Maat voor goed water.. aal als indicator

advertisement
Combinatie van Beroepsvissers
Maat voor goed water..
aal als indicator
Insteek vanuit beroepsvisserij
perspectief
Bestaande maatlatten niet niet
overal consequent toegepast en
niet compleet:
• Lengtesamenstelling van beviste
populaties alleen toegepast op
IJsselmeer
• Geen goede maat voor connectiviteit van
(polder en boezem) wateren
• Geen maat voor waterbodemkwaliteit
Monitoren aalherstel en verbeteringen aan de
watersystemen slim combineren om kosten te
besparen.
• Lengte
Lengte--Frequentie van rode aal
• Aanbod aan schieraal bij gemalen en
uittrekpunten
• Kwaliteit paling
Lengte Frequentie van rode aal.
• Lengte Frequentie van rode aal zegt iets over:
– Bevissing
– Historische intrek aan glasaal
– Historische uitzet van glasaal
• Trends in LF van (met name ondermaatse) rode
aal zegt iets over:
– Trends in glasaalaankomst voor de kust
– Trends in intrekmogelijkheden verder het land in
– Trends in uitzet van glasaal (gegeven)
Trends in Schieraal (schieraal(schieraalindex)
• Trends in aanbod aan schieraal bij uittrekpunt of
voor laatste gemaal zegt iets over:
– Regulering van de visserij op rode aal en schieraal
– Effectiviteit van maatregelen om de migratie te
verbeteren
• Trends in aandeel beschadigde schieraal zegt
iets over
– Effectiviteit van maatregelen om schieraal langs of
heel door gemalen te krijgen
Monitoring van de kwaliteit van de (schier)aal als
indicator voor verbetering chemische kwaliteit van
waterbodems (vetoplosbare stoffen)
• Leidt tot verdere inventarisatie van
waterbodemkwaliteit in Nederland
• Trends in hoeveelheden vetoplosbare
stoffen in paling gebruiken als indicator
voor goed waterkwaliteitsbeheer
• Reproductieverstorende stoffen belangrijk
voor de aal
Gehaltes aan indicator PCBs (ng/gram
versgewicht) in rode aal in Nederland
Grenswaarde
in gonaden
van Wijting
waarbij nog
maar 10%
van de
embryo’s
uitkomt
200 ng/gram =
6 pg TEQ/gram
Visserij en waterbeheerders hebben
vergelijkbare doel en zouden
vergelijkbaar/aanvullend moeten monitoren.
• LFLF-rode aal voor impact visserij en
verbetering intrek van glasaal
• Schieraalindex voor effect van
migratievoorzieningen
• Rode aal kwaliteit voor identificatie
vervuilde/schone deelgebieden
• Schieraalkwaliteit voor trend in
verbetering waterbodems
Stellingen:
1.De aal opnemen als indicator voor het succes
van de KRW betrekt publiek en bestuurders
meer bij de KRW en aalherstel
2.Aalkwaliteit onderdeel maken van de
standaardmonitoring van de KRW is niet meer
mogelijk, alles ligt al vast in Europese wet.
Dagelijkse variatie in diepte waarop de schieraal migreert.
Overdag 200 m, s`Nachts 600 m.
Download