i-scan project

advertisement
I-SCAN PROJECT
E-gov met en voor uw [email protected]
INHOUD
1.
2.
3.
4.
Kerngedachte I-scan
Historiek I-scan
Het I-scan traject voor gemeenten en steden
Praktisch
WAT IS DE I-SCAN?
= Instrument dat de ontwikkeling van ICT in de
organisatie in kaart brengt
 ICT niet vanuit technisch, maar vanuit
organisatorisch perspectief bekijken
KERNGEDACHTE I-SCAN
1. Hoe ver staat de
organisatie in haar
ontwikkeling?
2. Hoe ver staat de
gemeente/ stad met de inzet
van ICT in haar organisatie?
3. Hoe goed slaagt de
gemeente/ stad er in om
organisatie en ICT op elkaar af
te stemmen?
e-government
KERNGEDACHTE E-GOVERNMENT
 Afstemming tussen organisatie en ICT
= kern van e-government
 Definitie e-government:
= Gebruik van ICT bij overheidsdiensten in
combinatie met organisatorische veranderingen met
als doel een efficiëntere werking van de overheid en
een betere dienstverlening aan de klant
INHOUD
1.
2.
3.
4.
Kerngedachte I-scan
Historiek I-scan
Het I-scan traject voor gemeenten en steden
Praktisch
HISTORIEK I-SCAN




< Quickscan Nederland in meer dan 100 gemeenten
2007- 2008: I-scan in 30-tal Vlaamse gemeenten en steden
Boek ‘E-government: nieuwe kans of nieuw probleem’
Najaar 2009: test I-scan in centrumsteden
▫ Mechelen
▫ Kortrijk
 2010: verruiming aanbod
▫ Gemeenten en steden
▫ Reeds gescande gemeenten en steden
▫ Centrumsteden
INHOUD
1.
2.
3.
4.
Kerngedachte I-scan
Historiek I-scan
Het I-scan traject voor gemeenten en steden
Praktisch
DE KLASSIEKE I-SCAN
 I-scan traject per gemeente:
▫ Intakegesprek (+/- 1,5 uur)
▫ Workshop (1 dag)
▫ Rapportering (+/- 1,5 uur)
 Workshop:
▫ 10 à 15 mensen uit de organisatie
▫ Discussie aan de hand van
stellingen
▫ Gebaseerd op CAF-model
▫ 2 scans: Organisatie en ICT
▫ 5 ontwikkelingsfasen
▫ Output: 2 profielschetsen
O-SCAN
I-SCAN
Leidinggevenden
Leidinggevenden
Beleid & Strategie
Beleid & Strategie
Medewerkers
Processen
Medewerkers
I-professionals
IT-processen
Toepassingen
Middelen
Gegevens
Infrastructuur
5 ONTWIKKELINGSFASEN
 Fase 1: Diensten zijn eilandjes
 Fase 2: Diensten werken al meer samen in
functie van afleveren diensten en producten
 Fase 3: Hele organisatie werkt geïntegreerd
PROFIELSCHETSEN
Voorbeeld O-scan
Fase 1
Diensten zijn
eilandjes
Fase 2
Diensten werken
samen
Fase 3
Organisatie als
samenhangend
geheel
speler
spelverdeler
coach
dienstgericht
dienstoverschrijdend
uitvoerder
meedenker
zelfsturend
Processen
niet beschreven
beschrijven
samenhang
Middelen
ad hoc ingezet
uitzonderingen
planmatig
Leiderschap
Strategie & Beleid
Medewerkers
organisatiebreed
29 mei 2008
21-7-2017
PROFIELSCHETSEN
Voorbeeld I-scan
Fase 1
Diensten zijn
eilandjes
Fase 2
Diensten werken
samen
Fase 3
Organisatie als
samenhangend
geheel
technisch issue
betere
dienstverlening
integraal
management
ontbreekt
betere
dienstverlening
integraal beleid
Medewerkers
ICT als hulpmiddel
ICT voor verbetering
dienstverlening
ICT voor integrale
organisatie
I-professionals
technische focus
taal van de
organisatie
partners van de
organisatie
IT-processen
technisch beheer
tactisch beheer
strategisch beheer
Toepassingen
losstaand
gekoppeld
geïntegreerd
werkplek gebonden
uitwisseling &
afstemming
éénmalige invoer
meervoudig gebruik
werkplek focus
dienstoverschrijdend
integrale organisatie
Leiderschap
Strategie & Beleid
Gegevens
Infrastructuur
21-7-2017
INHOUD
1.
2.
3.
4.
Kerngedachte I-scan
Historiek I-scan
Het I-scan traject voor gemeenten en steden
Praktisch
PRAKTISCH
 PRIJS:
▫ € 4000 excl. 21% BTW
 TIMING:
▫ Duur: +/- 2 maand (van eerste contact t.e.m. rapportering)
 INSCHRIJVINGEN EN INFO:
▫ Hogeschool Gent
[email protected], [email protected]
09 243 24 89
▫ VVSG
[email protected]
02 221 55 29
▫ www.iscan.be
ENKELE REACTIES
“We zijn een beetje met de neus op de feiten gedrukt, maar met dit I-Scan
rapport kunnen we nu écht aan de slag.”
“Dit rapport is de ideale leidraad om ons ICT-beleid voor de komende jaren uit
te stippelen.”
“Voor het eerst sinds lang is een onderzoeksrapport echt aangeslagen bij het
college. Er is nadien een heel open gesprek geweest over onze organisatie
en er is het engagement van het college om dit keer wél de boodschap op
te pikken en er iets mee te doen.“
“Dank om de minder-goed-nieuws-resultaten op zo'n manier te presenteren
dat ze eerder uitnodigen dan defensie oproepen.”
Download