Europees sociaal akkoord - industriAll

advertisement
Europees sociaal akkoord
Europese werknemers van de Groep ENGIE:
NIEUWE RECHTEN VOOR U
Onder
bescherming
van
de
Europese federaties hebben de
vakbonden voor de werknemers
Het Europees sociaal
akkoord
een Europees akkoord over de
verbetering
voorwaarden
van
de
Tewerkstelling
sociale
Sociale garanties
onderhandeld.
Deze onderhandelingen worden
Opleiding
opgestart tijdens de Europese
ondernemingsraad van 1 april
Mobiliteit
2015.
-
Het Europees sociaal akkoord is de minimale basis voor alle bedrijven van
de groep ENGIE.
-
Het
kan
geen
bestaande,
gunstigere
voorwaarden
vervangen.
-
De nationale vakbonden van de betrokken sectoren zullen u inlichten om
de inhoud te verklaren en het akkoord te laten toepassen.
EEN ECHTE SOCIALE INVESTERING TEN DIENSTE VAN DE
TEWERKSTELLING
Europees sociaal akkoord
Europese werknemers van de Groep ENGIE: nieuwe rechten voor u
Bij de presentatie van het transformatieproject van de Groep aan de Europese
ondernemingsraad van 1 april 2015 hebben de vakbonden de onderhandeling bereikt van
een akkoord op Europees niveau om sociale garanties te verkrijgen.
1. Sociale garanties:
2. Personeelsopleiding en ontwikkeling:

Bij elke reorganisatie:
Een budget van 100 miljoen euro per jaar voor
opleidingen in Europa.


Oprichting van een extra Europees
steunfonds van 10 miljoen euro per jaar.
 Elk jaar een vakopleiding voor 2/3 van de
werknemers.
 Meer dan 50 % van de opleiding gewijd
aan vakspecifieke competenties.
wordt er systematisch een sociale
diagnose uitgevoerd met
de vakbonden.

Door
middel
van
het
akkoord

engageert ENGIE zich om de beste
Een jaarlijks opleidingsplan, in overleg met de
personeelsafgevaardigden.
sociale garanties te zoeken door

onderhandelingen te beginnen met
Alle drie jaar een ontwikkelingsgesprek voor
elke werknemer.
de vakbonden.

Versterking TBTC (elk bedrijf van de groep
moet een eigen TBTC-akkoord afsluiten),
kwetsbare branches worden in kaart gebracht.
3. Begeleiding bij vrijwillige
mobiliteit:

4. Herstructureringen:
De werknemer krijgt 3 jobs aangeboden
(naargelang zijn competenties en
persoonlijke situatie).

Premie gelijk aan 1 maand bruto-salaris
Een premie van één maand brutosalaris.

Salarisverhoging.

Verhuiskosten worden betaald.

In geval van speciale opleidingen worden
(geografische of functionele mutatie).

In
speciale
competenties,
gebied
voor
gevallen
(zeldzame
weinig
interessant
tewerkstelling,
De kosten in verband met de mobiliteit
worden betaald.
de extra kosten betaald.



Andere begeleiding: hulp bij het zoeken
naar werk voor de partner, enz.
enz.)
worden de financiële stimuli (premies
en
andere)
verhoogd
door
het
akkoord.
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
Download