Massa,dichtheid,kracht en gewicht

advertisement
Elk voorwerp bestaat uit moleculen
Massa,dichtheid,kracht en
gewicht
Natuurkunde hoofdstuk 3 deel 1(niv 1)
Schrijf mee op bladzijde 105 en 106
Waar gaat het over?
• Wat is Massa.
• Wat is de Dichtheid.
• Hoe bereken je de Massa.
Massa
• De grootte van de massa hangt af van:
1. De hoeveelheid stof; volume (moleculen)
2. De aard van de stof; soort stof (moleculen)
Massa
Is de massa van de raket het zelfde op de aarde als op de maan?
Massa is altijd hetzelfde
Dichtheid
Dichtheid = Massa per volume-eenheid
Dichtheid wordt aangegeven in Kg/m³
“Kilogram per kubieke meter (inhoud)”
Massa uitrekenen
Deelstreep
M=VxP
• M = Massa (Kg)
• V = Volume ( lengte x Breedte x Hoogte) (M³)
• P = Dichtheid (rho) (Kg/M³)
De eenheid van Massa = Kilogram (Kg)
Voorbeeld
Een stapel hout heeft een volume van 10 m³
De dichtheid van hout is 600 kg/m³
?
Bereken de Massa van de stapel hout
M=VxP
M= 10 m³ x 600 kg/m³
M= 6000 kg
Opdracht
De massa van een grenenhouten balk is 1334kg
De dichtheid van de balk is 700kg/m³
?
Bereken het volume van de balk
V=M÷P
V= 1334kg ÷ 700kg/m³
V= 1,9 m³
Opdracht
Een gewapende betonnen heipaal heeft een
volume van 11m³
De massa is 29700kg
?
Bereken de dichtheid van gewapend beton
P=M÷V
P= 29700kg ÷ 11m³
P= 2700 Kg/m³
Opdrachten
• Maak de opdrachten
• Om te kijken of jullie het begrepen hebben is
de opdracht jullie Toets! Ik kijk hem dus na!
Download