Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen

advertisement
Bluswatervoorzieningen op
bedrijventerreinen
Indeling








Netwerken
Aanleiding onderzoek
Onderzoeksdoelstelling
Huidige totstandkoming bluswatervoorziening
Knelpunten
Beoordeling bluswatervoorzieningen
Alternatieve bluswatervoorzieningen
Aanbevelingen
netwerken
Leden van de pilot:










Gemeente Groningen
Hydron Midden-Nederland
Waterschap Vallei en Eem
Beuker
Tauw
Advin Zuid-Oost
Waterblock
DHV
Waterway
TNO

Externe partijen

Brandweer Zwolle
Aqua +
Gemeente Ede
Waterleidingbedrijf Groningen
Wetsus




Aanleiding onderzoek
 Slechte
drinkwater kwaliteit
 Onvoldoende bluswater
Figuur 1,kranten koppen over problemen bluswatervoorziening, Bron: Aqua +
Doel van het onderzoek
 Knelpunten
opsporen
 Aanbevelingen op knelpunten
 Alternatieve systemen in kaart brengen
 Beoordelen alternatieve systemen
Huidige totstandkoming
bluswatervoorziening
 Ontwerpfase
 Uitvoeringsfase
 Beheersfase
Ontwerpfase

Bluswatervoorziening

Ontwerp waterleidingnet/brandkranen

Controleren ontwerp

Verlenen vergunning

Afspraken kosten
Beheersfase
 Onderhoud
kan worden uitgevoerd door:
 Aannemer
 Waterleidingbedrijf
 Gemeente
Knelpunten
 Overleg
betrokken partijen
 Toekomstige bedrijven onbekend
 Onbekendheid alternatieven
 Slechte waterkwaliteit
Criteria
 Investeringskosten
 Exploitatie
kosten
 Waterkwaliteit
 Onderhoudsgevoelig
 Betrouwbaarheid
 Bereikbaarheid
 Geschiktheid aanvalsfase
aanvalsfase
 Primair
 Secundair
 Tertiair
Bron
Systeem
Systeem:
Criteria:
Investerings
kosten
Exploitatie
kosten
Water
kwaliteit
Onderhoud
gevoelig
Betrouwbaar
Bereikbaar
Geschiktheid
aanvalsfase
Totaal
Warmte
koude opslag
+/-
+/-
++
+/-
++
++
Primair
3,0
Wrk leiding
+/-
+
+/-
+/-
++
--
Primair
2,1
Buffer in
gebouw
+/-
+/-
-
+/-
++
++
Primair
2,5
Infiltratie +
buffer
+/-
-
+/-
-
+/-
++
Primair
2,0
Open water
++
++
+/-
+
+/-
+/-
Secundair
2,8
Tertiair
CBV
+/-
+/-
-
+/-
++
++
Primair
2,5
Bluswaterriool
+
-
-
-
+/-
+/-
Secundair
1,6
Geboorde put
-
-
+
-
+
++
Primair
2,1
Waterleiding
+
--
-
--
++
++
Primair
2,0
Beoordeling
 ++
(4) = zeer goed
 + (3) = goed
 +/- (2) = matig
(1) = slecht
 -- (0) = zeer slecht
Systeem:
Bron
Criteria:
Investerings
kosten
Exploitatie
kosten
Water
kwaliteit
Onderhoud
gevoelig
Betrouw
baar
Bereikbaar
Geschiktheid
aanvalsfase
Totaal
Warmte koude
opslag
+/-
+/-
++
+/-
++
++
Primair
3,0
Wrk leiding
+/-
+
+/-
+/-
++
--
Primair
2,1
Buffer in
gebouw
+/-
+/-
-
+/-
++
++
Primair
2,5
Infiltratie +
buffer
+/-
-
+/-
-
+/-
++
Primair
2,0
Open water
++
++
+/-
+
+/-
+/-
Secundair
2,8
Tertiair
Systeem
CBV
+/-
+/-
-
+/-
++
++
Primair
2,5
Bluswaterriool
+
-
-
-
+/-
+/-
Secundair
1,6
Geboorde put
-
-
+
-
+
++
Primair
2,1
Waterleiding
+
--
-
--
++
++
Primair
2,0
Warmte koude opslag
Figuur 2. Warmte koude opslag bron: www.energiebureaulimburg.nl
Buffer/infiltratie systeem
Centrale Bluswatervoorziening
Aanbevelingen
 Meer
overleg betrokken partijen
- Maatschappelijk meest voordelig
- Afspraken onderhoud
- Afspraken kosten
 Gebruik
onze tabel !
Download