THEMATER zoekt (nog meer) vrienden

advertisement
STICHTING THEMATER zoekt (nog meer) vrienden!
Al meer dan vijf jaar organiseren we themabijeenkomsten over maatschappelijk
belangrijke thema’s in het ISALA Theater in Capelle aan den IJssel.
Ons bestaansrecht hebben we inmiddels wel bewezen.
Drie keer per jaar brengen we zo’n 200 mensen bij elkaar om een avond te luisteren
naar en te discussiëren met topklasse inleiders. En dat in een open en prettige
atmosfeer. Afgewisseld door een theateract en aan elkaar gepraat door een bekende
moderator. Voor een overzicht van wat we allemaal hebben aangeboden en gaan
aanbieden, verwijzen we u graag naar onze site: www.themater.nl
Tot op heden zijn onze activiteiten gefinancierd door de Rabobank Rotterdam, de VAN CAPPELLEN
Stichting en de website door het ICT-bedrijf Avantage. Onze oorspronkelijke financiers steunen ons
nog steeds. Maar, ze vinden ook dat het tijd is dat we ons financiële draagvlak verbreden. Daarom
vragen we u VRIEND VAN THEMATER te worden.
Wat we u vragen:
VRIEND VAN THEMATER te worden. Dat kost u voor tenminste drie achtereenvolgende jaren maar
een bijdrage van € 500,- per jaar.
Wat we u bieden:
- uw logo op reclame-uitingen waar we invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld flyers, affiches,
driehoeksborden of onze website,
- vermelding in de aan- of afkondiging op de avonden zelf,
- de mogelijkheid om op THEMATER avonden een stand of reclamepaneel in de hal
van het ISALA Theater te zetten,
- uw relaties uitnodigen voor een avond; een unieke netwerkgelegenheid, waar bovendien zowel
deelname als consumpties gratis zijn; voor Vrienden reserveren we plaatsen,
- deelname aan onze inmiddels fameuze halfjaarlijkse ontbijten, waar met Local
Heroes (vooraanstaande Capellenaren) over het wel en wee van Themater wordt
gesproken en suggesties voor thema’s aangedragen kunnen worden.
Wat we u niet bieden:
- invloed op onze programmering; we zijn en willen onafhankelijk en ongebonden blijven
- invloed op het format van de avonden en op onze keuze van sprekers
Kortom:
Alle reden om snel VRIEND VAN THEMATER te worden door achterliggend formulier in te vullen en
terug te sturen aan:
Stichting THEMATER p/a ISALA Theater,
Postbus 222
2900 AE Capelle aan den IJssel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Voorzitter Rob Tol ( 06 51361093)
[email protected] of Penningmeester Lex Cachet (06 55107427).
1
VRIENDEN van THEMATER
Ondergetekende:
………………………………………..
Bedrijf:
………………………………………..
Adres:
………………………………………..
………………………………………..
Telefoon:
…………………………
Mail:
…………………………
is bereid VRIEND VAN THEMATER te worden en zal de komende drie jaar, jaarlijks
€ ……..
(minimaal € 500) overmaken op rekening Rabobank 10.29.59.641
Plaats: ………………………….. dd …………………….
Handtekening:
…………………………….
Naam: …………………….
Functie: ………………..
2
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards