Sargasso zee en oceaan: mysterie aal (bijna

advertisement
Sargasso zee en oceaan: mysterie aal
(bijna) ontrafeld?
Vissennetwerk_projectgroep Aalherstel
6 oktober 2011
J. Quak
Sportvisserij Nederland
Inleiding
•
•
•
•
•
Een lange zoektocht…. biologisch mysterie
Sinds 1979 verschillende expedities, nieuwe informatie
Nieuwe DNA_RNA technieken
Nieuwe micro-chemische technieken
Kennis is van belang (biologie, beleid, beheer, herstel,
kunstmatige voortplanting?)
• Aantal puzzelstukjes ingekleurd
• Presentatie: stukje puzzel maken
Voortplanting, opgroei, migratie
Aalachtigen zijn van origine (pelagische) zeevissen
larven = Leptocephalus –vorm
larvale periode zeer lang, lange groeiperiode, groot
formaat
• “oeraal” afkomstig uit gebied Indonesie (40-70M jaar)
• verspreiding-soortontwikkeling: migration-loop concept
• Europese aal: langste migratie, langste larvestadium
• Van zout naar (facultatief) zoet water
• 2x migratie > 5000 km; biologisch fenomeen
Evolutionaire ontwikkeling “Aal”
Atlantische
corridor
Zee van
Thetys
Schmidt : baanbrekend onderzoek 1904-1922
• Transecten
• Vangst aallarven
• Van oost naar west:
- aantallen nemen toe
- lengte neemt af
- kleinste (7mm) in Sargas
So-zee
- Larven tot continentale
plat, metamorfose
Vervolgexpedities (Duitsland, VS, Denemarken
e.a.)
• vanaf 1979 verschillende expedities
• Meest recente informatie Galathea3 expeditie (Deens)
• Momenteel Duitse expeditie
• Nieuwe technieken toegepast (DNA/RNA,DNA-barcoding
voedsel, microchemie otolieten e.d.)
Sargasso Zee
• scheiding Noord – Zuid Sargasso: Subtropische
Convergentie Zone (STCZ) = relatief koud water –
relatief warm water voor bovenste 200 m =front
• Front vooral prominent in winter - voorjaar
• Dynamische interacties met omliggende watersystemen
(Golfstroom e.a.) via wervelingen, draaikolken en jets
• Oligotroof systeem (?), met eigen P, S, N, C cycli
• Voorjaar algenbloei (chlorophyll ), plankton-bloei
• Diepte 4500 -6000m
• veel hydrografisch en limnologisch onderzoek
front
Paai- en
opgroeizone
Tweedimensionale weergave front, paai- en
opgroei, migratie
S-N
S-Z
front
T> 21,5C
T 19,5 C
Plankton>
larven
Pre_L
Hoog
zoutgehalte
ei
Larven > Europa
> 25 mm
schieraal
Diepte =200m
T 18,5 C
Functies front
•
•
•
•
Aggregatie van schieraal
Aggregatie van voedsel (plankton)
“vasthouden” van kleine larven
Larven-pomp, via jetstromen
Voortplanting
• Diepte:100 -250 m
• Eieren: zwevend
• Einde wintervoorjaar
• Nieuwe maan?
• Komen binnen 48
uur uit
Pre-Leptocephalus (enkele mm)
Diepte circa 60 -160 m
Dooiermateriaal verteerd na 712 dagen
Larven - Leptocephalus
• Circa 40 soorten L. in Sargasso, vooral nabij front
• L. > 5 mm vertonen dag-nachtmigratie:
– Nacht 30 -120 m
– Dag < 300 m
• Voedsel: grote variatie, vooral gelatineus plankton, ook
Copepoden, vangtanden functioneel
• Mogelijk ook DOM, door huid
• Actieve visjes, reageren sterk op prikkels (actieve
mijding vangtuig)
• strategie: eten en niet-gegeten worden
Migratieroutes (?)
Op weg…. Zo snel mogelijk, zo efficient
mogelijk, zo onzichtbaar mogelijk
Leptocephalus: klein volume, groot oppervlak
• Aallarven (jap.)
• Dag-nacht migratie
in oceaan
• Nacht: 30 -120 m
• Dag: > 350 m
• Negatief
fototaktisch
• Groei > 5 mm
maand
• Trek (ook) actief
• Voedsel?
• Overleving<0,2 %
• Orientatie?
• Duur: 250 -500
dagen
Morfologie, anatomie en ecologie
•
•
•
•
•
L. vooral extra-cellulair opgeslagen energiedragers
Polysacchariden-disacchariden (met N-of S)
Eigenschappen:
– Produktie door veel zee-organismen (er is veel)
– Drukbestendig
– Maakt daarmee ook actief zwemmen mogelijk (migratie)
– Binden water (tegen osmose)
– Transparant (tegen predatie)
– Energiedragers (migratie, metamorfose)
– Binding aan groeifactoren (tegen proteolyse)
– Factor bij cel-specialisatie (metamorfose)
Enzymen op celmembraam “spinnen” P-D tussen cellen
Actieve opname bouwstoffen door huid is functioneel
Synthese
•
Unieke levenstrategie (-en) ontwikkeld in lang evolutionair proces:
respons op fysische, biologische en chemische variatie (dynamiek) in
een zeer groot ruimte-tijd venster
•
Strategie aal in gematigde zones: opgroeien in zoet water biedt
(bood) voordelen (produktie-recrutering versus mortaliteit)
•
Geografisch zeer groot zoet water habitat vereist aggregatie van
voldoende, zeer effectieve paaidieren (functie Sargasso)
•
Voldoende recrutering (overleving op oceaan (migratieroute)) vereist:
- tijdelijk vasthouden van en bieden opgroeihabitat aan jonge larven
(functie Sargasso)
- Efficient voedsel opnemen en benutten ook voor metamorfose (PS)
- Vermijding predatie (morfologie, gedrag)
- Efficiente migratie (actief zwemmen, gebruik stromingen,
orientatie)
Bedreigingen
• Snelheid en accumulatie van bedreigingen:
- snelle afname (efficiente) paaidieren, vele factoren in zoet
water
- klimaatsverandering (impact op processen in Sargasso,
recrutering larven lager als gevolg stijging T)
- milieuproblemen in Sargasso? [denk aan plastics]
• Is de aal flexibel en adaptief genoeg? Bijv.
klimaatsverandering?
• Misschien.
• Maar om levens-strategie bij te stellen is tijd nodig, zijn
voldoende paaidieren nodig en is voldoende recrutering nodig.
Maximale bescherming is
daarom bittere noodzaak
Dank voor uw aandacht!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards