EEE 2017 Oproep vrijwilligers en ledenverkoop Voor de EEE en de

advertisement
EEE 2017 Oproep vrijwilligers en ledenverkoop
Voor de EEE en de bijbehorende 10-daagse show hebben wij veel vrijwilligers nodig. In principe is het
natuurlijk zo dat hoe meer vrijwilligers, hoe makkelijker iedereen het heeft.
Bijgevoegd is een rooster van de klussen en functies die minimaal gedaan moeten worden.
Heb je belangstelling, laat het ons dan even weten dan kunnen we een rooster maken.
Wie mee helpt heeft natuurlijk voordeel daarvan, we zijn tenslotte een werkgroep voor en door
leden.
Zoals gebruikelijk geven we geen reiskostenvergoeding, maar wie meehelpt heeft wel vrije toegang
tot de Hortus gedurende het evenement.
Normaal gesproken betaald iedereen hetzelfde bedrag voor deelname aan de EEE, daarvan betalen
we de kosten, maar wie meehelpt door een dagdeel een van de klussen op te pakken of twee
rondleidingen geeft heeft vrije toegang tot de lezingen.
Werk je minimaal tweedagdelen mee, dan krijg je van ons ook het gezamenlijk avondeten
(traditionele optionele keuze tegen meerkosten bij deelname aan de EEE) aangeboden als blijk van
waardering.
Aanmeldingen en/of vragen kan je richten aan [email protected]
De bezetting
Even wat uitleg bij de verschillende klussen die wellicht minder vanzelfsprekend zijn:
Planten labels en Partijen maken: de aan gevoerde planten moeten van een correct showlabel
worden voorzien vanwege de uniformiteit van de tentoonstelling. Verder willen we voor bedreigde
soorten graag een label met de IUCN-bedreigingsstatus toevoegen. Partijen zoeken is simpelweg de
planten die volgens het plan in 1 bak moeten bij elkaar zetten. Dat scheelt de volgende dag een hoop
werk.
Bakken monteren: een nette betimmering om de displays maken en info panelen plaatsen.
Oranjerie inrichten voor verkopers: tafels 1e werk neerzetten zodat in de loop van de ochtend de
verkopers kunnen opbouwen. Op de tafels naam van de verkoper plakken.
Planten crèche en ledenverkoop: Het is heel vervelend als je steeds met de planten die je gekocht
hebt moet slepen. Bij de crèche kan je ze afgeven en ophalen als je weggaat. Naast het beheren van
deze planten zullen deze mensen ook de planten die leden eventueel voor de verkoop willen
aanbieden verkopen. Bij voorkeur 3 personen per dienst zodat we wat aflossing hebben en mensen
ook zelf even kunnen kijken.
Toezicht: Mensen kunnen nergens van af blijven dus willen we graag 2 toezichthouders per dienst
hebben die ook wat algemene vragen kunnen beantwoorden.
Rondleider: rond het middaguur geven we een rondleiding. Daar hebben we 1, liefst 2 personen voor
nodig. We helpen je met een basisverhaal. De ervaring leert dat er veel belangstelling is, dus 2
rondleiders per dag zou heel fijn zijn. Op de zondag van de EEE gaat de maandelijkse
zondagsrondleiding van de hortus over vleesetende planten, in principe dus geen Carnivora
rondleiding.
Publieksverkoop: Tijdens de EEE verkopen we alleen planten van leden en geen commercieel
assortiment. Na deze 3 dagen verkopen we wel zeg maar tuincentrumplanten aan het grote publiek.
En natuurlijk hebben we verkopers nodig. Op basis van voorgaande uiterst succesvolle shows is 3
personen geen overbodige luxe.
Dag
8/8
Activiteit
Basisopzet bakken
Vrijwilliger
1.
2.
9/8
Aanvoer planten
1.
2.
1.
Planten labels en
partijen bij elkaar
zoeken.
Bakken monteren
10/8
Displays maken
Oranjerie inrichten
voor verkopers in
ochtend
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
11/8
EEE
Planten crèche en
ledenverkoop
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
12/8
EEE
Planten crèche en
ledenverkoop
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
Ochtend
Middag
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
2.
3.
1.
2.
Rondleider (formele
zondagtour Hortus)
13/8
EEE
Planten crèche en
ledenverkoop
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Opruimen Oranjerie
na sluitingstijd
1. Marcel van den
Broek
2. pm
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
14/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Publieksverkoop
15/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Publieksverkoop
16/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
17/8
Publieksverkoop
1.
2.
3.
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
1.
Rondleider
Publieksverkoop
18/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Publieksverkoop
19/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Publieksverkoop
20/8
Toezicht
tentoonstelling en
voorlichting
Rondleider
Publieksverkoop
Afbraak ‘s avonds
21/8
Afvoeren
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Speciale klus voor ervaren leden!
Als we genoeg mensen kunnen vinden zouden we elke dag een kinderprogramma willen doen.
Concreet willen we iemand, uitgedorst alsof hij zo uit de jungle komt, een verhaal laten vertellen
over hoe plantensoorten gevonden worden en naar botanische tuinen en hobbyisten gaan.
De link hier is natuurlijk het verhaal van de Botanische tuinen van Bogor en Leiden, maar ook hoe het
mogelijk is dat wij allemaal deze fantastische planten kunnen houden.
Voor een soort script (vooral tips, maar verder vrij in te vullen) zorgen wij en ook voor wat “props”
zoals een Wardian case (soort draagbaar kasje dat in vorige eeuwen door plantenjagers gebruikt
werd).
Er zijn al (oud) bestuursleden die de weekenden afdekken, maar als we dit willen doen moeten we
iedere dag iemand hebben dus als je het ziet zitten, laat dan van je horen.
Ledenverkoop
Gedurende de EEE zal Carnivora geen commerciële planten verkopen. Dat doen we om de
internationale handelaren die we uitnodigen meer kans te geven om een goede opbrengst te halen.
Tegen onze normale “4 voor een tientje” kan geen handelaar op en de verkoop van ook gewoon
sortiment is belangrijk voor hun, ze kunnen niet alleen maar “specials” verkopen en toch hun reis- en
verblijfskosten belastingen, enz. er uithalen.
We verkopen die dagen WEL materiaal van leden.
Voor degenen die dat nog niet eerder hebben meegemaakt even de regels.
Een lid kan zelfgekweekte planten ter verkoop aanbieden. Dit mogen geen “gewone tuincentrum
planten” zijn. Een capensis die zo in een tuincentrum gekocht kan worden neemt alleen maar ruimte
in en kan toch niet tegen de handel op. Planten die minder algemeen zijn en/of met locatiedata zijn
waarschijnlijk wel de moeite (overleg dit even met ons).
Kom ook niet met tientallen planten, laten we iedereen een kans gunnen om wat plantjes te
verkopen en vooral ook wat minder algemeen materiaal in circulatie brengen.
Hoe werkt het?
Je brengt je planten zelf naar de stand en haalt ze na de EEE ook daar weer op. We gaan ze niet voor
je bewaren, tenzij we daar specifiek iets over afspreken (omdat je zondag niet kan maar wel
maandag ofzo) dus achterlaten zonder afspraak is compost.
Elke plant heeft 2 labels. Op een label staat de naam van de plant in het Latijn, die krijgt de koper
mee. Op het andere label staat jouw naam en de prijs die je voor de plant wil hebben (jouw keus,
maar het bestuur kan je adviseren over wat naar verwachting acceptabele prijzen zijn). Dat label
houden wij en op basis daarvan rekenen we af. Kleine disclaimer: We letten natuurlijk goed op, maar
we kunnen niet garanderen dat er niet een plant sneuvelt of verdwijnt. Daar neemt de werkgroep
geen verantwoording voor. Dat klinkt wat hard, maar we kunnen nu eenmaal niet alles uitsluiten en
veel verdienen we er niet aan.
Volgens traditie krijgt de werkgroep namelijk 10% van het verkoopbedrag voor de clubkas.
En ook hier levert het op om mee te helpen en een actief lid te zijn, want wie meehelpt op 1 van de
onderdelen betaald die 10% niet.
Beetje lang verhaal, maar we hopen van jullie te horen zodat we er samen een groot evenement van
kunnen maken.
Download