Overzicht websites

advertisement
Marialand 31  9000 Gent
Secundair Onderwijs
Overzicht websites
1














Biologie/Natuurwetenschappen
BioDesk (http://biodesk.nl) is een project waarbij materiaal (animaties en
opdrachten) voor het vak biologie wordt ontwikkeld. Je vindt er materiaal over
ademhaling, beweging, bloed, erfelijkheid, planten, practicum, vertering,
voortplanting, zintuigen.
Op de website http://www.arkive.org vind je prachtige videootjes, afbeeldingen
en informatie over bedreigde soorten. Je kan bovenaan zoeken per klasse
('Explore') of een zoekterm ingeven ('Search'). De site is in het engels, maar
aangezien het een rijke video- en afbeeldingendatabank is, is dit minder
belangrijk.
Op de website http://www.medipage.info/index.html
kan je een tweemaandelijkse brochure downloaden in verband met een medische
aandoening. Nu is er reeds een brochure over de huid en over het brein.
Op de website www.nikonsmallworld.com/gallery vind je de winnende foto's van
de Nikon microscoopcompetitie. Er staan knappe dingen tussen!. Klik gewoon een
jaartal aan.
Op de website www.etenschappen.be vind je o.a. educatieve pakketten i.v.m.
voeding. Zo komen bijvoorbeeld de biochemische processen die plaatsvinden bij
het brouwen van bier of het bakken van brood, aan bod.
Op de website www.stamceldonor.be kan je de brochure ‘Doe vandaag eens iets
levensbelangrijks’ gratis downloaden. De brochure bevat mooi materiaal dat in de
lessen over immuniteit kan worden gebruikt. De brochure kan er ook
aangevraagd worden via de website.
Een website met toepassingen op bloedgroepen:
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html
Op de website www.velewe.be vind je de powerpointvoorstelling, ‘Microscopie van
de cel’ die op het wetenschapscongres (14 november 2009) tijdens een
werkwinkel werd gebruikt. De voorstelling bevat mooie microscopische foto’s van
cellen.
Mooi beeldmateriaal over de cel vind je op:
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/
Animaties over de werking van drugs in het lichaam en de hersenen vind je op:
http://www.jellinek.nl/
BioDesk (http://biodesk.nl) is een project waarbij materiaal (animaties en
opdrachten) voor het vak biologie wordt ontwikkeld. Je vindt er materiaal over
ademhaling, beweging, bloed, erfelijkheid, planten, practicum, vertering,
voortplanting, zintuigen.
Allerlei lesmateriaal en voorbeelden van examenvragen vind je op:
www.nvon.nl/files/oud/nvox/nvox2008/supplementen/Supplementkwartetten.doc
Ideeën voor lesmateriaal voor de vrije ruimte vind je op:
http://www.scholennetwerk.uhasselt.be
Een interactieve oefeningenreeks i.v.m. de werking van het oog vind je op:
http://www.begeleidzelfstandigleren.com
Pg. 2/10


















Op de website www.nikonsmallworld.com/gallery zijn de winnende foto’s van een
microscoopcompetitie te bekijken. Mits enig zoekwerk onder ‘Galleries’ vind je
knappe beelden!
Niettegenstaande het Darwinjaar achter de rug is blijft de website
www.evolutietheorie.be nog steeds actueel. Er wordt nog steeds nieuw materiaal
op geplaatst zoals gefilmde lezingen, antwoorden op veelgestelde vragen en
nieuwsitems over recent wetenschappelijk onderzoek.
Website VOB
http://www.vob-ond.be (met veel links naar andere websites i.v.m. biologie!)
Als je je laat registreren op www.digischool.nl krijg je de mogelijkheid om zeer
interessant lesmateriaal te downloaden. Je kan inschrijven voor verschillende
vakken.
I.v.m. gezondheidseducatie:
http://www.heartpoint.com
http://www.mayohealth.org/
http://guide.apple.com/uscategories/science.html
Voor biologen een onmisbare website: http://www.bioplek.org
Heel wat weetjes over het menselijk lichaam kan je vinden op:
http://www.discoveryhealth.com/
‘Klascement’ is een portaalsite van en door leerkrachten. Er is veel informatie te
vinden over biologie en chemie.
http://biologie.klascement.net of http://chemie.klascement.net
Een website die zeer actuele wetenschappelijke informatie publiceert:
Geïnteresseerde biologen kunnen hun gading vinden bij Newswise
http://www.newswise.com
Ook bij Science Daily http://www.sciencedaily.com vind je zeer actuele en
degelijke informatie, maar deze site richt zich iets meer tot het ‘grote publiek’.
Een zeer uitgebreide reeks haarscherpe figuren vind je op:
http://www.accessexcellence.org/AB/GG
Alle figuren zijn te downloaden in pdf-formaat en kunnen afgedrukt worden in
een uitstekende kwaliteit, ideaal voor transparanten en/of cursussen.
Lesmateriaal i.v.m. duurzaamheid is te vinden op:
http://www.sustainablefootprint.org/
Website ‘Belgobiotech’ www.belgobiotech.be
Belgobiotech (Essenscia) heeft een opmerkelijke website gelanceerd: een totaal
nieuwe informatiebron over biotechnologie en al haar toepassingen.
Deze site bevat een rijke verzameling van links naar geselecteerde educatieve
website op het internet; ook ethiek en wetgeving worden niet vergeten.
Vanuit de website: www.ping.be/at_home/biologie.htm (let op: tussen at en
home onderaan een streepje) kan men tientallen andere websites bezoeken die
biologieonderwerpen bevatten, ook voor het middelbaar onderwijs.
Een website die interessante info geeft i.v.m. duurzame ontwikkeling is:
www.voetafdruk.be
www.waterland.net of [email protected]: heel veel informatie over water;
dit is een Nederlands project en er is zwaar geïnvesteerd in een specifiek
leerlingendeel
www.edubron.be: ‘Duurzaam produceren’ = vakoverschrijdend lespakket voor 2de
en 3de graad secundair onderwijs
Webstek over evolutie: http://www.pbs.org/wgbh/evolution- met medewerking
van Jane Goodall en een aantal video’s: ga daarvoor naar ‘Evolution Library’, vink
Pg. 3/10
















‘Video’ en ‘Go’ aan en maak je keuze (bekijken lukt het best met het systeem
‘Quick Time’).
Erfelijkheid: www.erfelijkheid.nl
www.vmm.be
Evolutie (simulaties evolutionaire processen) op www.praktijk.nu en link
naar ‘Lesmateriaal’
Een schitterende animatie over de levenscyclus van Plasmodium als verwekker
van malaria vind je op www.malaria.nl/animatie.html
JENGI is een IT-gestuurd lespakket van WWF voor de leerlingen van 4, 5 en 6
S.O. over duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, bosexploitatie, landbouw,
toerisme. Een handleiding met info over lesopbouw en aansluiting bij de
eindtermen kan je downloaden op: www.regenwoud.com
Vanaf 1 september 2005 plaats de redactie van ‘Mens’ op haar eigen webstek
www.2mens.com vakoverschrijdende interactieve lessen op basis van eigen
dossiers.
In een versneld tempo planten en bloemen tot leven zien komen is erg
fascinerend; dit kan dank zij de fotografie met tijdsopnamen die men kan vinden
op de site:
http://sunflower.bio.indiana.edu/~rhangart/plantsinmotion.html
Altijd interessant en actueel blijft de website van het KBIN (Koninklijk Belgisch
instituut voor Natuurwetenschappen): www.natuurwetenschappen.be
www.milieukoopwijzer.be is uw zoekmachine voor milieusparende producten, is
een initiatief van ‘Bond Beter Leefmilieu’ en wordt ontwikkeld ter ondersteuning
van MOS( Milieuzorg op school).
www.b-motion.nl: hier kan men ‘Het wonder van een nieuw leven’ van Lennart
Nilsson bestellen in een Nederlandse versie op DVD. De speelduur bedraagt 55
minuten en de prijs bedraagt € 19,90.
Zelf goedkoop didactische modellen maken voor je lessen biologie; alle info
hierover op: http://www.didactischemodellen.tk
www.schooltv.nl/biobitsvmbo: Biobits –uitzendingen zijn al langer bekend om
hun degelijkheid. Deze site zal aanvullende info bevatten en zal ook info geven
over proefjes uit de verschillende programma’s. Ook tips voor het maken van
extra opdrachten zijn aanwezig.
Een mooie overzichtelijke website ivm erfelijkheid, goed bruikbaar in 6 TW/IW en
ASO - richtingen, is te vinden op
http://www.erfelijkeziekten.be/ziekten.html en op http://www.mijngenen.be/
Een mooie overzichtelijke website ivm erfelijkheid, goed bruikbaar in ASO en TSO
(6TW, 6GW, 6IW …) is te vinden op:
http://www.erfelijkeziekten.be/ziekten.html en op http://www.mijngenen.be/
Honderdduizend afbeeldingen in verband met biologische onderwerpen vind je
op: http://www.sciencephoto.com
Plaats eerst ‘Belgium’ in de rubriek ‘Your country’ en tik dan onder ‘Keywords’ de
engelse naam van het onderwerp in.
Enkele voorbeelden: spijsvertering (digestion) 511 afbeeldingen, houtvatweefsel
(xylem) 111 afbeeldingen, bacteriën (bacteria) 2341 afbeeldingen, fotosynthese
(photosynthesis) 91 afbeeldingen.
Website over biodiversiteit: het KBIN (Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen) heeft een interactief programma voorgesteld met als doel het publiek
op een speelse wijze kennis te laten maken met de Belgische biodiversiteit. AMAI!
Is een interactief en innovatief digitaal instrument waarbij foto’s en geluiden zijn
Pg. 4/10







2




samengebracht in een soort mozaïek:
www.natuurwetenchappen.be/biodiversity/amai
Uitgeverij Zorn heeft een boekje en website gemaakt over bloed. Het boekje is
gratis te bestellen via http://bloed.werkwijzer.nl.
Op http://leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel staat een goed bruikbare
verwerkings– of evaluatieopdracht voor het onderwerp ecologie. Het doel is dat
de leerlingen zelf met behulp van kaartjes een voedselweb construeren, de
samenhang tussen de verschillende schakels van het voedselweb zien en inzicht
krijgen in de gevolgen van het wegvallen van één schakel voor het gehele
voedselweb.
Op http://www.ronaldschulte.nl/Foto's.htm vind je veel microscopische foto's die
je als lesmateriaal en bij examens kan gebruiken. Daarnaast vind je op de
website http://www.ronaldschulte.nl/ een schat aan informatie over microscopie
(gebruik van de microscoop, preparaten, kleurstoffen ... )
Op http://nl.wikibooks.org/wiki/Evolutie/De_menselijke_evolutie en
http://www.coepl.uhasselt.be/biologie/lesmateriaal/default.asp?v=9&id=-1 vind
je mooi lesmateriaal over Evolutie van de mens.
www.biodoen.nl is een website waar je inspiratie kan vinden voor andere
werkvormen en evaluatie.
Op www.natuurindicatoren.be is heel wat cijfermateriaal en zijn er grafieken te
vinden over de ‘Biodiversiteit in Vlaanderen’. De informatie is gebaseerd op het
tweejaarlijks Natuurrapport dat door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
werd opgesteld. Het volledig rapport is te downloaden op www.inbo.be. Er
worden ook twee brochures ‘[email protected]’ en Natuurindicatoren 2007’
aangeboden die eventueel in de lessen bruikbaar zijn. De brochures kunnen
aangevraagd worden bij [email protected]
Powerpoint-presentaties biologie die goed bruikbaar zijn in de lessen
natuurwetenschappen 3de graad ASO kan je downloaden van
http://come.to/wetenschappenagnetendal
Chemie/natuurwetenschappen
Periodiek systeem op internet
Vanaf de homepage www.periodieksysteem.com kan je kiezen uit twee talen
(Nederlands en Frans) om vervolgens bij de tabel te komen.
Als je op een element klikt, krijg je een schat aan extra informatie op het scherm.
Daarnaast geeft de site ook extra informatie, zoals een korte biografie van de
ontdekker(s) van een element, een verklarende woordenlijst, die enkele in de
tekst gebruikte chemische begrippen nader verklaart.
Interessante simulaties in verband met chemische begrippen zoals oplosbaarheid,
omkeerbare reacties, gassen ...
http://phet.colorado.edu/web-pages/simulations-base.html
Klik in het linkermenu op Chemistry
De website ‘Chemnet’ is nuttig zowel voor leraren als voor leerlingen.
Deze website wil de leraren helpen om de leerstof aantrekkelijker te maken.
De toegang tot de website is gedeeltelijk vrij.
www.chemnet.nl is ontstaan uit een samenwerking van de stichting C3, de VNCl
en de KNCV.
In Nederland werd een boekje uitgegeven ‘Wat is chemie?’ (VNCl). Een aantal
spitse vragen worden gesteld maar ook praktische vragen aan bod.
Pg. 5/10
Naast de teksten in het boekje wordt ook verwezen naar soms schitterende
websites:

een eerste interactieve site is deze van BASF-Nederland ‘Potje chemie’:
www.basf.nl/chemkid


een tweede mooie webstek is: www.jaarvanhetmolecuul.nl


ook de website www.periodieksysteem.com blijft interessant
een derde mogelijkheid is Villa Energie op
www.Shell.hosting.nob.nl/onderwijs_jeugd/huisje
Het is evident dat niet alles rechtstreeks bruikbaar is maar als inspiratiebron
kunnen deze sites wel nuttig zijn.




De pubicatie ‘Wat is chemie’ kan je ook aanvragen bij VNCl, Afdeling
communicatie, Postbus 443, 2260 AK Leidschendam
www.jaarvanhetmolecuul.nl (2de graad)
http://www.chem.kuleuven.be/aloch onder Info Leraren ofwel
http://kuleuven.be/vsc/.
Simulatie titratiecurve van een zuur met een base:












2.1
http://users.telenet.be/wiskundehoekje/chemie.htm
http://chemmac1.usc.edu/105b/resources/titration.php
http://chemmac1.usc.edu/bruno/java/Titrate.htm
Chemie: www.experimenten.nl
Potentiaalberekening bij galvanische cellen.
http://chemmac1.usc.edu/105b/resources/electrochemistry/galvanic.php
Organische reactiemechanismen.
http://chemistry.boisestate.edu/rbanks/organic/mechanisms.html
Op de website van de Faculteit Ingenieurswetenschappen staat een zelftest
scheikunde voor toekomstige ingenieursstudenten. Het gaat over de basis van de
algemene en anorganische chemie en niet over de organische chemie.
http://www.ftw.kuleuven.be/schoolverlater/zelftest_scheikunde.html
Interessante experimenten vind je op: www.thuisexperimenten.nl/index.htm
Molecuulmodellen:
http://members.lycos.nl/chemie5/index.php?page=downloads
http://www.chem.lapeer.org/Exams/: dit is een Engelse website met een groot
aantal meerkeuzevragen samen met de oplossingen (3de graad)
http://www.chem.leeds.ac.uk/delights : een 40-tal spectaculaire chemische
experimenten
http://users.telenet.be/chemtrees is een website met veel boeiende informatie
over chemie
Chemie
2.1.1 algemeen



Alles over zelf zeep maken
Zoals de titel van het website het zegt
Atoommodellen
Het atoom van Democritos tot Schrödinger
BELGOCHLOR - Alles over chloor
Zoals de titel van het website het zegt…
Pg. 6/10





















Brush up on General Chemistry Topics
Lesmateriaal gebundeld rond een 30-tal onderwerpen
Chemguide helping you to understand Chemistry
Uitgebreid en grondig lesmateriaal van algemene, anorganische, analytische en
organische chemie. Didactisch zeer goed onderbouwd.
Chemie startpagina
Portaalsite voor chemie
Chemistry Coach
Veel lesmateriaal en testvragen. Nogal rommelig
Chemistry contents
Verschillende onderwerpen en oefeningen uit heel wat domeinen van de chemie
Chemistry Film Studio
Beschrijving van experimenten + filmvoorstelling
Chemistry Teaching Resources
Tal van links naar sites met chemie-materiaal
Chemistry: Standard 10th Syllabus
Basiscursus in 10 hoofdstukken (pdf-bestanden)
Chemnet
Portaalsite voor alles wat met chemie te maken heeft, wereldwijd
Chemtutor
On-line leerboek scheikunde
CHEMystery An Interactive Guide to Chemistry
Virtueel tekstboek chemie, ontwikkeld door en voor studenten. (de links op de
startpagina werken niet in IE. Typ een slashteken (/) achter het adres dat in de
adresbalk verschijnt als je op een hyperlink klikt en je bent er.
Communicatiecentrum Chemie
Website van de Nederlandse stichting C3. Met o.m. beschrijvingen van enkele
eenvoudige proefjes.
Delights of Chemistry
Beschrijving van enkele spectaculaire proeven + animaties
Didac
Lessen en bijhorende transparanten, ontwikkeld door Agfa-Gevaert in
samenwerking met verschillende didactische centra van de Vlaamse
universiteiten. Zeer bruikbaar materiaal
Foundations to Chemistry
Pre-universitaire cursus van de universiteit van Oxford
General Chemistry
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + Quicktime-filmpjes
General Chemistry I Web Course Tutorial
Cursus algemene chemie met examenvragen en antwoorden (deel 1)
General Chemistry II Web Course Tutorial
Cursus algemene chemie met examenvragen en antwoorden (deel 2)
Interfacultaire projecten TU Eindhoven
Verslagen van interfacultaire procjecten van studenten van de TU Eindhoven.
Omwille van gebrek aan apparatuur jammer genoeg meestal niet uit te voeren op
onze school - wel interessant om ideetjes en informatie op te doen
Labguide
Gids voor goede labopraktijk
Labjournaal
Hoe ziet een goed laboverslag eruit?
Pg. 7/10














Lecture Demonstration Movie Sheets
Beschrijvingen + videobeelden van tal van proeven
Lecture Demonstration Sheets
Tientallen recepten voor demonstratie en leerlingenproeven
Links for Chemists
Portaalsite
Resources for Chemistry Educators
Portaalsite met tal van links naar chemiesites
Schooltv Eigenwijzer - Project - Scheikunde (voor de 2e fase)
6 afleveringen van de Teleac-uitzendingen rond scheikunde
Sciences Physiques
Teksten, Flash animaties en Java-applets over verschillende onderwerpen uit de
chemie en de fysica
Sheffield Chemdex
Zeer uitgebreide portaalsite voor chemie
Stony Brook Links Page
Links naar chemiesites
Thuis experimenteren
Tal van experimenten bio, chemie en fysica met links naar andere sites +
achtergrondinformatie, tabellen en literatuurvermelding. Nederlandstalig. Niet te
missen!
Versuchschemie
Veel zeer goed beschreven experimenten algemene, organische en analytische
chemie
Virtual Chembook
Beetje rommelige maar zeer gestoffeerde site. Met beschrijving van proeven.
Water the structure and properties of liquid water
Honderden bladzijden over water!
Website Gerard Stout
Tal van proefjes. Verschrikkelijke layout maar inhoudelijk méér dan OK!
2.1.2 Analytische chemie







Analytical Chemistry
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + Quicktime-filmpjes
Analytical Chemistry Basics
Inleiding tot enkele basisbegrippen van de analytische scheikunde (met een zeer
uitgebreide index)
Analytical Instrumentation
Inleiding tot instrumentele analysemethoden (met een zeer uitgebreide index)
Chemical separations
Presentaties over verschillende scheidingsmethoden (extractie, destillatie, GC,
LC, elektroforese, ...) + Quicktime-filmpjes
Chemometrics
Statistische verwerking van meetresultaten
Equilibrium Practice Problems
Oefeningen chemisch evenwicht
General Chemistry Cross Index
Onderwerpen uit de algemene chemie verwant aan analytische chemie (met een
zeer uitgebreide index)
Pg. 8/10






Mass Spectrometry for Chromatographers
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + voorbeelden van spectra en
oefeningen
On-line resources for students, educators, and scientists
Lesmateriaal, oefeningen en Excel-simulaties analytische chemie
Radioanalytical Methods
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + Quicktime-filmpjes
Spreadsheet Demonstrations
Excelwerkbladen algemene, fysico- en analytische chemie. Downloadbaar
Spreadsheet Simulations for Analytical and Physical Chemistry
Excelwerkbladen met simulaties van titraties, oplosbaarheid, … Downloadbaar.
Versuchschemie
Veel zeer goed beschreven experimenten algemene, organische en analytische
chemie
2.1.3 Applets
Applets (Java, Shockwave, Chime en/of VRML-viewer moeten geïnstalleerd zijn - zie
Hulpprogramma's)


The Interactive library --Biochemistry
Honderden Java, Shockwave, Chime en VRML applets over biochemie
The Interactive library --Chemistry
Honderden Java, Shockwave, Chime en VRML applets over chemie
2.1.4 Biochemie



Concepts of Biochemistry
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + Quicktime-filmpjes
General Biochemistry Lab
Labo biochemie
General Biochemistry Web Course Tutorial
Cursus biochemie met examenvragen en antwoorden
2.1.5 Chemische technologie





Chemical Engineering
Dé portaalsite voor - meestal vrije - informatiebronnen chemische technologie:
artikels, publicaties, software, … + links naar andere informatiebronnen. Niet te
missen.
Chemical Engineering and Advanced Materials - Course Notes
Cursusmateriaal van the University of Newastle Upon Tyne
Chemical separations
Presentaties over verschillende scheidingsmethoden (extractie, destillatie, GC,
LC, elektroforese, ...) + Quicktime-filmpjes
Distillation
Uitgebreid artikel over (industriële) distillatie - met downloadbare pdf-bestanden
Glossary of pumps
Geanimeerde flashvoorstelling van de werking van een 70-tal soorten pompen
(flash-player moet geïnstalleerd zijn - zie hulpprogramma's). Handig hulpmiddel
bij het duidelijk maken van de werking van pompen.
Pg. 9/10






Introduction to Distillation
Inleiding tot de industriële distillatie - met links naar andere websites
Just For Students
Toelichting bij een honderdtal onderwerpen en toepassingen in het domein
chemische technologie
Scheidingsmethoden
Destillatie, Extractie, Sublimatie, Herkristallisatie
The Hydraulic Institute
Informatie over pompen (o.m. downloadbare doorsnedetekeningen). Klik op
'Pumps' in het menu en zoek verder in de verschillende artikelen.
Theorie en praktijk links voor polymeren
Alles over polymeren via een aantal links
Waterbehandeling- & luchtzuivering - Lenntech
Alles over water- en luchtbehandeling + tal van gerelateerde onderwerpen
2.1.6 Geschiedenis


Chemical Achievers
Van Boyle tot Pauling: alles over de grote namen in de chemie
History of Chemistry
Biografieën van alle belangrijke chemici en enkele fysici
2.1.7 Naslaginformatie






Abbreviations of Chemical Compounds
Wat betekent ALA of DMSO nu ook alweer. Zoek naar de betekenis van
afkortingen en acroniemen uit de scheikunde
Eric Weisstein's World of Chemistry
Compendium van de chemie
Tabel van Mendeljev
Tabel met voor ieder element de toepassingen - Nederlandstalig
Visual Elements
Prachtige visuele voorstelling van de elementen maar ook informatief van een
hoog niveau
Webelements
Hét on-line periodiek systeem met een schat aan informatie
Woordenboek Organische Chemie
Naslaginformatie over organische verbindingen
2.1.8 Organische chemie




Experimental Organic Chemistry - James F. Norris, Ph. D.
Een volledig handboek met laboproeven organische chemie
General, Organic and Biochemistry
Lesmateriaal onder de vorm van presentaties + Quicktime-filmpjes
IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry
De originele IUPAC-regels voor naamgeving van organische verbindingen
Lectures, labs and online materials for organic chemistry
Cursusmateriaal organische chemie
Pg. 10/10











Molecular Models For Organic Lectures
Modellen voor organische reacties (hiervoor moet software geïnstalleerd worden:
zie onderaan de webpagina)
Organic Chemistry (Francis A. Carey)
Organische chemie in 28 hoofdstukken, met tal van figuren en oefeningen. Een
absolute aanrader! (Chime-plugin noodzakelijk - zie hulpprogramma's)
Organic Chemistry (Richard F. Daley and Sally J. Daley)
Vergeet uw waardevol handboek organische chemie uit uw studententijd: hier
heb je het allemaal vrij on-line: meer dan 1300 pagina's in 25 hoofdstukken
(pdf). Voor de oefeningen en antwoorden moet wel betaald worden.
Organic Chemistry Lab Videos News
Enkele video-opnamen van laboproefjes organische chemie
Organic Chemistry Practice Problems (William Reusch)
Tal van interactieve oefeningen, een schitterend hulpmiddel bij de lessen
organische chemie. Inspiratie voor toets- en examenvragen maar eigenlijk vooral
bedoeld als oefenmateriaal voor leerlingen.
Organic syntheses
Organische syntheses op academisch niveau
Scheidingsmethoden
Destillatie, Extractie, Sublimatie, Herkristallisatie
The Organic Chemistry Review
Cursusmateriaal organische chemie
The Organic Laboratory
Beschrijving van experimenten met illustraties
Theorie en praktijk links voor polymeren
Alles over polymeren via een aantal links
Versuchschemie
Veel zeer goed beschreven experimenten algemene, organische en analytische
chemie
Download