Auteurs - Fryske Akademy

advertisement
It Beaken jiergong 71 – 2009 nr 3/4 347-348
Over de auteurs
A.K. Bowman (Manchester 1944) is Camden Professor of Ancient
History and Fellow of Brasenose College, University of Oxford. Relevant
publications: Life and Letters on the Roman Frontier: Vindolanda and its People
(London 1994, revised edition 2003) and with J.D. Thomas The Vindolanda
Writing-tablets: Tabulae Vindolandenses II (London 1994) and III (London
2003).
Marjan Galestin is geboren in Amsterdam in 1947. Zij studeerde
Archeologie in Leiden en is in Groningen gepromoveerd. Zij is Universitair
Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Recente publicaties
over dit onderwerp zijn o.a. De drie rapporten over de opgravingen bij
Winsum-Bruggeburen in het tijdschrift Palaeohistoria 41/42 (1999/2000) en
43/44 (2001/2002).
Goffe Jensma (Kornhorn 1956) is hoogleraar Friese taal en letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Behalve met Friese cultuurgeschiedenis en
letterkunde heeft hij zich onder andere beziggehouden met wetenschapsen universiteitsgeschiedenis. Bekende publicaties van zijn hand zijn onder
andere Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit
in de negentiende eeuw (Leeuwarden 1998) en De gemaskerde god. François
HaverSchmidt en het Oera Linda-boek (Zutphen 2004).
Evert Kramer (1947) is geboren te Noordbroeksterhamrik (Gr.). Hij
studeerde in 1977 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als archeoloog met
specialisatie Paleolithicum. Sedert 1980 is hij als archeoloog verbonden
aan het Fries Museum te Leeuwarden, de laatste jaren als conservator. Hij
verrichtte opgravingen in terpen, op rendierjagerkampementen op de
zandgronden en in binnensteden. Zijn artikelen bestrijken de prehistorie
en verschenen in tal van vakbladen en als afzonderlijke publicaties. Hij
was initiatiefnemer van twee internationaal rondreizende exposities met
Leeuwarden als startpunt: ‘Friezen, Saksen en Denen’ (1995) en ‘Koningen
van de Noordzee’ (1999).
Hans Laagland BA (Hengelo 1976) studeerde Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is nu werkzaam
bij Tresoar te Leeuwarden als bibliothecaris van de Buma Bibliotheek
(informatiecentrum voor de klassieke oudheid).
347
Jacob van Sluis (Franeker 1953) studeerde theologie en filosofie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in beide disciplines. Hij is als
collectievormer verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Groningen
en aan Tresoar te Leeuwarden.
Dr Roger Tomlin, born in Wales in 1943, is University Lecturer in LateRoman History at Oxford, and author of the annual survey of Roman
inscriptions in the periodical Britannia. Author of Roman Inscriptions of
Britain, III (2009).
Drs. L.A. de Vries (Brummen 1960) studeerde Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is nu werkzaam bij Tresoar
(Leeuwarden) als hoofd informatie-teams. Hij was mederedacteur van het
boek Laus Bumae: ter gelegenheid van 125 jaar Buma Bibliotheek (Leeuwarden
2001).
K.A. Worp (geboren in Arnhem, 1943), studeerde Klassieke Talen aan de UvA
en promoveerde in 1972 op een proefschrift Fünfzehn Wiener Papyri. Tussen
1972 en 2005 was hij verbonden aan de UvA, eerst als wetenschappelijk
(hoofd-)medewerker, later als Universitair Hoofd Docent. Vanaf 2002
tot zijn emeritaat in 2008 bekleedde hij een bijzondere leerstoel aan de
Universiteit van Leiden. Sinds 1993 is hij verbonden aan het Dakhla Oasis
Project, sinds 2001 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, alsmede lid van het ‘Comité international de l’Association
Internationale de Papyrologues’. Hij is de (mede-)auteur van een aantal
boeken en artikelen handelende over Griekse en Latijnse teksten uit
Grieks-Romeins Egypte, materiaal dat een rechtstreekse parallel vindt in
het Friese plankje dat in deze bijdrage wordt behandeld. Website: http://
www.hum.leiden.edu/icd/organisation/members/worpka.html
W. J. Zwalve (Groningen 1949) is hoogleraar Historische Ontwikkeling van
het Recht in de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden.
348
Download