Dans

advertisement
Dans
e
i
s
s
e
r
p
x
E
Marijke Vancoillie
Nico Van den Abeele
Inhoud
Woord vooraf............................................................................................................. 7
Deel 1: Inleiding: muzische vorming en dans........................................ 9
Bewegingsexpressie................................................................................................... 9
Dansexpressie........................................................................................................... 10
Kinderen en dansexpressie.................................................................................... 10
Algemene doelstellingen van dansexpressie....................................................... 11
Danselementen........................................................................................................ 12
- lichaam..................................................................................................... 12
- ruimte....................................................................................................... 13
- tijd............................................................................................................. 14
- kracht........................................................................................................ 15
Opbouw van een dansexpressiesessie.................................................................. 17
Begeleiden van een dansexpressiesessie............................................................... 17
Muziek...................................................................................................................... 18
Deel 2: Danstussendoortjes en opwarmingen.....................................21
Deel 3: Sessies...................................................................................................31
Sessies vanuit de afzonderlijke danselementen
Eerste graad
4
- Clowns...................................................................................................... 32
- Ballonnendans......................................................................................... 35
- De GVR.................................................................................................... 38
- Beeldentuin.............................................................................................. 42
- Samen in een sprookje........................................................................... 45
Tweede graad
- Ik ben de sterkste!.................................................................................. 49
- Mondriaan............................................................................................... 53
- Narnia....................................................................................................... 57
- Duel.......................................................................................................... 60
- De roestende ridder............................................................................... 64
Derde graad
- Stoelendans.............................................................................................. 67
- Domino.................................................................................................... 71
- Door de spiegel....................................................................................... 74
- Gebarentaal.............................................................................................. 76
- Kadavergedaver....................................................................................... 79
Sessies vanuit gecombineerde danselementen
Eerste graad
- Het onderwaterfeest............................................................................... 83
- Jaspers poppenavontuur........................................................................ 87
- Brandweer ............................................................................................... 90
Tweede graad
- Op wereldreis.......................................................................................... 94
- Klein geworden....................................................................................... 97
- Het filmcircus........................................................................................ 101
Derde graad
- In de Wii................................................................................................ 104
- De beroepenstoet.................................................................................. 107
- Dierenparade......................................................................................... 111
Deel 4: Zelf aan de slag...............................................................................115
5
Deel 2
Dans
e
i
s
s
e
r
p
x
E
Danstussendoortjes en opwarmingen
Alle delen van je lijf
lichaam
Doel:
• kinderen kunnen lichaamsdelen isoleren tijdens bewegingen
Extra info:
• algemene opwarming
• naargelang van de muziekkeuze is dit eerder een rustige of een
uitbundige opdracht
Lesverloop
De kinderen staan in een kring. Elke kind krijgt een lichaamsdeel aangeduid waarmee het iets moet gaan voordoen. Bijvoorbeeld:
• kind 1: hoofd
• kind 2: armen
• kind 3: romp
• kind 4: benen
• kind 5: hele lijf
Wijs een kind aan. Dit doet een beweging voor, de groep kopieert die beweging. Geef een teken als het volgende kind aan de beurt is om een beweging
voor te doen. De groep kopieert nu de nieuwe beweging. Zo gaan we de
hele kring rond.
21
Ramen wassen
ruimte
Doel:
• kinderen maken bij het strekken van het lichaam gebruik van
verschillende ruimtelagen
Extra info:
• algemene stretch oefening
• kan zowel bij het begin als het einde van een danssessie
• rustgevend door de bewegingen in slow motion
Lesverloop:
De kinderen zoeken een plaats in de zaal waar ze ruimte hebben. Terwijl ze
hun plaats zoeken, doen ze alsof ze een zware emmer met water meesleuren.
Eenmaal op hun plaats gekomen, schudden ze zichzelf los. Begeleid dit
schudden. Zeg tegen de kinderen welk lichaamsdeel ze eerst moeten
uitschudden (armen, benen, hoofd, …).
Daarna nemen ze een denk­
beeldige
spons uit hun emmer. Ze wringen deze
uit en gaan de ramen wassen. Ook dit
begeleid je. Laat ze eerst allemaal samen
heel hoog beginnen, zo hoog ze kunnen.
Laat ze van links naar rechts bewegen.
Heel belangrijk is dat de kinderen blijven
staan en niet heen en weer lopen. Zo ga
je helemaal naar beneden.
22
Gezellig samen op een stoel
samenwerking
Doel:
• kinderen verzinnen samen oplossingen voor een bewegingsprobleem
Extra info:
• prima bruikbaar als opwarming bij een sessie waar veel in een groep
gewerkt moet worden
Lesverloop:
Alle kinderen, op één na, hebben een stoel. Het is hetzelfde idee als bij de
bekende stoelendans, maar in plaats van telkens een stoel en een speler weg
te nemen, verdwijnen er alleen maar stoelen. Zolang de muziek te horen is,
danst iedereen tussen de stoelen. Stop je de muziek, dan gaan alle kinderen
op een stoel zitten, staan, … zonder de grond te raken. De kinderen moeten
dus oplossingen zoeken om met meerdere tegelijk op één stoel te zitten.
Hoeveel stoelen blijven er over voordat de eerste persoon de grond raakt?
23
1 – 2 – 3 STOP!
kracht
Doel:
• kinderen kunnen plotseling stoppen als ze bewegingen uitvoeren
Extra info:
• bruikbaar om de basisafspraak (muziek is bewegen, geen muziek is
stilstaan) te oefenen
• ook bruikbaar als herhaling van begrippen die voorkwamen in eerdere
danssessies (gevoelens, hoog en laag, klein en groot, …)
Lesverloop:
De kinderen bewegen door elkaar. Hierbij zorgen ze dat de hele ruimte
gebruikt wordt. Vertel de kinderen op welke manier ze moeten bewegen.
Enkele voorbeelden zijn:
-- zo groot/klein mogelijk
-- zo hoog/laag mogelijk
-- blij, droevig, boos
-- als baby, oud mannetje,
clown, dronkaard, …
Als je de muziek stopt, worden
alle kinderen meteen een standbeeld. Voor je de muziek weer
start, vertel je de kinderen hoe ze
moeten bewegen. Als je de
muziek weer start, komen de
kinderen weer in beweging.
24
Raak me niet aan!
ruimte
Doel:
• kinderen worden zich bewust van de plaats die ze innemen in de
ruimte
Extra info:
• een prima eerste oefening in het leren samenwerken, de kinderen
moeten samenwerken zonder dat ze er afspraken over maken
Lesverloop:
Baken de ruimte waarin de kinderen zich mogen bewegen duidelijk af.
Maak deze niet te ruim, het is de bedoeling dat de kinderen moeten opletten
als ze zich bewegen.
De kinderen bewegen zich door elkaar in een beperkte ruimte. Vertel de
kinderen op welke manier ze zich moeten bewegen.
Enkele voorbeelden zijn:
-- op je tenen lopen
-- met je armen wijd gestrekt
-- achteruit lopen
-- op handen en voeten
-- op je hielen
-- niet hoger dan …
Let wel, er is één heel belangrijke regel: de kinderen
mogen elkaar niet aanraken!
Als je de muziek stopt,
worden de kinderen meteen
een standbeeld. Je verkleint
de ruimte waar de kinderen mogen
bewegen en zet de muziek weer aan.
Zo verklein je steeds de ruimte en
maak je het moeilijker voor de
kinderen om te bewegen.
25
Ik doe dit of dat
concentratie
Doel:
• kinderen kunnen geconcentreerd een bewegingsopdracht uitvoeren
Extra info:
• speelse oefening in verband met de concentratie
Lesverloop:
De kinderen staan in een kring. Wijs een kind aan. Dit wordt even de voordanser. De voordanser verzint een beweging, voert die uit en zegt: “Ik
doe dit” of “Ik doe dat”. Bij “Ik doe dit” doen de andere kinderen de beweging na. Bij “Ik doe dat” blijven ze stil staan.
Kinderen die zich vergissen vallen af. Als er vijf kinderen afgevallen zijn,
wordt een ander kind de voordanser en mag iedereen weer meedoen.
Eventueel ben je zelf eerst voordanser.
26
Download