Microsoft-servers – Management Servers

advertisement
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Nederlands (Dutch) juli 2006
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 1 van 61
Inleiding
In deze gebruiksrechten zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Alle Microsoft-producten zijn ingedeeld in negen licentiemodellen. Voor elk model gelden
basislicentievoorwaarden.

Bij elk licentiemodel vindt u een overzicht van de bijbehorende producten.
Universele licentievoorwaarden. De universele licentievoorwaarden die na de inhoudsopgave worden
weergegeven, zijn van toepassing op alle producten.
Licentiemodellen. Deze gebruiksrechten voor producten zijn verdeeld in negen artikelen, één voor
elk licentiemodel. Het gaat om:









Desktopapplicaties
Desktopbesturingssystemen
Developer Tools
Online Services
Servers – Besturingssystemen
Servers – Management Servers
Servers – Server/CAL
Servers – Per processor
Servers – Specialty Servers
In de inhoudsopgave en de inleiding voor elk artikel vindt u de producten die onder het desbetreffende
licentiemodel vallen. Elk artikel bevat de algemene licentievoorwaarden voor het licentiemodel en een
beschrijving van productspecifieke licentievoorwaarden voor producten in dat licentiemodel.
Voordelen van Software Assurance. Bijlage 1 bevat licentievoorwaarden die van toepassing zijn op
de voordelen van Software Assurance. Deze voordelen staan vermeld in de Productlijst.
Productgroepen. Houd er rekening mee dat licentiemodellen geen productgroepen zijn. De Productlijst
geeft aan in welk van de drie groepen (applicaties, systemen, servers) elk product valt.
Licentievoorwaarden voor een product. Als u wilt weten welke licentievoorwaarden op een product
van toepassing zijn, moet u bepalen wat het licentiemodel voor dat product is (zie de inhoudsopgave).
De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het product, zijn:



de universele licentievoorwaarden;
de algemene licentievoorwaarden voor dat licentiemodel; en
eventuele productspecifieke licentievoorwaarden voor dat product
(die aan het eind van elk artikel voor het licentiemodel staan vermeld).
Eerdere versies en producten die niet meer wereldwijd beschikbaar zijn. Over het algemeen
gelden deze productgebruiksrechten voor de meest recente producten die wereldwijd beschikbaar zijn.
Voor gebruiksrechten voor producten die niet meer voorkomen in deze gebruiksrechten voor producten,
moet u een eerdere versie raadplegen. Als u wilt weten in welk document met gebruiksrechten
voor producten een specifiek product het laatst is opgenomen, raadpleeg dan de lijst op
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx. U kunt ook een
bepaalde hoeveelheid gearchiveerde documenten met gebruiksrechten voor producten vinden
op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx. Hebt u niet de versie
die u nodig hebt, neem dan contact op met uw account manager of leverancier.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 2 van 61
Verklaring van gebruiksrechten voor producten
en overzicht van wijzigingen
Deze gebruiksrechten voor producten zijn bedoeld om het beheren van Microsoft-producten en het aanschaffen
van de juiste licenties voor deze producten gemakkelijker te maken. Als u een bestaand product wilt gebruiken,
kunt u deze gebruiksrechten voor producten of een eerdere versie van deze gebruiksrechten raadplegen die
van toepassing was op uw gebruik van het product. Hieronder vindt u toevoegingen, verwijderingen en andere
wijzigingen van de gebruiksrechten voor producten. De verklaringen worden tevens verstrekt als reactie
op vragen van klanten en zij weerspiegelen bestaand Microsoft-licentiebeleid.
Bij deze update zijn de volgende producten toegevoegd (het licentiemodel is opgenomen ter referentie):














Antigen Enterprise Manager, Antigen for Instant Messaging, Antigen for Exchange,
Antigen for SharePoint, Antigen for SMTP Gateways en Antigen Spam Manager
(Microsoft Online Services)
Compute Cluster Pack (Microsoft Servers – Specialty Servers)
BizTalk Connected Services Framework Server 3.0 (Microsoft Servers – Server/CAL) en Connected
Services Framework SBE Server Billing 3.0 en Connected Services Framework SBE Server Order
Handling 3.0 (Microsoft Servers – Specialty Servers)
Duet for Microsoft Office and SAP (Microsoft Servers – Server/CAL)
Encarta Premium 2007 (Microsoft Desktop Applications)
Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard en Enterprise Edition
(Microsoft Servers – Per processor)
Messaging and Collaboration Security Suite (Microsoft Online Services)
Microsoft Student with Encarta Premium 2007 (Microsoft Desktop Applications)
Money 2007 Deluxe Edition (Microsoft Desktop Applications)
Office Project Portfolio Server (Microsoft Servers – Server/CAL)
Systems Management Server 2003 R2 met SQL Server 2005-technologie
(Microsoft Servers – Management Servers)
TechNet Direct (Microsoft Developer Tools)
Windows XP Professional K en KN (Microsoft-desktopbesturingssystemen)
Windows Server 2003 Compute Cluster Edition (Microsoft Server – Specialty Servers)
Bij deze update is informatie over de volgende onderwerpen verwijderd:









Connected Services Framework Server 2.5 Enterprise Edition
Encarta Premium 2007
Internet Security and Accelerator Server 2004 Standard en Enterprise Edition
Microsoft eLearning Library Desktop, Developer en IT Professional Edition
Microsoft Student 2006
Money 2006 Deluxe Edition
Microsoft Operations Manager 2005 met SQL Server 2000-technologie
Systems Management Server 2003 met SQL Server 2000-technologie
Systems Management Server 2003 met SQL Server 2005-technologie
Verduidelijkingen en andere wijzigingen:


De licentievoorwaarden voor Office Live Communications Server Public Instant Messaging
Connectivity ten aanzien van toegang via PDA en mobiele telefoon, zijn bijgewerkt.
De naam Systems Center Data Protection Manager 2006 is gewijzigd in Data Protection
Manager 2006.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 3 van 61
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten raadplegen
De gebruiksrechten voor producten bevatten een artikel voor elk van de 9 licentiemodellen.
Desktopapplicaties – licentie per exemplaar per apparaat
Desktopbesturingssystemen – licentie per exemplaar per apparaat
Developer Tools – licentie per gebruiker
Online services – abonnementslicentie voor services + abonnementslicentie voor gebruikers
+ optionele abonnementslicentie voor invoegtoepassingen
Servers – Besturingssystemen – serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Servers – Management Servers – serverlicentie + licentie voor apparaatbeheer
Servers – Server/CAL – serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Servers – Per Processor – licentie per processor
Servers – Specialty Servers – serverlicentie

Gebruik de Inhoudsopgave om naar het gewenste licentiemodel te gaan.
Licentiemodellen

Lees “Universele licentievoorwaarden”. Deze zijn van toepassing op alle producten.

Lees “A. Algemene licentievoorwaarden” voor het geselecteerde model. Deze zijn van
toepassing op alle producten in het model.
Zoek naar sterretjes (*) die de
uitzonderingen en aanvullende
voorwaarden in paragraaf B aanduiden
Producten
A. Algemene
licentievoorwaarden

Op producten met een sterretje (*) naast hun naam zijn aanvullende specifieke
licentievoorwaarden van toepassing. Deze staan vermeld in “B. Uitzonderingen
en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten”.
Uitzonderingen
en aanvullende
voorwaarden voor
specifieke producten
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 4 van 61
InhoudsopgaveS
Universele licentievoorwaarden
8
Microsoft-desktopapplicaties
1. Access 2003*
2. AutoRoute 2006*
3. Data Analyzer 2002
Standard Edition
4. Digital Image Suite
2006
5. Encarta Premium 2007
6. Excel 2003
7. FrontPage 2003*
8. InfoPath 2003
9. MapPoint 2006
Fleet Edition*
10. MapPoint 2006
Standard Edition*
11. Microsoft Student met
Encarta Premium 2007
12. Money 2007
Deluxe Edition*
12
13. Office 2004 voor Mac
Professional Edition
21. Office Standard
Edition 2003
14. Office
Communicator 2005
22. OneNote 2003
15. Office InterConnect
2004
24. PowerPoint 2003
16. Office Professional
Enterprise Edition
2003*
17. Office Proofing
Tools 2003
23. Outlook 2003
25. Project 2003
Professional en
Standard Edition
26. Publisher 2003
27. Streets & Trips 2006*
18. Office Small Business
Accounting 2006
28. Virtual PC 2004
29. Virtual PC voor Mac 7.0
19. Office Small Business
Edition 2003*
30. Visio 2003 Professional
en Standard Edition
20. Office Small Business
Management
Edition 2006
32. Works Standard 8*
31. Word 2003
Microsoft Desktopbesturingssystemen
16
1. Windows XP Professional*
Microsoft-servers – Besturingssystemen
20
1. Windows Server 2003 R2 Standard
en Enterprise Edition*
3. Windows Server 2003
for Small Business Server
2. Windows Small Business Server R2 2003
Standard en Premium Edition*
Microsoft-servers – Server/CAL
26
1. Class Server 4.0*
8. Office Business Scorecard Manager 2005
2. Connected Services Framework
Server 3.0
9. Office Project Portfolio Server
3. CRM 3.0 Professional en
Small Business Edition*
11. Office SharePoint Portal Server 2003
10. Office Project Server 2003
5. Duet for Microsoft Office and SAP*
12. SQL Server 2005 (licentiemodus
Server per CAL) Workgroup, Standard
en Enterprise Edition*
6. Exchange Server 2003 Standard
en Enterprise Edition*
13. Visual Studio Team Foundation Server
with SQL Server 2005 Technology
4. Customer Care Framework 2005
7. Office Live Communications Server 2005
Standard en Enterprise Edition*
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 5 van 61
Microsoft-servers – Per processor
34
1. Application Center 2000
8. Content Management Server 2002
Standard en Enterprise Edition*
2. BizTalk Accelerator for HIPAA 3.3
Standard en Enterprise Edition*
9. Host Integration Server 2006*
3. BizTalk Accelerator for HL7 1.3
Standard
en Enterprise Edition*
10. Identity Integration Server 2003
Enterprise Edition
4. BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.3
Standard en Enterprise Edition
11. Internet Security and Acceleration
Server 2006 Standard en
Enterprise Edition
5. BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3
Standard en Enterprise Edition
12. Speech Server 2004 R2 Standard
en Enterprise Edition
6. BizTalk Server 2006 Standard
en Enterprise Edition*
13. SQL Server 2005 (licentiemodus
Per processor) Workgroup,
Standard en Enterprise Edition*
7. Commerce Server 2006 Standard
en Enterprise Edition
14. Visual Studio 2005 Team Test
Load Agent
Microsoft Developer Tools
38
1. BizTalk Server 2006 Developer Edition*
7. Visual FoxPro 9.0
2. Commerce Server 2002
Developer Edition
8. Visual SourceSafe 2005
9. Visual Studio 2005 Professional
Edition*
3. MSDN Operating Systems,
Professional, Enterprise, Universal
en Premium*
4. SQL Server 2005 Developer Edition*
10. Visual Studio 2005 Team Edition for
Software Architects, Software
Developers, and Testers*
5. TechNet Plus*
11. Visual Studio 2005 Team Suite*
6. TechNet Direct*
12. Visual Studio 2005 Tools for the
Microsoft Office System*
Microsoft-servers – Management Servers
42
1. Microsoft Operations Manager
(MOM) 2005*
4. Systems Management Server
(SMS) 2003 R2
2. MOM 2005 met SQL Server
2005-technologie*
5. SMS 2003 met SQL Server 2005technologie
3. Data Protection Manager (DPM) 2006
Microsoft-servers – Specialty Servers
47
1. Compute Cluster Pack
7. System Center Reporting Manager 2006
2. Connected Services Framework SBE
Server Billing 3.0
8. System Center Reporting
Manager 2006 met SQL Server 2005technologie*
3. Connected Services Framework SBE
Server Order Handling 3.0
9. Windows Server 2003 Compute
Cluster Edition*
4. GroupBoard Workspace
10. Windows Services for UNIX 3.5
5. Microsoft Operations Manager 2005
Workgroup Edition*
11. Virtual Server 2005 R2 Standard
en Enterprise Edition
6. Microsoft Services for Netware 5.03*
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
12. Windows Server 2003 Web Edition*
Juli 2006
Pagina 6 van 61
Microsoft Online Services
51
1. Antigen Enterprise Manager
10. Microsoft Exchange Hosted Archive
Extra Storage*
2. Antigen for Instant Messaging
3. Antigen for Exchange
11. Microsoft Exchange Hosted Continuity*
4. Antigen for SMTP Gateways
12. Microsoft Exchange Hosted Encryption*
5. Antigen for SharePoint
13. Microsoft Exchange Hosted Filtering*
6. Antigen Spam Manager*
14. Microsoft Learning Solutions*
7. MapPoint Web Services Standard
en Professional*
15. MSN Encarta Premium en Academic
16. Office Live Communications Server
Public Instant Messaging Connectivity*
8. Messaging Security Suite
17. Office Live Meeting
9. Microsoft Exchange Hosted Archive*
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
60
Juli 2006
Pagina 7 van 61
Universele licentievoorwaarden
Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Microsoft software en online
services die vallen onder uw volumelicentieovereenkomst.
A.
Uw gebruiksrechten. Als u voldoet aan uw volumelicentieovereenkomst, met inbegrip van deze
gebruiksrechten voor producten en de Productlijst, mag u de software en online services gebruiken
zoals in deze gebruiksrechten voor producten staat beschreven.
B.
Eén versie tegelijkertijd. De software kan meerdere versies bevatten, zoals een 32-bits en een 64-bits
versie. U mag maximaal één versie gebruiken voor elke licentie die u hebt aangeschaft, tenzij volgens
de licentievoorwaarden van de software het gebruik van meerdere versies is toegestaan.
C.
Programma’s van andere fabrikanten. Als andere voorwaarden zijn geleverd bij een programma
waarvoor door een andere fabrikant een licentie is uitgegeven, zijn die voorwaarden van toepassing
op uw gebruik van dit programma.
D. Pre-release code. Als andere voorwaarden zijn geleverd bij pre-release code, zijn deze voorwaarden
van toepassing op uw gebruik van deze code.
E.
Updates en aanvullingen. We kunnen de gelicentieerde software bijwerken of aanvullen. In dat geval mag
u die update of aanvulling met de software gebruiken. Als andere voorwaarden gelden voor een update
of aanvulling, zijn deze van toepassing op uw gebruik daarvan.
F.
Geen commerciële hosting. U mag de producten niet gebruiken voor commerciële hostingservices.
G. Technische beperkingen. Als de software technische beperkingen bevat die ervoor zorgen dat u de
software alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken, moet u zich aan deze beperkingen houden. U mag
deze beperkingen niet omzeilen. Zie http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx
voor meer informatie.
H. Overige rechten. Rechten voor toegang tot de software op een apparaat geven u niet het recht
Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te implementeren in software
of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat.
I.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie
kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken vallen niet onder
de documentatie.
J.
Productcodes voor volumelicenties en online services. Voor de installatie van of toegang tot
sommige producten en online services hebt u een volumelicentiecode nodig. Zie de koppeling “Volume
License Product Key” (Productcode bij volumelicentie) op http://www.microsoft.com/licensing voor
informatie over de omstandigheden wanneer u een code nodig hebt. U bent verantwoordelijk voor
het gebruik van de codes die aan u zijn toegewezen. U mag ze niet aan derden bekendmaken.
K. Op internet gebaseerde services. Microsoft mag op internet gebaseerde services bij de producten
leveren. Deze services mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag deze op internet
gebaseerde services niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de
beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken
om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts
of netwerken.
L.
Aanvullende functionaliteit. Het kan zijn dat aanvullende functionaliteit wordt aangeboden voor
de software of online services. Mogelijk zijn hierop andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing.
M. Meerdere producten of functionaliteiten samen gebruiken. U hebt een licentie nodig voor
elk product en voor elke functionaliteit met een afzonderlijke licentie die op een apparaat door een
gebruiker wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld Office gebruikt in Windows, hebt u zowel voor Office als
voor Windows een licentie nodig. Als u Terminal Services gebruikt in Windows Server, hebt u zowel
een CAL voor Windows Server als een CAL voor Terminal Services nodig.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 8 van 61
Universele licentievoorwaarden
N. .NET Framework. De software voor de onderstaande producten bevat Microsoft .NET Frameworksoftware. Deze software maakt deel uit van Microsoft Windows. De licentievoorwaarden voor
Microsoft Windows in het gedeelte Microsoft Servers – Besturingssystemen van deze gebruiksrechten
zijn van toepassing op uw gebruik van de Microsoft .NET Framework-software.

SQL Server 2005

Visual Studio 2005 Team Foundation Server met SQL Server 2005-technologie

BizTalk Server 2005
O. Vergelijkende tests.
P.
i.
Software. U heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft nodig om de resultaten
van vergelijkende tests van de serversoftware of de bijbehorende additionele software bekend te
maken aan derden. Dit geldt voor de producten in de Microsoft Server- of Microsoft Developer
Tools licentiemodellen (zie Inhoudsopgave). Deze bepaling is niet van toepassing op .NET Framework
(zie hieronder), noch op de volgende producten: Class Server, Live Communications Server,
Microsoft Operations Manager, SharePoint Portal Server, System Center Data Protection Manager,
Systems Management Server, Virtual Server, Windows Server, Microsoft Services for Netware,
Windows Services for UNIX, Windows Small Business Server.
ii.
Microsoft .NET Framework. U mag interne tests uitvoeren voor de component .NET Framework
van de Windows-besturingssystemen (‘.NET-component’). U mag de resultaten van om het even welke
test van de .NET-component bekendmaken mits u voldoet aan de volgende voorwaarden: (1) u moet
alle gegevens bekendmaken die noodzakelijk zijn voor het repliceren van de tests, waaronder
volledige en nauwkeurige gegevens van uw testmethodologie, testscripts of testcases, toegepaste
optimalisatieparameters, geteste hardware- en softwareplatforms, de naam en het versienummer
van een testtool van derden die is gebruikt tijdens het testen en de volledige broncode voor de suite
of het harnas voor de vergelijkingstest die door of voor u is ontwikkeld waarmee de .NET-component
en de concurrerende implementatie(s) zijn getest; (2) u moet bovendien de datum(s) bekendmaken
waarop u de vergelijkingstest hebt uitgevoerd, evenals specifieke versiegegevens voor alle geteste
Microsoft-softwareproducten, met inbegrip van de .NET-component; (3) uw test moet zijn
uitgevoerd nadat alle richtlijnen zijn opgevolgd voor de optimalisatie van prestaties zoals in de
productdocumentatie en/of op de ondersteuningswebsites van Microsoft wordt beschreven; bovendien
moeten de nieuwste updates, patches en fixes zijn gebruikt die beschikbaar zijn voor de .NETcomponent en het desbetreffende Microsoft-besturingssysteem; (4) het is afdoende om de
bovenstaande bekendmakingen te vermelden op een publiekelijk toegankelijke locatie, zoals
een website, zo lang bij elke publiekelijke bekendmaking van de vergelijkende test de publiekelijk
toegankelijke site wordt vermeld waarop de vereiste bekendmakingen staan vermeld en (5) niets
in deze bepaling onthoudt u van andere rechten die u hebt bij het uitvoeren van vergelijkende tests.
De bovenstaande verplichtingen zijn niet van toepassing op uw bekendmaking van de resultaten van
een aangepaste vergelijkende test van de .NET-component als deze bekendmaking van de resultaten
vertrouwelijk wordt gedaan bij een biedingsaanvraag van een toekomstige klant, als dit soort
applicaties van een klant specifiek worden getest en als de resultaten alleen bekend worden gemaakt
aan die specifieke klant. Niettegenstaande enige andere overeenkomst die u met Microsoft hebt
gesloten, als u dergelijke testresultaten bekendmaakt, heeft Microsoft het recht om de resultaten
bekend te maken van vergelijkingstests van uw product dat concurreert met de .NET-component,
mits is voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarden.
Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden:

verbindingen bij elkaar brengen,

informatie omleiden,

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks toegang heeft tot het product, of

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks met het product wordt beheerd,
(soms ook wel “multiplexing” of “pooling” genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal licenties van
welk type ook nodig.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 9 van 61
Universele licentievoorwaarden
Q. Te distribueren code. De software of online service kan een code bevatten die u mag verspreiden
in programma’s die u ontwikkelt als u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.
i.
Het recht van gebruik en distributie. De code en tekstbestanden hieronder zijn “Te distribueren code”.

Redist.txt-bestanden. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en verspreiden die staat
vermeld in Redist.txt-bestanden.

Voorbeeldcode. Het bron- en objectcodeformulier van de “voorbeeldcode” mag worden gewijzigd,
gekopieerd en gedistribueerd.

Other-dist.txt-bestanden. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en distribueren
die staat vermeld in Other-dist.txt-bestanden.

Distributie door derden. U mag distributeurs van uw programma’s toestaan de Te distribueren
code te kopiëren en te distribueren als onderdeel van die programma’s.

Aanvullende licentievoorwaarden voor MSDN Universal, MSDN Premium en Visual FoxPro 9.0.
o

Aanvullende licentievoorwaarden voor Windows Services for UNIX.
o

ii.
MSDE 2000. De Te distribueren code omvat Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine
(MSDE 2000). U mag het objectcodeformulier van MSDE 2000 kopiëren en distribueren.
Client-component van Password Synchronization. De Te distribueren code bevat de broncode
in de UNIX-directory. U mag die broncode kopiëren, wijzigen en distribueren voor gebruik met
een UNIX-besturingssysteem.
Aanvullende licentievoorwaarden voor producten in het artikel Developer Tools van deze
gebruiksrechten voor producten. De software kan ook de volgende Te distribueren code bevatten.
Het volgende is toegestaan
o
Microsoft Merge Modules. De ongewijzigde uitvoer van Microsoft Merge Modules kopiëren
en distribueren;
o
MFC’s, ATL’s en CRT’s. Het broncodeformulier wijzigen van MFC’s (Microsoft Foundation
Classes), ATL’s (Active Template Libraries) en CRT’s (C runtimes) om uw programma’s
te ontwerpen, ontwikkelen en testen en het objectcodeformulier van uw gewijzigde bestanden
onder een nieuwe naam te kopiëren en distribueren;
o
MDAC. Het objectcodeformulier van het bestand Mdac_typ.exe kopiëren en distribueren; en
o
Afbeeldingsbibliotheek. Afbeeldingen en animaties in de Afbeeldingenbibliotheek kopiëren en
distribueren zoals is beschreven in de documentatie bij de software. Ook moet u mogelijk die
inhoud wijzigen. Als u de inhoud wijzigt, moet dit zijn voor gebruik dat overeenkomt met het
toegestane gebruik van de ongewijzigde inhoud.
Distributievereisten. Voor elke Te distribueren code die u distribueert, moet u

hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw programma’s;

distributeurs en externe eindgebruikers akkoord laten gaan met voorwaarden waarmee
de code ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw overeenkomst voor
volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor producten en de Productlijst
zijn inbegrepen;

uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw programma’s; en

Microsoft vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, inclusief advocatenkosten, die betrekking
hebben op het gebruik van uw programma’s.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 10 van 61
Universele licentievoorwaarden
iii. Distributiebeperkingen. Het is niet toegestaan

auteursrecht-, merk- of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen;

de handelsmerken van Microsoft te gebruiken in de namen van uw programma’s op een manier
die suggereert dat uw programma’s afkomstig zijn van of goedgekeurd zijn door Microsoft;

andere code dan de Te distribueren code in Other-dist.txt-bestanden te distribueren in
elk programma dat is geïnstalleerd op een andere computer dan de Windows-computer;

de Te distribueren code toe te voegen aan schadelijke, misleidende of onrechtmatige
programma’s; of

de broncode van de Te distribueren code te wijzigen of te distribueren zodat een gedeelte ervan
valt onder een Uitgesloten licentie. Een Uitgesloten licentie is een licentie waarin gebruik, wijziging
en/of distributie plaatsvindt onder de voorwaarde dat:
o
de code openbaar wordt gemaakt of gedistribueerd in broncodevorm, of
o
anderen het recht hebben de code te wijzigen.
De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van producten in het
licentiemodel Microsoft Servers. Ze zijn ook van toepassing op uw gebruik van producten in
het licentiemodel Desktopapplicaties wanneer u deze gebruikt met Microsoft Virtual PC of
soortgelijke technologieën.
A.
Instance. U maakt een “instance” van software door de instellings- of installatieprocedure van de
software uit te voeren. U maakt ook een instance van software door een bestaande instance te dupliceren.
Verwijzingen naar software omvatten “instances” van de software.
B.
Een instance uitvoeren. U “voert een instance van software uit” door deze in het geheugen te laden
en een of meer van de betreffende instructies uit te voeren. Zodra u een instance uitvoert, wordt deze
beschouwd als actief (ongeacht of u verdere instructies uitvoert) totdat u de instance verwijdert
uit het geheugen.
C.
Besturingssysteemomgeving. Een “besturingssysteemomgeving” is een instance van een
besturingssysteem en instances van applicaties (indien van toepassing) die zo zijn geconfigureerd
dat ze op die instance van het besturingssysteem worden uitgevoerd. Er zijn twee soorten
besturingssysteemomgevingen: fysiek en virtueel. Een fysieke besturingssysteemomgeving
is geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd op een fysiek hardwaresysteem. Een virtuele
besturingssysteemomgeving is geconfigureerd om te worden uitgevoerd op een virtueel
(of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit:
i.
ii.
een fysieke besturingssysteemomgeving en/of
een of meer virtuele besturingssysteemomgevingen
D. Server. Een server is een fysiek hardwaresysteem waarmee serversoftware kan worden uitgevoerd.
Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk fysiek hardwaresysteem beschouwd.
E.
Een licentie toewijzen. De toewijzing van een licentie betekent dat een licentie aan één apparaat
of gebruiker wordt verstrekt.
F.
Geen scheiding van software. U mag de software niet scheiden voor gebruik in meer dan één
besturingssysteemomgeving onder één licentie, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Dit is ook van
toepassing als de besturingssysteemomgevingen zich op hetzelfde fysieke hardwaresysteem bevinden.
G. Fysieke en virtuele processoren. Een fysieke processor is een processor in een fysiek hardwaresysteem.
In fysieke besturingssysteemomgevingen worden fysieke processoren gebruikt. Een virtuele
processor is een processor in een virtueel (of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem. In virtuele
besturingssysteemomgevingen worden virtuele processoren gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat een
virtuele processor hetzelfde aantal threads of kernen heeft als elke fysieke processor in het onderliggende
fysieke hardwaresysteem.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 11 van 61
Microsoft-desktopapplicaties
Licentiemodel: per exemplaar per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1.
Access 2003*
12. Money 2007
Deluxe Edition*
21. Office Standard
Edition 2003
2.
AutoRoute 2006*
3.
Data Analyzer 2002
Standard Edition
13. Office 2004 voor Mac
Professional Edition
22. OneNote 2003
4.
Digital Image Suite 2006
14. Office Communicator 2005
24. PowerPoint 2003
5.
Encarta Premium 2007
15. Office InterConnect 2004
6.
Excel 2003
7.
FrontPage 2003*
8.
InfoPath 2003
9.
MapPoint 2006
Fleet Edition*
10. MapPoint 2006
Standard Edition*
11. Microsoft Student met
Encarta Premium 2007
16. Office Professional
Enterprise Edition 2003*
17. Office Proofing Tools 2003
18. Office Small Business
Accounting 2006
19. Office Small Business
Edition 2003*
20. Office Small Business
Management Edition 2006
23. Outlook 2003
25. Project 2003 Professional
en Standard Edition
26. Publisher 2003
27. Streets & Trips 2006*
28. Virtual PC 2004
29. Virtual PC voor Mac 7.0
30. Visio 2003 Professional
en Standard Edition
31. Word 2003
32. Works Standard 8*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I)
Installatie en gebruik.
a) Gelicentieerd apparaat. Het gelicentieerde apparaat is het apparaat waarop u de software gebruikt.

U mag op het gelicentieerde apparaat één exemplaar van de software, alle producten die deel uitmaken
van de software en een eventuele eerdere Microsoft-versie van de software installeren en gebruiken.

U mag op het gelicentieerde apparaat ook een ander exemplaar van de software in één virtuele
besturingssysteemomgeving installeren en gebruiken.

Behalve zoals hieronder is beschreven in het gedeelte Externe toegang, mag slechts één gebruiker
tegelijk de exemplaren op het gelicentieerde apparaat gebruiken.
b) Draagbaar apparaat. In plaats van een kopie van de software in een virtuele besturingssysteemomgeving
op het gelicentieerde apparaat kunt u een kopie op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik door de
enige hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat.
c) Netwerkapparaat. U mag ook één exemplaar installeren op een netwerkapparaat. U mag dat exemplaar
alleen gebruiken zoals staat vermeld in het artikel Externe toegang hieronder.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 12 van 61
Microsoft-desktoptoepassingen
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Externe toegang. U mag de software gebruiken via externe toegang vanaf een ander apparaat zoals
hieronder wordt beschreven.

Primaire gebruiker. De hoofdgebruiker van het apparaat waarop de sessie voor externe toegang
plaatsvindt, mag de software vanaf een willekeurig ander apparaat gebruiken. De software mag binnen
dezelfde licentie niet tegelijkertijd door andere personen worden gebruikt, behalve voor het verlenen
van ondersteuning.

Niet-primaire gebruikers. Elke willekeurige gebruiker mag de software via externe toegang
gebruiken vanaf een apparaat waarvoor een afzonderlijke licentie is verkregen.

Hulp op afstand. Andere apparaten mogen toegang verkrijgen tot de software voor het geven
van ondersteuning. Voor deze toegang hebt u geen extra licenties nodig.
b) Media-elementen en sjablonen. U mag afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, vormen,
videoclips en sjablonen die worden meegeleverd met de software en als zodanig worden gekenmerkt,
kopiëren en gebruiken in documenten en projecten die u maakt. U mag deze documenten en projecten
distribueren voor niet-commerciële doeleinden. Als u deze media-elementen of sjablonen voor andere
doeleinden wilt gebruiken, gaat u naar www.microsoft.com/permission om te zien of het desbetreffende
gebruik is toegestaan.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Access 2003 en Office Professional Enterprise Edition 2003:
De Te distribueren code voor runtime-bestanden van Access. U mag het objectcodeformulier van de bestanden
Setup.exe, Accessrt.msi en Accessrt.cab kopiëren en distribueren van een exemplaar van Office Professional
Enterprise Edition 2003 of Office Access 2003 waarvoor u over een geldige licentie beschikt. De voorwaarden
voor de Te distribueren code in de universele licentievoorwaarden zijn van toepassing. Bovendien
mogen uw eindgebruikers en u alleen deze bestanden gebruiken om databasefuncties te maken voor
uw niet-databasebeheerprogramma’s.
Voor Encarta Premium 2007 en Microsoft Student met Encarta Premium 2007:
Toestemming voor internetservices. Met de softwarefunctie die hieronder wordt beschreven, wordt verbinding
gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via internet. In sommige gevallen ontvangt
u geen afzonderlijke melding wanneer met deze functie verbinding wordt gemaakt. Voor de functie worden
internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw
IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het
apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de internetservice
aan u beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie u bent of om contact met
u op te nemen. U kunt deze functie uitschakelen. Raadpleeg de documentatie bij de software voor meer informatie
over de functie. Door deze functie te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens.
Functies voor webinhoud. Met bepaalde softwarefuncties kan verwante inhoud worden opgehaald bij Microsoft
en aan u worden verstrekt. Voor het verstrekken van de inhoud worden door deze functies de volgende gegevens
naar Microsoft gezonden: het type besturingssysteem, de naam en versie van de software die u gebruikt, het type
browser, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies
zijn illustraties, sjablonen, online training, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies
voor webinhoud niet te gebruiken.
Voor FrontPage 2003:
Webonderdelen. De software bevat webonderdelen voor nieuwsberichten van MSNBC, aandelenkoersen
van MSN MoneyCentral en MSN Search. U mag deze webonderdelen alleen gebruiken op websites die u maakt.
U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit voor de software is toegestaan. Handelsmerken of logo’s
die in de webonderdelen worden weergegeven, mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de
webonderdelen mogen niet worden uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken
dat een relatie wordt geïmpliceerd met Microsoft of MSNBC, of dat Microsoft of MSNBC of hun software of services
in diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 13 van 61
Microsoft-desktoptoepassingen
Voor MapPoint 2006 Fleet en Standard Edition, Streets & Trips 2006 en AutoRoute 2006:
Het gebruik van kaarten.

Het is toegestaan kaarten en informatie van kaarten te kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is niet toegestaan juridische of copyrightbepalingen te verwijderen of wijzigen.

Het is niet toegestaan de software te gebruiken voor verkoopdoeleinden.

Sommige informatie in de software kan onjuist zijn en kan leiden tot onjuiste resultaten. Er kan niet worden
gegarandeerd dat in de software exact de juiste afstanden, aanwijzingen of geografische kenmerken
worden vermeld of afgebeeld. Het is niet toegestaan de software op een onveilige manier te gebruiken.
Voor MapPoint 2006 Fleet en Standard Edition:
Het gebruik van kaarten.

Het is niet toegestaan in real-time routeaanwijzingen te verstrekken aan voertuigen. Het is niet
toegestaan een route of bestemmingsvolgorde te berekenen of aan te bevelen op basis van de locatie
van meerdere voertuigen.

Het is alleen toegestaan het gelicentieerde apparaat op de systemen van uw voertuig aan te sluiten voor
de stroomtoevoer of om de gesproken aanwijzingen van de software via het audiosysteem te laten horen.

Het is niet toegestaan de software voor andere doeleinden op de voertuigsystemen aan te sluiten.
Wagenparktoepassingen. Onder “wagenparktoepassingen” wordt software verstaan waarin MapPoint wordt
gebruikt en gegevens van sensoren die specifiek met meerdere voertuigen worden gebruikt voor het leveren
van locatiegegevens (zoals GPS-systemen en systemen voor triangulatie). U mag MapPoint alleen met
wagenparktoepassingen gebruiken als u over een licentie beschikt voor MapPoint Fleet Edition. Bij MapPoint Fleet
Edition mag u de software gebruiken voor wagenparktoepassingen voor een onbeperkt aantal voertuigen.
Voor Money 2007 Deluxe Edition:
Toestemming voor op internet gebaseerde services en updates. De software kan functies bevatten waarmee
verbinding wordt gemaakt met computersystemen van Microsoft of de serviceprovider wanneer u de functies
gebruikt terwijl u toegang hebt tot internet. Mogelijk moet u deze services afzonderlijk tegen een vergoeding bij
een serviceprovider aanschaffen. Wanneer u gebruik maakt van de op internet gebaseerde services en updates,
kunnen er naar de desbetreffende systemen gegevens worden verzonden zoals accountnamen, financiële
transacties, begunstigden, bestedingslimieten en instellingen voor meldingen. In sommige gevallen ontvangt
u geen afzonderlijke melding wanneer er verbinding wordt gemaakt. U kunt deze functies uitschakelen of niet
gebruiken. Zie de softwaredocumentatie voor meer informatie over deze functies. Microsoft mag updates voor
de software op uw computer downloaden en installeren, waaronder updates die vereist zijn om gebruik te blijven
maken van de op internet gebaseerde services. Door het gebruik van deze functies stemt u in met het verzenden
van deze gegevens en met de voorwaarden voor het gebruik van deze functies, die te vinden zijn in het beleid
voor op internet gebaseerde services van Money, op http://go.microsoft.com/?linkid=4767044. Microsoft behoudt
zich het recht voor om deze op internet gebaseerde services op elk gewenst moment te beëindigen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 14 van 61
Microsoft-desktoptoepassingen
Voor Office Professional Enterprise Edition 2003:
Thuiswerklicentie (WAH). Voor elke licentie die u aanschaft, mag de hoofdgebruiker van een apparaat waarop
een exemplaar van de software met een afzonderlijke licentie (apparaat op het werk) wordt uitgevoerd, één
exemplaar van de software op een apparaat thuis (WAH-gebruiker) installeren en gebruiken. Als u de software
op het apparaat op het werk bijwerkt, mag de WAH-gebruiker het exemplaar op het apparaat thuis ook bijwerken.
De rechten van de WAH-gebruiker om de software te gebruiken, eindigen wanneer de WAH-gebruiker uw
organisatie verlaat. De WAH-gebruiker moet de software in dat geval van het apparaat thuis verwijderen.
Office Resource Kit.

Installatie en gebruik. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de Office Resource Kit installeren
en gebruiken.

Distributie. U mag de software van de Office Resource Kit kopiëren en distribueren. Elk exemplaar
moet compleet zijn en alle auteursrecht- en handelsrechtvermeldingen moeten erbij zijn opgenomen.
Eindgebruikers moeten akkoord gaan met voorwaarden waarmee de software ten minste in dezelfde
mate wordt beschermd als met uw overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze
gebruiksrechten voor producten zijn opgenomen.
Office Web Component. U mag een willekeurig aantal exemplaren van de Office Web Component-software
installeren en gebruiken. U mag het onderdeel alleen gebruiken om exemplaren van statische documenten,
tekst en afbeeldingen die met de software zijn gemaakt, te bekijken en af te drukken. U hebt geen afzonderlijke
licenties nodig voor die exemplaren van de software zolang u ze alleen voor die doeleinden gebruikt.
Voor Office Professional Enterprise Edition 2003 en Works Standard 8:
PowerPoint Viewer.

Installatie en gebruik. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van PowerPoint Viewer installeren
en gebruiken.

Distributie. U mag de software van PowerPoint Viewer software. kopiëren en distribueren.
Elk exemplaar moet compleet zijn en alle auteursrecht- en handelsrechtvermeldingen moeten erbij zijn
opgenomen. Eindgebruikers moeten akkoord gaan met voorwaarden waarmee de software ten minste
in dezelfde mate wordt beschermd als met uw overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze
gebruiksrechten voor producten zijn opgenomen.
Voor Office Small Business Edition 2003:
Functies voor het schrijven van rapporten. De software bevat functies voor het schrijven van rapporten.
U mag deze functies alleen gebruiken om rapporten te genereren op basis van gegevens die door
de software worden geleverd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 15 van 61
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Licentiemodel: per exemplaar per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.

Windows XP Professional*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruik.
a) U mag maximaal twee exemplaren van de software installeren op één apparaat.
b) Met uitzondering van de bepalingen in artikel II.a en II.b hieronder mag de software door slechts één
gebruiker tegelijkertijd worden gebruikt.
c)
U mag een eerdere versie uitvoeren in plaats van de gelicentieerde versie voor een of beide exemplaren.
d) U mag de exemplaren van de software alleen gebruiken op het apparaat waarop u de software het eerst
hebt geïnstalleerd.
e) U mag de software gelijktijdig op maximaal twee processoren in dat apparaat gebruiken.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Apparaatverbindingen.

U mag maximaal 10 andere apparaten toegang geven tot de software voor het gebruik
van File Services, Print Services, Internet Information Services, Internet Connection Sharing
en Telephony Services.

De limiet voor 10 verbindingen is van toepassing op apparaten die indirect toegang hebben tot
de software via “multiplexing” of andere software of hardware waarmee verbindingen bij elkaar
worden gebracht.
b) Technologieën voor externe toegang. Onder de volgende voorwaarden is de toegang tot en
het gebruik van de software toegestaan met behulp van technologieën voor externe toegang:

Extern bureaublad. De hoofdgebruiker van het apparaat kan toegang krijgen tot een sessie van
een ander apparaat via technologieën zoals Extern bureaublad. Een “‘sessie” is directe of indirecte
interactie met de software via een willekeurige combinatie van invoer-, uitvoer- en
weergaveapparaten. Andere gebruikers mogen via deze technologieën toegang krijgen tot een sessie
vanaf een willekeurig apparaat als:
(1) voor het externe apparaat een afzonderlijke licentie voor het uitvoeren van de software
is verleend; of
(2) de gebruiker of het externe apparaat een RDL-licentie (licentie voor Extern bureaublad) heeft.

c)
Overige technologieën voor toegang. U mag Hulp op afstand of soortgelijke technologieën
gebruiken om een actieve sessie te delen.
RDL’s (licenties voor Extern bureaublad).

Typen RDL’s. Er zijn twee typen RDL’s: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-RDL mag één apparaat, dat door één gebruiker tegelijkertijd wordt gebruikt,
toegang verkrijgen tot uw exemplaren van de software waarvoor u over een licentie beschikt.
Per gebruikers-RDL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat gebruikt, toegang verkrijgen
tot uw exemplaren van de software waarvoor u over een licentie beschikt. U mag een RDL alleen
gebruiken met de versie van de software waarvoor de licentie is verstrekt. U mag een combinatie
van apparaat- en gebruikers-RDL’s gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 16 van 61
Microsoft Desktopbesturingssystemen

RDL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:
(1) een apparaat-RDL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat, of een gebruikers-RDL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen
aan een andere gebruiker; of
(2) een apparaat-RDL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste
apparaat buiten werking is, of een gebruikers-RDL aan een invalkracht toewijzen
wanneer de gebruiker afwezig is.
d) Overige vormen van extern gebruik. U mag een onbeperkt aantal apparaten toegang geven
tot de software voor andere doeleinden dan staan omschreven in II (a) en (b), bijvoorbeeld voor
het synchroniseren van gegevens tussen apparaten.
III) Kennisgevingen.
a) Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefuncties die hieronder worden
beschreven, wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via
internet. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding
maken. Voor deze functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar
de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van
de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd.
Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar
te stellen. Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie u bent of om contact met u
op te nemen. U kunt deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij
de software voor meer informatie over deze functies. Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord
met het verzenden van deze gegevens.

Windows Update-functie. U mag nieuwe hardware aansluiten op het apparaat waarop u de
software hebt geïnstalleerd. Mogelijk beschikt uw apparaat niet over de juiste stuurprogramma’s om
te kunnen communiceren met die hardware. In dat geval kan met de updatefunctie van de software
het juiste stuurprogramma worden opgehaald bij Microsoft en kan dit stuurprogramma op uw
apparaat worden geïnstalleerd. U kunt deze functie uitschakelen.

Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft
en aan u leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar Microsoft
over het type besturingssysteem, de naam en de versie van de gebruikte software, het type browser
en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Voorbeelden van deze
functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Appshelp. U kunt
ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken.

Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten
vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is
gecodeerd volgens de X.509-standaard. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten
voor certificaten bij. Deze beveiligingsfuncties werken alleen wanneer u internet gebruikt.

Auto Root Update. Via de functie Auto Root Update wordt de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties bijgewerkt. U kunt de functie Auto Root Update uitschakelen.

Windows Media Digital Rights Management. Eigenaren van inhoud gebruiken de
WMDRM-technologie (Windows Media Digital Rights Management) om hun intellectuele
eigendommen, waaronder het auteursrecht, te beschermen. WMDRM wordt door deze software en
software van andere fabrikanten gebruikt voor het afspelen en kopiëren van met WMDRM beveiligde
inhoud. Als de inhoud niet door de software wordt beschermd, kunnen eigenaren Microsoft vragen
het onmogelijk te maken voor de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren
van beschermde inhoud. Deze intrekking heeft geen gevolgen voor andere inhoud. Wanneer u
licenties downloadt voor beschermde inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst met
intrekkingen aan de licenties kan toevoegen. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u
WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als Microsoft-software WMDRM bevat,
wordt u vóór het bijwerken om toestemming gevraagd. Als u geen toestemming geeft voor het
bijwerken van de software, krijgt u geen toegang tot software waarvoor de bijgewerkte software
vereist is. WMDRM-functies die toegang nodig hebben tot internet, kunnen worden uitgeschakeld.
Wanneer deze functies zijn uitgeschakeld, kunt u nog wel inhoud afspelen waarvoor u over een
geldige licentie beschikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 17 van 61
Microsoft Desktopbesturingssystemen

Windows Media Player. Wanneer u Windows Media Player gebruikt, wordt verbinding gemaakt
met Microsoft voor:
(1) compatibele online muziekservices in uw regio;
(2) nieuwe versies van de speler; en
(3) codecs als uw apparaat niet de juiste codecs heeft voor het afspelen van inhoud.
U kunt deze laatste functie uitschakelen.
Zie http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx voor meer informatie.
b) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat
MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor gegevenscompressie
van videogegevens.
Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE
VISUELE NORM VOOR MPEG-4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET (A)
GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN
CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET AAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN DEELNAM, EN (ii) DIE UITSLUITEND
VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN
AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; www.mpegla.com.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Windows XP Professional en Windows XP Professional K en KN:
Van Windows XP Professional zijn drie edities verkrijgbaar voor gebruik in Korea:

Windows XP Professional

Windows XP Professional K

Windows XP Professional KN
Windows XP Professional en Windows XP Professional K bevatten Windows Media Player en Windows
Messenger, zoals gedefinieerd door de Korean Fair Trade Commission (KFTC). Dit geldt niet voor KN.
Raadpleeg de Microsoft Productlijst op http://microsoft.com/licensing voor meer informatie over de taalversies
en mediavoorzieningen die beschikbaar zijn in elk van deze edities.
Windows XP Professional K. De KFTC eist dat de software koppelingen bevat naar websites van andere
leveranciers om u in de gelegenheid te stellen mediaspelers en software voor expresberichten van andere
leveranciers te downloaden en installeren. Het opnemen van deze koppelingen houdt niet in dat Microsoft
de software van de andere leverancier of de websites en de bijbehorende inhoud, goedkeurt. Microsoft biedt
geen enkele garantie aangaande de software van andere leveranciers.
Windows XP Professional KN:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor Windows Media
Digital Rights Management, Windows Media Player en de kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele
standaard hierboven, zijn niet van toepassing wanneer deze software wordt gebruikt.
Kennisgeving aangaande het ontbreken van Windows Media Player en Windows Messenger.

U hebt een mediaspeler nodig, hetzij van Microsoft of van een andere leverancier, om audio-cd’s
of mediabestanden af te spelen, inhoud onder te brengen in een mediabibliotheek, afspeellijsten te
maken, audio-cd’s te converteren in mediabestanden, een audio-cd te maken, persoonlijke video’s
te maken, artiest- en titelgegevens van mediabestanden te bekijken, albumafbeeldingen van
muziekbestanden te bekijken of muziek over te brengen naar persoonlijke muziekspelers.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 18 van 61
Microsoft Desktopbesturingssystemen

U moet afzonderlijke software voor expresberichten installeren, hetzij van Microsoft of van een andere
leverancier, om in real-time met anderen te communiceren vanaf uw computer, via chat-, spraaken videotechnologie.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/kn.
Extra beperkte garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie aangaande functionaliteit die is gekoppeld
aan Windows Media Player of Windows Messenger, zoals gedefinieerd door de KFTC, ongeacht eventuele
informatie die op het tegendeel wijst in uw gebruiksrechtovereenkomst.
Voor Windows XP Professional N:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor
Windows Media Digital Rights Management, Windows Media Player en de kennisgeving aangaande
de MPEG-4 visuele standaard hierboven, zijn niet van toepassing wanneer deze software wordt gebruikt.
Kennisgeving aangaande het ontbreken van Windows Media Player. Bepaalde gedeelten van
Windows XP Professional die zijn gekoppeld aan Windows Media Player, zoals gedefinieerd door
de Europese Commissie, zijn niet in de software opgenomen. Dit betekent dat u een mediaspeler,
van Microsoft of een andere fabrikant, nodig hebt voor het afspelen van audio-cd’s of mediabestanden,
het ordenen van inhoud in een mediabibliotheek, het maken van afspeellijsten, het omzetten
van audio-cd’s in mediabestanden, het maken van audio-cd’s, het maken van persoonlijke video’s,
het bekijken van gegevens over artiesten en titels van mediabestanden, het bekijken van het artwork van
de bij muziekbestanden behorende albums, of het overbrengen van muziek naar persoonlijke muziekspelers.
Meer informatie (waaronder een lijst met bestanden die niet in de software zijn opgenomen) is te vinden
op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=30822&clcid=0x409.
Extra beperkte garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie aangaande functionaliteit die verband houdt
met Windows Media Player, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie, ondanks mededelingen
die op het tegendeel wijzen in uw volumelicentieovereenkomst.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 19 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Licentiemodel: serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1. Windows Server 2003 R2 Standard
en Enterprise Edition*
3. Windows Server 2003
for Small Business Server
2. Windows Small Business Server 2003 R2
Standard en Premium Edition*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I)
De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u deze licentie
aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor de betreffende licentie.
U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan
meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na
de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de gelicentieerde server buiten
bedrijf stelt door de permanente hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server
waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkt aantal instances van de
aanvullende software in onderstaande tabel uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen
op een onbeperkt aantal apparaten. U mag de aanvullende software alleen direct met de serversoftware
of indirect via andere aanvullende software gebruiken.
Product
Lijst van aanvullende software
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
Windows Server 2003 for Small Business Server
 GPMC
 Server Administration Tools in adminpak.msi
 Shadow Copy Client
 DFS Namespaces and Replication Console
 File Server Management
 File Server Resource Manager
Windows Server 2003 R2 Standard
en Enterprise Edition
 Identity Management for Unix Admin Pack
 Print Management
 Remote Desktop Connection
 Server Administration Tools
 Windows System Resource Manager
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 20 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product
Lijst van aanvullende software
 Server Administration Tools
 Remote Desktop Connection
 Office Outlook 2003
 SQL Business Intelligence
Development Studio
 SQL Server 2005 Books Online
Windows Small Business Server 2003 R2 Standard
en Premium Edition
 SQL Connectivity Components
 SQL Legacy Components
 SQL Management Tools
 SQL Reporting Services Report Manager
 SQL Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
IV) Instances maken en opslaan op uw servers en opslagmedia. U beschikt over onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag elk gewenst aantal instances van de serversoftware en aanvullende software aanschaffen.
b) U mag instances van de serversoftware en aanvullende software opslaan op een van uw servers
of opslagmedia.
c)
U mag instances van de serversoftware en aanvullende software alleen maken en opslaan in het kader
van uw recht om instances van de serversoftware uit te voeren onder een van uw softwarelicenties
zoals hierboven is beschreven (u mag bijvoorbeeld geen instances distribueren aan derden).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL’s (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of indirect
toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk
apparaat beschouwd. De juiste CAL voor elk apparaat staat in de onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL’s nodig voor:
(1) gebruikers of apparaten die alleen toegang hebben tot de instances van serversoftware via
internet zonder dat verificatie plaatsvindt of individuele identificatie door de serversoftware
of op welke andere manier dan ook,
(2) servers waarvoor een licentie is verstrekt om instances van de serversoftware uit te
voeren, en
(3) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de serversoftware
om deze instances te beheren.

Uw CAL’s geven toegang tot instances van eerdere versies, maar niet van latere versies van
de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 21 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen

Voor bepaalde functionaliteit van de serversoftware zijn aanvullende CAL’s vereist, zoals in de
onderstaande tabel staat vermeld.
Product of functionaliteit
Windows Server 2003 for
Small Business Server
Windows Server 2003 R2 Rights
Management Services
Lijst van CAL’s
 CAL voor Windows Server 2003 for
Small Business Server
 CAL voor Windows Server 2003 Rights
Management Services
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 24 april 2003 of later) of
Windows Server 2003 R2 Standard
en Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2
Terminal Services
Windows Small Business Server 2003 R2
Standard en Premium Edition
 Core CAL (met actieve dekking voor Software
Assurance op 24 april 2003 of later) of
 CAL voor Windows Server 2003 of
 Windows Small Business Server 2003 CAL
(voor willekeurige gebruikers of apparaten die toegang
hebben tot instances van de serversoftware en zich
binnen hetzelfde SBS-domein bevinden)
 CAL voor Windows Server 2003 Terminal Services
 CAL voor Windows Small Business Server 2003
b) Typen CAL’s. Er zijn twee typen CAL’s: een voor apparaten en een voor gebruikers. Per apparaat-CAL
mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt, toegang verkrijgen tot instances
van de serversoftware op uw gelicentieerde servers. Per gebruikers-CAL mag één gebruiker, die
een willekeurig apparaat gebruikt, toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op
servers waarvoor u over een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie van apparaaten gebruikers-CAL’s gebruiken.
c)
CAL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander apparaat of
de gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker, of

een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste apparaat buiten
werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen wanneer de gebruiker afwezig is.
d) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft, toewijzen
aan een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instances van de serversoftware uit
te voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd. Voor elke External
Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een onbeperkt aantal externe gebruikers
toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op die server. Voor die gebruikers hebt u geen
CAL’s nodig. Met “externe gebruikers” worden gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen.

De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande
tabel vermeld.

External Connector-licenties bieden toegang tot uw instances van eerdere versies, maar
niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 22 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen

Als u een toegangslicentie wilt aanschaffen onder External Connector-licenties, zijn voor bepaalde
functionaliteit van de serversoftware aanvullende External Connector-licenties vereist, zoals in de
onderstaande tabel staat vermeld.
Product of functionaliteit
Lijst van External Connector-licenties
Windows Server 2003 for
Small Business Server
 Niet beschikbaar
 External Connector-licentie voor
Windows Server 2003 Rights Management Services
Windows Server 2003 R2 Rights
Management Services
 External Connector-licentie voor
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2 Standard
en Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2 Terminal Services
Windows Small Business Server R2 2003
Standard en Premium Edition
 External Connector-licentie voor
Windows Server 2003 Terminal Services
 Niet beschikbaar
e) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connector-licentie
opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de laatste toewijzing).
U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server waaraan de licentie
was toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente hardwarestoring.
f)
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven
in de universele licentievoorwaarden.
g) MOM Management Packs (Microsoft Operations Manager). De software kan
MOM Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden voor MOM in het artikel Server –
Management Server van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik
van deze MOM Management Packs.
VI) Kennisgevingen.
a) Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefuncties die hieronder worden
beschreven, wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via
internet. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding
maken. Voor deze functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar
de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van
de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software uitvoert. Microsoft
gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen.
Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie u bent of om contact met u op te nemen.
U kunt deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij de software voor
meer informatie over deze functies. Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden
van deze gegevens.

Windows Update-functie. U mag nieuwe hardware aansluiten op het apparaat waarop u de
software uitvoert. Mogelijk beschikt uw apparaat niet over de juiste stuurprogramma’s om te kunnen
communiceren met die hardware. In dat geval kan met de updatefunctie van de software het juiste
stuurprogramma worden opgehaald bij Microsoft en kan dit stuurprogramma op uw apparaat
worden geïnstalleerd. U kunt deze functie uitschakelen.

Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft
en aan u leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar Microsoft
over het type besturingssysteem, de naam en de versie van de gebruikte software, het type browser
en de taalcode van het apparaat waarop u de software uitvoert. Voorbeelden van deze functies zijn
illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor kiezen
deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken.

Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten
vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is
gecodeerd volgens de X.509-standaard. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten
voor certificaten bij. Deze beveiligingsfuncties werken alleen wanneer u internet gebruikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 23 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen

Auto Root Update. Via de functie Auto Root Update wordt de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties bijgewerkt. U kunt de functie Auto Root Update uitschakelen.

Windows Media Digital Rights Management. Eigenaren van inhoud gebruiken de WMDRMtechnologie (Windows Media Digital Rights Management) om hun intellectuele eigendommen,
waaronder het auteursrecht, te beschermen. WMDRM wordt door deze software en software van
andere fabrikanten gebruikt voor het afspelen en kopiëren van met WMDRM beveiligde inhoud.
Als de inhoud niet door de software wordt beschermd, kunnen eigenaren Microsoft vragen het
onmogelijk te maken voor de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van
beschermde inhoud. Deze intrekking heeft geen gevolgen voor andere inhoud. Wanneer u licenties
downloadt voor beschermde inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst met intrekkingen
aan de licenties kan toevoegen. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt
om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als Microsoft-software WMDRM bevat, wordt u vóór het
bijwerken om toestemming gevraagd. Als u geen toestemming geeft voor het bijwerken van de
software, krijgt u geen toegang tot software waarvoor de bijgewerkte software vereist is. WMDRMfuncties die toegang nodig hebben tot internet, kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer deze
functies zijn uitgeschakeld, kunt u nog wel inhoud afspelen waarvoor u over een geldige
licentie beschikt.

Windows Media Player. Wanneer u Windows Media Player gebruikt, wordt verbinding gemaakt
met Microsoft voor:
(1) compatibele online muziekservices in uw regio;
(2) nieuwe versies van de speler; en
(3) codecs als uw apparaat niet de juiste codecs heeft voor het afspelen van inhoud.
U kunt deze laatste functie uitschakelen.
Zie http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx voor meer informatie.

Windows Rights Management Services. De software bevat een functie waarmee u inhoud kunt
maken die niet kan worden afgedrukt, gekopieerd of naar anderen kan worden verzonden zonder
uw toestemming. U moet verbinding maken met Microsoft wanneer u deze functie voor het eerst wilt
gebruiken. Bovendien moet u eens per jaar opnieuw verbinding maken om de functie bij te werken.
Zie http://www.microsoft.com/pki/rms/cps/ voor meer informatie. U kunt ervoor kiezen deze functie
niet te gebruiken.
b) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat MPEG-4
visuele coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor gegevenscompressie van
videogegevens. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE
VISUELE NORM VOOR MPEG-4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET (A)
GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN
CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET AAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN DEELNAM, EN (ii) DIE UITSLUITEND
VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN
AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; www.mpegla.com.
c)
Gegevensopslag. De serversoftware kan technologie voor gegevensopslag met de naam
Microsoft SQL Server Desktop Engine voor Windows bevatten. Componenten van de serversoftware
gebruiken deze technologie om gegevens op te slaan. U mag deze technologie niet anderszins gebruiken
of benaderen onder deze gebruiksrechten voor producten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 24 van 61
Microsoft-servers – Besturingssystemen
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst, geldt het volgende:


U mag op elk gewenst moment het volgende uitvoeren op de gelicentieerde server:
o
één instance van de serversoftware in één fysieke besturingssysteemomgeving, en
o
maximaal vier instances van de serversoftware in virtuele besturingssysteemomgevingen (slechts
één instance per virtuele besturingssysteemomgeving). U mag een instance van Standard Edition
in plaats van Enterprise Edition uitvoeren in elke van deze virtuele besturingssysteemomgevingen.
Als u alle vijf toegestane instances tegelijkertijd uitvoert, mag de actieve instance van de serversoftware
in de fysieke besturingssysteemomgeving alleen worden gebruikt om emulatiesoftware voor hardware
uit te voeren en om besturingssystemen te beheren en onderhouden op de gelicentieerde server.
Voor Windows Server 2003 R2 Standard en Enterprise Edition:
Windows Server 2003-CAL’s. De serversoftware kan worden gebruikt in de modus “per apparaat”, “per gebruiker”
of “per server”. In de modus “per apparaat of per gebruiker” hebt u een Windows Server 2003-CAL nodig voor
alle apparaten of gebruikers die direct of indirect toegang hebben tot instances van de serversoftware op
gelicentieerde servers. In de modus “per server” hebt u zoveel Windows Server 2003-CAL’s nodig als het maximum
aantal apparaten en gebruikers dat tegelijkertijd direct of indirect toegang kan verkrijgen tot een instance van
de serversoftware. Deze CAL’s moeten exclusief aan deze instance zijn gekoppeld. U mag de modus slechts
eenmaal wijzigen, van “per server” naar “per apparaat of per gebruiker”. Als u dit doet, behoudt u een gelijk
aantal Windows Server 2003-CAL’s. U mag Core CAL’s en CAL’s voor BackOffice alleen gebruiken om toegang
te verkrijgen tot serversoftware die in de modus “per apparaat” of “per gebruiker” wordt gebruikt.
Voor Windows Server 2003 R2 Terminal Services:
Ongeacht de modus waarin u de serversoftware gebruikt, is het volgende van toepassing.

CAL’s voor Windows Terminal Services. Naast een CAL voor Windows Server of een core-CAL
moet u een CAL voor Windows Terminal Services aanschaffen voor alle gebruikers of apparaten
die de serversoftware direct of indirect gebruiken om als host te fungeren voor een grafische
gebruikersinterface (met de Windows Server Terminal Services-functionaliteit of een andere technologie).

CAL’s voor Terminal Services beheren. U hebt geen CAL voor Terminal Services nodig om een koppeling
met een consolesessie tot stand te brengen of hiervan een kopie te maken. Een “consolesessie”
is een sessie die wordt uitgevoerd via het aangewezen primaire toetsenbord en weergaveapparaat
(of gelijksoortige apparatuur).
Thuiswerklicentie (WAH). Voor elke licentie die u aanschaft, kan de hoofdgebruiker van een apparaat waaraan
u een licentie toewijst voor toegang tot instances van de serversoftware (apparaat op het werk), toegang tot
diezelfde instances verkrijgen vanaf een apparaat thuis (WAH-gebruiker). Voor toegang vanaf het apparaat thuis
is geen afzonderlijke CAL voor Windows Server vereist. Als u de licentie voor het apparaat op het werk bijwerkt,
hebt u via het apparaat thuis toegang tot dezelfde latere versies van instances van de serversoftware als het
apparaat op het werk. Het recht van de WAH-gebruiker op toegang tot instances van de serversoftware eindigt
wanneer de WAH-gebruiker uw organisatie verlaat. U mag WAH-licenties op anderen overdragen als dit volgens
uw volumelicentieovereenkomst is toegestaan, maar alleen als dit met onze instemming gebeurt.
Voor Windows Small Business Server 2003 R2:
SQL Server (Premium Edition). U mag te allen tijde een onbeperkt aantal exemplaren van het SQL Server 2005
Workgroup Edition uitvoeren in dezelfde fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving als de serversoftware
op de server waarvoor u over een licentie beschikt. U mag alleen de SQL Management Tools, SQL Server 2005
Books-Online en SQL Development Kit gebruiken in combinatie met het SQL Server-gedeelte van de software.
FrontPage. De licentievoorwaarden voor FrontPage in het artikel Desktopapplicaties van deze gebruiksrechten
voor producten zijn van toepassing op het gebruik van het FrontPage-gedeelte van de software.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 25 van 61
Microsoft-servers – Server/CAL
Licentiemodel: serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1. Class Server 4.0*
8. Office Business Scorecard Manager 2005
2.
Connected Services Framework Server 3.0
9.
Office Project Portfolio Server
3.
CRM 3.0 Professional en
Small Business Edition*
10. Office Project Server 2003
4.
Customer Care Framework 2005
5.
Duet for Microsoft Office and SAP*
6.
Exchange Server 2003 Standard en
Enterprise Edition*
12. SQL Server 2005 (licentiemodus
Server per CAL) Workgroup, Standard
en Enterprise Edition*
7.
Office Live Communications Server 2005
Standard en Enterprise Edition*
11. Office SharePoint Portal Server 2003
13. Visual Studio Team Foundation Server
with SQL Server 2005 Technology
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I)
De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u deze licentie
aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor de betreffende licentie.
U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan
meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na
de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de gelicentieerde server buiten
bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server
waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag elk gewenst aantal instances van de
aanvullende software in onderstaande tabel uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op
elk gewenst aantal apparaten. U mag de aanvullende software alleen direct met de serversoftware of indirect
via andere aanvullende software gebruiken.
Product
Lijst van aanvullende software
 SIF Agent
Class Server 4.0
 Standards Editor
 Teacher Client
Connected Services Framework Server 3.0
 Web Services Adapters voor Connected Services
Framework
 Enterprise SSO-functionaliteit
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 26 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
Product
Lijst van aanvullende software
 CRM Client Software
 CRM Email Connector
CRM 3.0 Professional en
Small Business Edition
 CRM Mobile
 Data Migration Framework
 Demo database tool
 Redeployment tool
 Microsoft SQL 2000 Reporting Services (“SRS”)
 Customer Self-Service Web Portal
 Integrated Agent Desktop
Customer Care Framework 2005
 Line of Business Application Aggregation Module
 Multi-Channel Web Services (email, webchat,
spraak en Computer Telephony Integration)
 Software Development Kit (SDK)
Duet for Microsoft Office and SAP
Exchange Server 2003 Standard
en Enterprise Edition
Office Business Scorecard Manager 2005
 Onderdelen voor Microsoft Office
 Ondedelen voor mySAP ERP
 ESM – Exchange Server Manager
 Software Development Kit
 Microsoft Office Business Scorecard Builder
 Software Development Kit
 Address Book Service
(for Microsoft Office Communicator)
 Administration Tools
Office Live Communications Server 2005
Standard en Enterprise Edition
 Archiving Service
 Microsoft Office Communicator 2005
 Microsoft Office Communicator Web Access
 Microsoft Office Communicator Mobile
 Software Development Kit
Office Project Portfolio Server
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Geen
Juli 2006
Pagina 27 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
Product
Lijst van aanvullende software
 Server Solution Starters:
o
BizTalk Server Workflow Solution Starter
o
Enterprise Reporting Solution Starter
o
Portfolio Analyzer OLAP Extensions
Solution Starter
o
Project Server to ERP Connector
Solution Starter
 Project Server to Siebel Solution
StarterSoftware Development Kit
 Downloads voor 2003:
Office Project Server 2003
o
COM Add-in Template for Project 2003
o
Managed Code PDS Extension
for Project Server 2003
o
Portfolio Analyzer OLAP Extensions Solution
Starter for Project Server 2003
o
Project Data Service (PDS) Reference
for Project Server 2003
o
Project Guide and Custom Views
for Project 2003
o
Project Renamer PDS Extender
o
Project Server 2003 Web Parts
and URL Options
 Office Solution Accelerators:
o
Microsoft Office Solution Accelerator
for Six Sigma
 Voorbeelden van projectcode:
o
Office SharePoint Portal Server 2003
Sample: Building and Hosting a PDS Web
Application for Project Server
 Software Development Kit
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
SQL Server 2005 Standard en
Enterprise Edition
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 28 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
Product
Lijst van aanvullende software
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Reporting Services Report Manager
SQL Server 20050 Workgroup Edition
 Reporting Services Shared Tools
 Software Development Kit
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 SQLXML Client Features
Visual Studio 2005 Team Foundation
Server met SQL Server 2005-technologie
 Team Explorer
 Team Foundation Build
IV) Instances maken en opslaan op uw servers en opslagmedia. U beschikt over onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag elk gewenst aantal instances van de serversoftware en aanvullende software aanschaffen.
b) U mag instances van de serversoftware en aanvullende software opslaan op een van uw servers
of opslagmedia.
c)
U mag instances van de serversoftware en aanvullende software alleen maken en opslaan in het kader
van uw recht om instances van de serversoftware uit te voeren onder een van uw softwarelicenties zoals
hierboven is beschreven (u mag bijvoorbeeld geen instances distribueren aan derden).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL’s (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of indirect
toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk
apparaat beschouwd. De juiste CAL voor elk apparaat is in de onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL’s nodig voor:
(1) servers waarvoor een licentie is verstrekt om instances van de serversoftware uit te
voeren, en
(2) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de serversoftware
om deze instances te beheren.

Uw CAL’s geven toegang tot instances van eerdere versies, maar niet van latere versies van
de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.

Voor bepaalde functionaliteit van de serversoftware zijn aanvullende CAL’s vereist, zoals in de
onderstaande tabel staat vermeld.
Product of functionaliteit
Class Server 4.0
Connected Services
Framework Server 3.0
CRM 3.0 Professional Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Lijst van CAL’s
 CAL voor Class Server 4.0
 CAL voor Connected Services Framework Server 3.0
 CAL voor CRM 3.0 Professional
Juli 2006
Pagina 29 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
Lijst van CAL’s
CRM 3.0 Small Business Edition
 CAL voor CRM 3.0 Small Business
Customer Care Framework 2005
 CAL voor Customer Care Framework 2005
Duet for Microsoft Office and SAP
 CAL voor Duet for Microsoft Office and SAP
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 oktober 2003 of later) of
Exchange Server 2003 Standard
en Enterprise Edition
 Core CAL (met actieve dekking voor Software
Assurance op 1 oktober 2003 of later) of
 CAL voor Exchange Server 2003
 Windows Small Business Server 2003 CAL (voor alle
gebruikers of apparaten die toegang verkrijgen tot
instances van de serversoftware die zich binnen een
SBS-domein bevinden)
Office Business Scorecard
Manager 2005
 CAL voor Office Business Scorecard Manager 2005
Office Live Communications Server
2005 Standard en Enterprise Edition
 CAL voor Office Live Communications Server 2005
Office Project Portfolio Server
Office Project Server 2003
Office SharePoint Portal Server 2003
 CAL voor Office Project Portfolio Server
 CAL voor Office Project Server 2003
 Core CAL (met actieve dekking voor Software
Assurance op 1 november 2003 of later) of
 CAL voor Office SharePoint Portal Server 2003
SQL Server 2005 Standard
en Enterprise Edition
 CAL voor SQL Server 2005
 CAL voor SQL Server 2005 of
 CAL voor SQL Server 2005 Workgroup
SQL Server 2005 Workgroup Edition
Visual Studio 2005 Team
Foundation Server met SQL Server
2005-technologie
 Windows Small Business Server 2003 CAL (voor alle
gebruikers of apparaten die toegang verkrijgen tot
instances van de serversoftware die zich binnen een
SBS-domein bevinden)
 CAL voor Visual Studio 2005 Team Foundation Server
b) Typen CAL’s. Er zijn twee typen CAL’s: een voor apparaten en een voor gebruikers. Per apparaat-CAL
mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt, toegang verkrijgen tot instances
van de serversoftware op servers waarvoor u over een geldige licentie beschikt. Per gebruikers-CAL
mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat gebruikt, toegang verkrijgen tot instances van de
serversoftware op servers waarvoor u over een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie
van apparaat- en gebruikers-CAL’s gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 30 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
c)
CAL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander apparaat of
een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker, of

een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste apparaat buiten
werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen wanneer de gebruiker afwezig is.
d) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft, toewijzen aan
een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instances van de serversoftware uit te
voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd. Voor elke External
Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een onbeperkt aantal externe gebruikers
toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op die server. Voor die gebruikers hebt u geen
CAL’s nodig. Met ‘externe gebruikers’ worden gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen.

De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande tabel vermeld.

External Connector-licenties bieden toegang tot uw instances van eerdere versies, maar
niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.

Als u een toegangslicentie aan te schaffen onder External Connector-licenties, is voor bepaalde
functionaliteit van de serversoftware aanvullende External Connector-licenties vereist, zoals
in de onderstaande tabel staat vermeld.
Product of functionaliteit
External Connector-licenties
Class Server 4.0
 External Connector-licentie voor Class Server 4.0
 External Connector-licentie voor Connected
Services Framework 3.0
Connected Services Framework 3.0
CRM 3.0 Professional
en Small Business Edition
 External Connector-licentie voor CRM 3.0
Customer Care Framework 2005
 External Connector-licentie voor
Customer Care Framework 2005
Duet for Microsoft Office and SAP
 Geen beschikbaar
 External Connector-licentie voor
Exchange Server 2003
Exchange Server 2003 Standard
en Enterprise Edition
Office Business Scorecard Manager 2005
 External Connector-licentie voor
Office Business Scorecard Manager 2005
Office Live Communications Server 2005
Standard en Enterprise Edition
 External Connector-licentie voor
Office Live Communications Server 2005
Office Project Portfolio Server
 External Connector-licentie voor
Office Project Portfolio Server
Office Project Server 2003
 External Connector-licentie voor
Office Project Server 2003
 External Connector-licentie voor
Office SharePoint Portal Server 2003
Office SharePoint Portal Server 2003
SQL Server 2005 Workgroup, Standard
en Enterprise Edition
 Niet beschikbaar
Visual Studio 2005 Team Foundation Server
met SQL Server 2005-technologie
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 External Connector-licentie voor Visual Studio 2005
Team Foundation Server
Juli 2006
Pagina 31 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
e) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connector-licentie
opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de laatste toewijzing).
U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server waaraan de licentie was
toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente hardwarestoring.
f)
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven
in de universele licentievoorwaarden.
g) MOM Management Packs (Microsoft Operations Manager). De software kan
MOM Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden voor MOM in het artikel Server –
Management Server van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik
van deze MOM Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Duet for Microsoft Office and SAP:
Geen apparaat-CAL’s. Er zijn alleen gebruikers-CAL’s verkrijgbaar en geen apparaat-CAL’s.
Voor Microsoft Exchange Server 2003:
Entourage en Outlook 2003. U mag één instance van de clientsoftware van Entourage of Outlook 2003 maken
en uitvoeren in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op (a) een willekeurig apparaat waarvoor
u een apparaat-CAL aanschaft, en (b) één apparaat dat wordt gebruikt door een persoon voor wie u een
gebruikers-CAL aanschaft.
Voor Office Live Communications Server 2005:
Federation. U hebt geen licenties nodig wanneer gebruikers of apparaten van andere rechtspersonen toegang
verkrijgen tot instances van de serversoftware op uw gelicentieerde servers mits

de andere rechtspersoon over CAL’s beschikt voor de desbetreffende gebruikers en apparaten,

de gebruikers en apparaten toegang verkrijgen via federation, en

de gebruikers en apparaten geen gebruikmaken van een openbare serviceprovider
voor expresberichten.
Een federation is een directe of indirecte beveiligde privé-verbinding tussen de servers van twee rechtspersonen.
Voor SQL Server 2005:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen licentie voor serversoftware mag
u een onbeperkt aantal instances van de serversoftware tegelijkertijd uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Fail-overrechten. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instances van de serversoftware uitvoert,
mag u hetzelfde aantal passieve fail-overinstances in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving uitvoeren
voor tijdelijke ondersteuning. U mag de passieve fail-overinstances uitvoeren op een andere server dan
de gelicentieerde server.
Voor Class Server 4.0:
Als u voor de software een licentie hebt als Bevoegd onderwijsgebruiker (zie www.microsoft.com/education/Eligible.aspx
voor een definitie van Bevoegd onderwijsgebruiker), hebt u geen CAL nodig voor leraren of beheerders die bij de
licentiehouder in dienst zijn, of voor de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van een licentiehouder.
Voor CRM 3.0:
Geen apparaat-CAL’s. U kunt alleen gebruikers-CAL’s aanschaffen. Apparaat-CAL’s zijn niet beschikbaar.
Microsoft BizTalk Server Standard Edition. De licentievoorwaarden voor BizTalk Server Standard Edition in het
gedeelte Server – Per processor van deze gebruiksrechten zijn van toepassing op uw gebruik van het gedeelte
BizTalk Server van de software. De BizTalk Server-software mag echter alleen worden gebruikt om de
CRM-serversoftware te integreren met andere Microsoft Business Solution-software.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 32 van 61
Microsoft Servers – Server/CAL
Voor Visual Studio 2005 Team Foundation Server met SQL Server 2005-technologie:
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. De software bevat SQL Server 2005-technologie.
U mag op elk gewenst moment slechts één instance van deze technologie in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op één server uitvoeren om die software te ondersteunen. U hebt hiervoor
geen CAL’s voor SQL Server nodig. U mag een oneindig aantal instances van SQL Server 2005-technologie
alleen opslaan op servers of opslagmedia overeenkomstig uw rechten om een instance van deze technologie
uit te voeren onder elke willekeurige softwarelicentie, zoals hier is beschreven.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 33 van 61
Microsoft-servers – Per processor
Licentiemodel: processorlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1.
Application Center 2000
8.
2.
BizTalk Accelerator for HIPAA 3.3 Standard
en Enterprise Edition*
Content Management Server 2002
Standard en Enterprise Edition*
9.
Host Integration Server 2006*
3.
BizTalk Accelerator for HL7 1.3 Standard
en Enterprise Edition*
10. Identity Integration Server 2003
Enterprise Edition
4.
BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.3
Standard en Enterprise Edition
11. Internet Security and Acceleration Server
2006 Standard en Enterprise Edition
5.
BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3 Standard
en Enterprise Edition
12. Speech Server 2004 R2 Standard
en Enterprise Edition
6.
BizTalk Server 2006 Standard
en Enterprise Edition*
7.
Commerce Server 2006 Standard
en Enterprise Edition
13. SQL Server 2005 (licentiemodus
Per processor) Workgroup,
Standard en Enterprise Edition*
14. Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke server
waarvoor u een geldige licentie aanschaft.
I)
Een licentie toewijzen aan een server. Voordat u instances van de serversoftware uitvoert op een server,
moet u het vereiste aantal softwarelicenties bepalen en deze licenties toewijzen aan de server, zoals hieronder
is beschreven.
a) Het aantal benodigde licenties bepalen. U moet eerst bepalen hoeveel softwarelicenties u nodig
hebt. Het totale aantal benodigde softwarelicenties voor een server is gelijk aan het aantal
softwarelicenties die bij (i) en (ii) hieronder vereist zijn.
i)
Als u instances van de software wilt uitvoeren in de fysieke besturingssysteemomgeving op
een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor elke fysieke processor die in de fysieke
besturingssysteemomgeving wordt gebruikt.
ii)
Als u instances van de serversoftware wilt uitvoeren in virtuele besturingssysteemomgevingen op
een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor elke virtuele processor die in al deze virtuele
besturingssysteemomgevingen wordt gebruikt. Als in een virtuele besturingssysteemomgeving
een gedeelte van een virtuele processor wordt gebruikt, telt het gedeelte als een volledige
virtuele processor.
II) Het vereiste aantal licenties toewijzen aan de server.
a) Nadat u hebt bepaald hoeveel softwarelicenties u nodig hebt voor een server, moet u dat aantal
softwarelicenties toewijzen aan deze server. Deze server is de gelicentieerde server voor al deze licenties.
U mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als
afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na
de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de gelicentieerde server buiten
bedrijf stelt door de permanente hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server
waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 34 van 61
Microsoft-servers – Per processor
III) Instances van de serversoftware uitvoeren.
a) Voor elke server waaraan u het vereiste aantal softwarelicenties hebt toegewezen, kunt u op elk
gewenst moment een oneindig aantal instances van de serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server. Het totale aantal fysieke en virtuele
processoren dat door deze besturingssysteemomgevingen kan worden gebruikt, kan niet meer zijn dan
het aantal softwarelicenties dat is toegewezen aan deze server.
b) Door de software of uw hardware kan het aantal instances van de serversoftware worden beperkt
dat u kunt uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op de server.
IV) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkt aantal instances van
de aanvullende software die in de onderstaande tabel staat, uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke
of virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag de aanvullende
software alleen direct of indirect gebruiken met de serversoftware via andere aanvullende software.
Product
Application Center 2000
Lijst van aanvullende software
 Geen
BizTalk Accelerator for HIPAA 3.3
Standard en Enterprise Edition
 BizTalk Accelerator Related Schemas en Templates
BizTalk Accelerator for HL7 1.3
Standard en Enterprise Edition
 BizTalk Accelerator Related Schemas en Templates
BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.3
Standard en Enterprise Edition
 BizTalk Accelerator Related Schemas en Templates
BizTalk Accelerator for Swift 2.3
Standard en Enterprise Edition
 BizTalk Accelerator Related Schemas en Templates
 Administration and Monitoring Tools
 BTS Related Schemas en Templates
 Business Activity Services
 Development Tools
 Master Secret Server
 Software Development Kit
BizTalk Server 2006 Standard
en Enterprise Edition
 MQHelper.dll
 BAM Event APIs
 Windows SharePoint Services Adapter Web Service
 SOAP Receive Adapter
 HTTP Receive Adapter
 ADOMD.NET
 Office Web Component
 MSXML
 SQLXML
Commerce Server 2007 Standard
en Enterprise Edition
Content Management Server 2002
Standard en Enterprise Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Adapters
 Schema Editor
 Business User Interfaces
 Client Software
Juli 2006
Pagina 35 van 61
Microsoft-servers – Per processor
Product
Host Integration Server 2006 Standard
en Enterprise Edition
Identity Integration Server 2003
Enterprise Edition
Internet Security and Acceleration
Server 2006 Enterprise Edition
Internet Security and Acceleration
Server 2006 Standard Edition
Lijst van aanvullende software
 Master Secret Server
 Software Development Kit
 Client Software
 Configuration Storage Server
 ISA Server Management
 Software Development Kit
 ISA Server Manager
 Software Development Kit
 Speech Application Deployment Service
Speech Server 2004 R2 Standard
en Enterprise Edition
 Speech Application Log Analysis Tools
 Speech Application Software Development Kit 1.1
 Speech Server Language Packs
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
SQL Server 2005 Standard
en Enterprise Edition
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 Software Development Kit
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 SQLXML Client Features
 Business Intelligence Development Studio
 SQL Server 2005 Books Online
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
SQL Server 2005 Workgroup Edition
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
Visual Studio 2005
Team Test Load Agent
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Visual Studio 2005 Team Test Controller
Juli 2006
Pagina 36 van 61
Microsoft-servers – Per processor
V) Instances maken en opslaan op uw servers of opslagmedia. U beschikt over onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een onbeperkt aantal instances van de softwaresoftware en aanvullende software maken.
b) U mag instances van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elke server
of elk opslagmedium.
c)
U mag instances van de serversoftware en aanvullende software alleen maken en opslaan
overeenkomstig uw recht om instances van de serversoftware uit te voeren onder een van
uw softwarelicenties zoals hierboven is beschreven. (U mag bijvoorbeeld gaan instances
distribueren aan derden.)
VI) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL’s (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL’s voor andere
apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instances van de serversoftware.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven
in de universele licentievoorwaarden.
c)
MOM Management Packs (Microsoft Operations Manager). De software kan MOM
Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden voor MOM in het artikel Server – Management
Server van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze MOM
Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor BizTalk Server 2006 Standard Edition:
Netwerkclusters. De serversoftware mag niet worden gebruikt op een server die deel uitmaakt van een
netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van een netwerkcluster van
besturingssysteemomgevingen op dezelfde server.
Master Secret Server. De Master Secret Server-software mag niet worden gebruikt op een server die deel uitmaakt
van een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van een netwerkcluster van
besturingssysteemomgevingen op dezelfde server. De software mag niet worden gedeeld door meer dan één
besturingssysteemomgeving waarin u de serversoftware uitvoert.
Office Web Component. Voor het gebruik van de Office Web Component-software in Office Professional
zijn de licentievoorwaarden in het gedeelte Desktopapplicaties van deze gebruiksrechten van toepassing.
Voor Content Management Server 2006 Standard Edition:
Netwerkclusters. Als u de serversoftware in een netwerkcluster gebruikt, krijgen voor elke afgenomen licentie
maximaal vijftien gebruikers met de volgende rollen direct of indirect toegang tot elke instance van de
serversoftware: schrijver, editor, moderator, resourcemanager, sjabloonontwerper, beheerder of kanaalmanager.
Een ongelimiteerd aantal leden heeft toegang tot instances van de serversoftware. Slechts één instance van
de serversoftware in het netwerkcluster mag inhoud en pagina’s leveren aan leden.
Voor Host Integration Server 2006 Standard en Enterprise Edition:
Master Secret Server. De Master Secret Server-software mag niet worden gebruikt op een server die deel uitmaakt
van een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van een netwerkcluster van
besturingssysteemomgevingen op dezelfde server. De software mag niet worden gedeeld door meer dan één
besturingssysteemomgeving waarin u de serversoftware uitvoert.
Voor SQL Server 2005 Workgroup, Standard en Enterprise Edition:
Fail-over Servers. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instances van de serversoftware uitvoert, mag
u maximaal hetzelfde aantal passieve fail-overinstances in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving uitvoeren
voor tijdelijke ondersteuning. Het aantal processoren in die afzonderlijke besturingssysteemomgeving mag niet
hoger zijn dan het aantal processoren in de bijbehorende besturingssysteemomgevingen waarin de actieve
instances worden uitgevoerd. U mag de passieve fail-overinstances uitvoeren op een andere server dan de
gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 37 van 61
Microsoft Developer Tools
Licentiemodel: gebruikerslicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten
met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel
vallen volgens de Productlijst.
1. BizTalk Server 2006 Developer Edition*
8. Visual SourceSafe 2005
2.
Commerce Server 2002 Developer Edition
9.
3.
MSDN Operating Systems, Professional,
Enterprise, Universal en Premium*
4.
SQL Server 2005 Developer Edition*
10. Visual Studio 2005 Team Edition for
Software Architects, Software Developers,
and Testers*
Visual Studio 2005 Professional Edition*
5.
TechNet Plus*
11. Visual Studio 2005 Team Suite*
6.
TechNet Direct*
7.
Visual FoxPro 9.0
12. Visual Studio 2005 Tools for the
Microsoft Office System*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I)
Installatie en gebruik.
a) Algemeen. Eén gebruiker mag kopieën van de software gebruiken om uw programma’s te ontwerpen,
ontwikkelen, testen en demonstreren. Onder testen valt niet het plaatsen van software op een server
in een productieomgeving, zoals het laden van inhoud voorafgaand aan het gebruik in deze omgeving.
b) Opgenomen Microsoft-softwareprogramma’s. Dit artikel van deze gebruiksrechten voor producten
is van toepassing op alle Microsoft-programma’s die bij de software zijn geleverd. Als een programma
in een ander artikel aan bod komt en als daarbij andere rechten worden toegekend die niet tegenstrijdig
zijn met dit artikel, zijn die rechten ook van toepassing.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Tests door gebruikers. Uw eindgebruikers mogen toegang verkrijgen tot de software om
acceptatietests op uw programma’s uit te voeren.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in de
universele licentievoorwaarden.
c)
Downgrade. Als de gebruiker met een licentie een eerdere versie van de software uitvoert, mag die
gebruiker ook gelijktijdig gebruikmaken van de productversie waarvoor u over een licentie beschikt.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Visual Studio (alle edities), MSDN (alle abonnementsniveaus) en TechNet Plus:
Kennisgevingen aangaande Windows-besturingssystemen.
Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefuncties die hieronder worden beschreven,
wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via internet. In sommige
gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding maken. Voor deze functies
worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw
IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het
apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet
gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie
u bent of om contact met u op te nemen. U kunt deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Raadpleeg de
documentatie bij de software voor meer informatie over deze functies. Door deze functies te gebruiken gaat
u akkoord met het verzenden van deze gegevens.

Windows Update-functie. Wanneer u hardware op uw apparaat aansluit, beschikt u misschien niet
over alle stuurprogramma’s die u nodig hebt om te kunnen communiceren met die hardware. Met de
updatefunctie van de software kunt u de juiste stuurprogramma’s bij Microsoft ophalen en op uw
apparaat installeren. U kunt deze functie uitschakelen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 38 van 61
Microsoft Developer Tools

Windows-functies voor internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij
Microsoft en aan u leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar
Microsoft over het type besturingssysteem, de naam en de versie van de gebruikte software, het type
browser en de taalcode van het apparaat waar u de software hebt geïnstalleerd. Voorbeelden van deze
functies zijn illustraties, sjablonen, online training, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor
kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken.

Digitale Windows-certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale
certificaten vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die
is gecodeerd volgens de X.509-standaard. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten
voor certificaten bij. Deze beveiligingsfuncties werken alleen wanneer u internet gebruikt.

Windows Auto Root Update. Via de functie Auto Root Update wordt de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties bijgewerkt. U kunt de functie Auto Root Update uitschakelen.

Windows Media Digital Rights Management. Eigenaren van inhoud gebruiken de WMDRM-technologie
(Windows Media Digital Rights Management) om hun intellectuele eigendommen, waaronder het
auteursrecht, te beschermen. WMDRM wordt door deze software en software van andere fabrikanten
gebruikt voor het afspelen en kopiëren van met WMDRM beveiligde inhoud. Als de inhoud niet door
de software wordt beschermd, kunnen eigenaren Microsoft vragen het onmogelijk te maken voor
de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beschermde inhoud. Deze
intrekking heeft geen gevolgen voor andere inhoud. Wanneer u licenties downloadt voor beschermde
inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst met intrekkingen aan de licenties kan toevoegen.
Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun
inhoud. Als Microsoft-software WMDRM bevat, wordt u vóór het bijwerken om toestemming gevraagd.
Als u geen toestemming geeft voor het bijwerken van de software, krijgt u geen toegang tot software
waarvoor de bijgewerkte software vereist is. WMDRM-functies die toegang nodig hebben tot internet,
kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer deze functies zijn uitgeschakeld, kunt u nog wel inhoud
afspelen waarvoor u over een geldige licentie beschikt.

Windows Media Player. Wanneer u Windows Media Player gebruikt, wordt verbinding gemaakt
met Microsoft voor:
o
compatibele online muziekservices in uw regio;
o
nieuwe versies van de speler; en
o
codecs als uw apparaat niet de juiste codecs heeft voor het afspelen van inhoud.
U kunt deze laatste functie uitschakelen.
Zie http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx voor meer informatie.
Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat MPEG-4 visuele
coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor gegevenscompressie van videogegevens.
Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE VISUELE
NORM VOOR MPEG-4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET (A) GEGEVENS OF
INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET
AAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN DEELNAM, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD
ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR
MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street,
Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; www.mpegla.com.
Technologie voor gegevensopslag in Windows Server 2003 en Windows Server 2003 R2. Windows Server kan
technologie voor gegevensopslag met de naam Microsoft SQL Server Desktop Engine voor Windows bevatten.
Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologie om gegevens op te slaan. U mag deze
technologie niet anderszins gebruiken of benaderen onder deze gebruiksrechten voor producten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 39 van 61
Microsoft Developer Tools
Voor Visual Studio (alle edities) en MSDN (alle abonnementsniveaus):
Windows Server 2003 Terminal Services en Windows Server 2003 R2 Terminal Services. Maximaal 200 anonieme
gebruikers tegelijkertijd mogen de functie Terminal Services van de Windows Server-software gebruiken om
toegang te verkrijgen tot internetdemonstraties van uw programma’s. Bij uw demonstratie mogen geen
productiegegevens worden gebruikt.
Voor Visual Studio 2005 (alle edities en rollen):
Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefunctie die hieronder wordt beschreven,
wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via internet. In sommige
gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding maken. Voor de functie worden
internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw
IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het
apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet
gebaseerde service aan u beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie
u bent of om contact met u op te nemen. U kunt ervoor kiezen de functie niet te gebruiken. Raadpleeg de
documentatie bij de software voor meer informatie over de functie. Door deze functie te gebruiken gaat
u akkoord met het verzenden van deze gegevens.

Digitale Windows-certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale
certificaten vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die
is gecodeerd volgens de X.509-standaard. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten
voor certificaten bij. Deze beveiligingsfuncties werken alleen wanneer u internet gebruikt.
Voor MSDN (Universal en Premium):
Desktopapplicaties. Voor elke licentie die u aanschaft, mag de gelicentieerde gebruiker ook één exemplaar van
Microsoft Office Professional op één apparaat installeren en gebruiken voor willekeurige doeleinden. De gebruiker
mag ook één exemplaar van InfoPath, OneNote, Visio Standard, Project Standard en FrontPage installeren en
gebruiken op één apparaat voor algemene doeleinden die verband houden met het ontwerpen, ontwikkelen,
testen en demonstreren van uw programma’s. Het artikel Desktopapplicaties in deze gebruiksrechten voor
producten is van toepassing op het gebruik van de software door de gebruiker die over een licentie beschikt.
Application Center 2000. U mag de Application Center 2000-software alleen gebruiken om (i) te testen of uw
programma’s kunnen worden gedistribueerd met Application Center 2000; en (ii) integratiepunten te maken
(zoals monitors) en eventuele gebruikseffecten vast te stellen. Andere testmethoden zijn niet toegestaan.
FrontPage-webonderdelen. De software bevat webonderdelen voor nieuwsberichten van MSNBC, aandelenkoersen
van MSN MoneyCentral en MSN Search. U mag deze webonderdelen alleen gebruiken op websites die u maakt.
U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit voor de software is toegestaan. Handelsmerken of logo’s
die in de webonderdelen worden weergegeven, mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de
webonderdelen mogen niet worden uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken
dat een relatie wordt geïmpliceerd met Microsoft of MSNBC, of dat Microsoft of MSNBC of hun software of services
in diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
Systems Management Server (SMS) 2.0.

SMS Installer. U mag SMS Installer alleen gebruiken op apparaten die worden beheerd met SMS.

De Te distribueren code van SMS. Uw eindgebruikers mogen alleen de Te distribueren code
gebruiken die staat vermeld in het bestand Redist.txt op apparaten die met SMS worden beheerd.

SMS-voorbeeldcode. Code die is aangemerkt als ‘Sample Code’ (voorbeeldcode) in het bestand
Samples.txt, is geen Te distribueren code. U mag die voorbeeldcode alleen gebruiken, kopiëren
en wijzigen om uw programma’s te ontwerpen, ontwikkelen en testen.
Software Development Kits. De software bevat SDK-componenten (Software Development Kits). Als andere
voorwaarden bij een SDK zijn geleverd, zijn die voorwaarden van toepassing op uw gebruik van die SDK.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 40 van 61
Microsoft Developer Tools
Voor MSDN (Universal en Premium) en Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System:
De Te distribueren code voor runtime-bestanden van Access. U mag het objectcodeformulier van de bestanden
Setup.exe, Accessrt.msi en Accessrt.cab kopiëren en distribueren vanaf een gelicentieerd exemplaar van
Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 of Microsoft Office Access 2003. De voorwaarden voor
de Te distribueren code in de universele licentievoorwaarden zijn van toepassing. Bovendien mogen uw
eindgebruikers en u alleen de genoemde bestanden gebruiken om databasefuncties beschikbaar te maken
voor uw niet-databasebeheerprogramma’s.
Voor SQL Server 2005 Developer Edition:
Demonstratie. Iedereen die toegang heeft tot uw interne netwerk, mag exemplaren van de software installeren
en gebruiken om het gebruik van uw programma’s in combinatie met de software te demonstreren.
De exemplaren van de software mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Voor TechNet Plus en TechNet Direct:
Installatie en gebruiksrechten. U mag de software alleen installeren en gebruiken zoals hieronder
staat beschreven.

Licentie voor één gebruiker voor TechNet Plus en TechNet Direct. Eén gebruiker mag
exemplaren van de software installeren en gebruiken op een onbeperkt aantal van uw apparaten.

Serverlicentie voor TechNet Plus. U mag exemplaren van de software op één server installeren.
Iedereen die toegang heeft tot die server, mag de software installeren en gebruiken op een onbeperkt
aantal van uw apparaten.

TechNet Plus Subscription Media als Software Assurance-voordeel. U mag exemplaren van de
software installeren op een onbeperkt aantal servers. Iedereen die toegang heeft tot die server, mag de
software installeren en gebruiken op een onbeperkt aantal van uw apparaten.
Overige uitvoerbare bestanden. De software bevat hulpprogramma’s, resource kits, patches, updates
en trainingsmateriaal. De voorwaarden die bij deze overige uitvoerbare bestanden worden weergegeven,
zijn van toepassing op uw gebruik van de software.
Evaluatiesoftware. Slechts één gebruiker mag exemplaren van de evaluatiesoftware installeren en gebruiken die
wordt vermeld in de Components.txt-bestanden, zelfs als u een serverlicentie of TechNet Plus Subscription Media
hebt aangeschaft als Software Assurance-voordeel. U mag de evaluatiesoftware alleen gebruiken om de software
te evalueren. U mag de software niet gebruiken in een actieve productieomgeving, in een omgeving met een
gefaseerde installatie, of met gegevens waarvan geen back-up is gemaakt. U mag de evaluatiesoftware niet
gebruiken voor het ontwikkelen van software in een omgeving waarin toepassingen worden ontwikkeld.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie
kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
Die persoon mag ook:
o
documentatie wijzigen voor interne doeleinden;
o
documentatie gebruiken om ondersteuning te bieden aan uw klanten; en
o
ongewijzigde documentatie distribueren naar klanten van uw ondersteunende services voor hun
intern gebruik.
Elektronische boeken vallen niet onder de documentatie.
Voor BizTalk 2004:
Office InfoPath en Visual Studio. U mag de software van Office InfoPath en Visual Studio alleen
gebruiken om programma’s te ontwikkelen die worden uitgevoerd met de BizTalk-serversoftware.
Voor BizTalk 2006:
Office Web Component. Voor het gebruik van de Office Web Component-software in Office Professional
zijn de licentievoorwaarden in het gedeelte Desktopapplicaties van deze gebruiksrechten van toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 41 van 61
Microsoft-servers – Management Servers
Licentiemodel: serverlicentie + licentie voor apparaatbeheer
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1. Microsoft Operations Manager
(MOM) 2005*
2.
MOM 2005 met SQL Server
2005-technologie*
3.
Data Protection Manager (DPM) 2006
4.
Systems Management Server
(SMS) 2003 R2
SMS 2003 met SQL Server 2005-technologie
5.
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I)
De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u deze licentie
aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor de betreffende licentie.
U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan
meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na
de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de gelicentieerde server buiten
bedrijf stelt door de permanente hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server
waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt u
op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag elk gewenst aantal instances van de
aanvullende software in onderstaande tabel uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op
elk gewenst aantal apparaten. U mag de aanvullende software alleen direct met de serversoftware of indirect
via andere aanvullende software gebruiken.
Product
Lijst van aanvullende software
 Agent and Helper Binaries
 Connector Framework
 Database Schema
MOM 2005
 MOM Management Packs
 Reporting Services
 User Interface
 Web Console
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 42 van 61
Microsoft-servers – Management Servers
Product
Lijst van aanvullende software
 Agent and Helper Binaries
 Connector Framework
 Database Schema
 MOM Management Packs
 Reporting Services
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
MOM 2005 met
SQL Server 2005-technologie
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 User Interface
 Web Console
DPM 2006
 Data Protection Manager 2006 File Agent
 Administrator Console
 Advanced Client
 Client Access Point
 Custom Updates Publishing Tool
 Distribution Point
 Management Point
 Microsoft Baseline Security Analyzer
SMS 2003 R2
 Network Monitor
 Recovery Point
 Reporting Point
 Secondary Site Server
 Sender Server
 Server Locator Point
 SMS 2003 Legacy Client
 Systems Management Server Provider
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 43 van 61
Microsoft-servers – Management Servers
Product
Lijst van aanvullende software
 Secondary Site Server
 Network Monitor
 Administrator Console
 Custom Updates Publishing Tool
 Systems Management Server Provider
 Recovery Point
 Reporting Point
 Server Locator Point
 Distribution Point
 Management Point
 Client Access Point
 Sender Server
 Advanced Client
SMS 2003 R2 met
SQL Server 2005-technologie
 SMS 2003 Legacy Client
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Microsoft Baseline Security Analyzer
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
IV) Instances maken en opslaan op uw servers en opslagmedia. U beschikt over onderstaande aanvullende
rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag elk gewenst aantal instances van de serversoftware en aanvullende software aanschaffen.
b) U mag instances van de serversoftware en aanvullende software opslaan op een van uw servers
of opslagmedia.
c)
U mag instances van de serversoftware en aanvullende software alleen maken en opslaan overeenkomstig
uw recht om instances van de serversoftware uit te voeren onder een van uw softwarelicenties zoals
hierboven is beschreven. (U mag bijvoorbeeld geen instances distribueren aan derden.)
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Beheerlicenties.

U moet de juiste beheerlicentie aanschaffen en toewijzen aan elk apparaat dat met de instance
van de serversoftware wordt beheerd. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk apparaat
beschouwd. De juiste beheerlicentie voor elk product staat in de onderstaande tabel vermeld. In deze
paragraaf betekent het ‘beheren’ van een apparaat het configureren, het geven van instructies aan
of het verzamelen van gegevens over de hardware of de software van het apparaat, met andere
doeleinden dan het vaststellen van de aanwezigheid van de hardware of software van een apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 44 van 61
Microsoft-servers – Management Servers

U hebt geen beheerlicentie nodig voor een van uw apparaten waarvoor u over een licentie beschikt
om instances van de serversoftware uit te voeren.

Met uw beheerlicenties is het toegestaan uw instances van oudere versies van de serversoftware
te gebruiken voor beheertaken, maar mag u geen latere versies van de software gebruiken, tenzij
anders vermeld in de tabel.

Wanneer u een beheerlicentie aan een apparaat hebt toegewezen, mag u dat apparaat beheren
met een willekeurige instance van de serversoftware op uw gelicentieerde servers.
Product of functionaliteit
Beheerlicenties
 OML voor MOM 2005 Standard (Standard Operations
Management License)
 MOM 2005 Enterprise Operations Management License
(Enterprise OML)
MOM 2005
 System Center Standard Server Management License
2006 (Standard SML)
 OML voor MOM 2005 Standard (Standard Operations
Management License)
MOM 2005 met
SQL Server 2005-technologie
 MOM 2005 Enterprise Operations Management License
(Enterprise OML)
 System Center Standard Server Management License
2006 (Standard SML)
 DPML voor DPM 2006 (Data Protection
Management License)
DPM 2006
 System Center Standard Server Management License
2006 (Standard SML)
 CAL voor BackOffice 2000 (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 augustus 2006 of later), of
 Core CAL (met actieve dekking voor Software Assurance
op 1 augustus 2006 of later), of
SMS 2003 R2
 CML voor SMS 2003 R2 (Configuration
Management License)
 System Center Standard Server Management
License 2006 (Standard SML)
 CAL voor BackOffice 2000 (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 augustus 2006 of later), of
SMS 2003 R2 met
SQL Server 2005-technologie
1
 Core CAL (met actieve dekking voor Software Assurance
op 1 augustus 2006 of later), of
 CML voor SMS 2003 (Configuration Management License)
 System Center Standard Server Management License
2006 (Standard SML)
1
Voor elke gebruiker met een licentie voor SMS van het type Core gebruikers-CAL dekt de CAL alle apparaten die door
die gebruiker worden gebruikt.
b) Beheerlicenties en CAL’s opnieuw toewijzen. U kunt het volgende doen:

een beheerlicentie of apparaat-CAL van een apparaat permanent toewijzen aan een ander apparaat,
of een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent toewijzen aan een andere gebruiker; of

een beheerlicentie of apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het
eerste apparaat buiten werking is, of een gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen wanneer
de gebruiker afwezig is.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 45 van 61
Microsoft-servers – Management Servers
c)
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven
in de universele licentievoorwaarden.
d) Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. Als bij uw versie van de software SQL
Server 2005-technologie is inbegrepen, mag u één instance van die technologie op elk gewenst moment
alleen uitvoeren in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server om die software te
ondersteunen. U hebt voor die doeleinden geen SQL Server-CAL’s nodig. U mag een onbeperkt aantal
instances van SQL Server-technologie alleen maken en opslaan op een van uw servers of opslagmedia
overeenkomstig uw recht om een instance van die technologie uit te voeren onder een van uw
softwarelicenties, zoals hier is beschreven.
e) MOM Management Packs (Microsoft Operations Manager). De software kan MOM Management
Packs bevatten.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten. Voorwaarden
Voor Microsoft Operations Manager 2005 en Microsoft Operations Manager 2005 met SQL Server
2005-technologie:
Met een Enterprise OML is beheer per versie van de serversoftware toegestaan voor alle hulpprogramma’s
voor het besturingssysteem en de servicefuncties, evenals alle toepassingen op het apparaat waaraan
de licentie is toegewezen.
Met een Standard OML en een Standard SML is beheer per versie van de serversoftware alleen toegestaan
bij de basisfuncties van het besturingssysteem op het apparaat waaraan de licentie is toegewezen.
Met basisfuncties van het besturingssysteem wordt het volgende bedoeld:

de volgende basishulpprogramma’s van het besturingssysteem: System Resource Manager,
Password Change Notification, Baseline Security Analyzer, Reliability and Availability Services;

de volgende bestands- en afdrukservicefuncties: Print Server, Distributed File System (DFS),
File Replication Service (FRS), Network File System (NFS), File Transfer Protocol (FTP) en
Windows Sharepoint Services; en

de volgende netwerkservicefuncties: Distributed Naming Service (DNS), Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) en Windows Internet Naming Service (WINS).
Mocht de lijst met basisfuncties van het besturingssysteem worden uitgebreid, dan wordt hiervan melding
gemaakt op http://go.microsoft.com/?linkid=4426611.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 46 van 61
Microsoft-servers – Specialty Servers
Licentiemodel: serverlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1. Compute Cluster Pack
7. System Center Reporting Manager 2006
2.
Connected Services Framework SBE Server
Billing 3.0
8.
System Center Reporting Manager 2006 met
SQL Server 2005-technologie*
3.
Connected Services Framework SBE Server
Order Handling 3.0
9.
Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
4.
GroupBoard Workspace
5.
Microsoft Operations Manager 2005
Workgroup Edition*
10. Windows Server 2003 Compute Cluster
Edition*
6.
Microsoft Services for Netware 5.03*
11. Windows Server 2003 Web Edition*
12. Windows Services for UNIX 3.5
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I)
De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u deze licentie
aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor de betreffende licentie.
U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan
meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na
de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de gelicentieerde server buiten
bedrijf stelt door de permanente hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server
waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag elk gewenst aantal instances van de
aanvullende software in onderstaande tabel uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen
op elk gewenst aantal apparaten. U mag de aanvullende software alleen direct met de serversoftware
of indirect via andere aanvullende software gebruiken.
Products
Lijst van aanvullende software
 Compute Cluster Job Manager
Compute Cluster Pack
 Compute Cluster Administrator
 Compute Cluster Administrator’s Guide
Connected Services Framework SBE Server
Billing 3.0
 Geen
Connected Services Framework SBE Server
Order Handling 3.0
 Geen
GroupBoard Workspace
 Geen
Microsoft Operations Manager 2005
Workgroup Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Agent and Helper Binaries
 MOM Management Packs
Juli 2006
Pagina 47 van 61
Microsoft-servers – Specialty Servers
Products
Microsoft Services for Netware 5.03
System Center Reporting Manager 2006
Lijst van aanvullende software
 Novell Client 32
 Reporting Data Source
 Reporting Data Source
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
System Center Reporting Manager 2006
met SQL Server 2005-technologie
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
Windows Server 2003 Compute Cluster
Edition
Windows Server 2003 Web Edition
 Virtual Machine Remote Control
 Server Administration Tools
 Remote Desktop Connection
 Windows System Resource Manager
 Geen
 ActiveState Perl
 Base utilities
 Client for NFS
 Gateway for NFS
 Interix GNU Software Development Kit (SDK)
 Interix GNU utilities
 Interix SDK
Windows Services for UNIX 3.5
 Password Synchronization
 Server Component of Password Synchronization
 Server for NFS
 Server for NFS Authentication
 Server for PCNFS
 Telnet Server
 UNIX Perl
 User Name Mapping
 Windows-based Remote Shell service
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 48 van 61
Microsoft-servers – Specialty Servers
IV) Exemplaren maken en opslaan op uw servers of opslagmedia. U hebt de onderstaande aanvullende
rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw servers
of opslagmedia.
V) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en opslaan in het kader
van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen een van de softwarelicenties zoals
hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen exemplaren aan derden verstrekken).
VI) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL’s (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL’s voor andere
apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instances van de serversoftware.
b) Geen beheerlicenties vereist voor beheer. U hebt geen beheerlicenties nodig voor apparaten
die door instances van de serversoftware worden beheerd.
c)
Microsoft Operations Manager (MOM) Management Packs. MOM Management Packs
(Microsoft Operations Manager). De software kan MOM Management Packs bevatten.
De licentievoorwaarden voor MOM in het artikel Server – Management Server van deze
gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze
MOM Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor MOM 2005 Workgroup Edition:
U mag een instance van de serversoftware niet koppelen aan een andere instance van de serversoftware
of aan andere beheersoftware.
Instances van de serversoftware uitvoeren met databasesoftware. U moet instances van de serversoftware
en de gebruikte databasesoftware uitvoeren in dezelfde fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving
op de gelicentieerde server.
Voor Windows Server 2003 Compute Cluster Edition:
U mag de serversoftware alleen gebruiken voor het uitvoeren van HPC-toepassingen (High Performance
Computing). Met HPC-toepassingen worden complexe rekenproblemen opgelost, waarbij meerdere
servers worden ingezet als een groep, ook wel cluster genoemd, om één rekenprobleem of een reeks nauw
verwante rekenproblemen op te lossen. Toepassingen die op één server worden uitgevoerd, worden niet
als HPC-toepassingen beschouwd. Toepassingen die worden gedistribueerd over meerdere servers, worden niet
als HPC-toepassingen beschouwd, tenzij hiermee wordt gewerkt aan een reeks nauw verwante rekenproblemen.
U mag de serversoftware niet voor een ander doel gebruiken (de serversoftware mag dus niet worden gebruikt
om de server te laten functioneren voor algemene doeleinden noch als databaseserver, e-mailserver, printserver
of bestandsserver).
Voor Windows Server 2003 Web Edition:
U mag de software alleen gebruiken voor het distribueren van webpagina’s, sites, applicaties en services en voor
het beschikbaar maken van POP3-mail. U mag instances van de serversoftware met de volgende soorten software
uitvoeren in dezelfde fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server:
o
webserversoftware, zoals Microsoft Internet Information Services;
o
niet-enterprise database-enginesoftware, zoals Microsoft SQL Server Desktop Engine, dat volgens de licentie
niet meer dan 25 gebruikers kan ondersteunen, en
o
beheersoftware voor webtoepassingen, zoals Microsoft Application Center.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 49 van 61
Microsoft-servers – Specialty Servers
Met de bovenstaande software kan toegang worden verkregen tot gegevens uit de volgende soorten software
op uw servers:
o
databasesoftware, zoals Microsoft SQL Server; en
o
software voor zakelijke toepassingen (bijvoorbeeld bedrijfs-e-mail, resourceplanning voor ondernemingen
en klantrelatiebeheer).
De software mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefunctie die hieronder wordt beschreven,
wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via internet. In sommige
gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding maken. Voor de functie worden
internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw
IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het
apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet
gebaseerde service aan u beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden niet gebruikt om vast te stellen wie
u bent of om contact met u op te nemen. U kunt ervoor kiezen de functie niet te gebruiken. Raadpleeg de
documentatie bij de software voor meer informatie over de functie. Door deze functie te gebruiken gaat
u akkoord met het verzenden van deze gegevens.

Windows Rights Management Services. De software bevat een functie waarmee u inhoud kunt
maken die niet kan worden afgedrukt, gekopieerd of naar anderen kan worden verzonden zonder
uw toestemming. U moet verbinding maken met Microsoft wanneer u deze functie voor het eerst wilt
gebruiken. Bovendien moet u eens per jaar opnieuw verbinding maken om de functie bij te werken.
Zie http://www.microsoft.com/WINDOWS/RM/PRIVACY voor meer informatie. U kunt ervoor kiezen
deze functie niet te gebruiken.
Voor System Center Reporting Manager met SQL Server 2005-technologie:
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. Bij de software is SQL Server 2000-technologie
inbegrepen. U mag één instance van die technologie op elk gewenst moment uitvoeren in slechts één
fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server om die software te ondersteunen. U hebt voor die
doeleinden geen SQL Server-CAL’s nodig. U mag een onbeperkt aantal instances van SQL Server 2000-technologie
alleen maken en opslaan op een van uw servers of opslagmedia overeenkomstig uw recht om een instance van die
technologie uit te voeren onder een van uw softwarelicenties, zoals hier is beschreven.
Voor Microsoft Services for NetWare 5.03:
Instances van de serversoftware uitvoeren. U mag een onbeperkt aantal instances van de serversoftware
uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op een van uw servers.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 50 van 61
Microsoft Online Services
Licentiemodel: abonnementslicentie voor services + abonnementslic entie voor
gebruikers + abonnementslicentie voor invoegapplicaties
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor producten met
een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen
volgens de Productlijst.
1. Antigen Enterprise Manager
10. Microsoft Exchange Hosted Archive
Extra Storage*
2. Antigen for Instant Messaging
3.
Antigen for Exchange
11. Microsoft Exchange Hosted Continuity*
4.
Antigen for SMTP Gateways
12. Microsoft Exchange Hosted Encryption*
5.
Antigen for SharePoint
13. Microsoft Exchange Hosted Filtering*
6.
Antigen Spam Manager*
14. Microsoft Learning Solutions*
7.
MapPoint Web Services Standard
en Professional*
15. MSN Encarta Premium en Academic
8.
Messaging Security Suite
9.
Microsoft Exchange Hosted Archive*
16. Office Live Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity*
17. Office Live Meeting
A. Algemene licentievoorwaarden. U mag de online service gebruiken zoals hieronder
wordt beschreven.
I)
Gebruiksrechten.
a) Service-SL’s (abonnementslicenties voor services). Als een online service in onderstaande
tabel voorkomt, hebt u de volgende service-SL’s nodig voor die online service.
Online services waarvoor service-SL’s vereist zijn
Online service
Service-SL
Vereist aantal
Antigen Enterprise
Manager
Antigen Enterprise
Manager SL
Een voor elke server die de online
service uitvoert.
MapPoint Web
Services Standard
Service-SL voor MapPoint
Web Services Standard
Een.
MapPoint Web Services
Professional
Service-SL voor MapPoint
Web Services Professional
Een.
Microsoft Exchange
Hosted Archive
Extra Storage
Microsoft Exchange Hosted
Archive Extra Storage SL
Een voor elke gigabyte opslagruimte
die groter is dan de opslagruimte
toegestaan in de gebruikers-SL’s.
Service-SL voor
Technical eLearning
Een per gebruiker voor
één cursus per maand.
Service-SL voor
Information Worker
eLearning
Een voor elke bibliotheek
die wordt gebruikt.
Service-SL voor MCP
Een voor examenvouchers, op basis
van het aantal vouchers per maand.
Service-SL voor
eReference Library
Een per gebruiker voor elke
bibliotheek die wordt gebruikt.
Microsoft Learning
Solutions
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 51 van 61
Microsoft Online Services
Online services waarvoor service-SL’s vereist zijn
Online service
Service-SL
Vereist aantal
MSN Encarta Premium
Service-SL voor MSN
Encarta Premium
Een voor elke URL die toegang
biedt tot de online service.
MSN Encarta Academic
Service-SL voor MSN
Encarta Academic
Een voor elke URL die toegang
biedt tot de online service.
Office Live
Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
Service-SL voor Office Live
Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity
Een.
Office Live Meeting
Service-SL voor Office
Live Meeting
Een voor elke locatie voor online
vergaderingen (of URL).
Voor de volgende online services zijn geen service-SL’s vereist:

Antigen for Exchange

Antigen for Instant Messaging

Antigen for SharePoint

Antigen for SMTP Gateways

Antigen Spam Manager

Messaging Security Suite

Microsoft Exchange Hosted Archive

Microsoft Exchange Hosted Continuity

Microsoft Exchange Hosted Encryption

Microsoft Exchange Hosted Filtering
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Gebruikers-SL’s (abonnementslicenties voor gebruikers). Als een online service voorkomt in
onderstaande lijst, moet u gebruikers-SL’s aanschaffen voor die online service zoals in de onderstaande
tabel wordt beschreven. Als u beschikt over hardware of software waarmee het aantal gebruikers
dat rechtstreeks toegang heeft tot de online service wordt beperkt, of waarmee gebruikersgegevens
worden omgeleid (soms ook wel ‘multiplexing’ of ‘pooling’ genoemd) blijft het aantal benodigde
gebruikers-SL’s gelijk.
Online services waarvoor gebruikers-SL’s vereist zijn
Online service
Gebruikers-SL
Vereist voor
Antigen for Exchange
Gebruikers-SL voor Antigen
for Exchange
Elke gebruiker waarvan de e-mail
door de online service
wordt verwerkt.
Antigen for Instant
Messaging
Gebruikers-SL voor Antigen
for Instant Messaging
Elke gebruiker waarvan de
expresberichten door de online
service worden verwerkt.
Antigen for SMTP
Gateways
Gebruikers-SL voor Antigen
for SMTP Gateways
Elke gebruiker waarvan de e-mail
door de online service
wordt verwerkt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 52 van 61
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers-SL’s vereist zijn
Online service
Gebruikers-SL
Vereist voor
Antigen for SharePoint
Gebruikers-SL voor Antigen
for SharePoint
Elke gebruiker waarvan de
SharePoint-documenten door de
online service worden verwerkt.
Antigen Spam Manager
Gebruikers-SL voor Antigen
Spam Manager
Elke gebruiker waarvan de e-mail door
de online service wordt verwerkt
MapPoint Web
Services Standard
Gebruikers-SL voor
MapPoint Web
Services Standard
Elke gebruiker die moet worden
geverifieerd door uw programma’s
die toegang hebben tot de
online service.
MapPoint Web Services
Professional
Gebruikers-SL voor
MapPoint Web
Services Standard
Elke gebruiker die moet worden
geverifieerd door uw programma’s
die toegang hebben tot de
online service.
Messaging Security Suite
Gebruikers-SL voor
Messaging Security Suite
Elke gebruiker waarvan de e-mail door
de online service wordt verwerkt.
Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Archive
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service wordt verwerkt
en opgeslagen.
Microsoft Exchange
Hosted Continuity
Gebruikers-SL
voor Microsoft Exchange
Hosted Continuity
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service wordt verwerkt
en opgeslagen.
Microsoft Exchange
Hosted Encryption
Gebruikers-SL
voor Microsoft Exchange
Hosted Encryption
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service wordt verwerkt.
Microsoft Exchange
Hosted Filtering
Gebruikers-SL
voor Microsoft Exchange
Hosted Filtering
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service wordt verwerkt.
MSN Encarta Premium
Gebruikers-SL voor
MSN Encarta Premium
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service.
MSN Encarta Academic
Gebruikers-SL voor
MSN Encarta Academic
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service.
Office Live
Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
Gebruikers-SL voor Office
Live Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de aanbieders van instant
messaging-services via de
online service.
Office Live Meeting
Gebruikers-SL voor
Office Live Meeting
Elke gebruiker die een online
vergadering met de online service
plant of uitvoert.
Microsoft Exchange
Hosted Archive
Microsoft Exchange
Hosted Archive
Extra Storage
a
Zie hieronder voor de definitie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 53 van 61
Microsoft Online Services
Voor de volgende online services zijn geen gebruikers-SL’s vereist:

Antigen Enterprise Manager

Microsoft Learning Solutions
b) Gebruikers-SL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:
c)

een gebruikers-SL van een gebruiker definitief opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker; of

een gebruikers-SL tijdelijk opnieuw toewijzen aan een invalkracht wanneer de hoofdgebruiker
afwezig is.
SL’s voor invoegtoepassingen (abonnementslicenties voor invoegtoepassingen). Als een online
service voorkomt in onderstaande lijst, moet u SL’s voor invoegtoepassingen aanschaffen om die online
service te gebruiken zoals in de tabel wordt beschreven.
Online services die SL’s bieden voor invoegtoepassingen
Online service
SL voor
invoegtoepassingen
Wanneer vereist
MapPoint Web
Services Standard
of Professional
SL voor invoegtoepassing
Billable Transactions
Voor geverifieerde gebruikers die toegang
verkrijgen tot de online service via uw
programma’ s, op basis van het aantal
facturabele transacties per maand.
Office Live Meeting
SL voor invoegtoepassing
Meeting Room
Voor online vergaderingen waaraan meer
mensen deelnemen dan is toegestaan
volgens de gebruikers-SL.
De volgende online services bieden geen SL’s voor invoegtoepassingen:

Antigen Enterprise Manager

Antigen for Exchange

Antigen for SMTP Gateways

Antigen Spam Manager

Messaging Security Suite

Microsoft Exchange Hosted Archive

Microsoft Exchange Hosted Archive Extra Storage

Microsoft Exchange Hosted Continuity

Microsoft Exchange Hosted Encryption

Microsoft Exchange Hosted Filtering

Microsoft Learning Solutions

MSN Encarta Premium and Academic

Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity
III) Aanvullende voorwaarden.
a) Afwijkende voorwaarden voor online services. Bepaalde voorwaarden in uw
volumelicentieovereenkomst zijn niet van toepassing op de online service, met inbegrip van
de gebruiksrechten. U hebt ook geen permanente rechten op het gebruik van de online service.
De afwijkingen betreffen de volgende zaken.

Wijzigingen in licentievoorwaarden. We behouden ons het recht voor de licentievoorwaarden
voor de online service te allen tijde te wijzigen. U gaat akkoord met de nieuwe voorwaarden door de
online service te gebruiken nadat deze nieuwe voorwaarden in deze gebruiksrechten voor producten
zijn gepubliceerd of nadat u een e-mail of expresbericht hebt ontvangen omtrent de wijzigingen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 54 van 61
Microsoft Online Services

Wijzigingen in de online service. We behouden ons het recht voor de online service van tijd
tot tijd te wijzigen. Bovendien hebben we het recht een nieuwe versie van de online service uit te
brengen. Als we de online service bijwerken en u geen gebruikmaakt van de bijgewerkte service,
zijn bepaalde voorzieningen mogelijk niet voor u toegankelijk en kan uw gebruik van de online
service worden onderbroken of beëindigd.

Onderbreking of beëindiging van de online service. We behouden ons het recht voor om
de online service of uw gebruik hiervan te allen tijde te onderbreken om welke redenen dan ook,
met inbegrip van onderhoud. We behouden ons eveneens het recht voor om de online service of uw
gebruik hiervan te allen tijde te beëindigen om welke redenen dan ook, met inbegrip van wettelijke
verplichtingen. In geval van beëindiging vervalt uw recht om de online service te gebruiken met
onmiddellijke ingang. Mogelijk hebt u geen toegang meer tot uw gegevens nadat de online service
is onderbroken of beëindigd.

Licentievoorwaarde. U hebt geen toegang tot de online service nadat uw van toepassing zijnde
Select of Enterprise Enrollment, Open License Value Agreement of Open License Authorization
Number is beëindigd of vervalt.
b) Verantwoordelijkheid voor accounts. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden
in relatie tot uw accounts en wachtwoorden voor de online service. U bent verplicht ervoor te zorgen
dat deze gegevens vertrouwelijk blijven. In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of een
beveiligingsprobleem in verband met de online service dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
c)
Gebruik van software met de online service. U mag alleen software van Microsoft of goedgekeurde
software van andere fabrikanten gebruiken om u aan te melden bij de online service en om deze service
te gebruiken.

Licentievoorwaarden voor Microsoft-software. De voorwaarden die bij de Microsoft-software
voor de online service worden geleverd, zijn van toepassing op uw gebruik van die software. Als bij
de software geen voorwaarden zijn geleverd, mag u de software alleen in combinatie met de online
service op uw apparaten installeren en gebruiken. Uw recht om de software te gebruiken eindigt
wanneer uw recht om de online service te gebruiken, wordt beëindigd of vervalt, of wanneer de
service wordt bijgewerkt en deze niet langer ondersteuning biedt voor de software, afhankelijk
van wat zich het eerst voordoet. U moet de software verwijderen wanneer uw gebruiksrecht
voor de software eindigt. U mag de software op dat moment ook uitschakelen.

Automatische updates voor Microsoft-software. We kunnen regelmatig uw versie van de
software controleren en updates voor uw apparaten aanbevelen of downloaden. Mogelijk ontvangt
u geen bericht wanneer de update wordt gedownload.
d) Het gebruik van andere websites en services. U mag websites en services van Microsoft of
goedgekeurde andere aanbieders alleen gebruiken om toegang te verkrijgen tot de online service en
om deze service te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden van deze sites en services zijn van toepassing
op uw gebruik van de sites.
e) Inhoud en services van andere aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van andere
aanbieders waartoe u via de online service toegang verkrijgt. U bent verantwoordelijk voor uw relaties
met andere aanbieders (waaronder adverteerders) in verband met de online service (waaronder de
levering en betaling van goederen en diensten).
f)
Materiaal dat u publiceert of verstrekt. Voor al het materiaal dat u publiceert of aan ons verstrekt
in verband met de online service, geeft u ons het recht (1) het materiaal voor de online service te
gebruiken, wijzigen, kopiëren en distribueren en dit materiaal over te brengen en weer te geven, (2) uw
naam met het materiaal te publiceren en (3) deze rechten aan het publiek toe te kennen. Deze rechten
zijn alleen van toepassing op wettige inhoud en wettig gebruik hiervan. U ontvangt van ons geen
vergoeding voor uw materiaal. Het materiaal kan te allen tijde worden verwijderd. U moet zelf over
de benodigde rechten beschikken om deze rechten aan ons te kunnen overdragen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 55 van 61
Microsoft Online Services
g) Gebruiksmogelijkheden (gebruiksregels). Het is niet toegestaan:

de online service op een onwettige manier te gebruiken;

de online service op een zodanige manier te gebruiken dat u schade toebrengt aan de service
of aan het gebruik van de service door anderen;

de online service te gebruiken om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang trachten
te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk;

anderen toestemming te geven namens u toegang te verkrijgen tot de online service of deze
te gebruiken;

om toegang te verkrijgen tot de online service of deze te gebruiken met behulp een geautomatiseerd
proces of een geautomatiseerde service zoals een BOT, een spider of de gegevens die periodiek door
Microsoft worden opgeslagen.

e-mailheadergegevens te vervalsen (bijvoorbeeld door middel van ‘spoofing’); of

de online service te gebruiken om middelen beschikbaar te stellen die zijn bedoeld om deze
voorwaarden te schenden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van Denial of Service-aanvallen
of het verzenden van spam mogelijk te maken).
h) Toezicht op uw gebruik. Voor zover dit volgens de wet is toegestaan, behouden we ons het recht
voor toezicht te houden op uw gebruik van de online service en uw gegevens of materiaal te verwijderen
of te publiceren met de volgende doeleinden:

naleving controleren van de volumelicentieovereenkomst die deze gebruiksrechten voor
producten bevat;

naleving controleren van wettelijke vereisten of processen; en

onze rechten en de rechten van anderen beschermen.
i)
Elektronische kennisgevingen. Mogelijk voorzien wij u langs elektronische weg van informatie
over de online service. Dergelijke kennisgevingen kunnen plaatsvinden via e-mail naar het adres dat
u opgeeft wanneer u zich voor de service aanmeldt, via een door ons aangewezen website of via
expresberichten. Vanaf de datum dat de service beschikbaar is, worden kennisgevingen verstrekt via
e-mail of expresberichten. Zolang u de online service gebruikt, beschikt u over de software en hardware
die is benodigd om deze kennisgevingen te ontvangen. Het is niet toegestaan de online service te
gebruiken als u deze elektronische kennisgevingen niet wilt ontvangen.
j)
Privacy. Zie de privacyverklaring van de online service voor informatie over de manier waarop
uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt.
Online service
Privacyverklaring
MapPoint Web Services
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21971
Microsoft Learning
Solutions
Zie de koppelingen naar de privacyverklaring
op de webpagina’s.
MSN Encarta Premium
en Academic
Zie de privacyverklaring voor MSN op http://privacy.msn.com.
Office Live
Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity
https://www.livemeeting.com/LCSVL/pspublicim.html
Office Live Meeting
http://main.placeware.com/legal/privacy.cfm
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 56 van 61
Microsoft Online Services
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Antigen for Exchange, Antigen for Instant Messaging, Antigen for SMTP Gateways, Antigen
for SharePoint, Antigen Spam Manager en Messaging Security Suite:
Gebruik voor exclusieve opleidingsdoeleinden. U moet over gebruikers-SL’s beschikken zoals hierboven beschreven
om de online service en de bijbehorende software te mogen gebruiken voor exclusieve opleidingsdoeleinden,
ongeacht wat hierover wordt vermeld in uw volumelicentieovereenkomst.
Gebruik bij verlenging. Om illegaal gebruik van de online service tegen te gaan, kunnen bepaalde functies van de
online service worden uitgeschakeld drie jaar na de dag dat u de online service voor het eerst hebt gebruikt. Als
u het recht op het gebruik van de online service verlengt, wordt u in staat gesteld de gebruikstermijn te verlengen.
Vervanging van scanengines. Mogelijk worden vergelijkbare software en bestanden vervangen door de volgende
onderdelen van de online service

antivirus- en antispamsoftware; en

handtekeningbestanden en gegevensbestanden voor het filteren van inhoud.
Gebruik in Zuid-Korea. U hebt geen licentie voor het gebruik van de anti-virusengine AhnLab op een serversysteem
dat zich in Zuid-Korea bevindt.
Voor MapPoint Web Service:
Omgeving met een gefaseerde installatie. U mag toegang verkrijgen tot de gefaseerde-installatieomgeving van de
online service en deze gebruiken voor het ontwikkelen, testen en uitvoeren van onderhoud aan uw programma’s
die gebruikmaken van de online service. Uw gebruik van de gefaseerde-installatieomgeving mag het aantal
van 30.000 facturabele transacties binnen een maand niet overschrijden. De online service mag alleen worden
onderworpen aan stresstests als u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Microsoft hebt verkregen.
Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaring. In elk programma dat gebruikmaakt van
de online service, moet u een koppeling opnemen naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969
en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21970 die is voorzien van de tekst ‘Gebruiksvoorwaarden
en privacyverklaring van Microsoft’. De koppeling moet op dezelfde pagina worden weergegeven als de
MapPoint-inhoud, of in de gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van het programma.
Gebruik van plattegronden. Het is niet toegestaan

MapPoint-inhoud te kopiëren of op te slaan, voor zover het geen geocodes betreft;

auteursrechtaanduidingen te wijzigen;

de online service te gebruiken om een route of volgorde van bestemmingen te berekenen of aan
te bevelen op basis van de locatie van meerdere voertuigen; of

de online service te gebruiken om real-time begeleiding van voertuigen aan te bieden.
Voor Microsoft Exchange Hosted Archive, Microsoft Exchange Hosted Archive Extra Storage,
Microsoft Exchange Hosted Continuity, Microsoft Exchange Hosted Encryption en
Microsoft Exchange Hosted Filtering:
Wijzigingen van de licentievoorwaarden. Met uitzondering van het hiernavolgende gelden voor uw gebruik van
de online service tijdens de huidige termijn van uw van toepassing zijnde registratie of ‘Open License Value
Agreement’ de licentievoorwaarden die geldig waren op de dag dat de online service is ingegaan. Het bereik
van deze gebruiksvoorwaarden mag te allen tijde door ons worden gewijzigd. Informatie over gewijzigde
gebruiksvoorwaarden wordt gepubliceerd in deze gebruiksrechten of naar u verzonden in een e-mailbericht
of expresbericht.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Met uitzondering van Microsoft Exchange Hosted Filtering moet u zoals
hierboven beschreven gebruiker-SL’s en service-SL’s aanschaffen als u de online service wilt gebruiken voor
evaluatiedoeleinden, ongeacht informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel wijst.
Voor Microsoft Exchange Hosted Filtering is het toegestaan de online service te gebruiken gedurende
een evaluatieperiode van dertig dagen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 57 van 61
Microsoft Online Services
Opschorting of annulering van de online service. Zonder dat dit onze overige rechten beperkt, is het
ons toegestaan de online service of uw gebruik hiervan op te schorten als:

wij menen dat uw gebruik van de online service in strijd is met de gebruiksvoorwaarden;

wij menen dat uw gebruik van de service een bedreiging vormt voor het functioneren
of de integriteit van ons netwerk;

u onze volumelicentie, waaronder deze gebruiksrechten voor producten, schendt; of

wij dit om andere redenen wettelijk verplicht zijn.
Toezicht op abonneegegevens. Uw abonneegegevens die worden verwerkt of gebruikt door de online service,
worden niet gecontroleerd, bekeken of bewerkt, behalve

om de services beschikbaar te maken en te verbeteren; en

zoals beschreven in het gedeelte Toezicht op uw gebruik hierboven.
“Abonneegegevens” zijn uw e-mailberichten (met inbegrip van de inhoud, bijlagen en headergegevens van
alle e-mailberichten die worden verwerkt bij het verlenen van de service aan u, ongeacht de oorsprong),
expresberichten, transcripties van andere gegevensbestanden die worden verwerkt of gebruikt door
de online service.
Verwerking van abonneegegevens. Voor de beveiliging van uw abonneegegevens die worden verwerkt
of gebruikt door de online service, worden de maatregelen gebruikt die worden beschreven op
https://admin.global.frontbridge.com. U gaat ermee akkoord dat deze maatregelen

onze enige verantwoordelijkheid vormen ten aanzien van de beveiliging en verwerking
van abonneegegevens; en

de plaats innemen van elke verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid die wordt vermeld
in uw volumelicentieovereenkomst of een andere overeenkomst tot niet-openbaarmaking.
Voor Microsoft Exchange Hosted Archive, Microsoft Exchange Hosted Archive Extra Storage
en Microsoft Exchange Hosted Continuity:
Vervallen of beëindiging van de online service. Tien werkdagen nadat uw registratie of ‘Open License Value
Agreement’ vervalt of uw recht om de online service te gebruiken wordt beëindigd, moet u aangeven wat
er met uw abonneegegevens moet gebeuren. U kunt kiezen of
a.
uw abonneegegevens worden vernietigd; of
b.
uw abonneegegevens aan u worden geretourneerd.
Als u (a) kiest, kunt u desgewenst een bewijs krijgen dat uw abonneegegevens zijn vernietigd. Als u (b) kiest,
bent u verplicht de hieraan verbonden kosten te betalen. Als u niet binnen de hierboven vermelde tijd aangeeft
wat er met uw abonneegegevens moet gebeuren, worden deze gegevens ten minste dertig dagen en ten hoogste
negentig dagen bewaard. Daarna worden uw abonneegegevens verwijderd, tenzij u het recht op het gebruik
van de online service verlengt.
Niet aansprakelijk voor de vernietiging van abonneegegevens. U gaat ermee akkoord dat wij afgezien van het
bovenstaande niet verplicht zijn uw abonneegegevens te bewaren, exporteren of retourneren. U gaat ermee
akkoord dat we in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor de vernietiging van uw abonneegegevens,
in overeenstemming met de voorafgaande voorwaarden.
Voor Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity:
Allen intern gebruik. Alleen uw medewerkers en on site contractanten mogen toegang verkrijgen tot de online service.
Microsoft Office Live Communications Server 2005 (“LCS”) vereist. Gebruikers van de online service moeten over
een licentie beschikken om LCS te gebruiken.
Geen andere verbindingen. U mag de online service niet gebruiken om communicatie tot stand te brengen

met andere aanbieders van expresberichten dan Yahoo!, AOL en Microsoft; of

tussen externe netwerken voor expresberichten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 58 van 61
Microsoft Online Services
Toegang via PDA of mobiele telefoon. – Beperking voor America Online Instant Messenger-netwerk. De online
service mag niet worden gebruikt om gegegevens van expresberichten en aanwezigheidsgegevens door te geven
vanuit (of aan) een PDA of mobiele telefoon via het radiofrequentiespectrum (bijvoorbeeld EVDO, GPRS of EDGE)
waarvoor een licentie is afgegeven.
Looptijd. Uw recht op toegang tot de online service en het gebruik hiervan eindigt op (1) de beëindigings-
of vervaldatum van uw van toepassing zijnde Enrollment, Open License Value Agreement of Open License
Authorization Number, of (2) precies drie jaar na de datum waarop u zich voor de online service hebt aangemeld,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Voor Microsoft Learning Solutions:
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie
kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken vallen niet onder de documentatie.
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in de universele
licentievoorwaarden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 59 van 61
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
Deze voordelen zijn van toepassing als er sprake is van dekking van Software Assurance en in sommige gevallen
van lidmaatschap van Software Assurance. Zie de Productlijst voor de details en een volledige lijst met voordelen
van Software Assurance. Met uitzondering van de hieronder vermelde omstandigheden, vervallen deze voordelen
zodra de dekking van Software Assurance eindigt.
1.
CER (foutenrapportage binnen ondernemingen).
U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de CER-software installeren voor intern gebruik.
2.
Herstel bij noodgevallen.
Voor elke instance van de serversoftware die u in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving
uitvoert op een gelicentieerde server, mag u tijdelijk een back-upinstance uitvoeren in een fysieke of
virtuele besturingssysteemomgeving op een server voor herstel bij noodgevallen. De gebruiksrechten
voor het product en de volgende beperkingen zijn van toepassing op uw gebruik van software op een
server voor herstel bij noodgevallen.

De server moet zijn uitgeschakeld behalve voor (i) beperkte tests van de software en
beheer van patches, of (ii) herstel bij noodgevallen.

De server mag zich niet in hetzelfde cluster bevinden als de productieserver.

U mag de back-up- en productie-instances alleen tegelijkertijd uitvoeren wanneer u de
productie-instance herstelt na een noodgeval.

Uw recht om de back-upinstances te gebruiken vervalt zodra de dekking van
Software Assurance eindigt.
3.
Windows Pre-installation Environment.
U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de software installeren op één apparaat voor intern gebruik.
U mag de software niet gebruiken als een algemeen besturingssysteem, als een thin client of als een
extern-bureaubladclient.
4.
eLearning Training Kits.
Het artikel Desktoptoepassingen van de gebruiksrechten voor producten bevat de licentievoorwaarden voor
eLearning Training Kits.
5.
TechNet Plus Subscription Media.
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de licentievoorwaarden
voor TechNet Plus Subscription Media. Zie de Productlijst voor aanvullende voordelen van
TechNet Software Assurance.
6.
Step-uplicenties.
Met een Step-uplicentie kunt u een Premium-versie gebruiken in plaats van de standaardversie van
het desbetreffende product. Wanneer uw Step-uplicentie permanent wordt, komt deze licentie voorgoed
in de plaats van uw rechten voor het desbetreffende product.
7.
MSDN.
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de licentievoorwaarden voor
MSDN. Uw rechten voor het gebruik van software die is gelicentieerd via MSDN, worden permanent zodra
uw rechten op het gebruik van Visual Studio permanent worden.
8.
Software Assurance Product Support Services.
De manier waarop u de software gebruikt, wordt mogelijk niet ondersteund. Mogelijk bent u hierdoor
bovendien verplicht extra ondersteunende services aan te schaffen. Gegevens die worden verstrekt in relatie
tot ondersteunende services mogen worden gebruikt zolang hierbij geen vertrouwelijke gegevens van
de ander openbaar worden gemaakt. De licentievoorwaarden voor het onderliggende product zijn van
toepassing op uw gebruik van eventuele fixes.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 60 van 61
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
9.
10.
Virtual PC Express.
U mag één exemplaar van de software op één apparaat gebruiken en installeren. U mag de software
op afstand openen en gebruiken vanaf een ander apparaat zoals hieronder is beschreven.

Primaire gebruiker. De enige primaire gebruiker van het apparaat waarop de externe
desktopsessie wordt gehost, mag de software op afstand openen en gebruiken vanaf elk ander
apparaat. Niemand anders mag de software tegelijkertijd onder dezelfde licentie gebruiken,
met uitzondering voor het bieden van ondersteunende services.

Niet-primaire gebruikers. Elke gebruiker mag de software op afstand openen en gebruiken
vanaf een afzonderlijk gelicentieerd apparaat.

Ondersteuning op afstand. U mag toestaan dat vanaf andere apparaten de software wordt
geopend zodat u beschikt over ondersteunende services. U hebt hiervoor geen aanvullende
licenties nodig.
Windows Fundamentals for Legacy PCs.
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten voor het product bevat uw
licentievoorwaarden voor Windows Fundamentals for Legacy PCs. U mag de software echter
alleen gebruiken om onderstaande soorten applicaties uit te voeren.

beveiliging

beheer

emulatie van terminals

extern bureaublad en soortgelijke technologieën

web browser

media player

instant messaging client

document viewers

NET Framework and Java Virtual Machine
U kunt ervoor kiezen om Media Player niet te installeren. In dat geval zijn onderstaande gedeelten van het
gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten voor uw product niet van toepassing op uw
gebruik van de software.

Windows Media Digital Rights Management

Windows Media Player

Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard
U mag de software gebruiken op een ander apparaat dan het apparaat waarop de software oorspronkelijk
is geïnstalleerd als u de betreffende dekking voor Software Assurance overbrengt naar dat andere apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2006
Pagina 61 van 61
Download