Inschrijfformulier examens - IVIO

advertisement
INSCHRIJFFORMULIER KSE EN KSB EXAMENS
Algemene gegevens
Onderwijsinstelling:
Adres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:
de heer/ mevrouw*
Emailadres:
Telefoonnummer
Examendatum(s)
Factuuradres**
Alleen factuuradres onderwijsinstelling mogelijk (geen privé-adres)
Tenaamstelling:
Adres:
Postcode en plaats:
Postadres**
Tenaamstelling:
Adres:
Postcode en plaats:
Examenlocatie**
Examenlocatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Naam examenleider:
Telefoonnummer:
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Alleen indien afwijkend van “Algemene gegevens” invullen.
Let op: Vul de examendata in op pagina 2 en vul de kandidaten in op pagina 3.
CIFE 5, 07-12
Pagina 1 van 4
Examendata
Vergeet niet de examendatum in te vullen.
(Bij een eigen c.q. flexibel moment niet vergeten de datum en tijd in te vullen. Dit moet voor of na de weken van de
5 vaste momenten vallen. Deze momenten kunt u vinden in het examenrooster op www.ivio-examenbureau.nl)
Code
Aantal kandidaten
Datum
Tijd
Voorbeeld: NL1+NL2
5
5 juli 2012
09.00 uur
Inschrijving gecontroleerd, paraaf
Voor wijzigingen binnen 4 weken brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
Ondergetekende verklaart het examengeld na ontvangst van de factuur te voldoen.
Plaats,
datum,
.
Handtekening:
Dit formulier en de identiteitsbewijzen sturen naar:
IVIO-Examenbureau
Pascallaan 71
8218 NJ Lelystad
Inschrijfformulieren zonder de (kopieën van de) uittreksels uit het bevolkingsregister of
de kopieën van de identiteitsbewijzen worden niet in behandeling genomen!
CIFE 5, 07-12
Pagina 2 van 4
Kandidatenlijst
Achternaam:
Officiële voornamen:
(Na de eerste voornaam alleen initialen)
Examens (alleen codes):
(Meerdere codes toegestaan bijvoorbeeld: NL1, RW2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CIFE 5, 07-12
Pagina 3 van 4
Overzicht Examencodes
Code
NL1
NL2
NL3
NL4
EN1
EN2
EN3
EN4
FR4
RW1
RW2
RW3
RW4
BI2
BI3
BU1
BU2
BU3
ML4
EC3
EC4
SP1
BO1
RT1
GS2
GS3
GS4
AK2
AK3
AK4
CT
IN
BT2
KT4
BS2
KS4
KD4
SV1
SV2
VW
Omschrijving
Nederlandse Taal <1F/KSE 1
Nederlandse Taal 1F/KSE 2
Nederlandse Taal 2F/KSE 3
Nederlandse Taal 3F/KSE 4
Engels KSE 1/CEF A1
Engels KSE 2/CEF A1
Engels KSE 3/CEF A2
Engels KSE 4/CEF B1
Frans KSE 4
Rekenen en Wiskunde <1F/KSE 1
Rekenen en Wiskunde 1F/KSE 2
Rekenen en Wiskunde 2F/KSE 3
Rekenen en Wiskunde 3F/KSE 4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Burgerschap KSE1
Burgerschap KSE2
Burgerschap KSE3
Maatschappijleer KSE4
Economie KSE 3
Economie KSE 4
Secretariaatspraktijk KSB 1
Bedrijfsoriëntatie KSB 1
Receptiewerk en telefoneren KSB 1
Geschiedenis KSE 2
Geschiedenis KSE 3
Geschiedenis KSE 4
Aardrijkskunde KSE 2
Aardrijkskunde KSE 3
Aardrijkskunde KSE 4
Computertypen KSE 1/2
Basisvaardigheden informatica KSE1/2
Basisvaardigheden Tekstverwerking KSE 2
Kernvaardigheden Tekstverwerking KSE 4
Basisvaardigheden Spreadsheet KSE 2
Kernvaardigheden Spreadsheet KSE 4
Kernvaardigheden Database KSE 4
Sociale Vaardigheden KSE1
Sociale Vaardigheden KSE2
Pro Veilig Werken
Voorbeeld:
Achternaam:
1. de Wit
Officiële voornaam:
Johannes P.M.C.
Examens:
NL3, RW1, EN3
2.
de Groot
Henk R.
RW2, CT, GS2, EN4
3.
Klaassen
Pieter
NL2, RW1, EN1, GS2
CIFE 5, 07-12
Pagina 4 van 4
Download