houden zich hier lang niet altijd aan: 60%
van de totale indirecte kosten van ondernemingen is conform de lijsten van
voorkeursleveranciers. Van ongeveer € 21 miljard aan indirecte kosten is bekend dat die
niet conform voorkeursleveranciers en prijsafspraken met leveranciers zijn. Daarmee
09-nov-2011
AXP Internal
Page 1 of 3
lopen Nederlandse bedrijven belangrijke besparingsmogelijkheden mis. Indien
ondernemingen nauwkeuriger controlemaatregelen zouden toepassen, kunnen zij
onnodige kosten in de toekomst voorkomen.
Edwin Schoenmakers, Directeur Corporate Payment Solutions Nederland bij American
Express Services Europe Ltd: “Het onderzoek toont aan dat alle onderzochte bedrijven
weliswaar een krachtige kostenbeheersingscultuur kennen, maar dat er behoorlijk wat
ruimte is om nauwkeuriger te kijken naar het inkoopproces. Op basis van het onderzoek
menen wij dat ondernemingen een besparing tot 5% op hun indirecte kosten kunnen
realiseren. Bedrijven zijn al op de goede weg om die besparingen te realiseren. Ze
kunnen nog meer bereiken door sterk de nadruk te leggen op kostenbeheersing, het
verkrijgen van meer inzicht en een verbeterde efficiency.”
Automatisering inkoopproces niet voldoende
Er is de afgelopen jaren een toegenomen belangstelling voor de zogeheten Enterprise
Resource Planning (ERP) software, die de verwerkingstijd binnen het inkoopproces met
50% omlaag brengt. Het onderzoek laat echter zien dat volledige procure-to-pay
systemen nog weinig worden toegepast. 58% van de Europese bedrijven geeft aan dat
niet alle transacties in het systeem worden gerapporteerd. Dit zorgt ervoor dat sommige
organisaties moeten vertrouwen op giswerk of ad hoc rapportages in de onderhandeling
met leveranciers. En hoewel 65% van de Nederlandse ondernemingen een goed inzicht
in hun indirecte kosten op itemniveau heeft, vindt slechts de helft van de Nederlandse
ondernemingen (52%) dat hun kosteninformatie nauwkeurig is. Het probleem ligt bij
slecht geïntegreerde of stand-alone systemen, aldus de respondenten.
Op basis van de onderzoeksresultaten beveelt American Express drie
maatregelen aan die ondernemingen van elke omvang helpen om naleving van
hun indirecte kostenbeleid te verbeteren en te garanderen.
1. Controlemaatregelen invoeren om ervoor te zorgen dat
voorkeursleveranciers worden gebruikt en prijsafspraken worden
gehandhaafd.
2. Een feedback proces creëren door transparantie van kosten- en
itemniveaus, dat niet-naleving signaleert, aanzet tot correctie en input
levert voor strategic sourcing.
3. Efficiency vergroten door verbetering en vereenvoudiging van end-toend processen.
___________________
1
De totale indirecte kosten van Europese bedrijven die meededen aan het onderzoek
bedroegen € 45 miljard (€ 6 miljard bij middelgrote organisaties). Op de indirecte kosten
die niet op itemniveau inzichtelijk zijn, is een besparingsinschatting van 5% van
toepassing.
Einde persbericht
Over de American Express European Indirect Spend Management Study
De American Express European Indirect Spend Management Study is uitgevoerd in de
periode november 2010 - januari 2011 om te onderzoeken in welke mate organisaties
hun interne kostenbeheersingprocedures aanpassen, gegeven de groei van
procurement in de afgelopen jaren. Het onderzoek bekeek ook in hoeverre de nadruk op
besparingen op procurement vertaald wordt in effectieve en wijdverbreide
managementpraktijken. Het onderzoek werd door AT Kearney uitgevoerd in dertig
sectoren en onder 162 bedrijven met een totale jaaromzet van €247 miljard en €45
09-nov-2011
AXP Internal
Page 2 of 3
miljard indirecte kosten in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje,
Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland.
Over American Express
American Express is wereldwijd een servicegericht bedrijf, dat klanten toegang biedt tot
producten en inzichten en ervaringen geeft die het leven verrijken en succes bieden in
het zakenleven. Voor meer informatie: http://www.americanexpress.com/netherlands/
American Express is vooral bekend geworden door de financiële diensten en producten
die zij aanbiedt, zoals de American Express Creditcards en American Express Travelers
Cheques. American Express doet echter veel meer. Anderhalve eeuw na de oprichting
in 1850, levert American Express een pakket van onderling afgestemde diensten op het
gebied van lifestyle, reizen, verzekeringen en financiën. De betaalmiddelen garanderen
de beste en meest persoonlijke service.
09-nov-2011
AXP Internal
Page 3 of 3
Download