Als psychiaters en huishartsen met elkaar spreken

advertisement
De hervorming van de Geestelijke
Gezondheidszorg in België
‘ PROGRESSIE EN
INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’
La réforme des soins en santé mentale
en Belgique
‘ AVANCÉES
ET
PRATIQUES INNOVANTES ’
23-04-2014
« Als psychiaters en
huisartsen met elkaar
spreken… »
Réseau en santé mentale
région du Centre
23-04-2014
Locatie van ‘la région du Centre’
• Waals Gewest
• Henegouwen
• Uitgespreid rond La Louvière
• Grenst in het Noorden aan Waals-Brabant, Nijvel
• Ten Zuiden aan de Franse grens en de streek van
Thuin
• In het Westen aan de regio Mons Borinage
• In het Oosten aan het ‘Pays de Charleroi’
23/04/2014
Organigram van het netwerk
Netwerkcomité
Werkgroep
functie 1
Groep van CGG
en eerste lijn
Werkgroep
functie 2
Werkgroep
functie 3
Werkgroep
functie 4
Werkgroep
functie 5
Groep
Sensibilisering
Groep van
huisartsen
23/04/2014
De actoren
6 huisartsen
(Federatie van huisartsen van ‘le Centre’ en van Binche)
 6 psychiaters
(ziekenhuis- en/of ambulante sector)
Trimestriële vergaderingen in 2012 en
2013
Veertiendaagse vergaderingen in 2014
23/04/2014
De motivaties, de weerstanden
• Huisartsen : voorwaarde voor lidmaatschap van het
netwerkproject = opening van dialoog met de
psychiaters
• Psychiaters : enscenering van de weerstand tegen
verandering... een verhaaltje
• Samen, besluiten ze om na te denken
23/04/2014
Overdracht van medische informatie
binnen het netwerk
• Exploratie:
• Aard van de informatie
• Tijd van de informatie
• Wijzen van communicatie
• Remmen op het doorgeven van de informatie
• Risico's met betrekking tot het gebrek aan
communicatie
23/04/2014
Overdracht van medische informatie
binnen het netwerk
• Problematiek :
Als de overdracht van medische informatie niet
harmonieus is, zijn er schadelijke gevolgen in
termen van
•
•
•
•
Zorgcontinuïteit
Hervallen, zelfs her-hospitalisaties
Onnodige medische onderzoeken
…
23/04/2014
De pistes
• Beter begrip van elkaars werkrealiteit
• Respect van elkaars verwachtingen
• Sneller communicatiemiddel
• Gemeenschappelijke instrumenten worden opgezet
: Gepriviligeerde telefonische toegangen en meer
recentelijk een ontwerp van gids inzake eerste
oriëntatie geestelijke gezondheidszorg...
23/04/2014
De resultaten, de uitdagingen…
• Een groep die meer vraagt…
• Effecten van veranderingen sneller dan
verwacht
• Een vertrouwen dat zich installeert
• Een dialoog dat is geopend
• Een uitdaging : hoe het virus doorgeven?
23/04/2014
Een conclusie ?
« Mens sana in corpore sano »
Juvénal
« Het is niet omdat het moeilijk is dat we
niet durven, het is omdat we niet durven
dat het moeilijk is »
Sénèque
23/04/2014
Download