Bedrijf in de leermodus

advertisement
18
O P L E I D E N & O N T WI K K E L E N
Special Dinsdag 22 maart 2016
Door de fusie van drie bedrijven ontstond de Prisma Groep. Maar om echt één bedrijf te worden is
meer nodig. TRACÉ werd ingeschakeld en leverde een trainingsprogramma op maat / Anka van Voorthuijsen
EFGHIJEHK
/ Bedrijf in de leermodus
M
565758958: 7;865< =5>@99A= BC< @AD6C=5<65 5<
interessante projecten. Die krijg je als bedrijf binnen
door vakinhoudelijk sterk werk al te leveren. Maar de beste
medewerkers zijn de mensen die ook hun ‘zachte kant’
inzetten op een project. Na de fusies waardoor de Prisma
Groep is ontstaan heeft TRACÉ een trainingsprogramma
ontwikkeld waarin aandacht is voor allebei.
De afgelopen jaren fuseerde Prisma Meten achtereenvolgens in
2014 met Geocensus en in het najaar van 2015 met Van Steenis.
Samen vormen de medewerkers nu de Prisma Groep, een
bedrijf met 140 medewerkers, verspreid over drie locaties,
gespecialiseerd in geodetische dienstverlening.
Alles draait om het in kaart brengen van een stad, het land of
het water. “We vertalen data naar informatie. Cruciaal voor
het bouwen van tunnels, viaducten of bruggen. Voor nieuwe
huizen en kantoren. Of voor het voeden van databases die
helpen om de omgeving veiliger, prettiger en leefbaarder
te maken.”
Door de fusie heeft het bedrijf nu specialisten die op elk
werkveld, of het nu offshore, infra of hydrografie betreft, aan de
slag kunnen. “Van de maatvoering op een braakliggend terrein
tot het uiteindelijke assetmanagement.”
Zo is Prisma betrokken bij het project ‘Nieuwbouw Hoog
Catharijne’ in Utrecht, dat door BAM wordt gerealiseerd.
Dit grootschalige project omvat een ondergrondse parkeergarage, een entree-gebouw met winkels en woningen, en
commerciële en openbare ruimtes. Prisma verzorgt voor
diverse onderdelen de maatvoering, waarbij wordt gewerkt
met BIM.
Elkaar aanvullen
? ! "#$%!&' !() #*( * *% +,!%-
partners elkaar aanvullen en er nauwelijks overlap was bij de
opdrachtgevers, zeggen Iain Pieters en Eelco Hutten, die deel
uitmaken van het managementteam.
Pieters: “Door te verbreden creëer je meer veiligheid voor je
bedrijf. We vergroten het potentieel aan opdrachtgevers en
interessante klussen. We kunnen opdrachtgevers in z’n geheel
beter van dienst zijn. De technische ontwikkelingen op het
gebied van soft- en hardware gaan bovendien erg hard. Het is
erg kapitaalintensief om bij te blijven, die apparatuur kost
tónnen, als klein bedrijf is het bijna onmogelijk om daarin bij
te blijven.”
Bloedgroepen
W %! %%**"! %, '##+*(## % .!&',,/ *
nieuwe organisatiestructuur staat “en nu moeten we ons het
LN O P QR N S QQ
Q S PQ TU Foto Christiaan Krouwels
DNA van de Prisma Groep eigen maken”. Pieters: “Samenwerken
is zó ontzettend belangrijk. Er werken hier voornamelijkmannen en dat zijn veelal techneuten. Als je niks tegen hen zegt,
gaan ze allemaal in hun eentje achter een beeldscherm zitten
broeden op mooie oplossingen.”
Dat levert hen vakinhoudelijk ongetwijfeld veel op, maar het gaat
om meer, zeggen de beide managers. “We moeten één bedrijf
worden. Je moet hier niet alleen technisch goed zijn, maar ook
goed kunnen communiceren. Een open blik hebben.”
Dus toen het managementteam nadacht over ‘het DNA’ en ‘de
verschillende bloedgroepen’ die nu samenkomen in de Prisma
Groep, ontstond het idee om daarbij hulp van buiten in te
schakelen. “TRACÉ kenden we al en zij hebben feeling met het
werk dat wij doen, zij spreken onze taal. Al snel bleek dat zij
maatwerk konden leveren voor een training voor onze mensen.
Dus geen copy-paste, maar via hun academy een trainingsprogramma dat is afgestemd op wat wij nodig hebben.”
Bindmiddel
M#0 (%%$ #) 1%&' %! " 2%*%**"/ 3&'( *
directeuren: “Je zit toch twee dagen met een gemêleerd
samengestelde groep van twaalf mensen bij elkaar. Je leert
elkaar kennen en daarna zal de drempel om elkaar te benaderen, laag zijn, verwachten we.” Het managementteam koos
voor de training die bekend staat als ‘Het merk Ik’. Wat het doel
is? “Ik hoop dat onze medewerkers zichzelf nog beter leren
kennen. Zich nog beter realiseren wat we als bedrijf kunnen en
dat je bij blijft
“ metzorgkennis
en kunde
VX Y[\]^ _X\[`aX\^ b`Xcd
dat ze daar nog trotser op worden.”
Nike of Hema?
.%Z*! * (%%$ 1" 344" #( #* $)(/ ( *
Foto Christiaan Krouwels
directeuren. “Wat betekent het merk Prisma voor jou, wat is
jóuw merk. Kies je voor Nike, of voor de Hema. En waarom
eigenlijk? Wat betekent zo’n merk voor je?
Medewerkers moeten zich blootgeven, laten zien wie ze zijn.
We willen in ons bedrijf graag dat mensen open zijn en zich
kwetsbaar op durven te stellen.” Dat is over het algemeen niet
een hele natuurlijke houding in de wereld van de bouw en
infrastructuur. Hutten: “Je moet in dit bedrijf iets van jezelf
willen laten zien. Dat hoort erbij, wil de Prismamachine goed
geolied kunnen lopen.”
Het gaat de beide directeuren niet alleen om de vakinhoude-
O P LE I D E N & O NT WI K K E L EN
Cobouw Special Dinsdag 22 maart 2016
ef
‚ƒ„…† †‡ ˆ†‰Š‡ƒ‹‰Š† …†‡‡ƒ‹ Œ‡ Ž† †Ž††‘…†‘‹’ Ž‘ Š†““†‡ ”†
alle vertrouwen in, benadrukken ze. “Het gaat er niet alleen om
dat onze mensen hun werk doen bij onze klanten. Zij vertegenwoordigen ons bedrijf op de bouw. Zij moeten daar uitdragen
wie we zijn.
We willen graag dat onze medewerkers een open blik hebben.
We verdienen ons geld met techniek, maar dat alléén is niet
genoeg. Je moet met mensen om kunnen gaan. Als je op een
grote bouw rondloopt, moet je ook breder kijken: liggen hier nog
meer kansen voor ons als bedrijf. Je werk goed doen is
één ding, maar je moet jezelf wel laten zíen, je moet ook trots zijn
op het bedrijf, opstaan en zeggen wat we nog meer kunnen.”
Partnerschap
•‘ƒ‹ “†‹‰Š–—ˆ ”ƒ‰Š”†‚˜ “ƒ„ ™‘–„†‰ˆ†‡ ‡ƒ†ˆ ‚‹ ††‡ –‡Ž†‘‡š
nemer, zegt Hutten. “Die rol zoeken we niet. Wij willen naast
een klant staan. Wij zoeken partnerschap. Het werk moet goed
gebeuren, maar een kop koffie drinken hoort er ook bij.
Nadenken over hoe je communiceert, jezelf presenteert en of
het ook anders zou kunnen. Je oren en ogen openhouden. Wat
kunnen we nog meer betekenen voor deze klant, meedenken.
Zodat het resultaat beter wordt. Zorg ervoor dat je een band
met de opdrachtgever krijgt.”
Pieters: “Je hoopt altijd dat een opdrachtgever zich jou nog
herinnert. Door de kwaliteit van je werk natuurlijk. Maar als je
iets van je persoonlijke kant heb laten zien, dan word je sneller
en op persoonlijke titel teruggevraagd voor een ander project,
merken we. Dat is als bedrijf ook iets om trots op te zijn.”
Prisma Training Program
›œžŸ –‘Žˆ ƒ‡ †”†ˆ – Ž† ¡”‰Šˆ† …‡ˆ¢’ Ž† ††‡Š†ƒŽ †‡ Ž†
kernwaarden binnen het bedrijf beter te verankeren. Maar de
‘harde kant’ vraagt natuurlijk ook continu om onderhoud en
bijscholing. Beide vallen binnen het Prisma Training Program.
“In 2020 hebben al onze specialisten een afgeronde opleiding
op minimaal mbo-niveau en tenminste 25 procent werkt op
hbo- of universitair niveau.” Intern houden collega’s elkaar up
to date. “Ervaren medewerkers trainen starters. En die starters
brengen de meest recente kennis over de nieuwste technische
ghijkil kmhnopl qhhr stlutmvnwox Foto Christiaan Krouwels
snufjes mee. Die kunnen die kennis weer overdragen op hun
nieuwe collega’s.”
Scholing is in elk beoordelingsgesprek een punt van aandacht,
zeggen Pieters en Hutten. “We stimuleren ontwikkeling bij
iedereen. Ook persoonlijke ontwikkeling in de vorm van
coachingstrajecten. Volg die opleiding, houd je scholing in de
gaten. De markt verandert snel, zorg dat je bij blijft met je
kennis en kunde.” Een groep Prisma’ers startte onlangs met de
mbo-opleiding landmeetkunde, anderen doen op hbo-niveau
aanvullende studies. “Leveranciers bieden cursussen aan om
met hun nieuwe soft- en hardware aan de slag te gaan.” In een
grote hal van het nieuwe hoofdkantoor komt een trainingscentrum. Met grote proefopstellingen, meetapparatuur, een stuk
spoorrails, “daar kunnen medewerkers bijvoorbeeld oefenen
met onze drone.”
Lijntjes warm houden
£‘ …–†‡ †ƒ‡ƒ ‡ƒ†—† ˜ †‹ˆ—Ž††‘Ž†‡ –™ Ž† ‘“†ƒŽ‹‘…ˆ’
zegt Hutten: “De studie is niet erg bekend.” Dus is het zaak de
goede medewerkers binnen te krijgen en hen aan het bedrijf
te binden. “Zij zijn ons kapitaal, we willen dat ze het leuk
hebben bij ons.”
Een deel van de medewerkers is natuurlijk vaak elders, op een
project. “We willen de lijntjes warm houden. Hen bij het bedrijf
betrekken. We willen dat ze trots zijn op het bedrijf waar ze
werken.” Met mooie projecten, interessant inhoudelijk en
afwisselend werk, maak je de medewerkers natuurlijk het
meest gelukkig, realiseren de directeuren zich. “Niet elke
keer hetzelfde type werk doen, maar afwisselende en gave
klussen.Dat werk krijg je alleen maar binnen door kwaliteit
te leveren.”
yz{ |}~ |z}€z{
Wat is de Prisma Groep?
De maatvoerder die “zeshonderd heipalen moet maatvoeren en
dus in weer en wind zeshonderd piketpaaltjes de grond in slaat”, zal
voorlopig onmisbaar blijven, verwachten ze bij Prisma. Maar de
landmeter met baak, jalonstok en assistent, wordt vervangen.
“Scanning is dé manier om gegevens in te winnen.
Onze nieuwste scanner (Leica Pegasus Two) kan op een auto, trein
of boot worden gemonteerd en meet een miljoen puntjes per
seconde. Die legt exact vast waar die boom of lantaarnpaal staat,
op millimeterniveau.
Als we ergens met de auto niet kunnen komen hebben we een scanner als backpack (Leica Pegasus Backpack). Daarmee scan je dus
ook ín een gebouw of in smalle stegen. Vroeger was je als bedrijf
dagen bezig om een paar kilometer provinciale weg in te meten, nu
is dat in twee uur klaar. Maar die terabyte aan data moet natuurlijk
nog wél steeds worden verwerkt. Daarvoor hebben we de
binnendienst, die elk gewenst product destilleert uit de ingewonnen data. Door te scannen hebben we álle informatie. De klant kan
‘roepen’. Wij leveren.”
De Prisma Groep bestaat uit drie afzonderlijke bedrijven die hun
krachten nu hebben gebundeld. Prisma Meten, Prisma Geocensus
en Prisma Van Steenis.
De corebusiness van Prisma Meten is het maatvoeren. Dat gebeurt
voor zo goed als alle grote aannemers van Nederland.
Prisma Geocensus is gespecialiseerd in het inwinnen van geo-info
door middel van bijvoorbeeld drones, landmeting en luchtfoto’s.
Opdrachtgevers zijn vooral overheden: het rijk, provincies,
gemeenten en nutsbedrijven.
Prisma Van Steenis werkt zowel voor aannemers als overheden,
waarbij de focus ligt op rail en waterschappen. Het bedrijf is
gespecialiseerd in scannen als methode om gegevens in te winnen.
De fusie betekent dat de Prisma Groep ‘elke stap’ in kan vullen. Van het
inwinnen van data tot het maatvoeren, van nieuwbouw tot onderhoud.
Bovendien: “Door mensen vanuit de verschillende takken in projectgroepen bij elkaar te brengen, word je als organisatie slimmer. Die
intelligentie vermenigvuldigt zich kwadratisch.” www.prismagroep.nl
Download