Uitzetten van exoten

advertisement
Uitzetten van exoten
Theo de Jong
Bureau Viridis
Exoten ?
• Oude exoten
- Karper, snoekbaars
• Nieuwe exoten
- roofblei, Amerikaanse zonnebaars, Kesslers grondel, forellen
• Sleep-exoten
- kopvoorn, barbeel, baars, snoek
UITZETTEN
• ONBEDOELD
- waterplanten, jongetjes, ballastwater
• BEWUST
- visuitzettingen wateren
• NATUURLIJK
- via rivieren
FF-wet en de NB-wet
• FF-wet
– Onderzoek naar beschermde soorten
– Analyse van effecten van uitzetten
– Maatregelen of ontheffing aanvragen
• NB-wet
– Analyse van effecten van uitzetten op doelsoorten en-habitats
– Ook externe effecten
EFFECTEN
• Op vissen
predatie, verdringing, biotoop
►
►
►
-
Op amfibieën
Predatie van adulten en larven
Op libellen en overige macrofauna
Predatie larven
Op flora
vraat
Effecten gebagatelliseerd
•
•
•
Onwetendheid
desinteresse
Onbekend maakt onbemind
Exoten/vis
• Graskarper
• Forel
• Karper
zoogdier
Richtlijnen IUCN
-
Voortbestaan in Nederland
soort komt in Nederland voor
kan het gebied niet zelf bereiken
ooorzaken uitsterven zijn verdwenen
Milieukwaliteit/kwantiteit zijn goed voor de soort
Dieren zijn genetisch vergelijkbaar
Geen schade aan bronpopulatie
Richtlijnen waterschap/regio
-
hebben overzicht waar wat gebeurt
geen uitzettingen zonder toestemming waterschap
aanwijzen van wateren die gevrijwaard worden van uitzettingen
onderzoek naar effecten (IUCN)
onderazoek naar in het water aanwezige vissen en hoeveelheid
schade verwacht: geen uitzetting
karper: toelaatbaar is maximaal 30 kg/ha volgroeide karper
stelling
-
er worden alleen grote exoten bewust uitgezet
er worden vooral vangbare vissen uitgezet
uitzetten gebeurt zonder rekeningen te houden met ecosysteem
Bij uitzetten van exoten (en vissen) telt
alleen het belang van de hengelaar
en het ecosysteem is de klos.
Download