Competenties

advertisement
Hartelijk welkom !
Peter Tanghe
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Hartelijk welkom !
Peter Tanghe
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Agenda lezing
•
•
Inleiding
1: Competenties en symboliek
−
•
Een nuancering
2: Competenties en organisatie (-ontwikkeling)
−
•
Een beschouwing
3: Competenties en cultuur
−
•
Impliciet of expliciet
4: Competenties en functie
−
•
De relatie
5: CJIB, competenties en Inkoop
−
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Een kijkje achter de organisatie-schermen
Conclusie
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Inleiding
•
•
Peter Tanghe
Competenties:
−
−
−
−
−
−
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Wat zijn dat?
Wat heb je eraan?
Wat leveren ze op?
Hebben ze wel zin?
Dragen ze bij aan organisatie-ontwikkeling of…?
Waar draait het nou eigenlijk om?
Veel vragen, nu de antwoorden; met name op
de laatste vraag!
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
•
•
•
•
Competenties en symboliek
Een nuancering
Symboliek, dat is: het zinnebeeldige of “zonder
enige diepere of werkelijke betekenis”
Symbool is een hulpmiddel om onze complexe
wereld te ordenen en te begrijpen
Voorbeelden:
–
–
–
–
–
•
Peter Tanghe
13-02-2009
de Bescherming Bevolking (BB)
camera’s op straat
“meer blauw op straat”
vlaggen en volksliederen
“YES we can”!
Competenties zijn ook slechts symbolen
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties
•
•
•
•
•
Een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en
vaardigheidaspecten omvat om in concrete
taaksituaties doelen te bereiken
Het sturen op gedrag dat nodig is voor het
realiseren van de organisatiedoelen
Een algehele kwaliteit
Abstract, VAAG!!
Concreet:
–
–
–
Peter Tanghe–
13-02-2009
Kennis
Vaardigheden
Motivatie
Persoon(lijkheid)
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
–
–
–
–
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Kennis (denken)
Vaardigheden (doen)
Motivatie (willen)
Persoon(lijkheid) (zijn)
Wat mist hier…?
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties en organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Het lijkt alleen maar om IK te draaien
Maar het draait toch (ook) om de organisatie?
Artisticiteit
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Presenteren
Wanneer heb je deze nodig??
Hangt van de functie en de organisatie af
Gaat het bij competenties om IK of om de
organisatie?
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties en organisatie
(-ontwikkeling)
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
PHASE 5
5: Crisis of ?
4: Crisis of
RED TAPE
3: Crisis of
CONTROL
5:Growth through
COLLABORATION
2: Crisis of
AUTONOMY
4: Growth through
COORDINATION
1: Crisis of
LEADERSHIP
3: Growth through
DELEGATION
2: Growth through
DIRECTION
1: Growth through
CREATIVITY
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties en organisatie
(-ontwikkeling)
•
Organisatieverandering CJIB:
–
–
–
–
Ontwikkeling van een puber
Groei, ontwikkeling en organisatiemodel
Rvt’s, ontwikkeling van personeel
Gevolgen……
• Anders Moberg
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Gaat het bij competenties om IK, organisatie of
de ontwikkelingsfase van de organisatie?
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties en cultuur
•
•
•
•
•
Ik ga het nog ingewikkelder maken maar kom
écht met een eindconclusie waar je wat mee kunt
Cultuur: Impliciet of expliciet, oftewel is het
duidelijk..?
Je hebt alles, de juiste kennis, vaardigheden, bent
gemotiveerd en hebt de goede houding maar pas
je wel bij de organisatie
Belangen, conflicten, macht, politiek, in-/extern
Gaat het bij competenties om IK, organisatie, de
ontwikkelingsfase of de cultuur van de
organisatie?
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties en functie
•
•
•
•
•
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Groepsleider, schaal 7
(€.2.691,00/maand)
Afdelingshoofd, schaal 10 (€.3.776,00/maand)
Hoofd afdeling, schaal 15 (€.6.594,00/maand)
Hoort bij een bepaald type functie altijd een
zelfde set aan competenties?
Ambities en competenties: je ambieert een
inkoopfunctie bij Aldi, maar kunt niet
onderhandelen….=> ontwikkelen dus!!
Gaat het bij competenties om IK, organisatie,
de ontwikkelingsfase, de functie of de cultuur
van de organisatie?
Competenties:
Hanze-Congres: Competence excellence
Anders…!...?
Strategisch Inkoper
bij Philips
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Manager Inkoop
bij Noordhoff Uitgevers
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Procurement Officer
bij Shell
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Commodity Buyer
bij ANWB
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Project Inkoper
bij Samsung
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Category Buyer
bij CJIB
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Senior Adviseur Inkoop
bij Danone
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Contract Manager
bij DSM
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Procurement Professional
bij YER
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Sourcing Manager
bij NS
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Inkoop Manager
bij Bolletje
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Senior Buyer Investments
bij Rijkswaterstaat
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Procurement Manager
bij Aldi
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Inkoopadviseur
bij Belastingdienst
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Tactisch Inkoper
bij Essent
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
•
Peter Tanghe
13-02-2009
Senior Inkoper
bij Overtoom
Gaat het bij competenties om IK, organisatie,
de ontwikkelingsfase, de functie, de cultuur of
de missie en visie van de organisatie?
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Competenties, CJIB en Inkoop
•
5 competenties CJIB: Samenwerken, omgevingsbewustzijn, leervermogen, professionele integriteit, klantgerichtheid
•
•
•
•
•
•
Tactisch Inkoper
Coördinator Inkoop
Hoofd Inkoop
Hoofd Inkoop & Facilitair Bedrijf
Unitmanager Services
Gaat het bij competenties om:
–
–
Peter Tanghe
13-02-2009
bij de functie passen
of
bij de organisatie passen?
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Conclusies
•
•
•
Wat zijn dat?
•
Wat heb je eraan? •
Wat leveren ze op? •
•
Hebben ze wel zin? •
•
Dragen ze bij aan
organisatieontwikkeling?
Peter Tanghe
13-02-2009
•
Verschillende definities
Duidelijkheid in wat je zoekt
Betere match bij sollicitaties;
Ontwikkelingskader
Absoluut, ze maken abstracte
zaken bruikbaar in de
praktijk
Ja, maar ook andersom én
tevens aan de organisatiecultuur
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Eindconclusie
• Waar draait het om?
1. IK
2. Functie
3. Organisatie en haar competenties
4. Stadium organisatie ontwikkeling
5. Cultuur van de organisatie
6. Missie en visie van de organisatie
• Het draait het om de MATCH
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
• DÉ belangrijkste competentie:
• JEZELF ZIJN / MENS ZIJN !
Dank voor jullie
aandacht.
Peter Tanghe
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Dank voor jullie
aandacht.
Peter Tanghe
Peter Tanghe
13-02-2009
Hanze-Congres: Competence excellence
Competenties:
Anders…!...?
Download