ASO / EcOnOmiE / HumAnE WEtEnScHAppEn / LAtijn

advertisement
Studieaanbod
3de graad
ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn /
Wetenschappen / moderne talen / wiskunde
TSO / Techniek-Wetenschappen /
BSO / organisatiehulp /
aso / tso / bso
02
IKSO voor
jongeren
met ambitie
Doelstellingen
van de 3de graad
De derde graad is in hoofdzaak een voorbereiding op voort­gezet
onderwijs. Het is tegelijk een belangrijke stap in je persoon­
lijkheidsontwikkeling. Op zowel ‘studietechnisch’ als persoonlijk
vlak krijg je van je leerkrachten maximale ondersteuning.
Stilaan wordt het tijd om uit te kijken
naar wat er na IKSO komt. Velen van
jullie zullen de stap zetten naar het
hoger onderwijs. Daar is de keuze nog
veel uitgebreider dan op onze school.
Misschien kies jij in de derde graad een
richting die nog alle opties open laat.
Misschien wist je al vrij vroeg wat je
wou, en ben je al een specifieke richting
ingeslagen.
De derde graad bouwt verder op de keuzes
die je gemaakt hebt in de tweede graad. In dit
boekje hebben we bij elke studierichting een
lijst opgenomen van de meest voorkomende
studies die onze oud-leerlingen na hun
IKSO-loopbaan hebben aangevat. Het geeft
een idee van de uitstroommogelijkheden
die elke richting biedt. En om je ambities
helemaal scherp te stellen, hebben we bij
elke studierichting ook nog eens de vereiste
interesses en attitudes vermeld.
Dit mag je verwachten in de 3de graad:
• je leert grotere hoeveelheden leerstof verwerken
• je leert zelfstandig informatie verwerven
• je leert informatie kritisch en creatief verwerken
• je ontwikkelt verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid
en sociale interesse
• je werkt aan een diepere, ruimere zelfvorming
Welke ambities je ook koestert, boeiend wordt het zeker!
• je bouwt je lichamelijke ontwikkeling verder uit
• je vormt je eigen persoonlijkheid
IKSO = studie- en taalreizen • Leonardo-traject • moderne infrastructuur • jezelf zijn •
sportdagen en interscholencompetities • leerlingenmagazine ‘iksofoon’ • skireizen en
bergkampen • vriendschap • individuele studiebegeleiding • muziek, toneel en poëzie •
themadagen en projectweken • ruimte voor jouw talent • shows en events • deelname aan
olympiades • schitterende sportfaciliteiten • fun • dynamische lesmethodes • teamwork •
leerlingenparlement • solidariteit
03
04
Wat zijn je keuzemogelijkheden
voor de 3de graad?
ASO:
• Economie-Moderne Talen (EMT)
TSO:
• Techniek-Wetenschappen (TW)
• Economie-Wiskunde (EW)
• Humane Wetenschappen (HW)
• Latijn-Moderne Talen (LMT)
BSO:
• Organisatiehulp (OH)
• Latijn-Wetenschappen (LWE)
• Latijn-Wiskunde (LWI)
• Moderne Talen-Wetenschappen (MTWE)
• Wetenschappen-Wiskunde (WW)
Kies voor meer. Stap in ons Leonardo-traject!
Het Leonardo-traject is er speciaal voor jongeren die nog een stapje verder willen
gaan. Wil je meer doen met taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport?
Stijg uit boven jezelf en ga het contract aan, zodat je op het einde van je IKSO-loopbaan
jouw Leonardo-diploma mag ontvangen.
Wat zijn je mogelijkheden
na de 2de graad?
Tweede graad
Derde graad
Economie (4u wiskunde) Economie-Moderne Talen
Humane Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Techniek-Wetenschappen
Economie (5u wiskunde) Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde
Humane Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde
Moderne Talen-Wetenschappen
Techniek-Wetenschappen
Latijn (4u wiskunde)
Economie-Moderne Talen
Latijn-Moderne Talen
Humane Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Techniek-Wetenschappen
Latijn (5u wiskunde)
Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde
Latijn-Wiskunde
Latijn-Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde
Techniek-Wetenschappen
Latijn-Moderne Talen
05
Tweede graad
Derde graad
Humane Wetenschappen Economie-Moderne Talen
Humane Wetenschappen
Wetenschappen
Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde
Humane Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde
Techniek-Wetenschappen
Techniek-Wetenschappen Techniek-Wetenschappen
Verzorging-Voeding
Organisatiehulp
06
BELANGSTELLING VOOR
Wiskunde 6u
BELANGSTELLING VOOR
Wiskunde 8u
BELANGSTELLING VOOR
Wetenschappen
BELANGSTELLING VOOR
Economie
Eigen aan deze component:
• 3 uur wetenschappen
Eigen aan deze component:
• 3 uur wetenschappen
Eigen aan deze component:
• 2 uur aardrijkskunde in het 5de jaar
Eigen aan deze component:
4 uur economie
• 6 uur wiskunde
• 8 uur wiskunde
• 2 uur biologie in het 6de jaar
• 2 uur chemie
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik heb tot nu toe goede tot zeer goede resultaten behaald
voor wiskunde.
• Ik ben graag bezig met wiskunde en houd ervan om problemen
op te lossen met logisch redeneren.
• Ik zie er niet tegenop om me iedere dag op school
en thuis in te zetten voor wiskunde.
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik heb een basisvorming van 5 lestijden per week,
een behoorlijk resultaat, een goede aanleg en bijzondere
belangstelling voor wiskunde.
• Ik bezit een groot doorzettingsvermogen, een uitgesproken
motivatie en een gezonde dosis werklust.
• Ik ben een enthousiaste leerling met liefde voor wiskunde.
Welke ambities heb je?
• Ik wil een goede wiskundekennis en vaardigheden ontwikkelen,
nodig voor latere hogere studies in een wetenschappelijke of
economische studierichting.
Welke ambities heb je?
• Ik wil verder schaven aan mijn probleemoplossende attitude.
• Ik wil later uitdagingen aangaan die ik met mijn wiskundige
ingesteldheid de baas kan.
• Ik wil mijn logisch denken en redeneren aanscherpen
en inzicht verwerven.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
• Ik wil de basis leggen voor een vervolgstudie wiskunde en
wetenschappen.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
• 2 uur fysica
• 4 uur wiskunde
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben op zoek naar antwoorden op wetenschappelijke vragen.
• Ik ben geboeid door de exacte wetenschappen.
• Ik heb een stevige basiskennis wiskunde.
Welke ambities heb je?
• Ik wil nog meer inzicht verwerven in wetenschappen.
• Ik wil de leerstof fysica, chemie en biologie verder uitdiepen.
• Ik wil die theorie toepassen in de praktijk.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben geïnteresseerd in maatschappij en economie.
• Ik wil antwoorden op de meest uiteenlopende ‘waarom-vragen’.
Welke ambities heb je?
• Ik wil me verdiepen in zowel de algemene economie als
bedrijfswetenschappen.
• Ik wil zowel mijn eigen ‘economisch gedrag’ (micro) als
het wereldgebeuren (macro) beter begrijpen.
• Ik wil mijn ICT-vaardigheden verder ontwikkelen.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
07
08
BELANGSTELLING VOOR
Latijn
BELANGSTELLING VOOR
Moderne Talen
BELANGSTELLING VOOR
Humane Wetenschappen
Eigen aan deze component:
4 uur Latijn
Eigen aan deze component:
• 4 uur Frans
Eigen aan deze component:
• 3 uur cultuurwetenschappen
• 3 uur Engels
• 3 uur gedragswetenschappen
• 2 uur Duits in het 5de jaar en 3 uur in het 6de jaar
• 2 uur extra seminarie (4 uur seminarie in totaal)
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben graag met talen bezig bent (ook buiten de lessen).
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben sociaal geëngageerd en ga graag met andere mensen om.
• Ik ben ervan overtuigd dat talenkennis een enorme troef is
in onze maatschappij en ik wil daar gebruik van maken.
•De maatschappij boeit mij.
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik heb interesse voor alle facetten van de antieke cultuur
en vooral voor literatuur.
• Ik ben een gemotiveerde leerling met een behoorlijke kennis
van de Latijnse woordenschat en grammatica.
• Ik kan een tekst analytisch en kritisch benaderen.
Welke ambities heb je?
• Ik wil een antwoord op de vraag: ‘Wat na de val van Troje?’
en wil meer te weten komen over de keizerlijke intriges en
maatschappelijke organisatiestructuren.
• Ik wil de kunst van het overtuigen beter begrijpen en
de principes ervan leren toepassen.
• Ik wil kennis maken met Romeins recht en de antieke filosofie
en ontdekken wat we daaruit vandaag kunnen leren.
• Ik wil me verdiepen in romantische en prikkelende poëzie.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
• Ik ben geïnteresseerd in de landen en culturen waar de
verschillende talen als moedertaal worden gesproken.
Welke ambities heb je?
• Ik wil Frans, Engels en Duits heel goed onder de knie krijgen.
• Ik wil die moderne talen in hun eigen context leren kennen
d.m.v. uitstappen, literatuur, cultuur ...
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
• Ik ben gemotiveerd om mij in te zetten voor en samen met anderen.
Welke ambities heb je?
• Ik wil de verschillende aspecten van de mens en samenleving
bestuderen, observeren en beschrijven.
• Ik wil kennismaken met psychologie, sociologie ...
• Ik wil me tegelijk verdiepen in verschillende cultuur­
componenten als kunst, economie, recht, media en politiek.
• Ik wil een brede, maatschappijgerichte kijk op de wereld
ontwikkelen.
Wat is de volgende stap?
Hoger onderwijs (zie pag. 11)
09
10
De seminaries
Naast de algemeen vormende vakken en vakken die verband houden met de component
die je hebt gekozen, besteed je elke week ook
2 uur (4 uur voor Humane Wetenschappen)
aan ‘seminaries’. Dat zijn projecten die je zelf
kan kiezen en waarbij je klas­overschrijdende
werkgroepen vormt met medeleerlingen die
dezelfde interesses delen.
Voordelen van deze nieuwe
onderwijsvorm:
• je leert zelf kennis verwerven
(Begeleid Zelfstandig Leren)
Een greep uit de richtingen die onze oud-leerlingen
volgen in het hoger onderwijs vanuit het ASO
Mogelijke projecten:
• Communicatie
•Duits
• Italiaans
• Europa
• ICT
• Minionderneming
• Pop & rock
• Labo
• Gezonde voeding
• je leert vakoverschrijdend werken
Of uitbreiding wiskunde:
• 5 uur (i.p.v. 3 uur)
• je leert zelf complexe problemen oplossen
• 6 uur (i.p.v. 4 uur)
• je neemt je leerproces in eigen handen
• 8 uur (i.p.v. 6 uur)
• je scherpt je onderzoekscompetenties aan
• je leert in teamverband werken
• je geniet van een intensieve
ondersteuning door de leerkracht
• je krijgt een evaluatie die afgestemd
wordt op het onderwijsleerproces
Economie-Moderne Talen
Bedrijfsmanagement / Office
management / Sociaal werk / Leerkracht
secundair onderwijs / Leerkracht lager
onderwijs / Communicatiemanagement
Latijn-Moderne Talen
Psychologie / Vertalen / Office
management / Geschiedenis /
Leerkracht secundair onderwijs /
Criminologische wetenschappen
Economie-Wiskunde
Handelswetenschappen /
Bedrijfsmanagement / Leerkracht
secundair onderwijs / Leerkracht
lager onderwijs / Toegepaste
informatica / Toegepaste economische
wetenschappen
Latijn-Wetenschappen
Geneesmiddelenontwikkeling /
Psychologie / Rechten / Taal- en
letterkunde / Geschiedenis /
Geneeskunde
Humane Wetenschappen
Psychologie / Leerkracht secundair
onderwijs / Sociaal werk /
Orthopedagogie / Leerkracht
lager onderwijs / Pedagogische
wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde
Industriële wetenschappen /
Ingenieurswetenschappen /
Leerkracht secundair onderwijs /
Bio-ingenieurswetenschappen /
Geneeskunde / Handelswetenschappen
Oud-leerlingen geslaagd
in 1ste jaar hoger onderwijs
Latijn-Wiskunde
Industriële wetenschappen / Rechten /
Geneeskunde / Taal- en letterkunde /
Biomedische wetenschappen /
Ingenieurswetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Leerkracht lager onderwijs / Leerkracht
secundair onderwijs / Office
management / Toegepaste taalkunde /
Vertalen / Industriële wetenschappen
60%geslaagd
11
12
belangstelling voor
Techniek-Wetenschappen /
TSO
Eigen aan deze component:
TSO: wetenschappen en wiskunde
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben een handige leerling.
• Ik heb een grote interesse voor wetenschappen en wiskunde.
• Ik ben op zoek naar antwoorden op wetenschappelijke vragen.
Welke ambities heb je?
• Ik wil in mijn verdere carrière de klemtoon leggen
op wetenschappen en wiskunde.
•De theorie van biologie, chemie en fysica wil ik toepassen
in een laboratorium met een kleine klasgroep.
Wat is de volgende stap?
Je kan na TW perfect hoger onderwijs volgen, bv.: Industriële weten­
schappen, Toegepaste informatica, Bio­
medische laboratorium­
technieken, Chemie, Leerkracht lager onderwijs, Verpleegkunde.
BELANGSTELLING VOOR Organisatiehulp /
BSO
Eigen aan deze component:
BSO
Welke talenten en interesses heb je?
• Ik ben vaak achter de schermen te vinden om alles in goede
banen te leiden als er iets te doen valt.
• Ik wil elke taak goed uitvoeren en kan dat alleen.
• Ik werk graag in teamverband.
• Ik ben vriendelijk, dienstbaar, tactvol en betrouwbaar.
• Ik kan ordelijk, stipt en nauwkeurig werken: daaruit blijkt mijn
organisatietalent.
• Ik wil mijn toekomstmogelijkheden zo breed mogelijk houden.
Welke ambities heb je?
• Ik wil een studierichting die zowel productgericht als
mensgericht is met maximale kansen op tewerkstelling.
• Ik wil voorbereid zijn op de actuele opleidingsverwachtingen
van de bedrijven/instellingen.
• Ik wil mijn sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
• Ik wil later graag werken in een voedingsdienst, logistieke
dienst of technische dienst.
Wat is de volgende stap?
• Je kan direct aan de slag op de arbeidsmarkt als verkoopster,
huishoudhulp, ...
• Je kan een 7de specialisatiejaar aanvatten.
13
14
ASO
EMT
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3
2
2
32
32
de
Godsdienst
Geschiedenis
Nederlands
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Economie
Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Latijn
Duits
Biologie
Chemie
Fysica
Labo
Seminarie
Totaal
EW
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
6
6
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
32
32
de
HW
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
32
32
de
LMT
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3
2
2
32
32
de
LWE
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
2
1
2
2
3
3
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
33
33
de
LWI
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
6
6
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
32
32
de
MTWE
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
2
1
3
3
4
4
4
4
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
33
33
de
WW
5 j. 6de j.
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
2
1
2
2
3
3
6
6
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
32
32
TSO
de
Techniek Wetenschappen
5 jaar
6de jaar
de
BASISVORMING
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Aardrijkskunde
FUNDAMENTEEL GEDEELTE
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Toegepaste biologie
Totaal
2
1
2
1
2
1
2
1
4
2
2
6
6
5
3
34
4
2
2
6
6
5
3
34
BSO
Organisatiehulp
5 jaar
6de jaar
de
BASISVORMING
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project Algemene Vakken (P.A.V.)
4
Frans
1
Engels
1
SPECIFIEK GEDEELTE: ORGANISATIEHULP
Logistiek zorg
5
Logistiek voeding
7
Stages
10
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Toegepaste economie
1
Totaal
33
2
2
4
1
1
5
7
10
1
33
15
tel. 053 66 60 29
fax. 053 66 39 23
[email protected]
www.ikso.be
MAART 2015
IKSODenderleeuw
Middenstraat 10
Nieuwstraat 1
9470 Denderleeuw
Download