Vissen als herbivoren

advertisement
Vissen als herbivoren
Wat is de impact van vissen op de groei van waterplanten?
Martijn Dorenbosch (Bureau Waardenburg)
Liesbeth Bakker (NIOO)
Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)
Department of Aquatic Ecology
Achtergrond: troebel versus helder water
Eutrofiëring → omslag van heldere meren en plassen naar
troebele wateren.
Heldere wateren:
• Lage P & N concentraties.
• Rijk aan waterplanten &
zooplankton.
• Aanwezigheid van toppredatoren
(snoek).
→ Groot doorzicht.
Troebele wateren:
• Hoge P & N concentraties.
• Nauwelijks waterplanten &
zooplankton.
• Geen roofvissen, dominantie van
benthishe en zooplanktovore vissen
(brasem, blankvoorn).
→ Slecht doorzicht, algenbloei.
Achtergrond: troebel versus helder water
Mechanisme → vissen zijn een belangrijke actor in het evenwicht
tussen helder en troebel water:
1) Benthische vissen wervelen sediment op, zooplanktivore vissen
eten zooplankton → water wordt troebel, algen groeien.
2) Omnivore / herbivore vissen eten waterplanten → zooplankton
kan niet meer schuilen → algen groeien.
Achtergrond: troebel versus helder water
Maatregelen → om terug te gaan van de troebele naar de heldere
situatie:
1) Verminderen nutriënten concentraties.
2) Actief biologisch beheer → wegvangen van
benthivore en planktivore vissen (brasem,
blankvoorn).
Probleemstelling:
Wegvangen van vis → vaak slechts tijdelijk succesvol.
•
•
•
Waterplanten keren niet terug.
Verklaring: waterplanten worden gegeten door vissen.
Moeten ook omnivore/herbivore vissen worden weggevangen?
Vraag: in hoeverre eten vissen nu eigenlijk waterplanten?
Literatuur: vissen die waterplanten eten
Hoe herbivoor zijn die herbivore
vissen nu eigenlijk?
Reeks van experimenten:
•
Rietvoorn versus graskarper.
•
Aquarium experimenten.
•
Experimenten in proefvijvers.
•
Veldexperiment in een laagveenplas.
Aquarium-experiment:
Eten rietvoorn en graskarper onder lab omstandigheden waterplanten?
?
•
•
•
•
•
Waterpest
Aarvederkruid
Sterrekroos
Kranswier
Schedefonteinkruid
Aquarium-experiment:
Dorenbosch & Bakker (2011) Freshwater Biology 56: 1783-1797
Aquarium experiment:
Wat als vissen kunnen kiezen tussen waterplanten & dierlijk voedsel (vlokreeften)?
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~
STACK:
Download